MC-Logo

EDCS
Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby

Manfred Clauss / Anne Kolb / Wolfgang A. Slaby / Barbara Woitas

WAS-Logo
UZH-Logo Datenbank-Recherche deutsch  / search database englisch  / banco de datos spanisch  /
recherches à la banque des données französisch  / ricerca nel database italienisch

Abkürzungen

EDCS-Journal – Open Peer-Reviewed Online Journal 

Bitte senden Sie PDFs Ihrer neuen Inschriftenpublikationen.
KU-Logo

Recherche Nr. heute:   8583


Publikation: CIL 01, 02520c (p 967) = Kropp-01-04-04-10 = AE 1912, 00140c = +AE 1912, 00274c = AE 2016, +00065
Datierung: -70 bis 30         EDCS-ID: EDCS-38600020
Provinz: Roma         Ort:
Bona pulch[ra Proserpin]a Plutonis ux{s}or / s{e}ive me S[al]via[m dicer]e oportet eripias / salutem c[o]rpus colorem vires virtutes / Maximae Vesoniae tra[das] Pluton[i] / viro [tuo] n<e=I> poss[it co]gitationibus su[is hoc] / quicq[uid vitare pro]tinu[s] tra[das illam] / febri qu[artanae terti]anae [cottidianae] / qua<e=S> cum illa luc[tent(ur) deluctent(ur) illam] / ev[i]ncant vincan[t u]sque dum anima[m] / e[ius] eripiant qu[ar]e hanc victima[m] / tibi trad[o] P[roserpina si]ve me Pros[erpina] / s{e}ive me [Acherousiam] dicere oporte[t mi(hi)] / mitta[s arcessitu]m canem tr[ic]<i=E>p[item] / qui [Maximae Vesonia]e cor er[ip]iat / polli[cearus illi te da]turum tres victimas / palm[as caricas porc]um nigrum / hoc s{e}i [p]erf[ecerit an]te mensem Martium / ha[e]c [Salvi]a ti[bi dabo] cum compote[m] / fe[cer]is do tibi ca[put] Max[i]mae Vesoniae / P[roser]pina S[a]lvi[a] do tibi frontem / Ma[x]imae [Vesoni]ae Proserpina S[alvia] / do tibi super[cilia V]esoniaes(!) Proserpina / Salvia do tibi palpe<b=T>ras Maximae Vesoni[ae] / Proserpina Salvia do tibi pupillas Maximae Vesoniae / Proserpina Salvia do tibi <au=O>ric(u)las labra{s} / nares nasum lingua(m) dentes Maximae / Vesoniae ne{i} dicere possit Maxima / Vesonia quid sibi doleat collum / umeros bra[cchia] digitos n<e=I> possit aliqui<d=T> / se [adi]utar[e pec[tus ioc]inera cor / pulmone[s ne possi]t sentire qui<d=T> sibi / doleat intestina vent{e}r(em) umbi[licum] / scapula<s=E> latera n[e possit dormire] / visc<e=U>[(re)m sacrum] n[e possit u]rina[m] / face[re nates anum femina] / genua [ti]bia[s crur]a pedes / talos [plantas digito]s ung(u)<e=I>s n<e=I> / possit sta[re sua vir]tute s{e}ive plus / s{e}ive par[vum script]um fuerit / quomod[o quicquid legitime] scripsit / man[davit sic ego M]ax[im]am / Veso[niam Proserpina tibi] / trado m[ando ut tradas illa]<m=N>{c} / mens<e=I> Februar[io male] male / male per<e=D>at [male e]xe(a)t / male disp[e]r<e=D>at tr[a]das / n<e=I> possit [a]mpliu[s] ullum / [m]ensem aspi[c]ere vid[e]re / contemplar[i]
Inschriftengattung / Personenstatus: defixiones;  mulieres;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina
Material: plumbum
Kommentar: https://usepigraphy.brown.edu/projects/usep/inscription/MD.Balt.JHU.L.Tmp97.6.3/

Publikation: CIL 01, 02520d (p 967) = Kropp-01-04-04-11 = AE 1912, 00140d = +AE 1912, 00274d = AE 2016, +00065
Datierung: -70 bis 30         EDCS-ID: EDCS-38600021
Provinz: Roma         Ort:
[Bona pulchra Proserpina Plutonis uxor] s{e}ive me / [Salviam d{e}icere oportet eripias salutem] c[o]rpus / [colorem vires v]irtutes 3]i tra[d]as / [Plutoni viro tuo ne possit cogitationib]us su[i]s hoc / [quidquid] vitare protinus tradas illam febri quar]tan[a]e / [tertianae cottidianae qua]<e=S> cu[m illo l]uctent(ur) / deluctent(ur) illunc e]vin[cant vinca]nt usque / [dum animam eiu]s [er]ipia[nt qua]re hanc / [victimam tibi] tra[do Proserpina] s{e}ive me / [Proserpina sive me Acherousiam] dicere / [oportet mi(hi) mittas arcessitum ca]nem / [tricipitem qui 3 cor eri]pia[t po]llic<e=I>arus / [illi te daturum tres victimas pa]lmas / [caricas porcum nigrum hoc si per]fecerit / [ante mensem Martium haec Proserp]ina tibi / [dabo cum compotem fece]ris do tibi / [caput 3 Proserpina Sa]lvia do tibi / [caput 3 Proserpina Salvi]a do tibi / [frontem 3 Proserpina Sa]lvia / [supercilia 3 Proserpina Sa]lvia do tibi / [palpebras 3 Proserpina Salvia] do tibi pupillas / [3] quid [sibi do]leat / [collum umeros br]acc[hia] dig[itos ne] possit / [aliquid se adiutare p]ect[us ioci]nera / [cor pulmones ne possit] sen[tire] qui<d=T> / [sibi doleat intestina ve]nt{e}r(em) umblicu<m=S> / [latera ne possit dormire s]cap[ul]as n<e=I> / [possit sanus dormire visce](re)m sacrum / [ne possit urinam] f[acere nates a]num / [femina gen]u[a crura tibi]as pedes / [talos plantas digitos ungues] n<e=I> / [possit stare sua vir]tu[te si]ve [plus sive parvum script]um / [fuerit quomodo quic]q[ui]<d=T> legitime / [scripsit mandavit] s{e}ic ego [3 Proserpina] tibi trado / [mando ut tradas i]llun[c] m[e]ns<e=I> / [Februari]o mal[e p]er<e=D>at male / [exeat male dispe]r<e=D>[a]t mandes tradas / [ne possit amplius ullu]m m[ense]m aspicere / [videre contemplari]
Inschriftengattung / Personenstatus: defixiones;  mulieres;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina
Material: plumbum
Kommentar: https://usepigraphy.brown.edu/projects/usep/inscription/MD.Balt.JHU.L.Tmp97.6.4/

Publikation: CIL 01, 02520e (p 967) = Kropp-01-04-04-12 = AE 1912, 00140e = +AE 1912, 00274e = AE 2016, +00065
Datierung: -70 bis 30         EDCS-ID: EDCS-38600022
Provinz: Roma         Ort:
[Bona pulchra] Proser[pin]a Pl[utonis u]x{s}or s{e}[ive] / [me Salviam d{e}ic]ere [oportet erip]ias s[al]utem / [corpus colorem vires virtutes 3]ae Aqu[illiae] / [tradas Plutoni viro tuo ne] pos[sit cogit]ationibus [suis] / [hoc quicquid vitare tradas i]lla[m f]ebri qua[rt]ana[e] / [tertianae cottidianae quae cum illa l]uctent(ur) / [deluctent(ur) illam evincant vi]ncant u[sque] / [dum animam eius eripiant qua]re hanc / [victimam tibi] tra[do Proserpina] s{e}ive me / [Proserpina sive me Acherousia]m dic[ere oportet] / [mi(hi) mittas arcessitum canem] tric<i=E>[pitem] / [qui Aquilliae cor eripiat polli]c<e=I>arus / [illi te daturum tres victimas pal]ma[s caricas] / [porcum nigrum hoc si perfecerit ante mensem] / [Martium haec Salvia tibi dabo cum] / [compotem feceris do tibi caput 3] / [Aquilliae] Pros[erpina Salvia d]o t[ib]i [frontem 3] / [Aquillia Pro]serpin[a Salvia] d[o ti]bi su[percilia] / [3 Aquilliae Proserpina Salvia do tibi palpebras] / [3 Aquilliae P]ros[erpina Salvia do tibi pu]pilla[s] / [3 Aquilliae Proserpina Salvia d]o t[ibi labra auriculas nasum linguam [3] / [Aquilliae ne dicere possit 3 Aquillia quid sibi doleat collum umeros bracchia digitos] / [ne possit aliquid se a]diuta[re pectus] / [iocinera cor pulmon]es [ne possit sentire] / [quid sibi doleat i]nt[estina ventrem umblicum] / [latera ne possit dormire scapulas ne] / [possit sana dormire vis]c<e=U>(re)m sacrum] / [ne possit urinam facere] f[emina] / [nates anum genua tibia]s cru[ra pedes] / [talos plantas digi]tos [ungues ne possit] / [s]tare sua [virtute sive plus] / s{e}ive parv[um sc]riptum [fuerit] / [quomodo quicquid] leg[itime scri]psi[t] / [mandavit] s{e}[ic ego Aquillinam tibi trado] / [mando ut trad]as m[andes illam mens<e=I> / [Februario male pereat male exeat male] / [disp]er<e=D>[at mandes tradas ne possit amplius] / [ullum mensem aspicere videre contemplari]
Inschriftengattung / Personenstatus: defixiones;  mulieres;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina
Material: plumbum
Kommentar: https://usepigraphy.brown.edu/projects/usep/inscription/MD.Balt.JHU.L.Tmp97.6.5/

Publikation: CIL 03, 03816 = CIL 03, 10735 = AIJ 00142 = RINMS 00088 = AArchSlov-2016-301 = +AE 2016, 00426
Datierung:bis 200         EDCS-ID: EDCS-26600523
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Tertius Epponis / Boleriani f(ilius) vi(vus) f(ecit) s(ibi) et / co(n)i(ugi) Pusi<l=I>(la)e se(pultae) a(nnorum) XX/XX
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 06066 = CIL 03, 06067 = CIL 03, 06068 = CIL 03, 06069 = CIL 03, 06091 = CIL 03, 07124 = CIL 03, 07125 = CIL 03, 14195,19 = CIL 03, 14195,20 = CIL 03, 14195,21 = CIL 03, 14195,22 = CIL 03, 14195,23 = IK-11-01, 00019a = IK-15, 01805 = +ASG-2019-104
Datierung: 43 bis 46         EDCS-ID: EDCS-27800834
Provinz: Asia         Ort:
Imperatori]s Ti(beri) Clau[di Caesaris Augusti Germanici 3] / [3 in utilitatem non modo c]ivitatis Eph[esiorum sed etiam totius provinciae quod] / [3 inscribendum cu]ravit V K(alendas) [Apr(iles) 3] / [3 qui in provincias m]ittuntur ea fide et c[onstantia 3] / [3 ae]qualis et perpetua [non proprii modo anni cura 3] / [ 3 in]dulgentissim[i et vere iustissimi principis] / [3 be]nific[ // ] domu[m 3] / [6] / [3 ex constitutione Vedi P]ollionis / [3] Iul(ius) / [3] sed / [3]C / [ // multae enim aedes deorum ignibus consumpt]ae aut ruinae / [conlapsae iacent templum ipsum Dianae cum sit ornamentum provinciae et operis magnifi]centia et vetus/[tate religionis et abundantia vectigalium quae a divo Augusto deo deae restituta sunt eget su]is opibus nec suf/[fecit restitutio beneficiorum quae ] / [3]T expedire quotiens / [enim Roma laetior nuntius affertur 3 ad emptionem con]vocant aut aucti/[onis modo 3] non agunt dilec/[tum 3 sacerdotibus tantum tribuu]nt quantum / [volunt 3]M compendium / [3] nisi [3]ae fac[ // sol]/vendo n[3]eor[3 nihil amplius sacerdotibus civitatem praebere quam centesimam pecuniae tum datae] / placet ex constitutione Vedi Pollionis confir[mata a divo Augusto sacerdotibus autem et decurionibus facultatem] / invicem dandi aut accipiendi esse non placet [item qui liberi servorum publicorum munus praestant] / et i<m=N>pensa supervaqua rem publicam oneran[t dimitti placet servis publicis in locum eorum substitutis] / item servos publicos qui dicuntur infantes exig[uo pretio ementes Dianae consecrare ut ex reditibus eius servi] / ipsorum alantur vicariis suis placet ip[sos alimenta praebere item non placet hieronicas qui consecrati] / Dianae in portione o<b=P>soni dicuntur esse diu[tius ex eius deae reditibus ali sed tantum modo accipere] / [qu]antum nomine pecu[niam mutu]ari ni[si quam ex eius anni reditibus exsolvere potuerunt si quis sequentis anni reditus pigno]/[ri ded]erit eius pecuni[ae] civ[ilem actionem dari creditori] / [ // ]C[3] / [3]cia hoc v[3]bvers[a 3] / [3]hi ceteru[m 3]omni [ //
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  leges;  sacerdotes pagani;  servi/servae;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 06, 32326 = CIL 06, 32327 = CIL 06, 32328 = CIL 06, 32329 = CIL 06, 32330 = CIL 06, 032331 = CIL 06, 32332 = CIL 06, 23333 = CIL 06, 32334 (p 3824) = D 05050a = EAOR-01, 00043 = AE 1932, 00070 = AE 1935, +00026 = AE 1949, +00154 = AE 1949, +00186 = AnalEpi p 93 = Schnegg-2020, p 287 = +Epigraphica-2019-401          EDCS-ID: EDCS-20500148
Provinz: Roma         Ort:
[Comme]ntarium [ludorum saecu]lar[iu]m [se]ptim[orum editorum] / [Imp(eratore) Caes(are) L(ucio) S]eptimio Sev[ero Pio] Pertina[ce] Aug(usto) Arabico A[d]iabenico Parthico [max(imo) pont(ifice) max(imo)] / tri[b(unicia) p]otest(ate) XI[I] et / [Imp(eratore) Ca]es(are) M(arco) Aurelli[o(!) Anto]nino Pio Aug(usto) [[et [P(ublio) Se]ptimio Geta nob(ilissimo) Caes(are)]] / [[[et C(aio) Fulvio Plau]tiano pr(aefecto) pr(aetorio)]] prid(ie) [3]ias in comitio in curia Iulia XVv[ir]i s(acris) f(aciundis) an[te] suggestum a[m]plissim[orum] / [consulum consti]terunt ex q[uibus Maniliu]s Fus[cu]s mag(ister) collegii ex libello [l]egit / [3 denu]o tempore sa[e]cul[i veteris lapso] admon[eat 3] vos celebritatis fest(a)e annus pro[vi]dentia principalis est p[atru]m cu[ra or]igo lu[dorum 3] / [3 saecula]rium adi[m]pleri per [eos celebrita]temque pu[blicam m]onitu vetustissimae v[ati]s instituta sit pervig[ili] cura patrare p[rovisu]m est u[t recte f]ieri p[ossint 3] / [3] in [3]r et deorum [3]i cultus s[acris sollem]nibus impleatur [i]n merito et immortale [3 q]uae aliis [3]erm[3]us bon[3]cu[3] / [3 imp]artierit ubert[3 i]n hoc saecu[lum cura maxi]morum p[rincipum no]strorum contulerunt [3] memin[isse 3]us quom[odo 3] / [3] fructum felicita[3] erant I[3]ID[3] frequentandum d[3 t]ribuerun[t 3]as vindici[3] / [3 fru]gum tempestates I[3 a]nnalium [3] auspicia ci[3]tatis sa[3 s]aeculariu[m 3]que decru[m 3] / diligen[ter 3]ternata est ut ad fi[3]bus adpetere m[3 ab] urbe condita nungentesimus quinquagensimus se[xtus] ann[u]s sit ex [3 ludorum] / saeculariu[m 3 post an]nos urbi[s CCL]XXXXVII e[3] vetustum et I[3 per] magistros collegi(i) M(arco) Valerio Spurio Ve[rg]in[io co(n)s(ulibus) i]nst[itutu]m sit non ali[ter 3] / adiacta in[3 fe]riae edi[3] festin[a 3]eni [3]o [3 tem]poribus [ab] origine sescente{n}[simi 3 et s]exage{n}simi anni [3] / temporis c[3] est fact[a saec]uli n[3]egent fac[3]ratum superius patefecit [3]ur auspiciis [3] / celebravi[t Septimius Severus Augustus Opti]mus im[p(erator) cum A]nton[ino Aug]usto [[et Ge[ta nob(ilissimo) Caes(are) et pr(aefecto) pr(aetorio)]] 3 ludos se]ptimos saeculares [3] Numin[i 3 cu]m propagi[ne] / subsidia V[3]V et A[3 p]ueri [3 te]mpus adolesce[ntiae 3 q]uae sunt saecu[lares(?) 3]D Iuno Lucina et(?) [3]u advocabunt / piis vocib[us 3]tum [sac]erd[3] Imperator sup[3]am nos devotioni[s qu]os d[3] adder[e] felici numero / rectoru[m 3 a]ugebit [3 fel]icitatis teneo [memoria quod cecinit Sibylla 3 longissimum] inquit humanae vi[tae te]mpu[s centesi]mus et d[ec]imus annus e[st] / et ideo te[stor 3 ludi saecul]ares ag[ant]ur [3]tur ergo Antonino fili[o 3] futurorum inter l[udos laetitia] et ga[ud]ia generis / huma[ni 3 prae]sentium bonorum et ad spem futur[orum vobis curandum e]st p(atres) c(onscripti) ut{e}i saecula Ro[mania] temporis ratione poscente imm[inentia t]ot gen[it]alibus prosper[a] / com[3]st [sacra solle]mnia in annum decernatis sumptusque communi e[xpensa f]ieri iubeatis omnique cultu a<t=D>q[ue] veneratione immor[talium pro secu]rita[te] a<t=D>que aeterni/t[ate 3 sa]nctissimo[sque loco]s agendis habendisque gratiis frequentetis ut o[mnia dii] Immortales referant quae maior[e]s nostri condiderunt qu[aeque 3]b[3]a contulerint / [3 temporib]us no[s]tris [3]runt a<t=D>que ita Calpurnius Maximus [v(ir) c(larissimus)] ex manuario legit / [3 XVviri s(acris) f(aciundis)] cc(larissimi) vv(iri) pro temporum laetitia et felicitate Sanctissimorum Piissimorumque principum nn(ostrorum) de ludi{bu}s saecularib[us] verba feceri[nt et 3 videatur petend]um ad Optim[is] / [3 Sanctissimis Piissimisq]ue prin[ci]pibus nostris Imp(eratore) Caes(are) L(ucio) Septimio Severo Pio Pertinace Aug(usto) Arabico Adiabenico Parthico maximo fortissimo felicissimo p(atre) p(atriae) [et Imp(eratore) Caes(are) M(arco) Aurellio Anton]ino Pio / [Aug(usto) [[et P(ublio) Septmio] Geta nob(ilissimo) Caesare]] uti lud(os) saeculares qui so[li]ti sunt inter centum et decem annos fieri faciant sequenti anno iis diebu[s quibus eos edere convenit Imperat]orum / [nn(ostrorum) 3 decreto] et X[V]virorum s(acris) f(aciundis) cc(larissimorum) vv(irorum) inque eos ludos sacrificiaque [sumptu]s ex aerario populi Romani fiant feriaeque serventur iis diebus quibus t[am 3 clari ludi celebrab]untur / [nomina quoque 3 reo]ru[m] aboleantur luctus[que femin]arum [3 felicita]ti o<b=P>sit memoria tantae religionis con[tinuo t]ridu[o 3 ma]rmor / [3]era in a[3] otio[3] ludi futuri [3] adfuer(unt) i[3] / [3]mess C[3]istr[3]r quietus qu[3] / [3]CV [3]r serva[3] / [3 Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Septimi Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arabici Adiabenici Parthici maxim]i fortis[simi f[elicissimi pat(ris) pa[tr(iae) 3] / [3]turi pro [3]Q[3] / [3]e correxeris [3]us [3] / [3]bus n[ost]ris [3 Ro]manum imperiu[m 3] / [[6]] / [3 h]oc quoque contu[3] / [3 Imp(eratore) Caesare L(ucio) Septimio Severo Pio Pertinace A]ug(usto) Arabico Adiab[enico] / [Pa]rthico ma[ximo fortissimo felicissimo p(atre) p(atriae) et Imp(eratore) Caesare M(arco) Aurellio Antonino Pio Aug(usto) et [[P(ublio) Septimio Geta nob(ilissimo) Caes(are)]] 3 fier]i soliti sunt int[er] / [c]entum et decem [annos 3 om]nia collegia sacerd[otum] / [e]t senatores qui quo[3 fer]ias servandas [3] / diebus quibus tam sol[lemni 3]a occupaverit accus[ato]/[ri]bus repetendi reos su[os 3] / [ce]nseo commentarium lud[orum saecularium 3] sunt consecrent[3] / eas quoque res pecuniam [3] / Idibus Novembribus in Palat[io 3]rom[3 Antius] / Crescens Calpurnianus C[3] quin m[3] / Atulenus Rufinus [3]umo an[3] / administrationem tempor[3] prius p[3] / fieri conveniret esset fi[3] / Imp(erator) Caes(ar) divi Marci Antonini P[ii Germanici Sarmatici f(ilius) divi Commodi frater divi Antonini Pii nep(os) divi Hadriani pronep(os) divi Traiani Parthici abn(epos) divi Nervae adn(epos)] L(ucius) Sep[timius Severus Pius Pertinax] / Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Parthi[cus maximus pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XII imp(erator) XI co(n)s(ul) III pat(er) patr(iae) et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurellius Antoninus Pius Aug(ustus) [[et P(ublius) Septimius Geta nob(ilissimus) Caes(ar)]] Imp(erator) Caes(aris)] L(uci) Sep[timi Severi Pii Pertinacis Aug(usti)] / Arab(ici) Adiab(enici) Parth(ici) m[aximi filii divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici nepotes divi Antonini Pii pronepotes divi Hadriani abnepotes divi Traiani Parthici et divi Nervae adnepotes] / [ ]ivi[3] / [3 a(nte) d(iem)] XVII Kal(endas) Ma[ias 3 de epistula] ab Impp(eratoribus) missa act(a) in haec verb[a] Im[p(erator) Caes(ar) L(ucius) Septimius Severus Pius Pertinax Arab(icus) Adiab(enicus) Parth(icus) max(imus)] / [pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XII imp(erator) XI co(n)s(ul) III pat(er) patr(iae) et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurellius Ant]oninus Pii Augg(usti) XVvir(orum) co[llegis] sa[lutem] si vobis videtur VIII Kal(endas) Iun(ias) pro[xi]mas conven[ite in Palatio in aede Apollinis 3] / [ad sortiendum qui quibus locis in tribunalibus suffime]nta populo distribuere debeant valete c[oll]egae carissimi nobis Pompeius Rusonianus ma[g(ister) legit Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Septimius Severus] / [3 et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurellius Anto]ninus Pii Augg(usti) XVvir(orum) collegi(i)s salutem si de is diebus ac noctibus consulitis quibus ludos saeculares ed[i oportebit 3] / [3 simul quib]us odoribus supplicare matronae debeant statuemus valete collegae carissimi nobis Pompeius Ruson[ianus mag(ister) legit] / [3 a(nte) d(iem) VIII Kal(endas)] Iun(ias) in Palatio in aede Apollinis collegium convenit ad sortiendum qui quibus locis in tribunalibus su[ffimenta populo distribuere deberent 3] / sub [3 adfuerunt Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Sep]timius Severus Pius Pertinax Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Parth(icus) max(imus) et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurellius Antoninus Pius Aug(ustus) [3 Nonius Arri]/us M[ucianus(?) 3 Poll]ienus Auspex Manilius Fuscus Cocceius Vibianus Atulenus Rufinus Aiacius Modestus Fabius Magnu[s 3 Iulius Pompeius] / Rusonianus m[ag(ister) collegii Antius Crescens Calpu]rnianus Cassius Pius Marcellinus quaestor desig(natus) Ulpius Soter co(n)s(ul) desig(natus) Venidius Rufus [curat(or)] al<v=B>ei [Tiberis 3 Fulvius] / Granianus q(uaestor) Augg(ustorum) [3 tesseris] inspectis et in urnam missis sors habita est in Palatio in tribunali Augustorum nn(ostrorum) quod [est in area aedis Apollinis Ulpius Soter co(n)s(ul) designatus cui Pollienus Auspex] / [et] Salvius Tuscus applicit[i sunt 3 in tribunali quod es]t ad Romam quadratam Nonius Mucianus Aiacius Modestus Atul[e]nus [Ru]f[i]nus [3] / [Of]ilius Macedo ante aedem [3] F[ulvius] Fuscus Vetina Mamertinus ante ae[dem 3 Coccei]/us Vibianus sortib[us ductis eodem die edictum propositum est in haec verba Imp(erator) Caes(ar) divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici filius divi Com]/modi frater divi Antonin[i Pii nepos divi Hadriani pronepos divi T]raiani Parthici ab[nepos divi Nervae adnepos L(ucius) Septimius Severus Pius Pertinax Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Parthicus max(imus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XII imp(erator) III co(n)s(ul) III] / pat(er) patr(iae) et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aure[llius Antoninus Pius Aug(ustus) tr(ibunicia) pot(estate)] VII co(n)s(ul) [[et P(ublius) Septimius Geta nob(ilissimus) Caes(ar)]] Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Septimi Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arab(ici) Adiab(enici) Parth(ici) maximi filii divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici nepotes] / divi Antonini Pii pronepotes [divi Hadriani abnepotes divi] Traiani Parthici et divi Ne[rvae adnepotes cum ceteris XVviris s(acris) f(aciundis) dicunt 3 ludos saeculares septimos] / celebraturi admonemus quib[us 3]A conveniatis quo diebus quoque [noctibus tribus 3 ad ea sollemnia conveniendum erit] / quo laetitiae publicae fructus a[d un]iversos [cives perveniat 3 l]udis saecularibus quos edituri sumus placere [3 reorum] / nomina abolenda ita uti pos[t d]iem trice{n}simu[m accusatoribus 3 eo]s re[p]etendi ius sit edicendum existima[vimus 3] / sit ratio admonemus Quirite[s d]ominos urbano[s et suburbanos 3 eos quoq]ue qui mercede habitant in noctibu[s feriarum illarum 3 ut una cum mili]/tibus nostris circumeuntibus [reg]ionum tutelam [diligenter admistrent 3 a(nte) d(iem)] VII Kal(endas) Iun(ias) Impp(eratores) Severus et A[ntoninus Augg(usti) 3 in Palatio] / in area aedis Apollinis ubi cu[m a]dscendissen[t in tribunal suffi]menta dederunt [3 equestri ordi]/ni et plebei populoque Roma[no i]bi relictis [3 Ulpio Sotere co(n)]s(ule) designato Pollieno [Auspice et Salvio Tusco 3] / ceteri XVviri praetextati [que]m quisq[ue locum sortitus est 3 ibi in tribunal ascenderu]nt et suffim[ent]a populo div[iserunt 3 Impp(eratores)] / [S]everus et Antoninus Au[gg(usti) nn(ostri)] [[3]]] eoru[m 3] et suff[imenta populo diviserunt 3] / [3] et suffimenta divi[serunt 3 Imp(erator) Caes(ar)] / [L(ucius) Sep]timius Severus Piu[s Aug(ustus) 3] / [3 Nonius Arrius Mu]cianus Ai[acius Modestus Atulenus Rufinus 3 Fulvius] / [Fuscus] Gran[ianus q(uaestor) Augg(ustorum) Vetina Mamertinus 3 Iulius] / Pompeius Rus[onianus mag(ister) collegii XVvir(orum) Cocceius Vibianus 3]o[3]m[3] / a VIIII in XII C[3 C]assius M[arcell]inus [3]/nis Ulpius Sot[er co(n)s(ul) desig(natus) 3]manus [3]omis cum [p]opu/lo plebeiq[ue 3 S]ci[pionib]us {a}ebornis religionis / causa in ea [3] no[3] applicasset Severus / tunc pra[eit in haec verba 3 Iuppit]er [Optime M]axime Iuno Regina / bone pulch[er] Apo[llo 3]iqu[3 pie]ntissimosque / habeatis et libent[er 3 Iuliae] Aug(ustae) matri castror(um) / reique publicae [3]o [3 procu]raverunt / inde ad tribunal proc[esserunt 3]ca[3 in tri]bunali ad/scenderun[t] et [3]aris m[3 magist]ratibus eques/tre ordin[3] in cor[bibus 3 p]ositis / inde XVvir m[3 trib]unali ad[sc]en[so f]ruges quae a po/pulo plebe m[3 Pompei]us Ru[so]nian[us] magister Tarentum / lustravit s[3 lus]trandi piandique saecularis sacri / ludorumqu[e causa 3 qui edentur Imp(eratore) Caes(are) L(ucio) Septimio Severo Pio Pertinace Aug(usto) Arab(ico) Adiab(enico) Parthico maximo et Imp(eratore) Cae]s(are) M(arco) Aurellio Antonino Pio Aug(usto) [[et]] / [[P(ublio) Septimio [Geta nob(ilissimo) Caes(are)]] 3] quod faust(um) felix salutar{a}eque sit / Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Septim[ius Severus Pius Pertinax Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Parthicus max(imus) et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurellius Antoninus Pius Aug(ustus) 3 [[et P(ublius) Septimius Geta nob(ilissimus) Caes(ar)]]] quorum iussu mandatuque hanc / rem divina[m 3]v possent lustre[ti]s pie[t]is purgetis / quam optim[e 3[[3]]] imper[io eiu]s m[ih]ique / eorum lus[tr 3]us ius fas meliusque fuit h[unc] locum / lustrari p[iari purgari 3] quod cu[3]m hoc et [3 o]ptimoque ritu ab omni conta/mination[e 3]ulisset ad[3]i PRAE AV[3]mo Aug(ust) [[3]] / imperio [3 M]artias edic[t]um propos[itum est in haec verba 3] / Imp(erator) Caes(ar) divi [Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici f(ilius) divi Commodi frater divi Antonini] Pii nepos divi [Had]riani pron[ep(os) divi Traiani Parthici abnep(os) divi Nervae adnep(os) L(ucius) Septimius Se]verus Pius Pertinax / Aug(ustus) Ar[ab(icus) Adiab(enicus) Parthic(us) max(imus) / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XII imp(erator) XI co(n)s(ul) III pat(er) patr(iae) et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus)] Aurellius An[toninu]s Pius Au[g(ustus) [[et P(ublius) Septimius Geta nob(ilissimus) Caesar]] 3 Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Septimi Severi P]ii Pertinacis Aug(usti) Arab(ici) / Adia[b(enici) Parthici maximi filii divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici nep(otes) divi Anto]nini Pii pronep(otes) [divi Hadr]iani [abnepot(es) divi Traiani et divi Nervae adnep(otes) cum ceteris XVvir]is [s(acris)] f(aciundis) dicunt / ordinem [3]m providentia [3]cta[3]cta[3 c]ommu[n 3] populi / Rom[ani 3]rum ea quae it[3] qui praece[3]o susce/per[3]a sit ut in[3 in tribunali]bus suis di[str]ibu[erun]t prae/tex[tat 3]o primum [3]ctis secunda pe[r vi]am / sacr[am 3 thratrum M]arcelli porticum [3]/tica[3 o]deum [3 rip]am Tiberis laurum / cii[3]mura[3 adstantibus virginibus Vesta]libus Numisia / Ma[ximilla et Terentia Flavola 3] / a[3] / Iuppiter [Optimus Maximus 3] / da[3] Aug(ust) / po[nt(if) max(im) 3] motor/um [3 uti] vobis / in i[llis libris scriptum est quarum rerum ergo quodque melius siet p(opulo) R(omano) Quiritibus vobis 3 sacrum fiat vos quaeso precorque uti vos i]mpe/riu[m maiestatemque p(opuli) R(omani) Q(uiritium) duelli domique auxitis utique semper Latinus obtemperassit 3 uti sempiternam victoriam V]ale/tud[idem p(opulo) R(omano) Quiritibus duitis faveatisque p(opulo) R(omano) Quiritibus legionibusque p(opuli) R(omani)] Quiritium 3 remque p(ublicam) p(opuli) R(omani) Quiritium salvam servetis maioremque fa]/xi[tis uti siti volentes propitii p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) XVvir(or)um collegio mihi domo familiaeque 3 et uti huius sacrifici acceptores accep]/tric[es sitis 3] / haru[m rerum ergo macte 3] / et in [3 uti huius sacrifi accep]/tric[es sitis 3 estote fitote volentes propi]/tiae [p(opulo) R(omano) Quiritibus XVvir(or)um collego mihi domo familiaeque 3] / in omni[3] / Moerae uti v[obis in illis libris scriptum est quarum rerum ergo quodque melius sit p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) vobis VIIII agnis feminis et VIIII capris feminis propriis sacrum fiat vos quaeso precorque uti sitis volentes supre 3] / p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) XVv[ir(orum) collegio mihi domo familiaequae uti vos imperium maiestatemque p(opuli) R(omani) Q(uiritium) duelli domique auxitis uti semper latinus obtemperassit cetera ut supra 3] / additis in[3 uti huius] / sacrifici [acceptrices sitis VIIII agnarum feminarum et VIIII caprarum feminarum propriarum immolandarum 3 harum rerum ergo macte hac agna femina immolanda estote] / fitote vo[lentes propitiae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) XVvir(or)um collegio mihi domo familiaeque 3 Iulius Pom]/peius Rus[onianus mag(ister) 3 Ulpi]/us Soter c[o(n)s(ul) desig(natus) 3] / Severus M[3 cui theatrum adiectum] / non erat [3] / structur[3] / quem quae [3]/rum arg[3] / haec verba [3 per]/vigilium c[elebrare 3 Iulia Aug(usta)] / coniuge Im[p(eratoris) 3] / isdem verbi[s 3] / prout quis f[3] / in ara lignea [temporali constituta 3 Severus] / Aug(ustus) sumpta t[unica fimbriata 3 prima pre]/catione ita pr[ecatus est 3 Iuppiter O(ptime) M(axime) uti tibi in illis libris scriptum est quarum rerum ergo quodque melius siet p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) tibi his bubus maribus duobus pulchris sacrum fiat 3 te quaeso precorque uti tu imperi]/um maiestat[emque populi R(omani) Q(uiritium) duelli domique auxis utique semper Latinus obtemperassit cetera ut supra 3] / dexteram hos [3 uti huius sacrifici] / acceptor sis bo[vis pulchri immolandi 3]/tiam iussit qu[3]O[3] / et in secundo [3 quindeci]mvir pur[3 preca]/tus est Iup[piter O(ptime) M(axime) uti tibi in il]lis libris scrip[tum est 3 quarum rerum ergo quodque m]elius [siet p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) tibi bove mari pulchro sacrum fiat te quaeso precorque uti sis volens propitius p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) XVvir(orum) collegio] / mihi domui f[amiliae 3 uti semper Lati]nus obtemper[assit cetera ut supra 3] mox har[usp]icatione e[3 bovum] / pulchr[o]rum [immolandorum 3 cult]ro pilum de fron[te] hos[tiae] secavit [et ac]cita corona praeeunte Antonino A[ug(usto) 3] / [3 cor]onis dandis esto fito volens propi[t]ius p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) XVvir(orum) collegio mihi domui fa[miliae 3] / [3]ibus per publicos collegi(i) suscepit ternaque aram adspersit deinde inc[3] / [3] re imperavit his verbis impero vobis aquam integram petatis qua divis[a 3] / [3] bov(u)m pulchrorum immola[ndorum 3]tu coron[3] / [3]o splanchna redder[e 3 i]ta pr[ecatus est 3] / e[3 spla]nchna [3]OM[3] / se[3 Ilithyiae uti vobis in illis libris scriptum est quarumque rerum ergo quodque melius siet p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) uti vobis novem libis popanis pthoibus sacrum fiat vos] / quae[so precorque uti vos imperium maiestatemque p(opuli) R(omani) Q(uiritium) duelli domique auxitis utique semper Latinus obtemperassit cetera ut supra 3] / vo[3] / f[3] / [3]DQ[3] / [3]r in ara [3] / [3] aqua sparsa [3 et ludos perspectaverunt in scaena cui theatrum adiectum] non erat adscenderu[nt in Capitolium Iulia Aug(usta) mater castror(um) coniunx Imp(eratoris) et matronae CVIIII] / [3]d sellisternia sua o[3 a(nte) d(iem) IIII Non(as) Iun(ias) Impp(eratores) Severus et Antoninus Augg(usti) [[et Geta nob(ilissimus) Caes(ar) cum pr(aefecto) pr(aetorio)]] et ceteris XVviris] praetextis sumptis et coronis [accitis de palatio in capitolium venerunt 3 ibi Severus Aug(ustus)] / [praeeun]te Antonino Aug(usto) filio [suo ture vino]que rem divinam feci[t 3 posita corona et p]raetexta adsistentibus G[[eta Caes(are)]] et pr(aefecto) pr(aetorio) et ceteris X[Vviris 3 retinens manibus] / [dextera et la]eva cultrum o<b=P>[liq(uum) c]otorium et pateram cum vino retinente pr{a}ecatione[[m Geta Caes(are)]] immol[avit I]unoni Reginae vaccam alb(am) Graeco achivo rit[u hac precatione Iuno Regina uti tibi in illis libris scriptum est quarumque] / [rerum e]rgo [quodque melius siet p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) u]ti tibi bove femina pulchra sacrum fiat te quaeso precor[que] uti [tu imperium maiestatemque p(opuli) R(omani) Q(uiritium) duelli domique auxis utique semper Latinus obtemperassit cetera ut supra 3] / [3] Iovi O(ptimo) M(aximo) inter [cenam sac]rificaverunt cum Augg{g}(ustis) Fabius Magnus Aiacius Modestus ib[i religio]nis causa epul[ati sunt 3 dein sumpta praetexta Severus et Antoninus Augg(usti) [[et Geta Caes(ar) et pr(aefetus) pr(aetori)]] cum ceteris] / [XV]viris ante cellam Iunon[is Regin]ae venerunt ibique Severus Aug(ustus) Iuliae Aug(ustae) matri castror(um) con[iugi Imp(eratoris) et] matronis CV[IIII quibus denuntiatum erat 3 adstantibus Numisia] / Maximilla et Terentia F[la]vola [v]irg(inibus) Vest(alibus) praeit in haec verba Iuno Regina ast quid est [quod melius] siet p(opulo) R(omano) [Q(uiritibus) 3 Iulia Aug(usta) et matres familias CVIIII p(opuli) R(omani)] Q(uiritium) nupt[ae genibus nixae te precemur oremus obse]/cremusqu{a}e uti tu im[peri]um maiestatem[que p(opuli) R(omani) Q(uiritium) du]elli domique auxis utique semper Latinu[m obtemperassit sempiternam victoriam valetudinem p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) duis faveasque 3] p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) legionibu[sque 3] / p(opuli) R(omani) Q(uiritium) remque publicam p(opuli) R(omani) Q(uiritium) salvam serve[s mairemque] faxis sisque volens propitia p(opulo) R(omano) [Q(uiritibus) XVviris s(acris) f(aciundis) nobis domibus familiis 3 haec Iulia Aug(usta) et matres familiae CVIIII] p(opuli) R(omani) Q(uiritium) nuptae genib[us nixae 3] / precamur o[r]amus obsecramusque [supplicaver(unt) m]atronae Fl(avia) Pollitta Manili [3] Atili Severi Rufria[3 Cal]/purn[i] [Maxi]mi Statilia M[3]a[3]V[3]nia Laeta Enni Marciani [3] Caecili Aristonis Ve[3] / [3]ia Pia Tibe[riana 3 A]viti L[3]elia [3 P]onti Paulini Magia [3] / [Valeri(?) 3 Ma]urici Fufid[ia 3 D]emetri Crepere[ia 3] / [3] Pontia Paulina [3] / [3]nis Cl(audia) Eudaem[3] / [3]la Atti Rufin[i 3] / [3] Festi Postumia [3] / [3]a Calpurni Front[i]n[i 3] / [3 Hort]ensia Polla Do[3] / [3]aca[3] / [3]illa Valeri Cresc[e]ntis Vibenn[ia 3] / [3]IVL[3] Iulia Taria Strat[o]nice Laber[i 3 Ro]mana Do[3] / [3]nia [[Luperciana]] Ulpi Pompeian[i] Domitia Flacilla Ulpi Antonini [3 Pa]ulina Caesenni Servili[ani 3] / [3]ni Ta[ri]a Cornelia Asiana Nummi Faustiniani C[laudia] Dryantilla Platonis Corneli Optat[i 3 e]questres Iulia Suem[ias Bassiana Vari Marcelli 3] / [3]a Urbiana Flavi Drusiani Caesennia Tusidiana Livi Rogati Claudia V[al]entina Aquili Agri[colae 3]elia Flaviana Tarroni [3] / [3] Campani trib(uni) Octavia Athenais Flavi Clementis trib(uni) Semproni[a Sp]oletina Corneli Fel[icis trib(uni) 3]rati trib(uni) Maria Passen[ia 3] / [3]ini primipil(aris) Aelia Gemellina Armeni Iuliani Antonia Tironilla Iuli Max[imi A]elia Marciana Cosin[i 3]tris[[3 sellis]]tern[ia 3] / [Dianae sellistern]ia eodem more per easdem matronas habita item XVviri s[ortiti sunt de praesession[e ludorum honorariorum 3 tes]seris in urnam com[missis 3] / [3]rnus pr(aetor) Aiacius Modestus Ofilius Macedo Nonius Arriu[s] Mucianus [Iulius] Pompeius Rusonianu[s mag(ister) collegi(i) Ulpius Soter co(n)s(ul) designatus] Cassius Pius Marc[ellinus q(uaestor) des(ignatus) 3 Vatina Mamertinus Crescens] / [Calpurnianus Sae]vinius Proculus Fulvius Granianus q(uaestor) Augg(ustorum) Gargil[ius] Antiq[uus Anil]ius Fuscus Venidiu[s Rufus cur(ator) alvei Tiberis 3] tunc a[d ludos saeculares consummandos in theatrum ligneum] / [proces]serun[t ibique ludi]s interfuerznt et e[odem die edictum propositum es]t l[udorum ho]norariorum in [haec verba Imp(erator) Caes(ar) divi Marci Antonini] Pii Germ(anici) Sarm(atici) [filius divi Commodi frater divi Anto]/[nini Pii] nep(os) divi Hadriani p[ronep(os) divi T]raiani [Parthici abnep(os) divi Nervae] adnep(os) L(ucius) [Septimius Sev]erus Pius Perti[nax Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Parth(icus) max(imus) pont(ifex) max(imus)] trib(unicia) pot(estate) XII imp(erator) [XI co(n)s(ul) III pat(er) patr(iae) et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurelli]/[us Anto]ninus Pius Aug(ustus) trib(unicia) p[o]t(estate) VII co(n)s(ul) [[et P(ublius) Geta nob(ilissimus) Caes(ar)]] Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Septimi Sever[i Pii Pertinacis A]ug(usti) Arab(ici) Adia[b(enici) Parth(ici) max(imi) f(ilii) divi Marci Pii Ger]manici Sarm(atici) nepo[tes divi Antonini Pii pronepotes] / [divi H]adriani abnepotes divi Tra(ia)ni Parth(ici) et divi Nervae adnep(otes) cum ceteris XVvir[is s(acris) f(aciundis) dicunt pera]ctis ludis [sollemnibus a(nte) d(iem) III Non(as) Iun(ias) ludos honor]arios quoque per [VII dies adiciemus prid(ie) Non(as)] / [easde]m item Nonarum die et VIII Id(us) easdem theatris tribus ligneo Pompeiano odi[o scaenica spect]acula quae s[u]mus e[dituri 3]is fr[3] / [dein die] VII Iduum earumdem circensium spectacula in circo maximo dabimus [ordo missuu]m misso primo quad[rigas singulas 3] ex[hibebimus qui vicerit accipiet HS 3 n(ummum) secundo HS 3 n(ummum)] / [3 tert]io HS IIII(milia) n(ummum) secun[d]o quoque missu quadrigarum eadem praemia dabuntur m[issu tertio q]ui bigam vicerit [a]ccipiet H[S 3 n(ummum) quarto missu desultores cursoresque mittemus ac]/[cipiet] qui vicerit HS VI(milia) n(ummum) secund(o) HS II(milia) n(ummum) tertio HS |(mille) n(ummum) post meridie quinto missu bigas m[ittemus] ad(iectis) HS X(milia) n(ummum) serva[t]a policit[atione 3 se]x[to mi]ssu desult[ores mittemus accipiet qui vi]/[cerit HS] VI(milia) n(ummum) secundo HS II(milia) n(ummum) tertio HS [|(mille)] n(ummum) septimo quadr[ig]as exhibebimus perceptu[ris primo pa]ri ac secundo tertioque H[S] daturo[s nos polli]citi sumus postqu[am circenses erunt perfecti] / [venati]onem parabimus fer[a]rum septingentarum cupiente[s] machinarum eventum provi[dere q]uamquam securit[a]ti vestrae p[rovi]derimus [alac]ri manu ubique vos [hortamur ut custodes atten]/[te se]ctemini munificen[tia] nostra leones lea[e] leopardi ursi bison(t)es onagri str[uthiones] centeni erunt proponi volumus [3 o]rdo ludorum honor[ariorum prid(ie) Non(as) Iun(ias) die primo] / [in th]eatro ligneo commis[s]io nova in qua pan[t]om[imus P]ylades item die primo in odi[o commissi]o nova in qua pantomimus Apolaustus item [die primo i]n theatro Pompei co[mmissio nova in qua pantomi]/[mus Ma]rcus Nonis Iun(iis) die secundo in t[hea]tro ligneo pantomimus Marcus item [die secund]o in odio pantomimus Pylades item in th[eatro Pompe]i pantomimus Apo[laustus a(nte) d(iem) VIII Id(us) Iun(ias) die tertio] / [in the]atro ligneo pantomimus Apolaustus item die tertio in odio pantomimus Marcus it[em die te]rtio in theatro Pompei pantomimus [Pyl]ades nocte terti[a 3]oc[3 Impp(eratores) Severus et An]/[toni]nus Aug[[g(usti!) et Geta Caes(ar)]] cum pr(aefecto) pr(aetorio) et ceteris XVvir(is) praetextati coronatique de Pal[atio in T]erentum venerunt ibique Severu[s Au]g(ustus) apud [ara]m tertiam ligneam [te]mporalem [ad Tiberim constitutam] / [praee]unte Imp(eratore) Antonino [Aug(usto) fi[lio suo ture vinoque fecit dein posita praetexta sum(p)ta tun[ica fimb]riata adsistenti[[bus Geta Cae[s(are) et pr(aefeto) pr(aetorio)]] et XVvir]is pur[ific]atus per publicos XVvir(or)um m[anus manibus dextera] / [et l]aeva retinens cultr[um ob]liq(uum) cotor[i]um et pateram cum vino ret<i=E>nente precatione[[m Geta C[aes(are)]] immol]avit Terrae matri s[uem] pl[enam] Graeco a(chivo) r(itu) prodigavam hac pr[e]c(atione) Ter[ra mater uti tibi in] / [illi]s libris scriptum es[t qu]arumque {rerumque} rerum ergo quodq(ue) melius siet p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) uti [tibi hac s]u(e) plena propria [prodi]giva sac[rum f]iat te quaeso precorque uti tu imp[e]rium maiestate[mque p(opuli) R(omani) Q(uiritium) duel]/[li d]omique auxis utiqu{a}e [se]mper Latinus o<b=P>temperassit ceter[a] ut supra ordinem sacrifici [secutus e]odem modo sicut [prima] nocte Moeris sacrificioque perfec[to] posita tuni[c]a fimbriata su[mpta praetexta cum] / [fili]is et ceteris XVvir(is) ludis nocturnis interfuerunt Iulia Aug(usta) mater castr[or]um et matronae CVIIII sel[liste]rnia habuerunt Iunoni ac Dianae III N[on(as) Iun(ias) Impp(eratores) Se]/[ver]us et Antoninus Aug[[g(usti) cum Geta Caes(are)]] et pr(aefecto) pr(aetorio) et ceteris X[Vvir(is) d]e Pal[atio ad aede]m Apollinis Palatini praete[xtati c]oronatique processerunt ibique Severus Aug(ustus) a[pud a]ram ligneam tempor[alem con]/[stit]utam in area Apollinis ante tetrastylum Aug(usti) qu[3 praeeunte Imp(eratore)] Antonino Aug(usto) filio suo a[dsistent]ibus Geta Caes(are) et pr(aefecto) pr(aetorio) et ceteris X[Vvir(is)] ture et vino honorario rem divinam fe[cit dein] / [Se]verus Aug(ustus) [Apo]llini ac [D]ianae libis novenis po[panis novenis pthoibus novenis sac]rificavit hac prec[a]tion[e quam le]git ipse Apollo uti tibi in illis libris scriptum est cuiusq(ue) rei ergo quodq(ue) meliu[s siet] / [p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) u]ti t[ibi novem libis n]ovem popanis n[ovem pthoib(us) sacrum fiat te quaeso pr]ecorque uti tu [imperium maiestat]emque p(opuli) R(omani) Q(uiritium) [d]uelli domique auxis utiqu{a}e semper Latinus obtemperassit cetera [ut supra] / [3 ordinem sacrifici] secutus [e]od[em modo sicu]t se[cubda nocte ilithyis] similite[r eisdem verbis Diana]e sacrificavit perfectoque sacrificio ludos Augg(usti) in scaena cui theatrum adiect[um non erat] / [3 perspectaveru]nt t[3]vas aqua spa[rsa 3] tunc aliis coronis sumptis in pronao aedis Apollinis adscenderunt ibiq[ue pueri XXVII] / [patrimi et matrimi et] puellae [totidem 3 quibus de[nuntiatum era]t praetex[tati coronati pueri et puel]lae palliolatae cum discriminalibus manibus connexis ca[rm]en c[ecinerunt nove compositum] / [3]ibus tibicinibus [3]EI[3 Ph]oebe dies P(h)oebeia noctes reddite cymaeo signantur s[3]tro quae doc/[3]a laurigeri procer[3]ntibus Ae[3]us canimus mulcent[3] inlice cantu numina pro[3]idum pro gentis hon[o]re / [3]um votisque s[3] ausoniis m[3]re superbo de grege natoru[m v]estrae cos[3 C]ynthia mitis adest puer[i]s / [3] arvicolas [3]]ART[3]tuque Latin[3]u Lucin[a 3] quae Romam nuper caelo / [3]t qua ce[3] Pudent[3]s selle R/[3]om tex[3] primaeve vocem turmae / [3]r[3]fando [3]mina nosset imperiique oras urbesq[ue] / [3]nda[3 a]ede [3]ras auratis fundere campis Bacchum pa[3] / [3]imitum coga[3]ne terras [et] Neptunia glauca cavis findantur aratris e/[3]ant spirantia [3]m castrisque Mart[e q]uieto condat secretis victricia postibus / [3]iter aeria qu[3]as nostrosque duces [qu]esos+te dextra protege et armigerum vic/[3]borem occup[3] et tibi[cinum 3 cornic]inum aeneatorum et tubicin[u]m translatum et togatorum / [3 a]sinariorum [3]m et tiro[n]umque ludionum quadr[igarum 3 et bi]garum binarum item desultorum cu[rsor]umque factionu[m singularum pompam] / [3] publicis et l[3 i]ntercede[nte popul]o per [vi]am sacram forumque Romanu[m] arcum Seve[ri et Antoni]ni Aug[[g(ustorum!) et Getae Caes(aris)]] pueros pue[llas]que [fr]equentes / [3]des praece[debant 3 pompam t]ralatumque tegebant Impp(eratores) Sever[us] et Antoninus Aug[[g(usti) et Geta Caes(ar)]] cum pr(aefecto) pr(aetorio) sub[sequente]s pueros puellasque sustinente [pom]pa in Capitolio cum / [3 conve]neru[nt 3 ante aedem Iov]is [O(ptimi)] M(aximi) an[t]e cuius pronaum ut in Palat[i]o carm[e]n cone[x]is manibus [pue]ri puellaeque dix[erunt ch]orosque hab(u)erunt quos perfe[cto] sacrificio Augg(usti) hon[oraverunt] / [pueris] n(umero) VIIII lances arge[nteas dantes ut] reliquis [c]um Troiam lusissent item puell[i]s tri[a ve]la serica et pra[etext(am)] sollemne{m} acce[ptis divisi]sque omnibus se receper[unt i]nde Severus et Antoni[nus Augg(usti) [[et Geta Caes(ar)]]] / [cum] pr(aefecto) p[r(aetorio) e]t c[eteris XXV(iris) process]erun[t] ad ludos saeculares consummando[s] in thea[tro lign]eo pompa [autem sac]rificalis in tri[bunal in cir]co temporal[i] circu[mdu]cta est ludisque saecularibus [consum]/[matis Impp(eratores) Severus et Anton]in[us Augg(usti) p]almatis sumptis et scipionibus {ae}bornei[s] ad circum [temp]oralem [venerunt 3 supra c]arceres se[3]c[3] consedit Imp(erator) Antoninus Aug(ustus) / [3]dit m[3] Severus Aug(ustus) missu primo quadrigas singul[a]s e factioni[bus m]is[ir item II missu III bigas desultores missu I]III cursor[e]sque [ex] metis murciis misit Ulpius So[ter co(n)s(ul) designatus] / [3] reno[vatisqu]e similibus antiqui moris spectaculi co[nc]urrentib[us coenti]busque [3]esu[3]ulenta petentium Severus et Antoninus Augg(usti) / [3]um co[3]oreis et soleis fetasiis tunc Severu[s 3]m se[3]dit ant[e 3 supra car]ceres sedit et post merid[ia]nos missus misit missu V misit bigas si[ngulas missu] / [VI misit desultores et] miss[u VII qu]adrigas praemia autem consecutis [3]pin[3 in secu]undo actu [3 dede]rant ex i(i)s frugibus quas [popul]us Romanus contulerat [id] est quadri[gae et bigae desul/[toribus ex isd]em [fru]gibus d[edera]nt reliquiae frugum apparitioni[bus in] secun[do actu 3 pe]rpetua [3 e]adem die Iulia Aug(usta) m[ater] castrorum et matro[nae ce]ntum nove[m habuerunt] / [sellistern]ia sua sicut praec[eden]ti biduo porcilias immolaverunt [et] eisdem cena[verunt et antr]vav[erunt inde pueri] senatores item puellae mat[ro]nae carmen cecinerunt quorum no[mina infra subscripta sunt] / [3]s Maximus I[ul]iu[s F]austinus Iulius Crescens Iul(ius) Ca[s]sius Paulinus Clo[3]m[3] Alfius Avitus Opratius Ti[ti]anus Flavius Iulius Latron[ianus] / [3]ianus Umbilius [Ma]ximinus Claudius Pacatianus Iulius Sa[t]yrus Dryan[tianus 3]s Maxim[3]us Ulpius Attianus iun(ior) Laberius Pompeianus Cattius Clement[inus] / [Baburius Herc]ulanius(?) Baebius Marcellinus Aelius Antipater Corfin[iu]s Felixs(!) Corn[3]s eq(ues) R(omanus) Licinius Aemil[ia]nus Ingen(uus) puellae Manilia Lucana Po[llitta] / [3]lia Crispina Arrian[a A]lfia Vestin[a] Maxi[ma Sa]lvia Postu[mia] Varia Non[is 3 V]aleriana Aemilia Iunia C[lemen]tina Flavia Romana Antonia / [3] Maxima Iuniana Flavia [A]ntonia Polynic[e 3]lia Casta Statianilla Arria [C]or[nelia(?)] Clementina Corn[eli]a Claudia Pia Va[leria(?) 3]nia Pacata [B]aburia Va/[3]a Nepotiana Domitia Diotima Precilia Au[g]urina [pr(idie)] Non(as) Iun(ias) Impp(eratores) [Se]verus Antoninus Augg(usti) [[et Geta nob(ilissimus) C[aes(ar)]] et p]r(aefectus) pr(aetorio) et ceter[i X]Vv(iri) pr[aetextati ad ludos consumman]/[dos 3 processe]runt in theatro ligneo lud[is] Latin[is comm]issis in odio se tra[ns]tulerunt ibique [lu]dis Graecis commissis in theatro Pompeian[o veneru]nt ibiq[ue] lu[dis scaenicis commissis in circo] / [3] Augg(usti) nn(ostri) et Get[a Caes(ar) sedil]ibus suis [consederunt ibi]que ludos persp[ect]averunt XVvir(i) autem tribunali praet[orio 3] st[eterunt in theatro] // [ligneo Venidius Rufus cur(ator)] alv(ei) Tiber(is) Saevin[ius Proc]ulus Fulvius Fusc[us Grani]anus q(uaestor) Aug[g(ustorum)] / [Gargilius Antiquus Ulpius Sote]r co(n)s(ul) desig(natus) in odeo P[ompeius] Rusonianus magist[er Vetin]a Mamertin[us] / [Manilius Fuscus Cassius Piu]s Marcellinus q(uaestor) d[es(ignatus) Antiu]s Crescens Calpur[nianus i]n theatro [Pompei 3] / [3]s pr(aetor) Aiacius Modest[us Ofilius] Macedo Nonius Arri[us Mucia]nus [3] / [3 eodem die edictum pr]opositum est in hae[c verba] Imp(erator) Caes(ar) di[vi Marci Antoni]ni Pii Ge[rm(anici) Sarm(atici)] / [filius divi Commodi frate]r divi Antonini Pi[i nep(os) di]vi Hadriani pronep[os divi Traia]ni Parthi[ci] / [abnepos divi Nervae adnep]os L(ucius) Septimius [Severus Pi]us Pertinax Aug(ustus) [Arab(icus) Adia]b(enicus) Parth(icus) m[ax(imus)] / [pont(ifex) maximus trib(unicia) potesta]t(e) XII imp(erator) XI co(n)s(ul) II[I p(ater) p(atriae) et Im]p(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurelli[us(!) Antoni]nus Pius Au[g(ustus)] / [trib(unicia) pot(estate) VII co(n)s(ul) [[et Geta nob(ilissimus) Caes(ar)]] Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Septimii Severi] Pii Pertinacis Au[g(usti) Arabici A]diab(enici) Par[th(ici) max(imi) f(ilii)] / [divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) n]epot(es) divi Antonini Pii pr[onep(otes) d]ivi Hadriani a[bnepot(es) div]i Traiani / [Parthici et divi Nervae adn(epotes) c]um ceteris XVvir(is) s(acris) f(aciundis) dic(unt) cum [3 Id(ibus)] Iun(ias) proximas [3 p]orcum n(umero) / [3] die ne quis dissignator eu[m pe]r ea loca duxi[sse velit pr]oponi v[3] / [3 isdem theatris ludi honor[arii 3 pr]aeside[3] sicut supr[a 3] / [Impp(eratores) Severus et Antoninus Augg(usti) [[et Geta nob(ilissimus) Caes(ar)]]] cum pr(aefecto) pr(aetorio) [et ceter(is)] XVvir(is) [3] de Palatio [3] / [3 p]ulvinar prae[3 [[Geta [nob(ilissimo) Caes(are)]] ad]sistente Imp(erator?) [3] / [3] verb(a) f[ecerunt 3]a pa[3]ra pulvinari[3] / [3]is[3 po]rcu[m Iunoni] Reginae vac[cam 3] / [3]m porcum [3] / [3 im]molavit Im[p(erator) 3] / [3 eb]orneos r[3] / [3]fex [3] / [3]e sa[3] / [3] puer[3] / [3] idem [3] / [3]mfius [3] / [3 si]cuti ti[3] / [3] Fuscu[s 3] / [3]ae m[3] / [3] isi [3] / [3]t[3] / [3]lian[3 Cassius Pius] / [Ma]rcelli[nus q(uaestor) d(esignatus) 3] / [3] Vetina Mamer[tinus 3] / [3] s[cipion]es {a}ebornei[s 3] / q[3] circum vener[3] / so[3 ex]uvias in pulvinari lat[as 3] / [3]D[3]cus mediis pulvin[3] / [3]VSTIIS3] / [3 A]emi[l 3 S]atyrus Do[3] / [3]s Regillu[s 3] Marcius Vic[tor 3] / [3] Virius [3] Musiarcus Iunius [3] / [3] Rosc[ius 3] Cornelianus Clodius Mar[3] / [3]rus Numer[3]nus Aper Ocratius Titianus [3] / [3]us Bassaeu[s 3]anus Alfius Maximus Suf[3] / [3]s Silianus [3]atianus Flav[ius 3]CO[3] / [3] Placidus [3 Ma]rcellinus A[3] / [3]omini[3 Ne]ratius Priscu[s 3] / [3]BAB[3]us Vettiu[s 3] / [3] Licini[us 3] eq(uitis) R(omani) fil(ius) C[
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  milites;  mulieres;  nomen singulare;  ordo equester;  ordo senatorius;  sacerdotes pagani;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 02-05, 01022 = CIL 02, 05439 (p 1038) = CIL 02, 05439a = CIL 01, 00594 (p 724, 833, 916) = D 06087 = FIRA-01, 00021 = CILA-02-02, 00611 = Freis 00042 = Hiberia p 199 = Crawford-1996, 00025 = EAOR-07, 00001 = AE 1946, 00123 = AE 1950, 00050 = AE 1951, 00032 = AE 1951, +00048 = AE 1952, +00120 = AE 1997, 00826 = AE 1998, 00742 = AE 2006, +00463 = AE 2016, +00035 = Tyche-2018-145 = AE 2017, +00694 = +IAH-2020-11 = AE 2018, +00069 = AE 2018, +00069
Datierung: -44 bis -44         EDCS-ID: EDCS-20200004
Provinz: Baetica         Ort:
cui quis ita ma]/num inicere iussus erit iudicati iure man/us iniectio esto itque ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto vin/dex arbitratu IIviri qui{q}ve i(ure) d(icundo) p(raeerit) locuples / esto ni vindicem dabit iudicatum{q}ve faci/et secum ducito iure civili vinctum habeto / si quis in eo vim faciet ast eius vincitur du/pli damnas esto colonisq(ue) eius colon(iae) HS / XX(milia) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae cui vo/let petitio IIvir(o) qui{q}ve i(ure) d(icundo) p(raeerit) exactio iudicati/oque esto LXII // IIviri quicumque erunt iis IIviri(s) in eos singulos / lictores binos accensos sing(ulos) scribas bi/nos viatores binos librarium praeconem haruspicem tibicinem habere ius potestas/que esto quique in ea colonia aedil(es) erunt / iis aedil(ibus) in eos aedil(es) sing(ulos) scribas sing(ulos) publi/cos cum cincto limo IIII praeconem haruspi/cem tibicinem habere ius potestasq(ue) esto ex eo / numero qui eius coloniae coloni erunt habe/to iisque IIvir(is) aedilibusque dum eum mag(istratrum) ha/bebunt togas praetextas funalia cereos ha/bere ius potestasq(ue) esto quos quisque eo/rum ita scribas lictores accensos viatorem / tibicinem haruspicem praeconem habebit iis / omnibus eo anno quo anno quisque eorum / apparebit militiae vacatio esto neve quis e/um eo anno quo mag(istratibus) apparebit invitum / militem facito neve fieri iubeto neve eum / cogito neve ius iurandum adigito neve a/digi iubeto neve sacramento rogato / neve rogari iubeto nisi tumultus Italici Gallici/ve causa eisque merces in eos singul(os) qui IIvi/ris apparebunt tanta esto in scribas sing(ulos) / HS MCC in accensos sing(ulos) HS DCC in lictores / sing(ulos) HS DC in viatores sing(ulos) HS CCCC in libra /rios sing(ulos) HS CCC in haruspices sing(ulos) HS D prae/coni HS CCC qui aedilib(us) appareb(unt) in scribas / sing(ulos) HS DCCC in haruspices sing(ulos) HS C in ti//bicines singul(os) HS CCC in praecones sing(ulos) HS CCC / iis s(ine) f(raude) s(ua) kapere liceto / LXIII // IIviri qui primi ad pr(idiem) K(alendas) Ianuar(ias) mag(istratum) habebunt appari/tores totidem habento sing(ulis) apparitores ex h(ac) l(ege) ha/bere licet{o} iisque apparitorib(us) merces tanta esto / quantam esse oporteret si partem IIII anni appar/uissent ut pro portione quam diu app<a=I>ruissent mer/cedem pro eo kaperent itque iis s(ine) f(raude) s(ua) c(apere) l(iceto) / LXIIII // IIviri quicumque post colon(iam) deductam erunt ii in die/bus X proxumis quibus eum mag(istratum) gerere coeperint at / decuriones referunto cum non minus duae partes / aderunt quos et quot dies festos esse et quae sacra / fieri publice placeat et quos ea sacra facere place/at quot ex eis rebus decurionum maior pars qui / tum aderunt decreverint statuerint it ius ratum/que esto eaque sacra eique dies festi in ea colon(ia) / sunto / LXV // Quae pecunia poenae nomine ob vectigalia quae / colon(iae) G(enetivae) Iul(iae) erunt in publicum redacta erit eam / pecuniam ne quis erogare neve cui dare neve attri/buere potestatem habeto nisi at ea sacra quae in / colon(ia) aliove quo loco colonorum nomine fia(n)t / neve quis aliter eam pecuniam s(ine) f(raude) s(ua) kapito neve quis / de ea pecunia ad decuriones referundi ne quis / de ea pecunia sententiam dicendi ius potestat(em)/que habeto eamque pecuniam ad ea sacra quae / in ea colon(ia) aliove quo loco colonorum nomine / fient IIviri s(ine) f(raude) s(ua) dato attribuito itque ei facere / ius potestasq(ue) esto eique cui ea pecunia dabi/tur s(ine) f(raude) s(ua) kapere liceto / LXVI// Quos pontifices quosque augures G(aius!) Caesar quive / iussu eius colon(iam) deduxerit fecerit ex colon(ia) Ge/net(iva) ei pontifices eique augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) sunto / eiq(ue) / ponti[fi]ces auguresque in pontificum augu/rum conlegio in ea colon(ia) sunto ita uti qui / optima lege opt<i=U>mo iure in quaque colon(ia) / pontif(ices) augures sunt erunt iisque pontificibus / auguribusque qui in quoque eorum collegio / erunt liberisque eorum militiae munerisq//ue public<i=E> vacatio sacro sanctius esto uti pon/tifici Romano est erit (a)e(r)aque militaria ei omni/a merita sunto de auspiciis quaeque ad eas res per/tinebunt augurum iuris dictio iudicatio esto eis/que pontificib(us) auguribusque ludis quot publice ma/gistratus facient et cum ei pontific(es) augures sa/cra publica c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) facient togas praetextas haben/di ius potestasq(ue) esto eisque pontificib(us) augurib(us)/q(ue) ludos gladiatoresq(ue) inter decuriones spec/tare ius potestasque esto / LXVII // Quicumque pontif(ices) quique augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) / post h(anc) l(egem) da/tam in conlegium pontific(um) augurumq(ue) in demor/tui damnative loco h(ac) l(ege) lectus cooptatusve erit / is pontif(ex) augurq(ue) in c(olonia) Iul(ia) in conlegium pontifex / augurq(ue) esto ita uti qui opt<i=U>ma lege in quaque / colon(ia) pontif(ices) auguresq(ue) sunt erunt neve quis quem in conlegium pontificum kapito suble/gito cooptato nisi tunc cum minus tribus pon/tificib(us) ex iis qui c(oloniae) G(enetivae) sunt erunt neve quis quem in conlegium augurum sublegito cooptato ni/si tum cum minus tribus auguribus ex eis qui / colon(iae) G(enetivae) I(uliae) sunt erunt LXVII(I) // IIviri praef(ectus)ve comitia pontific(um) augurumq(ue) quos / h(ac) l(ege) / facere oportebit ita habeto prodicito ita uti / IIvir(um) creare <fac=HAB>ere sufficere h(ac) l(ege) o(portebit) / LXIX // IIviri qui post colon(iam) deductam primi erunt ii in su/o mag(istratu) et quicumq(ue) IIvir(i) in colon(ia) Iul(ia) erunt ii in / diebus LX proxumis quibus eum mag(istratum) gerere coe/perint ad decuriones referunto cum non minus / XX aderunt uti redemptori redemptoribusque / qui ea redempta habebunt quae ad sacra resq(ue) / divinas opus erunt pecunia ex lege locationis / adtribuatur solvaturq(ue) neve quisquam rem ali/am at decuriones referunto neve quot decuri/onum decret(um) faciunto antequam eis redemp/toribus pecunia ex lege locationis attribuatur / solvaturve d(ecurionum) d(ecreto) dum ne minus XXX atsint cum / e(a) r(es) consulatur quot ita decreverint ei IIvir(i) // redemptori redemptoribus attribuendum / solvendumque curato dum ne ex ea pecunia / solvant adtribuant quam pecuniam ex h(ac) l(ege) / (!) ea sacra quae in colon(ia) aliove quo loco pu/blice fiant dari adtribui oportebit / [L]XX // IIviri quicu[m]que erunt ei praeter eos qui primi / post h(anc) l(egem) [fa]cti erunt ei in suo mag(istratu) munus lu/dosve scaenicos Iovi Iunoni Minervae deis / deabusq(ue) quadriduom m(aiore) p(arte) diei quot eius fie/ri [poter]it arbitratu decurionum faciun/to inque eis ludis eoque munere unusquis/que eorum de sua pecunia ne minus HS |(mille)|(mille) / consumito et ex pecunia publica in sing(ulos) / IIvir(os) d(um)t(axat) HS |(mille)|(mille) sumere consumere liceto i<t=IS>/que eis s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto dum ne quis ex ea / pecun(ia) sumat neve adtributionem faciat / quam pecuniam h(ac) l(ege) ad ea sacra quae in co/lon(ia) aliove quo loco public{a}e fient dari / adtribui oportebit LXXI // Aediles quicumq(ue) erunt in suo mag(istratu) munus lu/dos(ve) scaenicos Iovi Iunoni Minervae tri/duom maiore parte diei quot eius fieri pote/rit et unum diem in circo aut in foro Veneri / faciunto inque eis ludis eoque munere unus/quisque eorum de sua pecunia ne minus HS |(mille)|(mille) / consumito de(q)ue publico in sing(ulos) aedil(es) HS |(mille) / sumere liceto eamq(ue) pecuniam IIvir praef(ectusve) / dandam adtribuendam curanto itque iis / s(ine) f(raude) s(ua) c(apere) liceto LXXII // Quotcumque pecuniae stipis nomine in aedis / sacras datum inlatum erit quot eius pecuni/ae eis sacr{i}is superfuerit quae sacra uti h(ac) l(ege) <f=P>(ieri) / oportebit ei deo deaeve cuius ea aedes erit fac/ta fuerint ne quis facito neve curato neve interce/dito quo minus in ea aede consumatur ad / quam aedem ea pecunia stipis nomine da/ta conlata erit neve quis eam pecuniam alio / consumito ne[v]e quis facito quo magis in // alia re consumatur / LXXIII // Ne quis intra fines oppidi colon(iae)ve qua aratro / circumductum erit hominem mortu<u=O>m / inferto neve ibi humato neve urito neve homi/nis mortui mon<u=I>mentum aedificato si quis / adversus ea fecerit is c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) HS / V(milia) d(are) d(amnas) esto / eiusque pecuniae <q=C>ui volet petitio persecu/tio ex (h)ac lege esto itque quot inaedificatum / erit IIvir aedil(is)ve dimoliendum curanto si / adversus ea mortuus inlatus positusve erit / expianto uti oportebit / LXXIV // Ne quis ustrinam novam ubi homo mortuus / combustus non erit prop{r}ius oppidum pas/sus D facito qui adversus ea fecerit HS V(milia) c(olonis) / c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae <q=C>ui / volet peti/tio persecutioq(ne) ex h(ac) l(ege) esto / LXXV // Ne quis in oppido colon(ia) Iul(ia) aedificium detegito / neve demolito neve disturbato nisi si praedes / IIvir(um) arbitratu dederit se re<d=R>aedificaturum aut / nisi decuriones decreverint dum ne minus L ad/sint cum e(a) r(es) consulatur si quis adversus ea fece(rit) / q(uanti) e(a) r(es) e(rit) t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) / Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusq(ue) pecuniae qui volet pe/titio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto / LXXVI // Figlinas teglarias maiores tegularum CCC tegu/lariumq(ue) in oppido colon(ia) Iul(ia) ne quis habeto qui / habuerit it{a} aedificium isque locus publicus / colon(iae) Iul(iae) esto eiusq(ue) aedificii quicumque in c(olonia) / G(enetiva) Iul(ia) i(ure) d(icundo) p(raeerit) s(ine) d(olo) m(alo) eam pecuniam / in publicum redigito / LXX//VII // Si qu<a=I>s vias fossas cloacas IIvir aedil(is)ve publice / facere inmittere commutare aedificare mu/nire intra eos fines qui colon(iae) Iul(iae) erunt volet / quot eius sine iniuria privatorum fiet it is face/re liceto / LXXIIX// Quae viae publicae itinerave publica sunt fuerunt / intra eos fines qui colon(iae) dati erunt quicumq(ue) / limites quaeque viae quaeque itinera per eos a/gros sunt erunt fueruntve eae viae eique limites / eaque itinera publica sunto / LXXIX // Qui fluvi rivi fontes lacus aquae stagna paludes / sunt in agro qui colon(is) h[u]iusc(e) colon(iae) divisus // erit ad eos rivos fontes lacus aquasque sta/gna paludes itus actus aquae haustus iis item / esto qui eum agrum habebunt possidebunt uti / iis fuit qui eum agrum habuerunt possederunt / itemque iis qui eum agrum habent possident ha/bebunt possidebunt itineris aquarium lex ius/que esto / LXXX // Quot cuique negotii publice in colon(ia) de decur(ionum) sen/tentia datum erit is cui negotium datum erit e/ius rei rationem decurionib(us) reddito referto/que in dieb(us) CL proxumis it negotium confecerit / quibusve it negotium gerere desierit quot eius / fieri poterit s(ine) d(olo) m(alo) / LXXXI // Quicumque IIvir(i) aed(iles)ve colon(iae) Iul(iae) erunt ii scribis / suis qui pecuniam publicam colonorumque / rationes scripturus erit antequam tabulas / publicas scrib<a=E>t tractetve in contione palam / luci nundinis in forum ius iurandum adigi/to per Iovem deosque Penates sese pecuniam pu/blicam eius colon(iae) concustoditurum rationes/que veras habiturum esse u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) / s(ine) d(olo) m(alo) ne/que se fraudem per litteras facturum esse sc(ientem) / d(olo) m(alo) uti quisque scriba ita iuraverit in tabulas / publicas referatur facito qui ita non iurave/rit is tabulas publicas ne scribito neve aes / apparitorium mercedemque ob e(am) r(em) kapito / qui ius iurandum non adegerit ei HS V(milia) mul/tae esto eiusq(ue) pecuniae <q=C>ui volet petitio per/secutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto / LXXXII // Qui agri quaeque silvae quaeq(ue) aedificia c(olonis) c(oloniae) / G(enetivae) I(uliae) / quibus publice utantur data adtributa e/runt ne quis eos agros neve eas silvas ven/dito neve locato longius quam in quinquen/nium neve ad decuriones referto neve decu/rionum consultum facito quo ei agri eaeve / silvae veneant aliterve locentur neve si ve/nierint it circo minus c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) sunto quique iis / rebus fructus erit quot se emisse dicat is in / iuga sing(ula) inque annos sing(ulos) HS C c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) / [esto eiusque pecuniae qui volet petitio persecutiove ex h(ac) l(ege) esto // si quis ex h(ac) l(ege) decurio augur pontifex c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) factus creatusve] / erit tum quicumque decurio augur pontifex huiusque / col(oniae) domicilium in ea col(onia) oppido propiusve it oppidum p(assus) / |(mille) / non habebit annis V proxumis unde pignus eius quot satis / sit capi possit is in ea col(onia) augur pontif(ex) decurio ne es/to qui(q)ue IIviri in ea col(onia) erunt eius nomen de decurio/nibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum / curanto u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) idq(ue) eos IIvir(os) / s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) / XCII // IIviri quicumque in ea colon(ia) mag(istratum) habebunt ei de legatio/nibus publice mittendis ad decuriones referunto cum / m(aior) p(ars) decurion(um) eius colon(iae) aderit quotque de his rebus / maior pars eorum qui tum aderunt constituerit / it ius ratumque esto quamque legationem ex h(ac) l(ege) exve / d(ecurionum) d(ecreto) quot ex hac lege factum erit obire oportuerit / neque obierit qui lectus erit is pro se vicarium ex eo / ordine uti hac lege deve d(ari) o(portebit) dato n<e=I> / ita dederit in / res sing(ulas) quotiens ita non fecerit HS X(milia) colon(is) hu/iusque col(oniae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae <q=C>ui volet petitio / persecutioque esto XCIII // Quicumque IIvir post colon(iam) deductam factus creatusve / erit quive praef(ectus) {qui} ab IIvir(o) e lege huius coloniae relic/tus erit is de loco publico neve pro loco publico neve / ab redemptore mancipe praed(e)ve donum munus mercedem / aliutve quid kapito neve accipito neve facito quo / quid ex ea re at se suorumve quem perveniat qui at/versus ea fecerit is HS XX(milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) / Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto) eius/que pecuniae <q=C>ui volet petitio persecutioque esto / XCIIII // Ne quis in hac colon(ia) ius dicito neve cuius in ea colon(ia) / iuris dictio esto nisi IIvir(i) aut quem IIvir{i} praef(ectum) / reliquerit aut aedil(is) uti h(ac) l(ege) o(portebit) neve quis pro <qu=E>o / imper(io) potestat(e)ve facito quo quis in ea colonia / ius dicat nisi quem ex h(ac) l(ege) dicere oportebit / XCV // Qui reciperatores dati erunt si eo die quo iussi erunt / non iudicabunt IIvir praef(ectus)ve ubi e(a) r(es) a(getur) eos rec(iperatores) / eumque cuius res a(getur) adesse iubeto diemque cer//tum dicito quo die atsint usque ateo dum e(a) r(es) / iudicata erit facitoque uti e(a) r(es) in diebus XX / proxumis quibus d(e) e(a) r(e) rec(iperatores) dati iussive e/runt iudicare iudic(etur) u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) testibusque / in eam rem publice dumtaxat h(ominibus) XX qui colon(i) / incolaeve erunt quibus {h}is qui rem quaere/<t=RE> volet denuntietur facito quibusq(ue) ita tes/timonium (d)enuntiatum erit quique in tes/timonio dicendo nominati erunt curato / uti at it iudicium atsint testimoniumq(ue) / si quis quit earum rer(um) quae res tum age/tur sciet aut audierit iuratus dicat faci/to uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) dum ne omnino amplius / h(omines) XX in iudicia singula testimonium dice/re cogantur neve quem invitum testimo/nium dicere cogito <q=C>ui ei quae r(es) tum age/tur gener socer vitricus privignus patron(us) / lib(ertus) consobrinus propiusve cum ea cogna/tione atfinitate{m}ve contingat si IIvir / praef(ectus)ve qui ea(m) re(m) colon(is) petet non ade/rit ob eam rem quot ei morbus sonticus / vadimonium iudicium sacrificium funus / familiare feriaeve de<n=D>icales erunt quo / mimus adesse possit sive is propter magistra/tu<m=S> potestatemve p(opuli) R(omani) minus atesse poterit / quo magis eo absente de eo cui {i}is negotium / facesset recip(eratores) sortiantur reiciantur res iu/dicetur ex h(ac) l(ege) n(ihil) r(ogatur) si privatus petet et is cum / de ea re iudicium fieri oportebit non aderit / neque arbitratu IIvir(i) praef(ecti)ve ubi e(a) r(es) a(getur) excu/sabitur e<i=T> harum quam causam esse quo minus / atesse possit morbum sonticum vadimonium / iudicium sacrificium funus familiare feria<s=E> / de<n=D>icales eumve propter mag(istratum) potestatemve / p(opuli) R(omani) atesse non posse{t} post ei earum quarum r(erum) / h(ac) l(ege) quaestio erit actio ne esto deq(ue) e(a) r(e) siremps // lex resque esto qu<a=O>s(i) si neque iudices re(i)ecti neq(ue) recip(eratores) / in eam rem dati essent / XCVI // Si quis decurio eius colon(iae) ab IIvir(o) praef(ecto)ve postulabit / uti ad decuriones referatur de pecunia publica de/que multis poenisque deque locis agris aedificis / publicis suo <p=F>acto qu(a)eri iudicarive oporteat tum / IIvir{i} qui{q}ve iuri dicundo prae(e)ri(t) d(e) e(a) r(e) prima / quoque die decuriones consulito decurionum/que consultum facito fiat cum non minus m(aior) p(ars) / decuriorum atsit //cum// ea re(s) consuletur uti m(aior) p(ars) / decurionum qui tum ader<u=I>nt censuer(int) ita ius / ratumque esto / XCVII // Ne quis IIvir neve quis pro potestate in ea colon(ia) / facito neve ad decur(iones) referto neve d(ecurionum) d(ecretum) facito / fiat quo quis colon(is) colon(iae) patron(us) sit atoptetur/ve praeter cum qu<i=E> c(urator) a(gris) d(andis) a(tsignandis) i(udicandis) ex lege Iulia est eum/que qui eam colon(iam) deduxerit liberos posteros(q)ue / eorum nisi de m(aioris) p(artis) decurion(um) erunt per tabellam / sententia{m} cum non minus L aderunt cum e(a) r(es) / consuletur qui atversus ea fecerit HS V(milia) colon(is) / eius colon(iae) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae colon(orum) eius / colon(iae) <q=C>ui volet petitio esto / XCVIII // Quamcumque munitionem decuriones huius/ce coloniae decreverint si m(aior) p(ars) [3] decurionum / atfuerit cum e(a) r(es) consuletur eam munitionem / fieri liceto dum ne amplius in annos sing(ulos) in/que homines singulos puberes operas quinas et / in iumenta plaustraria iuga sing(ula) operas ter/nas decernant eique munitioni aed(iles) qui tum erunt ex d(ecurionum) d(ecreto) praesunto uti decurion(es) censu/erint ita muniendum curanto dum ne in/vito eius opera exigatur qui minor annor(um) XIIII / aut maior annor(um) LX natus erit qui in ea colon(ia) / intrave eius colon(iae) fines domicilium praedi/umve habebit neque eius colon(iae) colon(us) erit is ei/dem munitioni uti colon(us) pare{n}to / XCVIIII // Quae aquae publicae in oppido colon(ia) Gen(etiva) // adducentur IIvir(i) qui tum erunt ad decuriones / cum duae partes aderunt referto per quos agros / aquam ducere liceat qua p(a)rs maior decurion(um) / qui tum aderunt duci decreverint dum ne / per it aedificium quot non eius rei causa factum / sit aqua ducatur per eos agros aquam ducere / i(us) p(otestas)que esto neve quis facito quo minus ita / aqua ducatur / C // Si quis colon(us) aquam in privatum caducam du/cere volet isque at IIvir(um) adierit postulabit/(q)ue uti ad decurion(es) referat tum is IIvir a quo / ita postulatum erit ad decuriones cum non mi/nus XXXX aderunt referto si decuriones(!) m(aior) p(ars) qui / tum atfuerint aquam caducam in privatum duci / censuerint ita //ea // aqua utatur quo<t=E> sine priva/ti{m} iniuria fiat i(us) potest(as)que e(sto) / CI // Quicumque comitia magistrat(ib)us creandis subrogan/dis habebit is n<e=I> qu<em=A> eis comitis pro tribu acci/pito neve renuntiato neve renuntiari iubeto / qui e<a=O>rum qua{e} causa erit qua{e} cum h(ac) l(ege) in colon(ia) / decurionem nominari creari inve decurionibus / esse non oporteat non liceat / CII // IIvir qui h(ac) l(ege) quaeret iud(icium) exercebit quod iudicium / uti uno die fiat h(ac) l(ege) praestitu(tu)m non est ne quis / eorum ante h(oram) I neve post horam XI diei quaerito / neve iudicium exerceto isque IIvir in singul(os) / accusatores qui eorum delator erit ei h(oras) IIII qui / subscriptor erit h(oras) II accusandi potest(atem) facito si / quis accusator de suo tempore alteri concesserit / quot eius cuique concessum erit eo amplius cui / concessum erit dicendi potest(atem) facito qui de suo / tempore alteri concesserit quot eius cuique conces/serit eo minus ei dicendi potest(atem) facito quot horas / omnino omnib(us) accusatorib(us) in sing(ulas) actiones di/cendi potest(atem) fieri oporteb(it) totidem horas et alte/rum tantum reo quive pro eo dicet in sing(ulas) actiones // dicendi potest(atem) facito / CIII // Quicumque in col(onia) Genet(iva) IIvir praef(ectus)ve i(ure) d(icundo) / praeerit is(!) colon(os) / incolasque contributos quocumque tempore colon(iae) fin(ium) / d<efen=DIVI>dendorum causa armatos educere decurion(es) cen(suerint) / quot m(aior) p(ars) qui tum aderunt decreverint id e(i) s(ine) f(raude) / s(ua) f(acere) l(iceto) is/que IIvir aut quem IIvir armatis praefecerit idem / ius eademque anima{a}dversio esto uti tr(ibuno) mil(itum) p(opuli) / R(omani) in / exercitu p(opuli) R(omani) est itque e(i) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) / l(iceto) i(us) p(otestas)que e(sto) dum it quot / m(aior) p(ars) decurionum decreverit qui tum aderunt fiat / CIIII // Qui limites decumanique intra fines c(oloniae) G(enetivae) deducti facti/que erunt quaecumq(ue) fossae limitales in eo agro erunt / qui iussu C(ai) Caesaris dict(atoris) imp(eratoris) et lege Antonia / senat(us)que / c(onsultis) pl(ebi)que sc(itis) ager datus atsignatus erit ne quis limites / decumanosque opsaeptos neve quit immolitum neve / quit ibi opsaeptum habeto neve eos arato neve e<a=I>s fossas / opturato neve opsaepito quo minus suo itinere aqua / ire fluere possit si quis atversus ea quit fecerit is in / res sing(ulas) quotienscumq(ue) fecerit HS M c(olonis) / c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) esto / eiusq(ue) pecun(iae) <q=C>ui volet petitio p(ersecutio)q(ue) esto / CV // Si quis quem decurion(em) indignum loci aut ordinis de/curionatus esse dicet praeterquam quot libertinus / erit et ab IIvir(o) postulabitur uti de ea re iudici/um reddatur IIvir quo de ea re in ius aditum erit / ius dicito iudiciaque reddito isque decurio / qui iudicio condemnatus erit postea decurio / ne esto neve in decurionibus sententiam dici/to neve IIvir(atum) neve aedilitatem petito neve / quis IIvir comitis suffragio eius rationem / habeto neve IIvir(um) neve aedilem renunti/ato neve renuntiari sinito / CVI // Quicumque c(olonus) c(oloniae) G(enetivae) erit quae iussu C(ai) Caesaris dict(atoris) ded(ucta) / est ne que(m) in ea col(onia) coetum conventum coniu//[rationem // ] IIvir(?)qu[3] / esto / CVIIII // Cui pupillo pupill[aeve mulierive col(onis) col(oniae) Gen(etivae) Iul(iae) in His]/pania tutor no[n erit incertusve erit si is pupil]/lus eave pup(illa) mul[ierve at IIvir(um) adierit et pos]/tulabit uti sibi tu[torem det et nominabit quem tuto]/rem sibi dari v]olet tum is IIvir a quo ita pos]/tulatu[m erit // d]ebeto neve cui [3] / [3] ea dicta erit pet[3] / [3 qui]cumque er[unt // ]unt / [3]IN erint / [3 le]gito ita ut ex / [3 iu]dices legant / [3 iudic]es legat ni/[si 3] non erit / [3] annos XX na[/tus 3]is causa / [3] iudic[3] / [3] min[us(?) // ]Q[3] ita le[cti 3] / [3 ta]bula in albo in pub[lico 3] / [3] IIvir (?) iudi[c 3] / [3]AD[ // non pe]tet neque pos/[tulaverit 3 qui pro]vinciae prae/[erit 3 v]adimonium / [3] non deiera/[verit 3 i]niuriam non / [3] in colon(ia) // CX[X?] // II[vir(?) iu]dicio certa/[re volet 3 c]olon(ia) sibi / [3 postula]bit uti e(a) r(es) in con/[3]um ex edicto e/[3 pr]omittat fac[ // ]AD[3] / [3 cu]m servo furti ag[3] / [3 d]ominum it furtum pertineat [3] / [3]s erit quam in ea colon(ia) iuris[3] / [3 eiu]s rei in ea colon(ia) actio esto qu[3] / [3] actio erit earum rerum ali[ // ]AS[3] / ME[3] / nequ[3]/tio iu[3] / esto F[3] / neve F[3] / probr[3] / recip[erator // ]V[3] / [3 ad]versus [3] / [3]que recusa[3] / [3] defendat tum [3] / [3] qui ad eum [3] / [3]um [ // ]us [3] / [3 p]lebis [ // ]VSV[3] / [3 I]Ivir(?) [3] / [3]VM [3] / [3]ERI[3] / [3]V[ // eum] / qui accusabitur ab his iudicibus eo iudicio absolvi / iubeto qui ita absolutus erit quod iudicium [pr]aevari/cation(is) causa / <f=E>actum non sit is eo iudicio h(ac) l(ege) absolutus esto / CXXIIII // Si quis decurio c(oloniae) G(enetivae) decurionem c(oloniae) G(enetivae) h(ac) l(ege) de indignitate ac/cusabit eum(que) quem accusabit eo iudicio h(ac) l(ege) condemna/rit is qui quem eo iudicio ex h(ac) l(ege) condemnarit si volet / in eius locum qui condemnatus erit sententiam dice/re ex h(ac) l(ege) liceto itque eum s(ine) f(raude) s(ua) iure lege /recteq(ue) fa/cere liceto eiusque is locus in decurionibus sen/tentiae dicendae rogandae h(ac) l(ege) esto / CXXV // Quicumque locus ludis decurionibus datus atsignatus / relictusve erit ex quo loco decuriones ludos spectare / o(portebit) ne quis in eo loco nisi qui tum decurio c(oloniae) G(enetivae) / erit qui/ve tum magistratus imperium potestatemve colonor(um) / suffragio geret iussu{q}ve C(ai) Caesaris dict(atoris) co(n)s(ulis) / prove / co(n)s(ule) habebit quive pro quo imperio potestateve tum / in col(onia) Gen(etiva) erit quibusque locu<m=S> in decurionum loco / ex d(ecurionum) d(ecreto) col(oniae) Gen(etivae) d(ari) o(portebit) quod / decuriones de(c)r(everint) cum non minus / dimidia pars decurionum adfuerit cum e(a) r(es) consulta erit /ne quis praeter eos qui s(upra) s(cripti) s(unt) qui locus decurionibus da/tus atsignatus relictusve erit in eo loco sedeto neve / quis alium in ea loca sessum ducito neve sessum (d)uci / iubeto s(ciens) d(olo) m(alo) si quis adversus{ve} ea sederit sc(iens) / d(olo) m(alo) [si]ve / quis atversus ea sessum duxerit ducive iusserit sc(iens) d(olo) m(alo) / is in res sing(ulas) quotienscumque quit d(e) e(a) r(e) atversus ea / fecerit HS V(milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) / d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae qui eorum / volet rec(iperatorio) iudicio aput IIvir(um) praef(ectum)ve actio petitio / perse/cutio ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que e(sto) / CXXVI // IIvir aed(ilis) praef(ectus) quicumque c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) ludos scaenicos faciet si/ve quis alius c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) ludos scaenicos faciet colonos Geneti/vos incolasque hospites(que) atventoresque ita sessum du/cito ita locum dato <at=DIS>tribuito atsignato uti d(e) e(a) r(e) de / eo loco dando atsignando decuriones cum non min(us) / L decuriones cum e(a) r(es) c(onsuletur) in decurionibus adfuerint / decreverint statuerint s(ine) d(olo) m(alo) quot ita ab decurionib(us) / de loco dando atsignando statu<tum=ENDO> decretum erit/ it h(ac) l(ege) i(us) r(atum)q(ue) esto neve is qui ludos faciet aliter aliove / modo sessum ducito neve duci iubeto neve locum dato / ne(ve) dari iubeto neve locum attribuito neve attribui / iubeto neve locum atsignato neve atsignari iubeto ne/ve quit facito quo{d} aliter aliove modo adque uti / locus datus atsignatus attributusve erit sedeant ne/ve facito quo quis alieno loco sedeat sc(iens) d(olo) m(alo) qui atver/sus ea fecerit is in res singulas quotiens[c]umque quit / atversus ea fecerit HS V(milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuni/ae <q=C>ui volet rec(iperatorio) iudicio aput IIvir(um) praef(ectum)ve actio pe/titio persecutioque h(ac) l(ege) ius potestasque esto / CXXVII // Quicumque ludi scaenici c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) fient ne quis in or/chestram ludorum spectandor(um) causa praeter mag(istratum) / prove mag(istratu) p(opuli) R(omani) quive i(ure) d(icundo) p(raeerit) et si quis senator p(opuli) R(omani) est erit / fuerit et si quis senatoris f(ilius) p(opuli) R(omani) est erit fuit et si / quis praef(ectus) fabrum eius mag(istratus) prove magistratu / qui provinc(iarum) Hispaniar(um) ulteriorem Baeticae pra(e)/erit(!) optinebit er<it=VNT> et quos ex h(ac) l(ege) decurion<u=E>m loco / decurionum sedere oportet oportebit praeter eos / qui s(upra) s(cripti) s(unt) ne quis in orchestram ludorum spectan/dorum causa sedeto neve quisque mag(istratus) prove mag(istratu) / p(opuli) R(omani) qui i(ure) d(icundo) p(raeerit) ducito neve quem quis sessum ducito / neve in eo loco sedere sinito uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) s(ine) d(olo) m(alo) / CXXVIII // II(vir) aed(ilis) pra(e)f(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicumque erit is suo quoque anno mag(istratu) / imperioq(ue) facito curato quod eius fieri poterit / u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) s(ine) d(olo) m(alo) mag(istri) ad fana templa delubra que(m) / ad modum decuriones censuerint suo qu<o=EM>/que anno fiant eiqu[e] d(ecurionum) d(ecreto) suo quoque anno / ludos circenses sacr[i]ficia pulvinariaque / facienda curent que(m)[a]d modum quitquit de iis / rebus mag(istris) creandis [l]udis circensibus facien/dis sacrificiis procu[r]andis pulvinaribus fa/ciendis decu(riones) statuerint decreverint / ea omnia ita fiant deque iis omnibus rebus / quae s(upra) s(criptae) s(unt) quotcumque decuriones statuerint / decreverint it ius ratumque esto eiq(ue) omnes / at quos ea res pertinebit quot quemque eorum / ex h(ac) l(ege) facere oportebit faciunto s(ine) m(alo) si quis / atversus ea fecerit quotiens(cum)que quit atver/sus ea fecerit HS X(milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecun(iae) / cui eorum volet rec(iperatio) iudic(io) aput IIvir(um) inter/regem praef(ectum) actio petitio persecutioqu(e) e(x) h(ac) l(ege) / ius pot(estas) esto / CXXIX // IIvir(i) aediles praef(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicumqu(e) erunt decurionesq(ue) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) qui/cumq(ue) erunt ii omnes d(ecurionum) d(ecretis) diligenter parento optemperanto s(ine) d(olo) m(alo) fa/ciuntoque uti quot quemq(ue) eor(um) decurionum d(ecreto) agere facere o(portebit) ea om/nia agant faciant u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) s(ine) d(olo) m(alo) si quis ita non fecerit sive quit atver/sus ea fecerit sc(iens) d(olo) m(alo) is in res sing(ulas) HS X(milia) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui / eor(um) volet rec(iperatorio) iudic(io) aput IIvir(um) praef(ectum)ve actio petitio persecutioque ex h(ac) l(ege) / ius potestasque e(sto) / CXXIX // IIvir(i) aediles praef(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicumqu(e) erunt decurionesq(ue) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) qui/cumq(u)e erunt ii omnes d(ecurionum) d(ecretis) diligenter parento optemperanto s(ine) d(olo) m(alo) fa/ciuntoque uti quot quemq(ue) eor(um) decurionum d(ecreto) agere facere o(portebit) ea om/nia agant faciant u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) s(ine) d(olo) m(alo) si quis ita non fecerit sive quit atver/sus ea fecerit sc(iens) d(olo) m(alo) is in res sing(ulas) HS X(milia) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui / eor(um) volet rec(iperatorio) iudic(io) aput IIvir(um) praef(ectum)ve actio petitio persecutioque ex h(ac) l(ege) / ius potestasque e(sto) CXXX // Ne quis IIvir aed(ilis) praef(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicunque erit ad decurion(es) c(oloniae) G(enetivae) referto neve decurion(es) / consulito neve d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas p(ublicas) referto neve referri iubeto / neve quis decur(io) d(e) e(a) r(e) q(ua) d(e) r(e) a(getur) in decurionib(us) sententiam dicito neve d(ecretum) d(ecurionum) scri/bito neve in tabulas pu[b]licas referto neve referundum curato quo quis / senator senatorisve f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetivae) patronus atoptetur sumatur fiat nisi de tri/um partium d(ecurionum) {D} senten[t(ia)] per tabellam fac{i}t<a=O> et nisi de eo homine de quo / tum referetur consuletu[r] d(ecurionum) d(ecretum) fiat qui cum e(a) r(es) a(getur) in Italiam sine imperio privatus / erit si quis adversus ea ad [dec]urion(es) rettulerit d(ecretum)ve d(ecurionum) fecerit faciendumve / curaverit inve tabulas p[ublicas] rettulerit referrive iusserit sive quis in decurionib(us) / sententiam dixerit d(ecretum)ve [d(ecurionum) scrips]erit in tabulas publicas rettulerit referendunve / curaverit in res sing(ulas) quo[tienscu]mque quit atversus ea fecerit is HS C(milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) / d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui [eor(um) vole]t rec(iperatorio) iudic(io) aput IIvir(um) interregem praef(ectum) actio / petitio persecutioqu[e ex h(ac) l(ege) i(us) pot]est(as)que e(sto)/ CXXXI // Neve quis IIvir aed(ilis) praef(ectus) [c(oloniae) G(enetivae)] / [I(uliae) quicu]mque erit ad decuriones c(oloniae) G(enetivae) referto neve d(ecuriones) con/sulito neve d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas publicas referto neve referri iubeto / neve quis decurio d(e) e(a) r(e) in decurionib(us) sententiam dicito neve d(ecretum) d(ecurionum) scrib(it)o ne/ve in tabulas publicas referto neve referundum curato quo quis senator / senatori[s]ve f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) hospes atoptetur hospitium tessera{s}ve hospit<a=I>lis cum / quo fi[at n]isi de maioris p(artis) decurionum sententia per tabellam fac{i}/ta / et nisi / de eo [h]omine de quo tum referetur consuletur d(ecretum) d(ecurionum) fiat qui cum e(a) r(es) a(getur) in Italiam / sine imperio privatus erit si quis adversus ea ad decuriones rettulerit d(ecretum)ve / d(ecurionum) fe[c]erit faciendumve curaverit inve tabulas publicas rettulerit re/ferrive iusserit sive quis in decurionibus sententiam dixerit d(ecretum)ve d(ecurionum) / scripserit in tabul(as) public(as) rettulerit referendumve curaverit {A} / is in res sin(gulas) quotienscumque quit adversus ea fecerit HS X(milica) c(olonis) c(oloniae) / G(enetivae) Iuliae d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae <q=C>ui eorum volet recu(peratorio) iudic(io) / aput IIvir(um) pr(a)ef(ectum)ve actio petitio persecutioque h(ac) l(ege) ius potest(as)que esto / CXXXII // Ne quis in c(olonia) G(enetiva) post h(anc) l(egem) datam petitor kandidatus / quicumque in c(olonia) G(enetiva) I(ulia) mag(istratum) petet [m]agistratus{ve} peten/di causa in eo anno quo quisque anno petitor / kandidatus mag(istratum) petet petiturusve erit mag(istratus) pe/tendi convivia facito neve at cenam quem{ve} / vocato neve convivium habeto neve facito sc(iens) d(olo) m(alo) / quo qui<s=T> suae petitionis causa convi(vi)um habeat / ad cenamve quem{ve} vocet praeterdum quod ip/se kandidatus petitor in eo anno mag(istratum) petat / vocar[it] dumtaxat in dies sing(ulos) h(ominum) VIIII convi(vi)um / habeto si volet s(ine) d(olo) m(alo) neve quis petitor kandidatus / donum munus aliudve quit det largiatur peti/tionis causa sc(iens) d(olo) m(alo) neve quis alterius petitionis / causa convivia facito neve quem ad cenam voca/to neve convivium habeto neve quis alterius pe/titionis causa cui quit (d)[on]um munus aliutve quit / dato donato largito sc(iens) d(olo) m(alo) si quis atversus ea / fecerit HS V(milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) / d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui eor(um) / volet rec(iperatorio) iudic(io) aput IIvir(um) praef(ectum)(ve) actio petitio per/sec(utio)que ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que esto / CXXXIII // Qui col(oni) Gen(etivi) Iul(ienses) h(ac) l(ege) sunt erunt eorum omnium / uxo/res quae in c(olonia) G(enetiva) I(ulia) h(ac) l(ege) sunt eae mulieres legibus / c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) iur/ique parento iuraque ex h(ac) l(ege) quaecumque in / hac lege scripta sunt omnium rerum ex h(ac) l(ege) haben/to s(ine) d(olo) m(alo) / CXXXIV // Ne quis IIvir aedil(is) praefectus c(oloniae) G(enetivae) quicumque erit post / h(anc) l(egem) ad decuriones c(oloniae) G(enetivae) referto neve decuriones consu/lito neve d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas publicas re/ferto neve referri iubeto neve quis decurio cum e(a) / r(es) a(getur) in decurionibus sententiam dicito neve d(ecretum) d(ecurionum) / scribito neve in tabulas publicas referto nev[e re]/ferundum curato quo cui pecunia publica a[liutve] / quid honoris habendi causa munerisve d[andi pol]/licendi statua danda ponenda detur do[netur]
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  leges;  liberti/libertae;  officium/professio;  ordo decurionum;  sacerdotes pagani;  servi/servae;  tituli operum;  tituli sacri;  viri
Material: aes

Publikation: CILA-02-04, 01201 = EAOR-07, 00002 = Lex = Irni = ZRG-2003-42 = ZPE-135-286 = HEp 1995, 00726 = HEp 1996, 00878 = HEp 1999, 00520 = HEp 2001, 00474 = HEp 2001, 00475 = HEp 2006, 00330 = AE 1984, 00454 = AE 1986, 00332 = AE 1986, 00333 = AE 1987, 00492 = AE 1987, 00492a = AE 1988, 00704 = AE 1989, 00358 = AE 1989, 00415 = AE 1990, 00527 = AE 1991, 00991a-c = AE 1993, 00025 = AE 1993, 00026 = AE 1993, 00027 = AE 1993, 00028 = AE 1993, 00029 = AE 1993, 00998 = AE 1993, 00999 = AE 1994, 00912 = AE 1995, 00776 = AE 1997, 00852 = AE 2000, 00062 = AE 2001, 00066 = AE 2003, +00071 = AE 2003, +00072 = AE 2007, +00070 = AE 2008, +00063 = AE 2010, +00057 = AE 2014, +00071 = AE 2014, +00557 = Gerion-2018-463 = Gerion-2018-481 = AE 2017, +00689 = +IAH-2020-11 = AE 2018, +00770          EDCS-ID: EDCS-20200002
Provinz: Baetica         Ort:
[18] [r(ubrica) de iure et potestate IIvirum] / [IIviri qui in eo municipio ex edicto Imp(eratoris) Vespasiani Caesaris] / [Aug(usti) Imp(eratoris)ve T(iti) Caesaris Vespasiani Aug(usti) aut Imp(eratoris) Caesaris] / [Domitiani Aug(usti) creati sunt et in eo IIviratu nunc sunt ii IIviri] / [ad eam diem in quam creati sunt quique ibi postea h(ac) l(ege) IIviri] / [creati erunt ad eam diem in quam creati erunt IIviri municipii] / [Flavi Irnitani sunto] / [eisque IIviris quique postea h(ac) l(ege) creati erunt quibus de rebus] / [municipes incolaeve eius municipii inter se suo alteriusve no]/[mine privatim agere volent de bis rebus ad HS mille iurisdictio] / [iudiciis reciperatorum datio addictio ita ut h(ac) l(ege) licebit esto] / [3 eisque IIviris] / [cuiusque rei nomine ita ut h(ac) l(ege) licebit decuriones conscrip]/[tosve h]abendi consulen[di convocandi sive nondum copia eos] / [habe]ndi consulendi co[nvocandi erit tum ordinem decurionum] / [con]scriptorumve cons[tituendi item comitia itemque con]/[tio]nes municipum [incolarumve habendi ad idque forum ei]/[us m]unicipii tene[ndi aliisve locis utendi ex decurionum con]/[scr]iptorumve [decreto ius potestasque esto 3 pecuniam eius] / [muni]cipii sacram re[ligiosam quaecumque erit in sacrorum] / [impensas] erogandi vec[tigalia quaecumque vectigalia muni]/[cipum eius] municipii eru[nt addendi sive nulla vectigalia mu]/n[icipum eius mu]nicipi(i) erunt tu[m ob sacrorum impensas pecuni]/[as mutuas in ultro] tributa operave [melius explicanda sumendi] / [communi nomine mu]nicipum eius mun[icipii cum decurionum] / [conscriptorumve de is] rebus ita uti h(ac) l(ege) opor[tebit decretum] / [factum erit ius potestasque esto] prolationem pro int[ertiu]m / [sumendo dandi diem petendis honorib]us praestituen[di p]ro/[fessionem recipiendi quodque negotium commune municip{i}um / [eius municipii tractandi propter negotium com]mune tabulas / [communes conficiendi itemque in se singulos sc]ribas [b]inos / [qui tabulas libros rationes communes municipum eius mun]icipi(i) / [scribant ordinentque item apparitores 3] / [3 habendi] / [ius potestatemque habento eiusque IIviris ad operas commu]nes / [municipibus incolisve eius municipii indicendas exigendas] servos / [privatos ex decreto decurionum conscriptorumve limo ci]nctos / [secum habere liceto eisque IIviris uti h(ac) l(ege) cautum comprehen]sum/[que est municipes incolasve eius municipii coercendi] ob isdem/[que pignus capiendi in homines diesque singulos] quod non / [sit pluris quam HS 3 nummorum isdemque multam dicen]di dam/[num dandi dumtaxat in homines dies singulos HS 3 num]mos ius / [potestasque esto eisque praeter ea ministeria qu]ae lex iam ha/[bere eis paulo supra permisit servos communes] municipum eius / [municipii limo cinctos habere liceto dum] nequit eorum om/[nium quae s(upra) s(cripta) s(unt) adversus leges plebisscita] senatus consulta / [edicta decreta constitutiones divi Aug(usti) Ti(beri)v]e Iuli Caesaris Aug(usti) / [Ti(beri)ve Claudi Caesaris Aug(usti) Imp(eratoris)ve Galbae C]aesaris Aug(usti) Imp(eratoris)ve / [Vespasiani Caes(aris) Aug(usti) Imp(eratoris)ve Titi Cae]saris Vespasiani Aug(usti) / [Imp(eratoris)ve Caes(aris) Domitiani Aug(usti) pontif(icis)] max(imi) p(atris) p(atriae) fiat ius potestas/[que esto [19] ] / Aediles qui in eo municipio ex edicto [I]mp(eratoris) Vespasiani Caesaris Aug(usti) I<m=N>p(eratoris)ve / T(iti) Caesaris Vespasiani Aug(usti) aut Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) creati sunt / et in ea aedilitate nunc sunt ii aediles ad eam diem {i} in quam creati sunt quique i[b]i postea h(ac) l(ege) aediles creati erunt ad eam diem in quam creati erunt / aediles municipii Flavii Irn[i]tani sunto annonam aedes sacras loca / sacra religiosa oppidum vias vicos cloacas bal[i]nea macellum pondera / mensuras exigendi aequandi vigilias cum res desiderabit exigendi / et si quit(!) praeter ea decuriones conscripti{s}ve aedilibus faciendum esse / censuerint eas res omnes curandi f[a]ciendi item pignus capiendi a / municipibus incolisque in homines diesque singulos quod sit non plu/ris quam HS X(milia) nummorum item multam dicendi damnum dandi eisdem / dumtaxat in homines diesque singulos HS V(milia) nummos ius potestatemque habento eisque aedilibus quique postea hac lege creati erunt de is rebus / et inter eos de quibus et inter quos du(u)mvirorum iurisdictio erit at / H[S] CC(mille) iurisdictio iudicis reciperatorumque datio addictio [it]a ut h(ac) l(ege) / [l]icebit esto eisque aedilibus servos communes municipum eius mu/nicipii qui is appareant limocinctos habere liceto eisque aedilibus dum ne quit eorum / omnium quae supra scripta sunt adversus leges plebiscita senatus/ve consulta edicta decreta constitutiones divi Aug(usti) Ti(beri) Iuli Caesa/ris Aug(usti) Imp(eratoris) Galbae Caesaris Aug(usti) Ti(beri) Claudi Caesaris Aug(usti) Imp(eratoris) Vespasia/ni Caesaris Aug(usti) Imp(eratoris) Titi Caesaris Vespasiani Aug(usti) Imp(eratoris) Caes(aris) Domitiani / Aug(usti) pontif(icis) max(imi) p(atris) p(atriae) fiat [i]us potestasque esto / [20] R(ubrica) de iure et potestate quaestorum / quaestores qui ex edicto decreto iussu(v)e Imp(eratoris) Caesaris Vespasiani Aug(usti) / Imp(eratoris)ve Ti[t]i [C]aesaris Vespasiani Aug(usti) aut Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) an/te hanc legem creati sunt [et nunc] in ea quaestura sunt{o} at eam diem / at quam creati sunt quaestores item qui h(ac) l(ege) creati erunt at eam diem / at quam creati erunt quaestores sunto eisque pecuniam communem / municipum eius municipii exigendi erogandi custodiendi atminis/trandi(!) dispensandi arbitratu{m} IIvirorum iu[s] potestasque esto eis/que servos communes municipum eius municipi qui is appareant / in eo municipio secum habere liceto eisque dum ne quit eorum omnium / quae s(upra) s(cripta) s(unt) adversus leges plebisscita [se]natus consulta edicta decre/ta constitutiones divi Aug(usti) Ti(beri)ve Iu[li Caesaris Au]g(usti) Ti(beri)ve Claudi Caesaris / Aug(usti) Imp(eratoris)ve Galbae Caesaris Aug(usti) Im[p(eratoris)ve Vespasia]ni Caesaris Aug(usti) Imp(eratoris)/ve Titi Caesaris Vespasiani Aug(usti) Im[p(eratoris)ve Caesaris Domi]tiani Aug(usti) pontif(icis) / max(imi) p(atris) p(atriae) fiat ius potestasque esto / [21] R(ubrica) quae ad modum civitatem Romanam in eo municipio consequantur qui ex senatoribus decurionibus conscriptisve municipii Flavi Irnita/ni magistratus uti h(ac) l(ege) conprehensum(!) est creati sunt erunt ii cum eo / honore abierint cum parentibus coniugibusque ac liberis qui legiti/mis nupti(i)s quaesiti in potestate parent{i}um fuerunt(!) item nepotibus / ac neptibus filio natis qui quaeve in potestate parent{i}um fuerunt(!) cives Romani sunto dum ne plures cives Romani sint quam quod / ex h(ac) l(ege) magistratus creare oportet / [22] R(ubrica) ut qui civitatem Romanam consequentur maneant in eorum/dem manu mancupio potestate qui quaeve ex h(ac) l(ege) exve edicto Imp(eratoris) Caesaris Vespa[s]iani Aug(usti) Imp(eratoris)ve T(iti) Caes(aris) / Vespasiani Aug(usti) aut Imp(eratoris) [C]aesaris Domitiani Aug(usti) p(atris) p(atriae) civitatem Roma/nam consecutus consecuta erit is ea in eius qui civis Romanus / h(ac) l(ege) factus erit potestate manu mancupio cuius esse deberet si / civitate mutatus mutata non esset esto it{a}que ius tutoris op/tandi habeto quod haberet si a cive Romano ortus orta neque ci/vitate mutatus mutata esset / [23] R(ubrica) ut qui civitatem Romanam / conseque{re}ntur iura libertorum retineant // qui quaeve ex h(ac) l(ege) exve edicto Imp(eratoris) Caesaris Vespasiani Aug(usti) Imp(eratoris)ve Titi Cae/saris Vespasiani Aug(usti) aut Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) civitatem Roma/nam consecutus consecuta erit eis in libertos libertas suos suas / paternos paternas{q}ve qui quaeve in civitatem Romanam non ve/nerint deque bonis eorum earum et is quae libertatis causa impo/sita sunt idem ius eademque condicio esto quae esset si civitate / mutati mutatae non essent / [24] R(ubrica) de praefecto Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) / si ei{i}us municipi(i) decuriones conscriptive municipesve Imp(eratori) Caes(ari) / Domitiano Aug(usto) p(atri) p(atriae) du(u)mviratum communi nomine municipum / ei{i}us municipe(i)(!) detulerint Imp(erator)que Caesar Domitianus Aug(ustus) p(ater) p(atriae) eum / duoviratum receperit et loco suo praefectum quem esse iusserit / {i}is pra[e]fectus eo iure esto quo esset si eum IIvirum ex h(ac) l(ege) solum / creari oportuisset isque ex h(ac) l(ege) solus duumvir iuro(!) dicundo cre/atus esset / [25] R(ubrica) de iure praefecti qui a IIviro relictus sit / ex IIviris qui in eo municipio iure dicundo pra(e)erunt uter pos[t]/ea ex eo municipio proficisce{re}tur neque eo die in it municipi/um esse se re{d}diturum arbitrabitur quem praefectum muni/cipi{um} non minorem quam annorum XXXV ex decurioni/bus conscriptisve relinquere volet facito ut is iuret per / Iovem et divom Aug(ustum) et divom Claudium et divom Vespasianum Aug(ustum) e[t] divom Titum Augustum et Genium Imp(eratoris) Caesaris / Domitiani Au[g(usti)] deosque Penates quae IIvirum qui iure dicundo prae/erit hac lege [f]acere oporteat se dum praefectus erit d(um)t(axat) qu(a)[e] eo [t]empo/re fieri possint facturum neque adversus ea facturum scientem d(olo) m(alo) / et cum ita iur[a]verit praefectum eum eius municipii relinquito et {que}qui / ita praef(ectus) relictu[s] erit donec in it municipium alteruter ex IIviris redieri[t] / in omnibus rebus id ius ea{e}que potestas esto praeter quam de praefecto re/linquendo et de c[i]vitate Romana consequenda quod ius quaeque potes/tas h(ac) l(ege) IIviris qui iure dicundo praesint datur isque dum praefectus eri[t] / quotiensqu{o}e municipio egressus erit ne plus quam singulis diebus / abesto / [26] R(ubrica) de iure iurando IIvirorum et aedilium et quaestorum / IIviri qui in eo municipio iure dicundo praeerunt(!) item aediles qui in eo / municipio sunt item quaestores qui in eo municipio sunt eorum quis/que in diebus quinque proximis post hanc legem datam quique IIviri / aediles quaestores{q}ve postea ex h(ac) l(ege) creati erunt eorum quisque in / diebus quinque proximis ex quo IIviri(!) aedilis quaestor e<s=I>se coepe/rit priusquam decuriones conscriptive habeantur iurato in con/tione per Iovem et divom Aug(ustum) et divom Claudium et divom Vespasi/anum Aug(ustum) et divom Titum Aug(ustum) et Genium Imp(eratoris) Caesaris Domitiani / Aug(usti) deosque Penates se quodcumque ex h(ac) l(ege) exque re communi mu/nicipum municipi(i) Flavii Irnitani censeat recte esse facturum ne/que adversus h(anc) l(egem) remve communem municipum eius municipi(i) fac/turum scientem d(olo) m(alo) quosque prohibire(!) possit prohibiturum neque se / aliter consilium initurum nique(!) aliter datu(ru)m neque sententiam / dicturum quam ut ex h(ac) l(ege) exque re communi municipum ei{i}us municipi(i) / censeat fore que(!) ita non iuraverit is HS X(milia) municipibus ei{i}us muni/cipi(i) dare damnas esto ei{i}us{que} pecuniae deque ea pecunia municipum / ei{i}us municipi(i) qui volet quique per h(anc) l(egem) licebit actio petitio persecutio / esto / [27] R(ubrica) de intercessione IIvirorum et aedilium et quaestorum / qui IIviri aut aediles aut quaestores ei{i}us municipi(i) erunt ii[s] IIviris / inter se et cum aliquis alterutrum eorum aut utrumque ab ae/dile aedilibus aut quaestore quaestoribus appellarit(!) item aedi/libus inter se intercedendi in triduo proximo quam appellatio // facta erit poteritque intercedi quod adversus h(anc) l(egem) non fiat et dum ne / amplius quam semel qui(s)que eorum in eadem re appilletur(!) ius potestas/que esto neve quis adversus ea quit quam(!) intercessum erit facito / [28] R(ubrica) de ser{u}vis aput IIviros manumittendis / si quis municipes(!) municipi(i) Flavi Irnitani qui Latinus erit aput IIvi/rum iuri(!) dicundo ei{i}us municipi(i) servum suum servamve suam ex servi/tute{m} in libertatem manumiserit liberum liberamve esse iusserit / dum ne quis pupillus neve quae virgo mulierve sine tutoris auctori/tate quem quamve manumittet(!) liberum liberamve esse iubeat qui / ita manumissus liber{um}ve esse iussus erit liber esto quaeque ita ma/numissa liberave esse ius[s]a erit lireba(!) esto uti qui opt<i=U>mae iure La/tini libertini liberi sunt erunt dum {i}is qui minor XX annorum / erit ita manumittat si causam manumittendi iustam esse is / numerus decurionum per quem decreta h(ac) l(ege) facta rata sunt censue/rit / [29] R(ubrica) de tutorum datione / quoi tutor non erit incertusve erit si is eave municeps munici/pi(i) Flavi(i) Irnitane(!) erit et pupillus pupillave non erit et a IIviro iu/re dicundo ei{i}us municipi(i) postulaverit uti sibi tutorem det {et} eum quem / dari velit(!) nominaverit tum is a quo ita postulatum erit sive unum / sive plures collegas habebit de omnium collegarum sententia qui / <t=Q>um in eo municipio intrave fines ei{i}us municipi(i) erit causa cognita / si ei videbitur eum qui nominatus erit tutorem dato sive is eave cui/{i}us nomine ita postulabitur pupillus pupillave erit sive is a quo pos/tulatum erit collegam non habebit collegave eius in eo municipio / intrave fines ei{i}us municipi(i) nemo erit tum is a quo ita postulatum / erit causa cognita in diebus X proximis ex decreto decurionum quod / cum duae partes decurionum non minus adfuerint factum erit eum / qui nominatus erit quo ne a iusto tutore tutela abeat ei tuto/rem dato qui tutor h(ac) l(ege) datus erit is ei cui datus erit quo ne a iusto / tutore tutela {h}abeat tam iustus tutor esto quam si is civis Romanus / et adgnatus proximus civi Romano tutor esset / [30] R(ubrica) decurionum conscriptorumve constitutio / qui senatores prove senatoribus decuriones conscriptive prove de/curionibus conscriptisve fuerunt in municipio Flavio Irnitani(!) / quique postea ex h(ac) l(ege) lecti sublective erunt in numero decurionum / conscriptorumve qui eorum omnium ex hac lege decuriones con/scriptive esse debebunt decuriones conscriptive municipi(i) Flavi Irni/tani sunto utique optimo iure opt<i=U>maque lege cuiusque municipi(i) / Latini decuriones conscripti{s}ve sunt / [31] R(ubrica) de convocandis edicto decurionibus at sublegendos decuriones / quo anno pauciores in eo municipio decuriones conscriptive quam / LXIII quod ante h(anc) l(egem) rogatam iure more eius municipi(i) fuerunt {erunt} nisi si eo / anno iam erit facta decurionum conscriptorumve lectio sublec/tio qui eo anno duumviri i(ure) d(icundo) prae(e)runt{i} ambo alterve eorum pri/mo quoque tempore uti quod recte factum esse velint ad decuri/ones conscriptosve cum eorum partes non minus quam duae ter/tiae aderunt referto quo die placeat legi sublegi substituive eos / quibus allectis(!) ad numerum decurionum conscriptorumve / in eo municipio decuriones conscriptive futuri sint LXIII quod an/te h(anc) l(egem) rogatam iure more ei{i}us municipi(i) fuerunt <e=QV>ique cum ad / eos de ea re relatum erit primo quoque tempore diem ei rei dum ne / ex his diebus per quos ut res in eo municipio prolatae sint futurum / erit quive dies propter venerationem domus Augustae festi feria/rumve numero erunt neve <t=E>um quicquam XXX dies ab eo die quo de / e(a) r(e) decernetur futurum erit proximum quemque quo die ius fie/ri poterit ab eo XXX die destinanto de quo die mai{i}or pars eorum / censuerit IIviri ambo alterve eorum primo quoque tempore <a=F>cito(!) / [ita] uti eo die decuriones conscriptive quicumque per aetatem [ // [A] ] adversus h(anc) l(egem) non fiat referto eisque qui ut de ea re refer{r}etur postu/laverint priusquam sententias interrogare incipiat dicendi item si / quis contra dicere volet dicendi ei de ea re potestatem facito utique h(ac) l(ege) / oportebit sententias interrogato quodque maior pars decurionum / conscriptorumve de ea re censuerit pronuntiato idque uti fiat faci/to curatoque si qua praeter ea erunt de quibus ad decuriones referen/dum esse pro re publica IIviro eius municipii videbitur quominus de / is uti h(ac) l(ege) licebit at decuriones referat h(ac) l(ege) nihilum rogatur / [B] R(ubrica) quo ordine sententiae interrogentur / qui decuriones conscriptosve hac lege habebit is dum ne quit in / ea re faciat adversus leges senatus consulta edicta decretave divi / Augusti Ti(beri)ve Iulii Caesaris Augusti Ti(beri)ve Claudi Caesaris Aug(usti) Imp(eratoris)ve / Galbae Caesaris Aug(usti) Imp(eratoris)ve Vespasiani Caesaris Aug(usti) Imp(eratoris)ve Titi Cae/saris Vespasiani Aug(usti) Imp(eratoris)ve Caesaris Domitiani Au[g(usti) p]ontificis max(imi) / p(atris) p(atriae) adversusve h(anc) l(egem!) licebit {at} decuriones primos sen[t]entiam interro/gato ut quisque in suo ordine plurimos lib[e]ros iustis nupti(i)s quae/sitos habebit aut in ea causa erit essetve si civis Romanus esset ut / proinde sit ac si tum liberos habeat si duo pluresve in eadem cau/sa erunt liberosve non habebunt neque ius liberorum ut supra / scriptum est tum eos primos sententiam interrogato qu[i] IIviri fu/erint uti quisque prior fuerit tum ex ceteris uti quisque primus in / decuriones conscriptosve lectus erit / [C] R(ubrica) de decurionum decretis recitandis et in tabulas municipii referendis / quod decurionum conscriptorumve decretum in eo municipio fac/tum erit it is qui fecerit collegave eius quive eorum alterius utri/us vice fungitur palam in decurionibus conscriptisve eo die quo / factum erit recitato si eo die recitatum non erit cum proxime de/curiones conscriptive habebuntur priusquam de ulla re agatur / recitato aut si is quo referente it decretum factum erit desierit es/se IIvir is tum qui tum IIvir erit recitato itque tum in tabulas com/munes municipum eius municipii [ita u]ti recitatum atprobatum/que(!) erit referto in diebus X proximis / [D] R(ubrica) si qua decreta decurionum tolli oportebit quae ad modum tollantur / quod decurionum conscriptorumve decretum in eo municipio hac / lege factum erit de eo decreto tollendo perducendo inritove facien/do ne quis at decuriones conscriptosve referto nisi cum eorum non / minus quam duae tertiae partes aterunt(!) cum ita relatum erit si ex / is qui ita adfuerint non minus quam tres quartae partes it tolli / perduci inritumve fieri oportere censuerint it inritum esto isque qui de re rettulerit collegave eius praefectusve hac lege no/minatus relictus(q)ue coram decurionibus conscriptisve ut perduca/tur tollatur inritum sit fiat facito / [E] R(ubrica) ne dimittantur aut avocentur decuriones / cum IIvir decuriones conscriptos{q}ve in eo municipio habebit h(ac) l(ege) / convocatos conlega eius eos ne dimittito neve in alium locum / vocato(!) nisi dimissos ab eo qui prior convocaverit / [F] R(ubrica) de decurionibus distribuendis in tres decurias quae legationibus invicem fungantur / IIviri qui in eo municipio post ha(n)c lege(m) primi erunt item qui quo/que anno quo novam distributionem eorum qui ex hac lege // munere legationum obeu{a}ndarum fungantur fieri oportebit / iure dicundo prae(e)runt ambo alterve primo quoque tempore decu/riones conscriptosve qui minores quam LX annorum erunt / quam maxime aequaliter in tres decurias distribuito earumq(ue) / decur[i]arum quique in is erunt sortitionem facito quo ordine / quaeque decuria et quo ordine ii qui in quaque decuria erunt mu/nere legationis fundantur quoque ordine sorte exierunt decu/riae quique in is erunt eo ordine deinde in orbem donec alia dis/tributio ex h(ac) l(ege) fiat munus legationis obeunto / [G] R(ubrica) de legatis mittendis excusationibusque accipiendis / cum legatum unum pluresve rei communis municipum municipi(i) / Flavi Irnitani causa aliquo mitti opus erit tum IIvir qui iure dicun/do praeerit de [le]gatis mittendis at decuriones conscriptosve refer/to cum ita relatum erit quod legatos quoque quamque in re(m) mit/tendos decuriones conscriptive censuerint tot legatos eo in eamq(ue) / rem mittito legatosque eos qui tum munere legationis vice sua / fungi debebunt dum ne quem mittat legat{um}ve qui tum aut proxi/mo anno in eo municipio IIvir aedilis quaestorve sit fuerit neque / IIviratus acti aedilitatis quaes[tur]aeve actae rationem reddiderit / et adprobaverit decurioni[bu]s conscriptisve eius municipii qui/ve pecuniam quae communis municipum eius municipii esset penes / se habuerit quive rationes negoti[ave] communia municipum eius / municipi(i) gesserit tractaverit neque dum eam pecuniam rettule/rit in commune municipum eius municipi(i) rationesve reddiderit / adprobaverit decurionibus conscriptisve cui(ve) quibusve de iis / rebus accipiendis cognoscendis ex d(ecreto) d(ecurionum) conscriptorumve quod decre/tum factum erit cum eorum partes non minus quam duae tertiae ad/essent negotium datum erit nisi uti{r} eorum quis mittatur lege/tur omnium decurionum conscriptorumve non minus quam duae / tertiae partes censuerint qui hac lege legatus erit is nisi ei{i}us excu/sationem decuriones conscriptive acceperint aut iuraverit coram / decurionibus conscriptisve per Iovem et divom Aug(ustum) et divom C[l]au/dium Augustum {et divum Claudium} et divum Vespasianum [Aug(ustum)] / et divum Titum Aug(ustum) et Genium Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) deosq(ue) / Penatis se annorum LX maior(em)ve esse aut sibi morbum causam [esse] quo/minus eam legationem obire possit eam legationem obito aut vi/carium arbitratu decurionum conscriptorumve ex eo ordine / dato qui eam legationem obeat dum ne eum det qui eius le/gationis munus suo nomine obire debeat qui ita neque legatio/nem obierit sciens d(olo) m(alo) neque vicarium ex hac lege dederit qui pro / se eam legationem obeat neque iuraverit ut s(upra) s(criptum) est neque excusatio/nem suam decurionibus conscriptisve atprobaverit HS XX(milia) num/morum municipibus eius municipii d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae de/que ea pecunia municipi{i} eius municipii qui volet quique(!) per / hanc legem licebit actio petitio persecutio esto / [H] R(ubrica) quantum legatis detur / legatis singulis diariorum nomine IIvir tantum dato quantum / dandum esse decurionibus(!) conscripti{s}ve censuerint / [I] R(ubrica) de eo qui non ex decreto decurionum legatione functus erit / ne quis legatus adversus mandata decurionum conscriptorum[ve] // facito neve dicito neve d(olum) m(alum) adhibeto quo quit adversus man/data decurionum conscriptorumve fiat quove [t]ardius per/agetur renuntietur(ve) legatio qui adversus ea fecerit sciens d(olo) m(alo) / quanti ea res erit in qua adversus ea quid factum erit tantum / d(amnas) esto dare eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi ei/{i}us municipi(i) qui volet cui(que) per h(anc) l(egem) licebit actio petitio perse/cutio esto / [J] R(ubrica) qui ne conducant emantve neve socii sint cum publica locabuntur venibunt / quaecumque publica ultroque tributa aliaeve quae res in mu/nicipio Flavio Irnitano locabuntur venibun(t)ve ne quis II/vir neve aedilis neve quaestor neve cui{i}us(que) eorum filius (!) nepos / neve pater (!) avuos neve frater neve scriba neve apparitor ea/rum quam rem conducito emitove neve in earum qua re soci/us es[t]o neve ex earum qua re ob earum(ve) quam rem eov[e] no/mine [p]artem capito neve aliut quit facito sc(iens) d(olo) m(alo) quo quid ex / earum qua re ob earumve qu[a]m rem eove nomine p[ost]ea at eum / perveniat si quis adversus ea quit fecerit is quanti quaeque / earum res erit quam adversus ea fecerit quanti ea res erit t(antam) p(ecuniam) / et alterum tantum in publicum municipibus municipii / Flavi Irnitani d(are) d(amnas) esto ei{i}usque pecuniae deque pecu/nia municipi (!) Flavi Irnitani qui volet cuique per h(anc) l(egem) / licebit actio petitio persecutio esto / [K] R(ubrica) de rebus proferendis / duumviri qui in eo municipio nunc sunt quive postea / erunt a[d] decuriones conscriptosve primo quoque tempore a[mbo] / alterve referunto per quos dies res prolatas intra suum h[on]orem / mes[sis vin]demiae causa placeat esse per quos dies decur[io]nes con/scri[ptiv]e decreverint res pro[l]atas placere esse du[m] ne amplius / quam bis neve pluribus quam bis XXX diebus uno anno res pro/latas {sunto} placere esse decrever[i]nt per eos dies [d]e quibus it decre/verint res prol[ata]e sunto duumviri amb[o a]lterve cum de ea re / decurionum co[n]s[crip]torumve decretum factum erit primo / quoque tempo[re re]s p[rol]atas per eos di[es] fore edicito perque eos / dies duumviri decuriones conscriptosve ne cogunto comitia / ne ha[ben]to ius ne dicunto nisi si [de] is rebus de quibus Romae / mes[sis] vindemiaeve causa rebus prolatis ius dici solet res iu/dicari per eos dies nisi inter omnes quos inter it iudicium er/it et iudic[e]m reciper[a]tor[e]sve eorum conveniet ne sinun/to i[n]que eos dies vadimonia fieri nisi de iis rebus de qui/bus Romae messis v[indem]iaeve causa rebus prolatis ius di/ci solet ne sinunt[o ite]m de ceteris nisi in eos dies qui prox/sumi(!) futuri erunt pos[t e]os dies qui tum rerum prolatarum / erunt fieri n[e sin]u[nt]o neve quis iudex reciperatorve ali/ter per eos dies c[ausas c]ognoscito iudicato / [L] R(ubrica) ut IIvir(i) iure [dicu]ndo curias d(um)t(axat) XI constituant / IIviri iur[e] dicund[o] qui primum in municipio Flavio Irni/tano [erunt] di[eb]us LXXXX proximis quibus ha(e)c lege(!) in / [it] mun[icipi]um [pe]rlata erit curanto uti arbitratu mai{i}o/ris part[i]s dec[ur]ionum cum duae partes non minus decu/rionum ad[er]unt curiae constituantur dum ne amplius / [ // [50] et cum curiae const]itutae / [erunt curanto uti municipes eius municipii quam maxi]me ae/[qualiter in eas distribuantur ita ut avus paternus pater] fili(i) ne/[potes filio nati eandem adscribantur dum ne qui in]genui e/[runt in aliqua curia suffragium ferant in qua ne quis i]ngenuus / [ [51] Is qui co[mitia h(ac) l(ege) habere debebit qui ex eo genere ingenuorum ho]minu/[m de quo h(ac) l(ege) cautum conprehensumque est erunt quorum nomine] / de p[etendo honore professio facta erit intra praestitutum diem eorum] / omnium nomina proponito ita ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint) deque is omnibus comitia] / [habeto] [59] // aedilitatem quaestur]amve [p]etet maiorem partem numeri cu/[riarum expleverit prius]quam [eu]m factum creatumque [re]nun/[tiet ius iurandum adi]g[i]to in co[n]tione pa[l]am per Iovem et div/[om Augustum et divom Clau]dium et divom Vesp(asianum) Aug(ustum) et divom T(itum) Aug(ustum) et Ge/[nium Imp(eratoris) Caesaris] Domitiani Aug(usti) [de]osque Penates eum quae / [ex h(ac) l(ege) facere o]portebit facturum neque adversus h(anc) l(egem) fecis/[se aut facturum ess]e scien[tem] d(olo) malo / [60] R(ubrica) ut de pecunia communi municipum caveatur ab his qui duumv[ira]tum quaesturamve pete(n)t / qui in eo municipio [II]viratum quaesturamve petent / qui{s}que propter ea quod pauciorum nomine quam opor[te]/ret professio facta esset nominatim i[n] eam condicionem re/diguntur ut de is quoque suff[ra]gium ex h(ac) l(ege) ferri oport/eat quisquis(!) eorum quo die comitia habebuntur ante qu/am suffragium feratur arbitratu eius qui ea comitia ha/bebit praedes in commune municipum dato pecuniam com/munem eorum quam in honore suo tractaveri{n}t salvam / is fore si de e(a) r(e) i(i)s praedibus minus cautum esse videbitur / praedia subsignato arbitratu eiusdem isque ab is praedes prae/diaque s(ine) d(olo) m(alo) accipito quoad recte cautum sit uti quod recte / factum esse volet per quem eorum de quibus du(u)mvirorum qu/aestorum{q}ve comitis suffragium ferri oportebit steterit / quo minus recte caveatur eius is qui comitia habebit ra/tionem ne habeto / [61] R(ubrica) de patrono [c]ooptando / ne quis patronum public{a}e municipibus municipi(i) Flavi Irnitani / cooptato patrociniumve c{i}ui deferto nisi ex maioris par/tis decurionum decreto quod decretum factum erit cum / duae partes non minus decurionum adfuerint et iurati / per tab[el]lam se[n]tentiam tulerint qui aliter adversusve ea patronum public{a}e municipibus municipi(i) Flavi Irni/tani cooptaveri{n}t patrociniumve cui detulerit is HS X(milia) in pub/licum municipibus municipi(i) Flavi Irnitani d(are) d(amnas) e(sto) isque qui / adversus h(anc) l(egem) patronus cooptatus cuive patrocinium dela/tum erit ne magis ob eam rem patronus municipum municipi(i) F1avi Irnitani esto / [62] R(ubrica) ne quis aedificia quae restituturus non erit destruat / ne quis in oppido municipi(i) Flavi Irnitani quaeque ei oppido / continentia aedificia erunt aedificium de<t=L>]egito destrui/to demoliundumve curato nisi (!) decurionum conscriptorum/ve sententia{m} cum maior pars eorum adfuerit quod res/tituturus intra proximum annum non erit qui adversus / ea fecerit is quanti ea res erit t(antam) p(ecuniam) municipibus municipi(i) Flavi / Irnitani decreto(!) decurionum(!) esto eiusque pecuniae deque / ea pecunia municipi eius municipi(i) qui volet cuique per h(anc) l(egem) li/cebit actio petitio persecutio esto // [63] R(ubrica) de [l]ocationibus legibusque locationum proponendis et in tabulas municipi(i) referendis / qui IIvir iure dicundo prae(e)rit vectigalia ultroque / tributa sive quid aliut communi nomine munici/pum eius municipi(i) locari oportebit locato quasque lo/cationes fecerit quasque leges dixerit et quanti quit / locatum sit et qui praedes accepti sint quaeque praedia / subdita subsignata obligatave sint quique praedio/rum cognitores accepti sint in tabulas communes mu/nicipum eius municipi(i) ref{f}erantur facito et proposita / habeto per omne reliquum tempus honoris sui ita ut / d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint) quo loco decuriones conscriptive proponenda esse censuerint / [64] R(ubrica) de obligatione praedum et praediorum cognitorumque / quicumque in municipio Flavio Irnitani(!) in commu/ne municipum eius municipi(i) praedes facti sunt erunt / quaeque praedia accepta sunt erunt quisque(!) eorum / praediorum cognitores facti sunt erunt ii omnes / et quae cui(us)que eorum tum (!) erunt cum praes cogni/torve factus es{se}t erit quaeque postea esse cum ii ob/ligati essent coeperunt coeperint qui eorum soluti li/beratique non sunt non erunt aut non s(ine) d(olo) m(alo) sunt / erunt eaque omnia quae eorum soluta liberataq(ue) / non sunt non erunt aut non s(ine) d(olo) m(alo) sunt erunt in com/mune municipum eius municipi(i) item obligati ob/ligataque sunto ut ii eave populo R(omano) obligati obliga/ta(v)e essent si aput eos qui Romae aerario prae(e)ssent ii / praedes iique cognitores facti aeque(!) praedia subdi/ta subsignata obligatave essent eosque praedes eaq(ue) / praedia eosque cognitores si quit eorum in qu(a)e / cognitores facti (!) erunt ita non erit qui quaeve so/luti liberati soluta liberataque non sunt non / erunt aut non sine d(olo) m(alo) sunt erunt duumviris qui ibi / i(ure) d(icundo) praeerunt ambobus alterive eorum ex decurionum / conscriptorumve decreto quod decretum cum eo/rum partes tertiae non minus quam duae adessent / factum erit vendere legemque eis vendendis dicere / ius potestasque esto dum eam legem is rebus venden/dis dica(n)t quam legem eos qui Romae aerario prae/erunt e lege praediatoria praedibus praedi(i)sque ven/dendis dicere oportet aut si lege praediatoria empto/rem non invenerint quam legem in vaquam ven/dendis dicere oporteret et dum ita legem dicant uti / pecunia{m} in foro municipi(i) Flavi Irnitani suffera/tur luatur soluatur quaeque lex ita dicta erit iusta / rataque esto // [65] R(ubrica) ut ius dicatur e lege dicta praedibus et praedi(i)s vendendis / quos praedes quaeque praedia quosque cognitores IIviri / municipi(i) Flavi Irnitani hac lege vendiderint de iis / quicumque i(ure) d(icundo) prae(e)rit ad quem d(e) e(a) r(e) in ius aditum erit ita ius / dicito iudiciaque dato uti ei{us} qui eos praedes cognitores ea / praedia mercati erunt praedesque socii heredesque eorum / iique ad eos(!) ea{e} res pertinebit de is rebus agere easque res pete/re persequi recte possint / [66] R(ubrica) de multa quae dicta erit / multas in eo municipio ab duumviris praefectove dictas / item ab aedilibus quas aediles dixisse se aput duumvi/ros ambo alterumve ex his professi erunt du(u)mvir(i) qui i(ure) d(icundo) / prae(e)runt in tabulas communes municipum eius munici/pi(i) referri iube(n)to s<i=E> is cui ea multa dicta erit aut nomine / eius alius postulabit ut de ea ad decuriones conscriptos/ve referatur de ea decurionum conscriptorumve iudi/cium esto quaeque multae non erunt iniustae a decurionibus conscriptisve iudicatae eas multas IIviri in / publicum municipum eius municipi(i) redigunto / [67] R(ubrica) de pecunia communi municipum deque rationibus eorumdem / at quem pecunia communis municipum eius municipi(i) / pervenerit (!) heresve eius isve at quem ea res pertine/bit in diebus XXX proximis quibus ea pecunia ad eum / pervenerit in publicum municipum eius municipi(i) eam / referto quique rationes communes negotiumve quot / commune municipum eius municipi(i) gesserit trac/taverit is heresve eius isve ad quem ea res pertinebit / in diebus XXX proximis quibus ea negotia easve rati/ones gerere tractare desierit quibusque decuriones / conscriptive habebuntur rationes edito reddito/que decurionibus conscriptisve cuive de is accipien/dis cognoscendis ex decreto decurionum conscripto/rumve quod decretum factum erit cum eorum partes / non minus quam duae tertiae adessent negotium da/tum erit per quem steterit q(uo) m(inus) ita pecunia{m} redigere/tur ref{f}erretur quove minus ita rationes redderentur / is {per quem steterit quo minus rationes redderentur quo/ve minus pecunia redigeretur referretur} heresque eius / isque ad quem ea res q(ua) d(e) a(gitur) pertinebit quanti ea res erit tan/tum et alterum tantum municipibus eius municipi(i) d(are) d(amnas) e(sto) ei/{i}usque pecuniae deque ea pecunia municipi municipi(i) Flavi / Irnitani qui volet cuique per ha(n)c lege(m) licebit ac/tio petitio persecutio esto / [68] R(ubrica) de constituendis patronis causae cum rationes reddentur / cum ita rationes reddentur du(u)mvir qui decuriones conscrip//tosve habebit ad deeuriones conscriptosve referto quos pla/ceat publicam causam agere quique(!) decuriones conscriptive / per tabellam iurati d(e) e(a) r(e) decernunto tum cum eorum partes non mi/nus quam duae tertiae aderunt ita ut tres quos plurumi per tabel/ lam legerint causam publicam agant iique qui ita lecti erunt tem/pus ab decurionibus conscripti(s)ve quo [caus]am cognoscant actio/nemque suam ordinent postulanto eoq[ue te]mpore quod is datum / erit transacto eam causam uti quod recte factum esse vole(n)t a{u}gu<n=S>to / [69] R(ubrica) de iudicio pecuniae communis / quod municip{i}um municipi(i) Flavi Irnitani nomine petetur ab eo qui / eius municipi(i) municipes(!) incola{e}ve erit quodve cum eo agetur quod / pluris HS D sit neque tanti sit ut de eo si privatim ageretur ibi invito / alter utro actio non esset et iis quocum agetur ibi agi nolet de / eo decurionum conscriptorumve cognitio iudicatio litisque aestu/matio esto ita ut cum d(e) e(a) r(e) agetur non minus quam duae tertiae / partes decurionum conscriptorumve adsint et per tabellam sen/tentiae ab iis ferantur iique qui sententia[s l]aturi erunt prius/quam sententiam ferant quisque eorum iuret per Iovem et di/v<u=O>m Aug(ustum) et div<u=O>m Claudium et div<u=O>m Vesp(asianum) Aug(ustum) et div<u=O>m Titum / Augustum et Genium Imp(eratoris) Domitiani Aug(usti) deosque Penates se quod / aequum bonumque et maxime e re communi eius municipi(i) esse cen/seat iudicaturum uti eorum maior pars iudicaverit utique litem / aestumaverit ita ea iudicatio eaque litis aestumatio iusta ra/taque esto quod HS D minorisve (!) de eo reiectis alternis decuri/onibus conscriptisve qui tum aderunt ita ut ex imparibus iis / qui aget petetve prior reiciat ex paribus (!) quocum agetur aut / a quo quit petetur donec quinque reliqui sint eorum quinque / qui reliqui erunt cognitio iudicatio litisque aestumatio / esto quae esset decurionum conscriptorumve si maior pecu/nia quam HS D esset quae peteretur deve qua ageretur utique / eorum maior pars iudicaverit litem aestumaverit ita / ea iudicati<o=S> litisque aestimatio iusta rataque esto / [70] R(ubrica) de actore municipum constituendo (!) praemio mercedeve eius / quoi quibusve mandetur permittaturve ut nomine munici/p{i}um municipi(i) Flavi Irnitani agant petantve quit is aut / si cum iis age[t]ur petetur(ve) quit ab (!) nomine eorum iudicium / accipiat decu[r]ionum conscriptorumve cognitio consti/tutioque es[to c]um eorum non minus quam duae tertiae / partes aderu[nt du]m eum eligant cui per edictum eius qui provin/ciae prae(e)rit [act]ori aut cognitori esse licebit idemque consti/tu(u)nto quantu[m ei ei]{u}sve qui municipibus municipi(i) Flavi Irni/tani petet pet[ent pe]titurus petiturive erunt petierit (!) iudicium/ve eorum nom[ine a]cceperit acceperint accepturus erit accep/turive erunt p[raemi mercedis]ve nomine dari oporte{b}at / [71] R(ubrica) actur[is de pe]cunia communi testibus denuntiandi ut ius [sit] / quicumque mun[icipu]m municipi(i) Flavi Irnitani nomine in / eo municipio e[x h]ac lege exve decurionum conscriptorum/ve decreto aget c[um] municipe incola{e}ve eius municipi(i) petet/ve quid ab eo ei test[i]bus denuntiandi municipibus incolis/que eius municipi(i) d[u]mtaxsat decem ius potestasque esto IIvir i(ure) (!) a quo postulatum erit eos quibus denuntiatum esse edi{c}tum // ei erit edicto adesse iubeto testimoniumque iuratos di/cere cogito multa pignoribusque coerceto dum ne quem / cogat neve quoi multam dicat pignusve ob eam rem a quo / capiat qui in eum a quo petetur cumve quo agetur Romae in / iudicio publico testimonium dicere cogi non deberet / [72] R(ubrica) de servis publicis manumittendis / si quis duovir(!) i(ure) d(icundo) servum publicum servamve publicam ma/numittere volet is de eo deve ea ad decuriones conscrip/tosve cum duae partes non minus decurionum conscripto/rumve aderunt referto censeantne eum eam{q}ve manumit/ti si e(or)um qui aderunt non minus duae partes manumitti / censuerint et si is eave eam pecuniam quam decuriones / ab eo eave accipi censuerint in publicum municipibus mu/nicipi(i) Flavi Irnitani dederit solverit satisve fecerit tum / {i}is IIvir{is} i(ure) d(icundo) eum servom eamve servam manumittito / liberum liberamve esse iubeto qui ita manumissus li/berve esse iussus erit liber et Latinus esto quaeve ita / manumissa liberave esse iussa erit libera et Latina esto / eiusque(!) municipes municipi(i) Flavi Innitani sunto neve / quis ab is amplius quam quod decuriones censuerint ob / libertatem capito neve facito quo quis ob eam rem eove / nomine quid capiat inque eius qui ita manumissus ma/numissave erit hereditate{m} bonorum possessione pe/tenda operis dono munere idem iu{ri}s municipi(i) Flavi Irni/tani esto quod esset si municipi(i) Italiae libertus liberta / esset qui adversus ea quid fecerit sciens d(olo) m(alo) is quanti / ea res erit tantum in publicum municipibus muni/cipi(i) Flavi Irnitani d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae deque / ea pecunia municipi eius municipi(i) qui volet cuique / per h(anc) l(egem) licebit actio petitio persecutio esto / [73] R(ubrica) de scribis et iure iurando eorum et aere appar(i)torio / scribae qui tabulas lib{e}ros rationes communes in eo mu/nicipio scripturi ordinaturi erunt duumuiri(s) apparen/to quos decuriones conscriptorumve(!) municipi(i) eius pars ma/ior probaverit i(i)que antequam tabulas communes munici/pum suorum inspicia(n)t aut quit in eas referant quisque eo/rum iurato per Iovem et divom Aug(ustum) (!) et divom Vespasianum Aug(ustum) / et divom Titum Aug(ustum) et Genium Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) de/osque Penates se tabulas communes municipum suorum fi/de bona scripturum neque se sciente(m) d(olo) m(alo) falsum in eas ta/bulas relaturum dolove malo quod in eas referri oporte/at praetermissurum qui ita non iuraverit is scriba ne esto quantum cuiusque generis apparitoribus aeris apparito/ri dari oporteat decuriones conscriptive constituunto / quod ita constitutum erit it IIviris ex communi pecunia / {eius} municipum eius municipi(i) erogare i(d)que apparitoribus ita / capere sine fraude sua liceto / [74] R(ubrica) de coetu sodalicio collegio / ne quis in eo municipio coetum facito neve sodalicium conle/giumve eius rei causa{m} habeto neve habeatur coniurato / neve facito quo quid earum rerum fiat qui advuersus ea fe/erit municipum(!) municipi(i) Flavi Irnitani HS X(milia) d(are) d(amnas) esto eius/que pecuniae deque ea pecunia municipi eius municipi(i) // qui volet <c=Q>uique per ha(n)c lege(m) licebit actio petitio persecutio / esto / [75] R(ubrica) ne quit coematur supprimatur / ne quis in eo municipio quid coemito supprimito neve coito con/venito societatemve facito quo quit carius veneat quove / quit ne veneat setiusve veneat qui adversus ea fecerit is / in res singulas municipium(!) municipi(i) Flavi Irnitani / HS X(milia) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae deque ea pecunia munici/pi eius municipi(i) qui volet cuique per h(anc) l(egem) licebit actio petiti/o persecutio esto / [76] R(ubrica) de finibus vectigalibus circumeundis recognos/cendis / videatur oportere necne et si ea circumiri recognosci placeat / per quos et quae ad modum circumiri et recognosci placeat / duumvir municipi(i) Flavi Irnitani suo quisque anno ad / decuriones conscriptosve eius municipi(i) cum eorum par/tes non minus quam duae tertiae aderunt referto fines ag/ ros vectigalia eius municipi<i=o> eo anno circumiri recognos/ci placeat {referto} deque ea re facito uti decurionum con/scriptorumve decretum hac lege fiat quod ita cuique decu/riones conscriptive negotium dederint decreverint it ita uti / it quem eorum ex decurionum conscriptorumve decreto fi/eri oportebit facito curatoque uti fiat sine d(olo) m(alo) / [77] R(ubrica) de i<m=N>pensis in sacra ludos cenasque faciendas / duumviri qui in eo municipio iure dicundo prae(e)runt / primo quoque tempore ad decuriones conscriptosve / referunto quantum in i<m=N>pensas sacrorum (!) et quantum / in cenas quae municipi<b=P>us aut decurionibus conscriptis/ve communi<ter=BUS> dentur eroge{n}tur quantumque mai/or pars eorum censuerit tantum eroganto uti quod / recte factum esse volent / [78] R(ubrica) ut decuriones consulantur cui negotio quisque servus publicus praeponatur / du(u)mvir quicumque erit in diebus quinque {erit in diebus quin/que} quibus primum in municipio Flavio Irnitan<o=I> erit ad / decuriones conscriptosve quam frequentissimos poterit re/ferto quos ser{u}vos publicos cuiqu[e] negotio prae(e)sse placeat / facitoque uti de ea re decurione[s] conscriptive decernant {de/cernant} quodque maior pars eo[r]um decreverit it fiat sine d(olo) m(alo) / [79] R(ubrica) ad quem numerum decurionum conscriptorumve referri oporteat de pecunia communi municipum eroganda / ne quis du(u)mvir eius municipi(i) decuriones conscriptosve consulito / neve ad eos referto de pecunia quae communis municipum eius mu/cipi(i) erit distribuenda dividenda discribenda inter munici/pes interve decuriones conscriptos[ve] {neve ad municipes ferto} neve / ad municipes eius municipi(i) ferto [n]eve pecuniam communem eoru/ndem inter colonos interve decur[io]nes conscriptosve distributio(!) dividito / discribito item de pecunia quae communis municipum erit prae/terquam ex his causis quae hoc capite exce[p]ta[e] sunt {h}aut alia / parte huius legis nominatim comprehensae sunt alienanda / diminuenda eroganda mutua{nda} danda municipum nomine / deve remission[e f]acienda ei quem municipibus eius municipi(i) / quid dare facere praestare oportebit ne referto ad decuriones / conscriptosve [c]um pauciores quam qui tres quartas partis totius / numeri decurionum conscriptorumv[e] explere possint aderunt / et ita ut tum ne alit[e]r decretum fiat quam ut [pe]r tabellam decuriones con/scriptive sente[n]tiam ferant et ante quam ferant iurent per Iovem / et div<u=O>m Aug(ustum) (!) et div<u=O>m Vesp(asianum) Aug(ustum) et div<u=O>m Titum Aug(ustum) et Genium Imp(eratoris) / Caesaris Domitiani Aug(usti) deosque Penates [s]e eam sententiam laturos / quam maxim[e] e re communi municipum esse censeant quod aliter // Relatum decretumve erit it neque iustum neque ratum esto qu[o mi]/nus quantae pe[c]uniae in sacra ludos cenas quibus decuriones cons[cr]ipti municipesv[e vo]cantur aera apparitoria legationes opera ei[us] / municipi(i) facienda r[e]ficienda aedium sacrarum monumentorum/que custodiam [habend]am cibaria vestitum emptionesque eorum qu[i] / municipibus [s]erviant item in eas res quae IIviris aedilibus quaes[to]/ribus sacrorum faciendorum municipum nomine item officioru[m] / quae honoris eius nomine quae(!) quis inierit expugnari debebunt / explicandorum causa{m} praeberi oportebit erogari debebunt de is / ad decurion[e]s conscriptosve referatur dum ne ad minorem partem / eorum referatur quantasque pecunias in easdem res decuriones con/[s]cript[i]ve post hanc legem datam erogandas etiam si neque iurati / neque per tabellam sententi(i)s latis censuerint erogentur h(ac) l(ege) nihi/lum {min} rogatur] / [80] R(ubrica) de pecunia public{a}e mutua sumenda / s[i] quas pecunias mutuas in usus rei publicae municipi(i) Flavi Irnitani su/mendas esse decuriones conscriptive eius municipi(i) cum eorum / non minus tres partes adfuerint iurati per tabellam decreverint ea/eque pecuniae expensae municipibus latae erunt dum ne plura in an/nos singulos quam HS L(milia) expensa (ii)s ferantur nisi si ex auctoritate eius / ei provinciae prae(e)rit eas pecvnias quae it[a] expensae latae{que} erunt muni/cipe(s) municipi(i) Flavi Irnitani {d}debe(n)to / [81] R(ubrica) de ordine specta[culorum] / quae spectacula in eo municipio edentur ea spectacula quibus locis quae/que genera hominum ante ha(n)c lege(m latam) spectare solita sunt i(i)sdem spectan/to utique ex decurionum conscriptorumve decreto utique ex legibus / plebisve scitis senatusve consultis edictis decretisve divi Aug(usti) Ti(beri)ve Iu/li Caesaris Aug(usti) Ti(beri)ve Claudi Caesaris Aug(usti) Imp(eratoris)ve Galbae Caesar(is) Aug(usti) / Imp(eratoris)ve Vespasiani Caesaris Aug(usti) Imp(eratoris)ve Titi Caesa ris {T(iti) Caesar(is)} Vesp(asiani) / Aug(usti) Imp(eratoris)ve Domitiani Caesaris Aug(usti) ibi licet licebit / [82] R(ubrica) de viis itineribus fluminibus fossis cloacis / quas vias itinera flumina fossas cloacas inmittere commutare eius / municipi(i) IIviri ambo alterve volet dum ea ex decurionum conscrip/torumve decreto et intra fines eius municipi(i) et sine iniuria priva/torum fiant IIviris ambobus alterive fa[c]ere ius potestasque esto s[i] / quaeque ita inmissa commutata erunt ea ita esse haber<i=E> ius esto / [83] R(ubrica) de munitione / quod opus quamque munitionem decuriones conscriptive eius municipi(i) / fieri oprtere decreverint ita uti non minus quam tres quartae par/tes decurionum conscriptorumve adessent exque iis qui adessent non / minus quam duae tertiae partes consentirent et ut ne amplius in / annos singulos homines {singulos} et iuga singula iumentorum qui homi/nes quaeque iumenta intra fines eius municipi(i) erunt quam op[e]/rae quinae exigantur decerna[n]tur et dum si quit in eo opere eav[e] / munitione damni cui fact[u]m erit [ex re] communi [it] aesti[metur] / dum ne cui invit{i}o operae indicantu[r e]xi[g]ant[ur]v[e] {[1] O} qui natus / annos pauciores quam XV aut plures q[uam L]X er[it] q[uicum]que [mu]/nicipes incolaeve eius municipi(i) erunt a[ut i]ntr[a fines munici]/pi(i) eius habitabunt agrum agrosve habebun[t ii omn]es ea[s operas] / dare facere praestareque debento aedilibus isv[e q]ui ei ope[ri si]ve [mu]/nitioni prae(e)runt ex d(ecreto) d(ecurionum) conscriptorumve earum operaru[m indic]en/darum exi<g=X>endarum et pignus capiendi multam di[ce]ndi ut [aliis ca]/<p=D>itibus cautum conprehensumque est ius potestasque [e]sto / [84] R(ubrica) quarum rerum et ad quantam pecuniam in eo municipio i(uris) d(ictio) sit // [Qu]i eiu[s] municipi(i) municipes incolaeve erunt q(ua) d(e) r(e) ii inter se suo alte/[r]iusve nom<i=E>n(e) qui municeps incolave sit privatim intra fines eius / [mu]nicipi agere petere persequi volent quae res HS |(mille) minorisve / [eri]t neque ea res dividua quo fraus huic legi fieret facta sit fiatve / aut de capite libero deve maiore pecunia quam HS |(mille) praeiudicium / futurum erit sponsiove {[s]ponsioneve} facta futurave erit neque / ea res agetur qua in re v[i] factum sit quod non ex interdicto / decretove iussuve eius qui iure dicundo prae(e)rit factum sit ne/que de libertate neque pro socio aut fiduciae aut mandati qu/od d(olo) m(alo) factum esse dicatur aut depositi aut tutelae cum quo / qui{s} suo nomine [q]uid earum rerum fecisse dicatur aut lege Laetoria aut d[e spo]nsione quae in probrum facta esse dic[a]/tur aut d(e) d(olo) m(alo) et [fraud]e aut cum homine libero libera/ve aut cum serv[o quo]d ad dominum dominamve perti/nebit aut iniur[iaru]m cum homine libero libera{m}ve / agetur eave de re [qua in re] praeiudicium futurum sit de ca/pite libero de is re[bus etia]m si uterque inter quos ambig{er}etur / volet de ceteris quo[que o]mnibus de quibus privatim age/tur neque in iis prae[iudici]um de capite libero futurum / erit et omnium rerum [3]t de vadimonio promittendo in eum / [locum in] quo is erit qui [e]i provinciae prae(e)rit futurusve esse vi/debitur eo die in quem ut vadimonium promittatur postula/bitur IIvir(i) qui ibi i(ure) d(icundo) praeerit iuris dictio iudicis arbitri / recuperatorum ex i(i)s qui ibi propositi erunt iudici datio / addictio it[e]m eadem condicione de eo quod HS |(mille) minoris/ve erit aedilis qui ibi erit iuris dictio iudicis arbitri re/ciperatorum ex eodem genere iudicique datio addictioq(ue) / esto / [85] R(ubrica) magistratus ut in publico habeant album eius qui provinciam optinebit exque eo ius dicant / quaecumque edicta quasve formulas iudiciorum quasque spon/siones stipulationes satis acceptiones {praescriptiones} ex/ceptiones praescriptiones quaeque interdicta {i}is qui ei pro/vinciae prae(e)rit in ea provincia proposita habebit quae eo/rum ad iuris dictionem eius magistratus qui (!) municipio Fla/vio Irnitan<o=I> i(ure) d(icundo) p(raeerit) pertinebunt ea omnia is in eo munici/pio in suo magistratu quotidie maiore parte cuiusque di/ei proposita proscriptaque habeto ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint) et ad ea inter/dicta edicta easque formulas sponsiones stipulationes satis ac/ceptiones {exceptiones} exceptiones praescriptiones in eo mu/nicipio ius dicatur iudiciaq(ue) dentur fiant exerceanturve et / id quod adversus h(anc) l(egem) non fiat utique hac lege licebit / [fiat sine] d(olo) m(alo) / [86] R(ubrica) de iudicibus legendis proponendis / qu[i II]viri in [e]o municipio i(ure) d(icundo) prae(e)runt de communi sententia / aut si u[ter eo]rum aberit aliave quae causa ei inciderit quo / minus [eam re]m agere possit alter in diebus quinque proxi /[mis qui]bus iure dicundo prae(e)sse coeperit poteritque iudi/[ces legi]to [e]x [dec]urionibus conscriptisve tot quot ei videbi/[tur qui ei] prov[inci]ae prae(e)rit qui eo anno non debebunt / [munere alio simul fu]ngi ex reliquis municipibus qui praeter / [dec]urion[es conscriptosv]e ingenui erunt tot quot ei videbitur / [q]ui ei pro[vinciae] prae(e)rit non minores quam XXV annorum / quibus ip[si]s quorumv[e] cui[u]s patri avove paterno proavove // patern<o=I> aut patri cuius in potestate erit non minor quam HS V(milia) / res sit quos maxime idoneos arbitrabitur l[e]giqu[e] iudices pro (!) communi municipum eius municipi(i) {esse} iuraverit coram decurioni/bus conscriptisve non paucioribus quam decem dum ne / quem legat cui morbus causa erit quo minus rebus [i]u[di]candis / eo anno operam dare possit quive LXV annorum maiorve erit qu[i]/ve aedilis quaest[or]v[e er]i[t] quive rei publicae causa aberit quive / rei communi[s mu]n[i]cipum eius municipi(i) causa aberit quive / in ea regione [si]ne d(olo) m(alo) non erit et ob eam rem eo anno rebus / iudicandis ope[r]am d[a]re non poterit quive in earum qua cau/sa erit ex qua eum in [nu]merum decurionum conscriptorum/ve legi inve eo num[e]ro esse non oportebit nisi ob eam rem / esse legive [non o]p[ort]ebit quot minor ei patri avo paterno / proa[v]ov[e paterno] aut patri in cuius potestate sit res sit / ut quam eum in numerum decurionum conscriptorumve / leg[i] esseve in eo n[u]m[er]o o[p]ortea[t] eosque quam aequalis / summa[e i]n d[e]cu[rias] tres discribito q[ui] ita iudices lec[ti] / discriptive erunt ii [eo] anno iudices rerum privatarum / in eo municipio h(ac) l(ege) sun[t]o eorumque omnium i[s] qui i(ure) d(icundo) p(raeerit) / praenomina nomina item patrum praenom[i]na et ipso/rum tribus cognomina in tabulis scripta aput tribunal / suum per omnes reliquos eius anni dies maiorem partem / cuiusque die[i pr]oposi[ta h]a[b]eto ita u[t] d(e) [p(lano) r(ecte)] l(egi) p(ossint) deque iis i[u]/dicibus in eas res [de] qu[ibus] rebu[s r]ecuperatores dari non / oportebit [iudicem arbitrumve] quem ex h(ac) l(ege) oportebit da/ri addiciq(ue) iudica[re] iubeto neve quem alium iudicem ne[ve] / arbitrum dato neve iudi[car]e iubeto invito alterutro [aut] / si plures erunt aliquo eorum inter quos quid [amb]igetu[r] / [87] R(ubrica) de iuidicibus reicie[ndis] dandis / si inter duos quos inter de re privata lis controversia[ve] erit / et de qua iud[ic]em arb[i]trumve dari h(ac) l(ege) opo[r]te[bit n]on conveni / et quem iudicem arbitrumve ha[be]ant is q[ui] i[u]re d[icu]nd[o pr]/ae(e)rit facito uti reiectione{m} decuriarum facta (!) uti is qui a[get] / petetve aut si uter[qu]e aget p[et]e[tv]e is qui de mai{i}ore re aget mai/{i}oremve rem [petet] prior r[ei]ci[at] ex ea decuria quae reliqua e/rit alt[er]nos inter se reiciant dum is qui aget petetvue aut si / uterque aget pete[tv]e uter de mai{i}ore re aget maioremve rem / petet prior ex [i]mparibus (!) quocum agetur aut a quo petetur / aut si uterque aget petetve qui de minore re aget minoremve / rem petet ex paribus prior reiciat adeo dum ex iis unus relin/qua{n}tur aut si uter eorum reicere decurias iudicesve nol{l}et / quem adversarius eius ex propositis iudicibus iudicem arbi/trumve habere volet aut si de aliquo municipe qui proposi/tus non sit neque IIvir aut aedilis aut quaestor sit inter eos / conveniet ut eum iudicem arbitrumve habeant nisi si ei de / quo conveniet morbus causae erit quo minus rebus iudican/dis operam dare possit aut is annorum LXV maiorve erit et / eam rem iudicare nol{l}et eum inter eos in eamque rem iudi/cem arbitrumve dato addic(i)to iudicare iubeto qui ita datus / addictus iudicareve iussus erit is iudica[t]o litem aestuma/to quodque {i}is hac lege iudicaverit litem aestumaverit // it [iustum ra]tumque esto / [88] [R(ubrica) de re]cip[e]ratoribus reiciendis sorte ducendis dandis / qui[bus] rec[iper]atores dari oportebit is qui i(ure) d(icundo) prae(e)rit ex / h(ac) [l(ege) ex iis qui in] iu[di]c{i}um numero erunt item eodemque / mo[d]o [re]iecti[s iudicib]us donec reliqui septem sint ex iis aut / ite[m] e[od]emq[ue] mod[o] op<t=I>ione data septem reciperatorum / siv[e inter] eo[s c]on[veniet] {quibus} u[t]i septem de iudic{i}um nu/me[r]o sorte [d]uc[i] reciperatores vel int ex his tot recipe/ratores sorte ductos dato{s} quod de qua{e}que (!) reciperatores / dari h(ac) [l(ege) op]ortebit cogitoque eos u[ti] cognoscant iudicent / qui [tum] reci[perat]o[res] dati erunt eorum de his rebus iudicatio / 1i[tis]que [aestumatio e]sto quodque ii iudicaverint litem ae/stumaverint i[d iust]um ratumque esto / [89] R(ubrica) de qu[ibus rebu]s singuli iudices arbitrive et de quibus re[cipera]tores dentur et quod dentur / IIviri qui in eo [municip]io [i(ure) d(icundo) pra]e(e)runt de ea re quae HS |(mille) minorisve / erit [de qua re neque] sponsio de maiore re quam HS |(mille) facta sit / [fi]a[tv]e nequ[e prae]iudicium maiore [d]e re quam HS |(mille) futu/rum sit nequ[e di]vidua quo huic legi fraus fieret fi<a=E>t fac/tave sit neque ea (!) de qua si Romae ageretur quantacum(que) esset / reciperatores dari oporteret iudicem arbitrumve da(n)to de ea re de qua si Romae ageretur quantacumque esset re/ciperatores dari oporteret tot reciperatores da(n)to quod da/r[i] oporteret {tot reciperatores dato quod dari oporteret} si / [de] ea re Romae ageretur / [90] R(ubrica) de in tertium dando / qu[i]cumque in eo municipio IIvir i(ure) d(icundo) p(raeerit) per quos dies ex h(ac) l(ege) ibi iudicia fieri licebit oportebit in eos dies omnes in terti/um dato i(t)que proscriptum quive it proscriptum in eo loco in quo ius dicet maio/re parte cuiusque diei per omnes dies per quos in tertium / dari debebit habeto ita ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint) item si inter eos inter / quos ambigetur et iudicem qui inter eos iudicare debe/bit in aliquem diem uti in tertium inter eos {iudicare de/bebit in aliquem diem uti in tertium inter eos} detur conveniet neque is di/es propter venerationem domus Augustae festus erit feriarumve nu/mero propter eandem causam haberi debebit in eum diem in tertium inter / eos dato qui debuerit dare in tertium neque dederit quive et proscriptum / ex hac lege non habuerit sciens d(olo) m(alo) is in singulos dies quibus debuerit / proscriptumve non habuerit municipibus municipii Flavii Irni/tani HS |(mille) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi{i} eius mu/nicipii <q=C>ui volet cuique per h(anc) l(egem) licebit actio petitio persecutio esto / [91] R(ubrica) quo iure in tertium denuntietur dies diffindatur diffi(s)susve sit res iudicetur lis iudici{i} damni sit res in iudicio esse desinat / quacumque de re privata iudices arbitri in eo municipio da/ti subditi addictive h(ac) l(ege) erunt is iudicibus arbitris(ve) et is / quos inter ii iudices arbitrive dati subditi addictive / h(ac) l(ege) erunt de ea re in tertium adversario iudici arbitro/ve in biduo proximo denuntiandi diem diffindendi dies / diffis(s)<o=I>(s) iurandi antequam iudicent iudicandi litem ae/stumandi per quos dies et ubi ex h(ac) l(ege) licebit oportebit et si / neque dies diffi(s)sus neque iudicatum fuerit uti lis iudi/ci arbitrove damni sit et si intra it tempus quod legis Iuli/ae quae de iudici(i)s privatis proxime lata est kapite XII // senatusve consultis [[ad it kaput]] ad it kaput legis pertine/ntibus conpr(e)hensum est iudicatum non sit uti res in iudi/cio non sit siremps lex {r} i(us) [c(ausa)]que esto adque{m} uti esset si eam rem / in urbe Roma praetor p(opuli) R(omani) inter cives Romanos iudicari iussisset / et de e(a) r(e) ex (!) lege rogatione{m} quocumque plebis scito iudicia pri/vata in urbe Roma fient agi fieri denuntiari diem diffin[[den]]/di diem diffi(s)sum esse iudicari litem iudici damni esse rem in / iudicio non esse oporteret praeter quam quod per alios dies / et alio loco h(ac) l(ege) denuntiari rem iudicari diem diffindi opor/tebit itaque iis omnibus de ea re et in eos dies in quos ex h(ac) l(ege) lice/bit denuntiandi intra it municipium et mille passus ab eo mu/nicipio aut ubi pacti erunt diem diffi(n)dendi iudicandi in foro / eius municipi(i) aut ubi pacti erunt dum intra fines eius munici/pi(i) utique ex [[h]isdem causis dies diffinda{n}tur diffi(s)sus sit / utique si neque diffissum e lege neque iudicatum sit per quos di/es quoque loco ex h(ac) l(ege) iudicari licebit oportebit iudici arbitro(ve) / lis damni sit utique si intra it tempus quod supra conpr(e)hensum / est iudicatum non sit res in iudicio non sit (!) ius (!) esto (!) uti si (!) cives Ro/manos (!) iussisse(t) ibique d(e) e(a) r(e) iudicium fieri oporteret ex {lege roga/tione plebisve scitis} quacumque lege rogatione quocumque / plebis scito iudicia (!) in urbe Roma fieri oporteret(!) praeterquam / quod per alios dies et alio loco ex hac lege denuntiari rem/que iudicari diemque diffindi oportebit quaeque [i]ta acta / erunt ea iusta rataque sunto / [92] R(ubrica) quibus diebus res ne iudicentur et in quos in tertium ne detur / ne quis (!) in eo municipio i(ure) d(icundo) p(raeerit) is diebus iudicem arbitrum recipera/tores rem privatam iudicare sinito neve in eos dies in terti/um dato quos dies propter venerationem domus Augustae festos / feriarumve numero esse haberique o<p=B>ortet oportebit quibusque di/ebus ex decurionum conscriptorumve decreto spectacula in <e=C>o{m} / municipio edentur epulum aud vesceratio municipibus aut ce/na decurionibus conscriptisve municipum i<m=N>pensa dabitur qui/busque diebus comitia in eo municipio erunt (qu)ique dies h(ac) l(ege) con/stituti erunt per quos messis et vindemiae causa re<s=R> prolatae / sint nisi si iudex arbiterve aut reciperatores et quorum res / agetur omnes dum d(e) e(a) r(e) agi volent neque is dies erit quem prop/ter venerationem domus Augustae festum feriarumve numero esse haberive oportebit neve quis iudex neve arbiter neve / reciperator per eos dies quibus s(upra) s(criptum) est rem privatam iudicato / neve litem aestumato neve per eos dies operam iudicandi cau/sa dato neve sententiam iudicandi causa dicito nisi si iudex / arbiterve aut reciperatores et quorum res agetur omnes dum / d(e) e(a) r(e) agi volent neque is dies erit quem propter venerationem / domus Augustae festum feriarumve numero esse haberique / oportebit neve quis in eos dies adversario in tertium iudici ar/bitro(ue) in biduo proximo iudicandi causa denuntiato nisi si iu/dex arbiterve et quorum res agetur omnes tum de e(a) r(e) agi / volent neve is dies erit quem propter venerationem domus / Aug(ustae) festum feriarumve numero esse haberive oportebit quod adversus ea factum erit [id] ratum ne esto / [93] R(ubrica) de iure municipum / quibus de rebus in h(ac) l(ege) nominatim cautum{ve} scriptum(ve) / non est quo iure inter se municipes municipi(i) [Flavi] / Irnitani agant de iis rebus omnibus ii inte[r se] // agunto quo cives Romani inter se iure civili / agunt agent quod adversus h(anc) l(egem) non fiat quod/que ita actum [sit quod eius] si[ne d(olo) m(alo) fiet] actumque erit id / ius ratumque esto / [94] R(ubrica) de incolis / huic legi uti municipes parere debuerint ita eius / municipi(i) incolae parento / [95] R(ubrica) de lege in aes incidenda / qui IIvir{i} in eo municipio iure d(icundo) p(raeerit) facito uti haec lex primo quo/que tempore in eas incidatur et in loco celeberrimo eius mu/nucipii figatur ita ut d(e) p(lano) r(ecte) [l(egi) p(ossit)] / [96] R(ubrica) sanctio / quod quemque ex h(ac) l(ege) facere oportebit facito neque adversus hanc (!) / sciens d(olo) m(alo) facito quove huic legi fraus fiat quod adversus ea / factum erit quove huic legi fraus fiat it ratum ne esto isque / qui adversus ea fecerit sciens d(olo) m(alo) fraude(m)ve huic legi feceri[t] / in res singulas HS C millia nummum municipibus municipii / Flavi Irnitani d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae deque ea pecunia / municipi{i} eius municipii qui volet <c=Q>uique per h(anc) l(egem) licebit / actio petitio persecutio esto / [97] R(ubrica) ut in libertos libertas civitatem Romanam consecutos consecutas per honores liberorum suorum aut virorum patroni it ius habeant quod antea habuerunt / qui libertini quaeve libertinae ex h(ac) l(ege) per honores libero/rum suorum aut virorum civitatem Romanam consecuti / consecutae erunt in eos eas inque bona eorum earum is qui eos / manumiserint si non et ipsi civitatem Romanam conse/cuti erunt idem ius esto quod fuisset si ei eae cives Romani / Romanae facti factae non essent si civitatem Romanam pa/troni patronae consecuti consecutae erunt idem ius in [eos] / libertos easque libertas inque bona eorum earum esto quod / esset si a [civi]bus Romanis manumissi {manumissa} manumis/sae essent / conubia co<m=N>prehensa quaedam lege Lati scio et / postea aliqua si quit sollicitudo vestra indi/cat parum considerate coisse quibus in prae/teritum veniam do in futurum exigo me/mineritis legis cum iam omnes indulgen/tiae partes consumatae sint litterae datae IIII Idus Apriles Circeis reci/tatae V Idus Domitianas / anno M'(ani) Acili Glabrionis et M(arci) Ulpi Traiani co(n)s(ulum) / faciendum curaverunt L(ucius) Caecilius Optatus / IIvir et Caecilius Montanus legatus
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  litterae erasae;  mulieres;  servi/servae;  tituli sacri;  viri
Material: aes

Publikation: IRT 00531 = +JRA-2003-203 = AE 2005, +01662
Datierung: 51 bis 70         EDCS-ID: EDCS-06000526
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
G(aio!) Gavio Macro / leg(ato) pro pr(aetore) III / Lepcitani publice
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: IRT 00603 = LeptisMagna 00050 = +JRA-2003-203 = AE 1942/43, 00004 = AE 2010, 01780
Datierung: 251 bis 300         EDCS-ID: EDCS-06000602
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Amatori patriae et civium suor[um qu]od ex indulgentia sacra / civibus suis feras dentatas quattuor vivas donavit / ex decreto splendidissimi ordinis bigam decrev(eru)nt / Porfyri Porfyri
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 17899 = +JRA-2003-206          EDCS-ID: EDCS-24500330
Provinz: Numidia         Ort:
[C(aio)] Annio Arminio Do[nato claris]simo puero C(ai) An/ni Flaviani pro[c(uratoris) centenar]i(i) tractus Kar/thaginiensis fi[lio 3 Anni] Armini Do/nati flaminis [perpetui] nepoti / concilium pr[ovinciae] Africae
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  sacerdotes pagani;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis
Kommentar: correxit: Anne Kolb

Publikation: CIL 08, 02392 (p 951) = D 01178 = AE 1923, +00096 = +JRA-2003-207 = AE 2014, +01552
Datierung: 222 bis 235         EDCS-ID: EDCS-20100218
Provinz: Numidia         Ort:
P(ublio) Iulio Iuniano Martialiano c(larissimo) vir(o) co(n)s(uli) leg(ato) [[[Aug(usti)]]] pr(o) pr(aetore) provinc[iae] / Numidiae proco(n)s(uli) provinciae Macedoniae praef(ecto) aerari(i) mi/litaris curatori viae Clodiae praetori{ae} tribuno pleb{e}i(s) / quaestori provinciae Asiae patrono coloniae et muni/cipi(i) res publica coloniae Thamugadensium de/creto decurionum
Inschriftengattung / Personenstatus: litterae erasae;  milites;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 07036 (p 1848) = ILAlg-02-01, 00623 = D 01068 = +JRA-2003-208
Datierung: 140 bis 141         EDCS-ID: EDCS-13002066
Provinz: Numidia         Ort:
T(ito) Caesernio [T(iti)] f(ilio) Palat(ina) Statio / Quintio Stat[ia]no Memmio Ma/crino co(n)s(uli) sod[al]i Augustali leg(ato) pr(o) pr(aetore) / provinciae Af[ri]cae leg(ato) leg(ionis) XIIII G(eminae) M(artiae) V(ictricis) / misso ad dilec[tu]m iuniorum a divo / Hadriano in r[e]gionem Transpada/nam tr(ibuno) pl(ebis) quae[st(ori)] candidato divi Hadriani / comiti eiusdem in [Ori]en[t]e X{V}virum stlitib(us) / iu[dicandis] / d(ecreto) d(ecurionum) pat[rono IIII c]olon(iarum) p(ecunia) p(ublica)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 07049 (p 1848) = ILAlg-02-01, 00633 = D 01177 = +JRA-2003-208
Datierung: 222 bis 235         EDCS-ID: EDCS-13002079
Provinz: Numidia         Ort:
P(ublio) Iulio Iuniano Martialiano c(larissimo) v(iro) / co(n)s(uli) quaest(ori) provinciae Asiae trib(uno) / plebei praetori curatori civitatis Ca/lenorum curatori viarum Clodiae / Cassiae et Ciminiae praefecto aerari(i) mili/taris proconsuli provinciae Macedoniae / legato leg(ionis) III Aug(ustae) Severianae [[Alexandrianae]] / praesidi et patrono res publica Cirtensium de/creto ordinis dedit dedicavitque
Inschriftengattung / Personenstatus: litterae erasae;  ordo senatorius
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 07069 = ILAlg-02-01, 00659 = +JRA-2003-208 = ZPE-123-267 = Epigraphica-1999-67 = AE 1998, 01586 = AE 1999, 01857          EDCS-ID: EDCS-13002097
Provinz: Numidia         Ort:
] / [sodali] Augustali [3] / [3 praetori] tribuno ple[bis 3] / [3 quaestori] Imp(eratoris) Caesaris N[ervae Trai]/[ani] Aug(usti) Germ[anici Dacici 3] / [3] patrono III[I coloniarum] / d(ecurionum) d(ecreto) [p(ecunia) p(ublica)]
Material: lapis

Publikation: ILAlg-02-03, 07906 = +JRA-2003-208 = AE 1971, 00510 = AE 1993, +01764 = BAA-1970-314          EDCS-ID: EDCS-09700784
Provinz: Numidia         Ort:
C(aio) Iulio Sallustio Saturni[no] / Fortunatiano c(larissimo) v(iro) cons(ulari) / comiti et leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / splendidissimus ordo / coloniae Cuiculitanae / patrono
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: ZPE-77-151 = +JRA-2003-208 = AE 1980, 00959 = AE 1989, 00888          EDCS-ID: EDCS-24500332
Provinz: Numidia         Ort:
C(aio) An[nio Flaviano equo public(o) praef(ecto) coh(ortis) IIII Raet(orum)] / tri[buno leg(ionis) III Ital(icae) praef(ecto) alae I Sabast(enorum) subpraefec]to c[lassis praet(oriae) Misenensis procur(atori) centenario] / Alp[ium Atrectinarum procur(atori) splendidae provinc(iae)] / Ka[rthagin(iensis) donis militarib(us) donato bello Germ(anico) II(?)] / C(aius) Vi[bius Marinus |(centurio?) leg(ionis) III Aug(ustae) amico et municipi opt(imo)]

Publikation: CIL 08, 22785 = ILTun 00065 = ILPBardo 00019 = IDRE-02, 00437 = +JRA-2003-209 = ZPE-123-257 = Epigraphica-2008-237 = AfrRom-14-03-1679 = AE 1895, 00072 = AE 1998, 01519 = AE 2002, 01658          EDCS-ID: EDCS-24100131
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
[L(ucio) Minicio L(uci) f(ilio) Gal(eria) Natali IIIIviro viarum curandarum] / [quaestori provinc(iae) 3 tribuno plebis praetori legato divi Traiani Parthici leg(ionis)] / [VII Claudiae P(iae) F(idelis) donis militaribu]s donato ex[pe]ditione [Dacica prima a divo Traiano Par]/[thico corona vallari murali aurea h]astis puris III vexillis III [legato Aug(usti) pr(o) pr(aetore) divi Trai]/[ani Parthici leg(ionis) III Augustae consuli] sodali Augusta[l]i curator[i alvei Tiberis et riparum] / [et cloacarum urbis 3 le]gato Aug(usti) pr(o) pr(aetore) divi Traian[i Parthici et Imp(eratoris) Caes]/[aris Traiani Hadriani Aug(usti) provinc(iae)] Pannoniae superioris pro[consuli provinc(iae) Africae] / [3 cives] Meningitani
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  milites;  ordo senatorius;  sacerdotes pagani;  tituli honorarii;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: Epigraphica-2008-238 = ZPE-185-244 = +JRA-2003-209 = AE 1950, 00066 = AE 1951, +00044 = AE 1951, 00227 = AE 1952, +00053 = AE 1952, 00094          EDCS-ID: EDCS-15000100
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
[C(aio) Bruttio L(uci) f(ilio) Pomp(tina) P]raesenti L(ucio) Fulvio Rus/[tico co(n)s(uli) proco(n)s(uli) prov(inciae) Afri]cae XVvir(o) sacr(is) faciundis cura/[tori aedium sacrar(um) et operum locoru]mque publicorum leg(ato) pro pr(aetore) / [Imp(eratoris) Caes(aris) Traiani Hadri]ani Aug(usti) provinciae Cappa/dociae item leg(ato) pro pr(aetore) [Imp(eratoris) C]aesaris Traiani Hadriani / Aug(usti) provinciae Moesiae i[nferior]is leg(ato) pro pr(aetore) Imp(eratoris) Caesar(is) divi Tra/iani Aug(usti) provinciae Cilic(iae) cur(atori) v[iae] Latinae leg(ato) leg(ionis) VI Ferratae donis mili/taribus donato ab Imp(eratore) Traiano [Aug(usto) ob bellu]m Parthicum praet(ori) aedil(i) ple(bis) [quaes]/tor(i) provinciae Hispaniae Baet(icae) [ulteri]oris trib(uno) latic(lavio) leg(ionis) I Minerviae donis / militaribus donat(o) ab Imp(eratore) Aug(usto) ob be[llum Marcommann(icum)] triumviro capitali patr[ono] / d(ecreto) d(ecurionum)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: ILAfr 00043 = ILTun 00109 = ILPBardo 00079 = Epigraphica-2008-237 = +JRA-2003-209 = AE 1911, 00114 = AE 1912, 00022 = AE 1913, 00229 = Electrum2021,136          EDCS-ID: EDCS-10300129
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(ucio) Cat[i]lio C[n(aei) f(ilio) Cla]u(dia) Sev[e]ro I[u]lia[no] / Claudio Reg[i]no co(n)[s(uli) II pr]o[c]o(n)s(uli) provin[c(iae)] / Africae VIIvir(o) [epu]l(onum) [f]et[ia]l[i l]eg(ato) Aug(usti) [pro] / [praet(ore)] pro[v(inciae) Syriae l]eg(ato) Aug(usti) pr[o] pr(aetore) Arm[eniae] / [m]aior[is e]t m[inoris] et Ca[p]padoci[ae] / [p]raef[ecto] aer[a]r(ii) m[ilitar(is)] leg(ato) leg(ionis) XX[II] Primi[g(eniae) P(iae) F(idelis)] / [c]urato[ri 3 le]g(ato) pro pr(aetore) [p]rovinc[iae] / Asiae [VIvir(o) e]q(uitum) R(omanorum) pr(aetori) u[rb(ano) q]uaest(ori) [prov(inciae) As]iae d(ecreto) d(ecurionum) [p(ecunia) p(ublica)]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo equester;  ordo senatorius;  sacerdotes pagani;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 12, 03170 = INimes 00020 = +JRA-2003-211          EDCS-ID: EDCS-09201638
Provinz: Gallia Narbonensis         Ort:
L(ucio) Ranio Optato co(n)s(uli) proco(n)[s(uli) pro]/vinc(iae) Narb(onensis) c(larissimo) v(iro) leg(ato) Aug(usti) iuridico Astur[iae et Cal]/leciae(!) curatori viae Salariae curat[ori rei p(ublicae)] / Urbinatis Mataurensis leg(ato) dioeceseos [3] / praetori trib(uno) pleb(is) q(uaestori) provinc(iae) Siciliae X[vir(o) stl(itibus) iud(icandis)] / praesidi integerrimo Nemausenses p[ublice]
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius

Publikation: IRT 00545 = Epigraphica-2008-238 = ZPE-185-244 = +JRA-2003-211          EDCS-ID: EDCS-06000539
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
[C(aio) Bruttio L(uci) f(ilio) Pomp(tina) Praesenti L(uci) Fulvio Rustico] / co(n)s(uli) pro[co(n)s(uli) provinc(iae) Af]ric(ae) XVvir(o) sacr(is) fa[ciundis curat]or(i) ae[d]ium sac(rarum) [et] / operum [publicor(um) leg(ato) p]ro pr(aetore) Imp(eratoris) Caes(aris) Traiani Ha[driani] Aug(usti) provinc(iae) / Cappadoc[iae item leg(ato)] pro pr(aetore) Imp(eratoris) C[a]es(aris) Traiani Hadrian[i A]ug(usti) provinciae / Mo[e]siae i[nferioris le]g(ato) pro pr(aetore) I[mp(eratoris)] Caes(aris) divi Traiani [Au]g(usti) provinciae / [Ciliciae cur]atori viae Latinae [leg(ato) leg(ionis) VI Ferratae don(is) milit(aribus) don(ato)] / [ab Imp(eratore) Tra]iano Aug(usto) ob bellum [Parthicum pr(aetori) aed(ili) pleb(is) quaest(ori)] / [prov(inciae) Hisp(aniae) B]aetic(ae) ulterioris tribun(o) lat[ic(lavio) leg(ionis) I Minerviae donis milit(aribus) don(ato)] / [ab Imp(eratore) Aug(usto) ob] bellum Marcomannicum [triumviro capitali 3] / [3 Le]pcit[ani
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: CIL 06, 41122 = CIL 06, 01401 (p 3141, 3805) = D 00412 = +JRA-2003-212
Datierung: 189 bis 195         EDCS-ID: EDCS-01000240
Provinz: Roma         Ort:
[M(arco) Didio M(arci) f(ilio) Ouf(entina) Sev]ero Iuliano / [co(n)s(uli) proco(n)s(uli) provinciae] Africae leg(ato) Aug(usti) / [pro praetore provinciae P]onti et Bithyniae / [praef(ecto) alim(entorum) leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) German]iae Dalmatiae Belgica[e] / [leg(ato) leg(ionis) XXII Primig(eniae) leg(ato) pr(o) pr(aetore) provinciaru]m Africae et Achaiae praetor[i] / [candidato aedili curuli(?) candidato quaes]tori consulum tribuno leg(ionis) / [3 Xvir(o) stlitibus iud]icandis sodali Antoni[ni]ano / [Veriano Marciano optimo(?)] praesidi patrono / [municipium Aelium Hadrianum Au]g(ustum) Bisica Lucana ex Africa
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo senatorius;  sacerdotes pagani;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 14, 05177 = CIL 14, 05349 = CIL 14, 05350 = ELOstia p 221 = MEFR-1970-312 = SdOstia-11, 00043 = Legio-XXX, 00008 = +JRA-2003-212 = ZPE-143-295 = AE 1969/70, 00087a = AE 2003, +00284 = AE 2005, +00059 = AE 2016, +00190
Datierung: 151 bis 200         EDCS-ID: EDCS-11900952
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Prisco] Egr[ilio] / [Plariano Larcio L]epido Flavio / [3 co(n)suli leg(ato) Aug]ustorum pr(o) pr(aetore) [p]rovin/[ciae Lugudun(ensis) leg(ato) l]egionis XXX Ulpia[e Vic(tricis?)] / [3 pra]etori q[u]aestori ca[ndid(ato)] / [Aug(usti) 3]e Xviro [s]tlitibus iudica[ndis] / [3 tres pro]vinciae Galliae [patrono
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 06, 01035 (p 3071, 3777, 4318, 4340) = CIL 06, 31232 = D 00426 = Caro 00034 = +JRA-2005-83 = AE 1948, +00161 = AE 1948, +00208 = AE 1993, 00118 = AE 2002, +00148 = AE 2005, 00183
Datierung: 204 bis 212         EDCS-ID: EDCS-17400033
Provinz: Roma         Ort:
Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Septimio Severo Pio Pertinaci Aug(usto) Arabic(o) Adiabenic(o) Parth(ico) max(imo) fortissimo felicissimo / pontif(ici) max(imo) trib(unicia) potest(ate) XII imp(eratori) XI co(n)s(uli) III patri patriae et / Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino Pio Felici Aug(usto) trib(unicia) potest(ate) VII co(n)s(uli) I«II p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) fortissimo felicissimoque principi» et / Iuliae Aug(ustae) matri Aug(usti) «n(ostri)» et castrorum et «senatus et patriae et» Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Antonini Pii Felicis Aug(usti) / «Parthici maximi Brit{t}annici maximi» / argentari(i) et negotiantes boari(i) huius loci qui / invehent / devoti Numini eorum
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae in litura;  mulieres;  officium/professio;  tituli honorarii;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 06, 26251 (p 3533) = 06, 26282 = IG-14, 02002 = IGUR-03, 01329
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-14200428
Provinz: Roma         Ort:
M(arcus) Septimius Diocles fecit sibi et Iul(iae) Ca[l]liste co(n)iugi et Sept(imiae) Vibiae / filiis(!) // "GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 16, 00041 = IScM-05, 00291 = RMD-05, p 699 = AE 1913, 00179 = AE 2006, +01182 = EphNapoc-2006=07-39
Datierung: 97 bis 97         EDCS-ID: EDCS-12300245
Provinz: Moesia inferior         Ort:
et sunt in Moesia superior]e sub Iulio / Mar[io Celso quorum nomina su]bscripta sunt ipsis [liberis pos]/[terisque eoru]m civitatem dedit et [conubium cum uxoribus] / quas tunc habuissent [cum est civitas iis data a]ut si qui caelibes / essent [cum iis quas postea duxi]ssent dumtaxat sin[guli singulas] / [3] Ianuar(ias) [Imp(eratore) Nerva Caes(are) Aug(usto) II]I / L(ucio) Verginio Rufo III co(n)s(ulibus) / [3]lorum cui prae[est 3]p[3] / [descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa ext Romae] / [in muro post templum divi Aug(usti) ad Minervam] // [Ti(beri) Claudi] Pro[ti] / [3] Restituti / [3] Agathopi / [3] Hermetis / [3] Nymphodoti
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  diplomata militaria;  ordo senatorius;  tituli operum;  tituli sacri;  viri
Material: aes
Kommentar: cf. AMN-2019-57 Anm. 4

Publikation: RMD-04, 00218 = AE 2006, +01182 = EphNapoc-2006=07-41
Datierung: 96 bis 100         EDCS-ID: EDCS-24600744
Provinz: Provincia incerta         Ort: ?
cohort(is) I A]ntio[chensium cui praeest 3]r [3 ex p]edite [3]s f(ilius) [ // [Imp(erator) Caesar 3 equitibus et peditibus qui militaverunt in alis et cohortibus quae appellantur 3 I Antiochensium et 3 et I Cisipadensium et 3 et VII Breucorum c(ivium) R(omanorum) et sunt in Moesia superiore(?) sub 3 item iis qui militant in cohortibus tribus(?) I Ci]sip[adensium et 3] et VII Br[eucorum civium Romanorum et sunt sub eodem emeriti]s(?) quinis [et vicenis stipendiis quorum nomina subscripta sunt
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  diplomata militaria;  milites;  viri
Material: aes

Publikation: CIL 05, 05624 (p 1095) = CLVarese 00001 = Castelseprio 00006 = 1996, 00740 = AE 2009, +00412
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-05100778
Provinz: Transpadana / Regio XI         Ort:
D(is) M(anibus) / Vera / vixit / annos / [
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales

Publikation: CIL 02, 05950 = IRIlici-01, 00002 = IRIlici-02, 00002 = 1IRPAlicante 00071 = HEp 1989, 00046
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-05601097
Provinz: Hispania citerior         Ort:
Hercul[i] / Aug(usto) sac(rum) / L(ucius) Porcius / [P]lutus III[IIIv(ir)] / Aug(ustalis) s(ua) p(ecunia) d(edit)

Publikation: AE 1993, 01587 = AE 2008, +01523 = AE 2016, +01764 = 2016_50_Apamea_1
Datierung: 231 bis 233         EDCS-ID: EDCS-03700754
Provinz: Syria         Ort:
D(is) M(anibus) / Verini Marini / librari(i) off(icii) leg(ati) / leg(ionis) II Parth(icae) P(iae) F(elicis) F(idelis) A(e)t(ernae) / qui vix(it) ann(os) XXII / m(enses) X d(ies) XIII mil(itavit) ann(os) IIII / Verin(ius) Aeternus / [fr]atri du[l]ci[ssimo]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: Epigraphica-2016-81 = AE 2016, 01898 = 2016_57_UchiMaius_01
Datierung: 151 bis 250         EDCS-ID: EDCS-71200402
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
D(is) M(anibus) s(acrum) / Optatilia / Fadilla pia / vixit annis XI / h(ic) s(ita) e(st)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina
Material: lapis

Publikation: 7RIU-03, 00852 = TitAq-04, 01557
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-09900375
Provinz: Pannonia inferior         Ort:
] / votum [3] / pre su[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: CIL 02-05, 00900 = SCPisone-B, p 23 = HEp 1994, 00831z = HEp 1995, 00727 = HEp 1996, 00881 = HEp 1997, 00927 = HEp 1998, 00479 = HEp 1999, 00525 = HEp 2006, 00332 = AE 1993, +00021a = AE 1996, 00885 = AE 1997, +00029 = AE 1998, +00027 = AE 1998, +00028 = AE 1998, +00029 = AE 1998, +00030 = AE 1998, +00031 = AE 1998, +00032 = AE 1998, +00033 = AE 1998, +00034 = AE 1998, +00035 = AE 1998, +00036 = AE 1999, +00032 = AE 1999, +00033 = AE 1999, +00034 = AE 1999, +00035 = AE 1999, +00036 = AE 2000, +00037 = AE 2000, +00038 = AE 2000, +00039 = AE 2000, +00072 = AE 2001, +00033 = AE 2001, +00040 = AE 2001, +00041 = AE 2001, +00042 = AE 2001, +00087 = AE 2002, +00043 = AE 2002, +00044 = AE 2002, +00045 = AE 2002, +00046 = AE 2005, +00045 = AE 2006, +00134 = AE 2008, +006512 = AE 2009, +00036 = AE 2014, +00070 = AE 2016, +00021
Datierung: 20 bis 20         EDCS-ID: EDCS-46400001
Provinz: Baetica         Ort:
A(nte) d(iem) IIII Eid(us) Dec(embres) in palatio in porticu qua(e) est ad Apollinis [scribendo] / adfuerunt M(arcus) Valer(ius) M(arci) f(ilius) Lem(onia) Messal(l)inus C(aius) Ateius L(uci) f(ilius) Ani(ensi) Capito Sex(tus) Pom[p(eius) Sex(ti) f(ilius)] / Arn(ensi) M(arcus) Pomp(eius) M(arci) f(ilius) Ter(etina) Priscus C(aius) Arrenus C(ai) f(ilius) Gal(eria) Gallus L(ucius) Nonius L(uci) f(ilius) Pom(ptina) A(sp)r(e)n[as q(uaestor) M(arcus)] / Vinicius P(ubli) f(ilius) Pob(lilia) q(uaestor) quod Ti(berius) Caesar (!) Aug(usti) f(ilius) Aug(ustus) pontifex max<i=U>mus tribunic(ia) potest(ate) XXII co(n)s(ul) III desig(natus) [IIII] / ad senatum rettulit qualis causa Cn(aei) Pisonis visa esset et an merito sibi mortem conscisse vide[retur] / et qualis causa M(arci) Pisonis visa esset cui relationi adiecisset uti precum suarum pro adulescente m[emor] / is ordo esset (!) qualis causa Plancinae visa e[s]set pro qua persona quid petisset et quas propter causa[s ex]/posuisset antea et quid de Visellio Karo et de Sempronio Basso comitibus Cn(aei) Pisonis patris iudicaret / senatus d(e) i(is) r(ebus) i(ta) c(ensuerunt) senatu<m=S> populu<s=M>q(ue) R(omanum) ante omnia dis immortalibus gratias agere quod ne/fari(i)s consili(i)s Cn(aei) Pisonis patris tranquillitatem praesentis status r(ei) p(ublicae) quo melior non pote / <e=U>t quo{d} beneficio principis nostri frui contigit turbar<i=E> passi non sunt deinde Ti(berio) Caesari Aug(usto) / principi nostro quod earum rerum omnium quae ad explorandam veritatem necessariae / fuerunt copiam senatu<i=S> fecerit cuius aequitatem et patientiam hoc quoq(ue) nomine admirari {se} / senatum quod (!) man<i=U>festiss<i=U>m(a) sint Cn(aei) Pisonis patris scelera et ipse de se supplicium sumpsisset / nihilominus causa(m) eius cognosci voluerit filiosque eius arcessitos (h)ortatus sit ut patris sui / causam defendere(n)t ita ut eum quoq(ue) qui ordinis senatori(i) nondum esset ob eam rem introduci in / senatum vellet et copiam utr(i)q(ue) dicendi pro patre et pro matre ipsorum et pro M(arco) Pison<e=IM> faceret / itaque cum per aliquo<t=D> dies acta causa sit ab accusatoribus Cn(aei) Pisonis patris et ab ipso Cn(aeo) Pisone (!) / recitatae epistulae recitata exemp{u}laria codicillorum quos Germanicus Caesar Cn(aeo) Pisoni / patri scripsisset producti testes quoiusque {ii} ordinis sint (!) a<rbit=DMI>rari singularem moderation/em patientiamq(ue) Germanici Caesaris evicta(m) esse feritate morum Cn(aei) Pisonis patris atq(ue) ob id / morientem Germanicum Caesarem quoius mortis fuisse caus{s}am Cn(aeum) Pisonem patrem ipse / testatus sit non inmerito amicitiam ei renuntiasse qui cum deberet meminisse adiutorem se / [datu]m esse Germanico Caesari qui a principe nostro ex auctoritate huius ordinis ad rerum / [tra]nsmarinarum statum componendum missus esset desiderantium praesentiam aut ipsius / [Ti(beri) C]aesaris Aug(usti) aut filiorum alterius utrius neclecta maiestate{m} domus Aug(ustae) neclecto et/[iam] iure publico quod adle<c=G>t(us) pro co(n)s(ule) et ei pro co(n)s(ule) de quo lex ad populum lata esset ut in qua(mcum)q(ue) / provinciam venisset m<ai=IN>us ei imperium quam <ei=SIBI> qui eam provinciam proco(n)s(ule) optine/[ret e]sset dum in omni re m<ai=IN>us imperium Ti(berio) Cae(s)ar<i=E> Aug(usto) quam Germ(anico) Caesari esset ta/[mqua]m ipsius arbitri(i) et potestatis (!) esse deberent ita se in (!) provincia{m} Syria{m} fuerit gesserit / [bellum] {cum} Armeniacum et Part(h)icum quantum in ipso fu{er}it moverit quod neq(ue) ex mandatis / [principi]s nostri epistulisq(ue) frequentibus Germanici Caesaris cum is abesset Vononem qui sus/[pectus reg]i Part(h)orum erat longius removeri voluerit ne profugere ex custodia posset id qu(od) / [fecit e]t conloqui quosdam ex numero Armeniorum malos et audaces cum Vonone passus / [sit ut pe]r eosdem tumultus in Armenia{m} excitaretur ac Vonone(s) vel oc(c)iso vel <ex=IN>pulso rege Ar/[meni]ae quem Germanicus Caesar ex voluntate patris sui senatus(que) regem ei genti dedisset (!) occu/[par]et eaq(ue) magnis muneribus Vononis corrupt<u=I>s fecerit bellum etiam civile excitare cona/[tus s]it iam pridem numin<e=I> divi Aug(usti) virtutibusq(ue) Ti(beri) Caesaris Aug(usti) omnibus civi<lis=BUS> belli{s} sepu/[ltis ma]lis repetendo provinciam (!) post mortem Germanici Caesaris quam vivo eo pess<i=U>mo et / [animo e]t exemplo reliquerat atq(ue) ob id milite<s=M> Romani inter se concu{cu}rr(er)e co<ac=NA>ti s<i=U>nt pe/[rspect]a etiam crudelitate{m} unica qui incognita caus{s}a sine consili(i) sententia{m} plur<i=U>mos / [capitis s]upplicio adfecisset neq(ue) externos tantummodo sed etiam centurionem c(ivem) R(omanum) cruci fixi/[sset qui] militarem disciplinam ab(!) divo Aug(usto) institutam et servatam ab(!) Ti(berio) Caesare Aug(usto) corrup/[isset non] solum indulgendo militibus (!) (h)is qui ipsis praesunt more vetustiss<i=U>mo parerent sed / [etiam do]nativa suo nomine ex fisco principis nostri dando quo facto milites alios Pisonian/[os] alios Caesarianos dici laetatus sit honorando etiam eo(s) qui post (t)alis nominis usurp/[atione]m ipsi paruisse(n)t qui post mortem Germanici Caesaris quoius interitum p(opulus) R(omanus) modo sed / [exte]rae quoq(ue) gentes luxserunt patri opt<i=U>mo et indulgentiss<i=U>mo libellum quo eum accus/[ar]et mittere ausus sit oblitus non tantum venerationis caritatisq(ue) quae principis fili[o d]/[ebe]bantur ceterum humanitatis quoq(ue) quae ultra mortem (!) non pati{un}tur procedere et [cu]/[ius] mortem gavisum esse eum (h)is argumentis senatu<i=S> appar{a}uerit quod nefaria sacrificia a[b eo]/ [fa]cta quod naves quibus veheba{n}tur (!) sint quod recluser<i=UN>t deorum immortalium temp[la] / [qu]ae totius imperii Romani constantiss<i=U>ma pietas clauserat e(iu)sdemq(ue) habitus animi argu[me]/[n]tum fuerit quod dedisse(t) congiarium ei qui nuntiaverit sibi de morte Germanici Caesaris [pro]/batum(que) sit frequenter{q} convivia habuisse eum <h=I>is ipsis diebus quibus de morte Germanici ei [nu]/ntiatum erat numen quoq(ue) divi Aug(usti) violatum esse ab eo arbitrari senatum omni honore [qui a]/ut memoriae eius aut imagin<ibu=E>s quae antequam in deorum numerum referretur ei r[eddi]/tae erant habeba{n}tur detracto quas ob res arbitrari senatum non optulisse e[um se] / de<b=D>itae poenae sed maiori et quam inmin<e=O>re{m} sibi ab(!) pietate et severitate iudic[anti]/um intellegeba{n}t subtraxisse itaq(ue) iis poenis quas a semet ipso exegisset adicer[e ne] / luctus mortis eius caus{s}a a feminis quibus {e}is more si hoc senatus consultum factum [non es]/set lugendus esset susciperetur utiq(ue) statuae et imagines Cn(aei) Pisonis patris quae ubique posi[tae essent] / tollerentur recte et ordine facturos qui quandoq(ue) familiae Calpurniae essent quive eam [familiam] / cognatione adfinitateve contingerent si dedissent operam si quis eius genti(s) aut quis eo[rum qui cog]//[natus adfinisve Calpurniae famili]ae fuisset mortu<u=O>s esse(t) (!) ne inter reliquas imagines (!) ex/[equias eorum funerum celebrare solent im]ago Cn(aei) Pisonis patris duceretur neve imaginibus Calpurnia/[e imago eius interponeretur utiq(ue) Cn(aei) Pisonis p]atris nomen tolleretur ex titulo statuae Germanici Caesari(s) / [quam ei sodales Augustales in campo ad aram P]rovidentiae posuissent utiq(ue) bona Cn(aei) Pisonis patris publica/[rentur excepto saltu qui esset in Illyrico] e(um) saltum placere Ti(berio) Caesari Augusto principi nostro cuius a patre / [divo Aug(usto) Cn(aeo) Pisoni patri donatus erat reddi cum is] idcirco dari eum sibi desideras(s)et quod (!) quarum (!) hos saltus contin/[gerent frequenter de iniuriis Cn(aei) Pisonis patris liberto]rumq(ue) et servorum eius qu{a}es{i}ta(e) esse(n)t atq(ue) ob id providendum / [putaret ne postea iure meritoq(ue) socii p(opuli) R(omani) queri po]sse(nt) item senatum memorem clementiae suae iustitiae/[q(ue) atq(ue) animi magnitudinis quas virtutes {qu]as} ab(!) maioribus suis accepisset tum praecipue ab(!) divo Aug(usto) / [et Ti(berio) Caesare Aug(usto) principibus suis didicisset ex bonis C]n(aei) Pisonis patris publicatis aequ<u=O>m humanumq(ue) censer/[e filio eius Pisoni maiori de quo nihil esset dictum qui pri]ncipis nostri q(uaestor) fuisset quem Germanicus quoq(ue) liberalita/t[e sua honorasset qui complura modestiae suae posuisse]t pignora ex quibus sperari posset dissimill<i=U>m(um) eum patri / su[o futurum donari nomine principis et senatus part]em dimidiam bonorum eumq(ue) cum tanto beneficio obliga/ret[ur recte atq(ue) ordine facturum si praenomen patri]s mutasset M(arco) etiam Pisoni qu(o)i inpunitate(m) senatus / hum[anitati et moderationi principis sui adsensus dand]am esse{t} arbitraretur quo facilius inviolatum sena/tus ben[eficium ad eum perveniret alteram partem dimidi]am bonorum paternorum dari ita ut ex omnibus / bonis qu[ae decreto senatus publicata et concessa iis essent] n(ummum) X(centena milia) dotis nomine Calpurniae Cn(aei) Pisonis f(iliae) item pecu/li(i) nomin[e n(ummum) XXXX(centena milia) daretur item placere uti Cn(aeus) Piso pat]er supra portam Fontinalem quae inaedificasset iun/gendarum [domum privatarum causa ea curatores locorum publicoru]m iudicandorum tollenda dimolienda curarent / quod ad Plancina[e causam pertineret quoi plurima et gravissi]ma crimina obiecta essent quoniam confiteretur se / omnem spem i[n misericordia principis nostri et senatus] habere et saepe princeps noster accurateq(ue) ab eo ordine / petierit ut co[ntentus senatus Cn(aei) Pisonis patris poena uxori ei]us sic uti M(arco) f(ilio) parceret et pro Plancina rogatu matris sua(e) / depreca(tus) s(it) et q[uam ob rem id mater sua inpetrari vellet iustis]s<i=U>ma(s) ab ea causas sibi expositas acceperit senatum arbi/trari et Iuli[ae Aug(ustae) optime de r(e) p(ublica) meritae non partu tantum] modo principis nostri sed etiam multis magnisq(ue) erga cui/usq(ue) ordinis h[omines beneficiis quae cum iure meritoq(ue) plurimum] posse(t) in eo quod a senatu petere deberet parciss<i=U>me utere/tur eo et pr[incipis nostri summae erga matrem suam pieta]ti suffragandum indulgendumq(ue) esse remittiq(ue) poenam / Plancina[e placere Visellio Karo et Sempronio Basso comitibus] Cn(aei) Pisonis patris et omnium mal<i=E>ficiorum soci(i)s ac minis/tris aqua e[t igne interdici oportere ab eo pr(aetore) qui lege maiestatis quaereret] bonaq(ue) eorum ab pr(aetoribus) qui aerario praeesse(n)t venire et in / aerariu[m redigi placere item cum iudicaret senatus omnium par]tium pietatem antecess(iss)e Ti(berium) Caesarem Aug(ustum) princip<e=I>m nos/trum t[anti et tam aequalis doloris eius indicis totiens conspectis quibus eti]am senatus vehementer motus sit magnopere rogare / et peter[e ut omnem curam quam in duos quondam filios suos partitus] erat ad eum quem haberet converteret sperareq(ue) se/natum [eum qui supersit tanto maiori curae dis immortalibus] fore quanto magis intellegerent omnem spem / futur[am paternae pro r(e) p(ublica) stationis in uno repositam quo nomine d]ebere eum finire dolorem ac restituere patriae suae / non [tantum animum sed etiam voltum qui publicae felicitati co]nveniret item senatum magnopere laudare Iuliae / Aug(ustae) [Drusiq(ue) Caesaris moderationem imitantium principis nostri i]ustitiam quos animadvertere{t} hunc ordinem non / ma[iorem pietatem in Germanicum quam aequitatem in servandis i]ntegris iudici(i)s suis donec de causa Cn(aei) Pisonis patris / cog[nosceretur praestitisse ceterorum quoq(ue) contingentium Germ]anicum Caesarem necessitudine magnopere pro/b[are Agrippinae quam senatui memoriam divi Aug(usti) quoi fuisset prob]atiss<i=U>ma et viri Germanici cum quo unica concor/d[ia vixisset et tot pignora edita partu felicissimo eorum qui superesse]nt commendare itemq(ue) Antoniae Germanici / [Caesaris matris quae unum matrimonium Drusi Germ(anici) patris exp]erta sanctitate morum dignam se divo Aug(usto) / [tam arta propinquitate exhibuerit et Liviae sororis Germ(anici) Caesar(is)] de qua opt<i=U>me et avia sua et socer idemq(ue) patru<u=O>s / [princeps noster iudicaret quorum iudiciis etiam si non contingeret domum eo]rum merito gloriari posset nedum tam con/[iunctis necessitudinibus inligata femina quarum aeq(ue) et dolorem fide]liss<i=U>mum et in dolore moderatione(m) sena/[tum probare item quod filiorum Germanici puerilis et pra]ecipue in Nerone{m} Caesare{m} iam etiam / [iuvenis dolor amisso patre tali itemq(ue) fratris Ti(beri) Germ(anici) non e]xc<e=U>sserit modum probabilem iudicare / [senatum referendum quidem esse acceptum maxime disciplinae avi eorum et pa]trui et Iuliae Aug(ustae) sed tam(en) ipsorum quoque no/[mine laudandum existimaret item equestris ordinis curam et i]ndustriam unic<e=I> senatui probari quod / [fideliter intellexsisset quanta res et quam ad omnium salutem pietate]mq(ue) pertinens ageretur et quod frequenti/[bus acclamationibus affectum animi sui et dolorem de principis nostri] fili(i)q(ue) eius iniuri(i)s ac pro r(ei) p(ublicae) utilitate testa/[tus sit plebem quoq(ue) laudare senatum quod cum equestri ordine consen]serit pietatemq(ue) suam erga principem / [nostrum memoriamq(ue) filii eius significaverit et cum effusissimis studiis ad re]praesentandam Cn(aei) Pisonis patris / [ab semet ipsa accensa esset regi tamen exemplo equestris ordinis a principe] nostro (!) sit item senatum probare eo/[rum militum fidem quorum animi frustra sollicitati essent scelere Cn(aei) Pisoni]s patris omnesq(ue) qui (!) auspici(i)s et im/[perio principis nostri milites essent quam fidem pietatemq(ue) domui Aug(ustae) praestarent eam spe]rare perpetuo praestaturos / [cum scirent salutem imperii nostri in eius domus custodia positam esse senatum a]rbitrari eorum curae atq(ue) offi/[cii esse ut aput eos ii qui quandoq(ue) eis praeessent plurimum auctoritatis haberent qui fidelissim]a pietate salutare huic urbi im/[perioq(ue) p(opuli) R(omani) nomen Caesarum coluissent et quo facilius totius actae rei ordo posterorum m]emoriae tradi posset atque <h=I>i{s} sci/[rent quid et de singulari moderatione Germ(anici) Caesa(ris) et de sceleribus Cn(aei) Pisonis patris senat]us iudicasset placere uti oratio / [quam recitasset princeps noster itemq(ue) haec senatus consulta in aere incisa quo loco Ti(berio) Caes(ari) Aug(usto) videretu]r ponere(n)tur utiq(ue) hoc s(enatus) c(onsultum) in / [cuiusque provinciae celeberrima urbe eiusque in urbis ipsius celeberrimo loco in aere incisum figere]{n}tur itemq(ue) hoc s(enatus) c(onsultum) in hiber/[nis cuiusq(ue) legionis ad signa figeretur censuerunt in senatu fuerunt CCCI hoc s(enatus) c(onsultum) factu]m est per relationem solum / [Ti(berius) Caesar Aug(ustus) trib(unicia) potestate XXII manu mea scripsi velle me hoc s(enatus) c(onsultum) quod est factum IIII Idus Decem(bres) Cotta et M]essal(l)a co(n)s(ulibus) referente me scrip/[tum manu Auli q(uaestoris) mei in tabellis XIIII referri in tabulas publicas]
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  leges;  liberti/libertae;  mulieres;  nomen singulare;  ordo senatorius;  servi/servae;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: aes

Publikation: SCPisone-A, p 10 = HEp 1994, 00831z = HEp 1995, 00727 = HEp 1996, 00881 = HEp 1997, 00927 = HEp 1998, 00479 = HEp 1999, 00525 = HEp 2006, 00332 = AE 1993, +00021a = AE 1996, 00885 = AE 1997, +00029 = AE 1998, +00027 = AE 1998, +00028 = AE 1998, +00029 = AE 1998, +00030 = AE 1998, +00031 = AE 1998, +00032 = AE 1998, +00033 = AE 1998, +00034 = AE 1998, +00035 = AE 1998, +00036 = AE 1999, +00032 = AE 1999, +00033 = AE 1999, +00034 = AE 1999, +00035 = AE 1999, +00036 = AE 2000, +00037 = AE 2000, +00038 = AE 2000, +00039 = AE 2000, +00072 = AE 2001, +00033 = AE 2001, +00040 = AE 2001, +00041 = AE 2001, +00042 = AE 2001, +00087 = AE 2002, +00043 = AE 2002, +00044 = AE 2002, +00045 = AE 2002, +00046 = AE 2005, +00045 = AE 2006, +00134 = ZPE-192-284 = EpRom 2014_16_010
Datierung: 20 bis 20         EDCS-ID: EDCS-46400006
Provinz: Baetica         Ort:
S(enatus) c(onsultum) de Cn(aeo) Pisone patre propositum N(umerio) Vibio Sereno proco(n)s(ule) // A(nte) d(iem) IIII Eid(us) Dec(embres) in palatio in porticu quae est ad Apollinis scribendo / adfuerunt M(arcus) Valer(ius) M(arci) f(ilius) Lem(onia) Mesallinus C(aius) Ateius L(uci) f(ilius) Ani(ensi) Capito Sex(tus) Pomp(eius) / Sex(ti) f(ilius)] Arn(ensi) M(arcus) Pomp(eius) M(arci) f(ilius) Teret(ina) Priscus C(aius) Arrenus C(ai) f(ilius) Gal(eria) Gallus L(ucius) Nonius L(uci) f(ilius) / Pom(ptina) Asprenas q(uaestor) M(arcus) Vinicius P(ubli) f(ilius) Pob(lilia) q(uaestor) quod Ti(berius) Caesar divi Aug(usti) f(ilius) Aug(ustus) / pontifex max<i=U>mus tribunicia potestate XXII co(n)s(ul) III designatus IIII ad sena/tum rettulit qualis causa Cn(aei) Pisonis patris visa esset et an merito sibi mor/tem conscisse videretur et qualis causa M(arci) Pisonis visa esset cui rel{l}ationi ad/iecisset uti precum suarum pro adulescente memor is ordo esset qualis cau/sa Plancinae visa esset pro qua persona quid petisset et quas propter causas / exposuis(s)et antea et quid de Visellio Karo et de Sempronio Basso comitibus / Cn(aei) Pisonis patris iudicaret senatus d(e) i(is) r(ebus) i(ta) c(ensuerunt) / senatum populumq(ue) R(omanum) ante omnia dis immortalibus gratias agere / quod nefari(i)s consili(i)s Cn(aei) Pisonis patris tranquillitatem praesentis status / r(ei) p(ublicae) quo melior optari non pote <e=U>t quo beneficio principis nostri frui contigit / turbar<i=E> passi non sunt deinde Ti(berio) Caesar<i=E> Augusto principi suo quod earum / rerum omnium quae ad explorandam veritatem necessariae fuerunt co/piam senatui fecerit cuius aequitatem et patientiam hoc quoq(ue) nomine / admirari senatum quod cum man<i=U>festiss<i=U>ma sint Cn(aei) Pisonis patris scelera / et ipse de se supplicium sumpsisset nihilominus causam eius cognosci volue/rit filiosque eius arcessitos hortatus sit ut patris sui causam defenderent ita ut / eum quoq(ue) qui ordinis senatori(i) nondum esse(t) introduci in senatum vellet et / copiam utriq(ue) dicendi pro patre et pro matre ipsorum et pro M(arco) Pisone faceret / itaq(ue) cum per aliquot dies acta causa sit ab accus{s}atoribus Cn(aei) Pisonis patris et ab ipso / Cn(aeo) Pisone recitatae epistulae recitata exemplaria codicilloru<m=N> quos / Germanicus Caesar Cn(aeo) Pisoni patri scripsisset producti testes cuiusq(ue) ordinis sint / a<rbit=DMI>rari singularem moderationem patientiamq(ue) Germanici Caesaris evic/tam esse feritate morum Cn(aei) Pisonis patris atq(ue) ob id morientem Germanicum Cae/sarem cuius mortis fuisse causam Cn(aeum) Pisonem patrem ipse testatus sit non inme/rito amicitiam ei renuntiasse qui cum deberet meminisse adiutorem se datum / esse Germanico Caesari qui a principe nostro ex auctoritate huius ordinis ad / rerum transmarinarum statum co<m=N>ponendum missus esset desiderantium / praesentiam aut ipsius Ti(beri) Caesaris Aug(usti) aut filiorum alterius utrius neclecta / maiestate domus Aug(ustae) neclecto etiam iure publico quo(d) adle<c=G>(tus) pro co(n)s(ule) et ei pro co(n)s(ule) de quo / lex ad populum lata esset ut in quamcumq(ue) provinciam venisset maius ei imperium / quam ei qui eam provinciam proco(n)s(ule) optineret esset dum in omni re maius imperi/um Ti(berio) Cae(s)ari quam Germ(anico) Caesar(i) esset tamquam ipsius arbitri(i) et potestatis omnia / esse deberent ita se cum in provincia Syria fuit <g=C>esserit bellum {cum} Armeniacum / et Parthicum quantum in ipso fuerit moverit quod neq(ue) ex mandatis principis / nostri epistulisq(ue) frequentibus Germ(anici) Caesar(is) cum is abesset Vononem qui sus/pectus regi Pa<rth=HRT>orum erat longius removeri voluerit ne profugere ex custodia // posset id quod fecit et conloqui quosdam ex numero Armeniorum malos et / audaces cum Vonone passus sit ut per eosdem tumultus in Armenia excita/retur ac Vonone(s) vel occiso vel expulso rege Armeniae quem Germanicus / Caesar ex voluntate patris sui senatusq(ue) ei genti regem dedisset occuparet / eaq(ue) magnis muneribus Vononis corruptus fecerit bellum etiam civile ex/citare conatus sit iam pridem numine divi Aug(usti) virtutibusq(ue) Ti(beri) Caesaris Aug(usti) / omnibus civilis belli sepultis malis repetendo provinciam Syriam post / mortem Germanici Caesaris quam vivo eo pess<i=U>mo et animo et exemplo re/liquerat atq(ue) ob id milites R(omani) inter se concurrere coacti sint perspecta etiam / crudelitate unica qui incognita causa sine consili(i) sententia plurimos ca/pitis supplicio adfecisset neq(ue) externos tantum(m)odo sed etiam centurionem / c(ivem) R(omanum) cruci fixsisset qui militarem discip{u}linam a divo Aug(usto) institutam et / servatam a Ti(berio) Caesar(e) Aug(usto) corrupisset non solum indulgendo militibus / his qui ipsis praesunt more vetustiss<i=U>mo parere(n)t sed etiam donativa suo / nomine ex fisco principis nostri dando quo facto milites alios Pisonianos a/lios Caesarianos dici laetatus sit honorando etiam eos qui post talis nominis / usurpationem ipsi paruisse(n)t ut qui post mortem Germanici Caesaris cuius in/teritum p(opulus) R(omanus) modo sed exterae quoq(ue) gentes lux(s)er<u=I>nt patri opt<i=U>mo et / indulgentiss<i=U>mo libellum quo eum accusaret mittere ausus est oblitus non / tantum venerationis caritatisq(ue) quae principis filio debeba(n)tur ceterum / humanitatis quoq(ue) quae ultra mortem odia non patitur procedere et cuius / mortem gavisum esse eum his argumentis senatui apparuerit quod nefaria / sacrificia ab eo facta quod naves quibus vehebatur ornatae sint quod reclu/serit deorum immortalium templa quae totius imperi(i) R(omani) constantiss<i=U>ma / pietas clauserat eiusdem//que habitus // animi argumentum fuerit quod dedisset congi/arium ei qui nuntiaverit sibi de morte Germanici probatum(que) sit frequen/ter{q} convivia habuisse eum his ipsis diebus quibus de morte Germanici ei / nuntiatum erat numen quoq(ue) divi Aug(usti) violatum esse ab eo arbitrari senatum / omni honore qui aut memoriae eius aut imaginibus quae antequam in / deorum numerum referre{n}tur habeba{n}tur detracto / quas ob res arbitrari senatum non optulisse eum se de<b=D>itae poenae sed maiori / et quam inmin<e=O>re sibi ab pietate et severitate iudicantium intellegeba{n}t / subtrax{s}isse itaq(ue) his poenis quas a semet ipso exegisset adicere ne quis luc/tus mortis eius causa a feminis quibus {e}is more maiorum si hoc s(enatus) c(onsultum) factum / non esset lugendus esset susciperetur utiq(ue) statuae et imagines Cn(aei) Pisonis / patris quae ubiq(ue) positae essent tollerentur recte et ordine facturos qui qu/andoq(ue) familiae Calpurniae essent quive eam familiam cognatione{m} / adfinitateve contingerent si dedissent operam si quis eius gentis aut quis eo/rum qui cognatus adfinisve Calpurniae familiae fuisset mortu<u=O>s esset lugen/dus esset ne inter reliquas imagines exequias eorum funerum celebrare solent / imago Cn(aei) Pisonis patris duceretur neve imaginibus familiae Calpurniae i/mago eius interponeretur utiq(ue) nomen <C=O>n(aei) Pisonis patris tolleretur / ex titulo statuae Germanici Caesaris quam ei sodales Augustales in campo ad / aram Providentiae posuissent utiq(ue) bona Cn(aei) Pisonis patris publicarentur // excepto saltu qui esset in {H}Illyrico eum saltum placere{t} Caesari Augusto prin/cipi nostro cuius a patre divo Aug(usto) Cn(aeo) Pisoni patri donatus erat reddi cum / is idcirco <d=P>ari eum sibi desiderasset quod quarum fines hos saltus contin/gerent frequenter de iniuri(i)s Cn(aei) Pisonis patris libertorumq(ue) et servorum / eius questae essent atq(ue) ob id providendum putaret ne postea iure meritoq(ue) / soci(i) p(opuli) R(omani) queri possent item senatum memorem clementiae suae ius/titiaeq(ue) animi magnitudinis quas virtutes {quas} a maioribus suis acce/pisset tum praecipue ab(!) divo Aug(usto) et Ti(berio) Caesare Aug(usto) principibus suis didicisset / ex bonis Cn(aei) Pisonis patris publicatis aequ<u=O>m humanumq(ue) censere filio eius / Pisoni maiori de quo nihil esset dictum qui principis nostri q(uaestor) fuisset quem / Germanicus quoq(ue) liberalitate sua honorasset qui complura modestiae / suae posuisset pignora {quem Germanicus quoq(ue) liberalitate sua honorasset} / ex quibus sperari posset dissimill<i=U>mum eum patri suo futurum donari / nomine principis et senatus bonorum partem dimidiam eumq(ue) cum tan/to beneficio obligaretur recte atq(ue) ordine facturum si praenomen patris / mutas(s)et M(arco) etiam Pisoni qu(o)i inpunitatem senatus / humanitati et mode/rationi principis sui adsensus dandam esse{t} arbitraretur quo facilius / inviolatum senatus beneficium ad eum pervenire(t) alteram partem dimi/diam bonorum paternorum dari ita ut ex omnibus bonis quae decreto / senatus publicata et concessa iis essent n(ummum) X(centena milia) dotis nomine Calpurniae / Cn(aei) Pisonis filiae item peculi(i) nomine n(ummum) XXXX(centena milia) daretur item / placere uti Cn(aeus) Piso pater supra portam Fontinalem qua<e=M> inaedificasset / iungendarum domum privatarum causa ea curatores locorum publico/rum iudicandorum tollenda dimolienda curarent / quod ad Plancinae causam pertineret quoi plur<i=U>ma et graviss<i=U>ma crimina / obiecta essent quoniam confiteretur se omnem spem in misericordia{m} / principis nostri et senatus habere{t} et saepe princeps noster accurateq(ue) ab / eo ordine petierit ut contentus senatus Cn(aei) Pisonis patris poena uxori <e=P>ius / sic uti M(arco) f(ilio) parceret et pro Plancina rogatu matris suae depreca<tus=RI> s<it=E> et / quam ob rem <id=ET> mater sua inpetrar<i=E> vellet iustiss<i=U>mas ab ea causas sibi ex/positas acceperit senatum arbitrari et Iuliae Aug(ustae) opt<i=U>me de r(e) p(ublica) meritae non / partu tantum modo principis nostri sed etiam multis magnisq(ue) erga cui/usq(ue) ordinis homines benefici(i)s quae cum iure meritoq(ue) plur<i=U>mum posse(t) in eo quod / a senatu petere deberet parciss<i=U>me uteretur eo et principis nostri summa(e) / erga matrem suam pietati suffragandum indulgendumq(ue) esse remittiq(ue) / poenam Plancinae placere Visellio Karo et Sempronio Basso comitibus Cn(aei) / Pisonis patris et omnium maleficiorum aqua et igne interdici oportere / ab eo pr(aetore) qui legem maiestatis quaereret bonaq(ue) eorum ab pr(aetoribus) qui aerario / prae(e)sse(n)t venire et in aerarium redigi placere item cum iudi(ca)ret senatus / omnium partium pietatem antecessisse Ti(berium) Caesar(em) Aug(ustum) principem nostrum / tant<i=UM> et <t=I>am aequali(s) dolor<i=E>(s) totiens conspectis quibus etiam senatus ve/hementer motus sit magnopere rogare et petere ut omnem curam quam / in duos quondam filios suos partitus erat ad eum quem haberet converteret / sperareq(ue) senatum eum qui supersit <t=QU>anto maior<i=E> curae dis immortalibus / fore quanto magis intellegerent omnem spem futuram paternae pro / r(e) p(ublica) stationis in uno repos[i]ta(m) quo nomine debere eum finire dolorem // ac restituere patriae suae non tantum animum sed etiam voltum qui / publicae felicitati conveniret item senatum laudare magnopere Iuliae Aug(ustae) / Drusiq(ue) Caesaris moderationem imitantium principis nostri iustitiam quos / animadvertere{t} hunc ordinem non maiorem pietatem in Germanicum / quam aequitatem in servandis integris iudici(i)s suis donec de causa Cn(aei) Pisonis / patris cognosceretur praestitisse ceterorum quoq(ue) contingentium Germanic(um) / Caesar(em) necessitudine magnopere probare Agrippinae quam senatui memoriam / divi Aug(usti) qu(o)i fuisset probatiss<i=U>m(a) et viri Germanici cum quo unica concordia vix{s}is/set et tot pignora edita partu feliciss<i=U>mo eorum qui superessent com(m)endare / itemq(ue) Antoniae Germanici Caesaris matris quae unum matrimonium Dru/si Germ(anici) patris experta sanctitate morum dignam se divo Aug(usto) tam arta propin/quitate exhibuerit et Liviae sororis Germ(anici) Caesar(is) de qua opt<i=U>me et avia sua et / socer idem(que) patru<u=O>s princeps noster iudicaret quorum iudici(i)s etiam si non contin/gere{n}t domum eorum merito gloriari posset nedum tam coniunctis necessitu/dinibus inligata femina quarum aeq(ue) et dolor<e=U>m fideliss<i=U>mum et in dolore / moderatione(m) senatum probare item quod filiorum Germanici puerilis et / praecipue in Nerone{m} Caesare{m} iam etiam iu(v)enis dolor amisso patre tali / itemq(ue) fratris Ti(beri) Germ(anici) Caesar(is) non exc<e=U>sserit modum probabilem iudicare sena/tum referendum quidem esse acceptum max<i=U>me discip{u}linae avi <e=M>orum et / patrui et Iuliae Aug(ustae) sed tamen ipsorum quoque nomin<e=UM> laudandum exist<i=U>/maret item equestris ordinis curam et industriam unic<e=I> senatui probari / quod fideliter intellexsisset quanta res et quam ad omnium salutem pietatemq(ue) / pertinens ageretur et quod frequentibus a<c=D>clamationibus adfectum animi sui / et dolorem de principis nostri] fili(i)q(ue) eius iniuri(i)s ac pro r(ei) p(ublicae) utilitate testatus sit / plebem quoq(ue) laudare senatum quod cum equestr<i=E> ordine consenserit pietatemq(ue) / suam erga principem nostrum memoriamq(ue) fili(i) eius significaverit et cum / effusiss<i=U>mis studi(i)s ad repraesentandam Cn(aei) Pisonis patris ab semet ipsa / accensa esset regi tamen exemplo equestris ordinis a principe nostro se passa sit / item senatum probare eorum militum fidem quorum animi frustra sollicita/ti essent scelere Cn(aei) Pisonis patris omnesq(ue) qui sub auspici(i)s et imperio principis / nostri milites essent quam fidem pietatemq(ue) domui Aug(ustae) p<raesta=ARE>rent eam sperare / perpetuo praestaturos cum scirent salutem imperi(i) nostri in eius domus custo/dia posita(m) esse{t} senatum arbitrari eorum curae atq(ue) offici(i) esse ut aput eos ii / qui quandoq(ue) e<i=T>(s) prae(e)ssent plur<i=U>mum auctoritatis (!) qui fideliss<i=U>ma pietate / salutare huic urbi imperioq(ue) p(opuli) R(omani) nomen Caesarum coluissent et quo facilius / totius actae rei ordo posterorum memoriae tradi posset atque hi scire(nt) quid et / de singulari moderatione Germ(anici) Caesa(ris) et de sceleribus Cn(aei) Pisonis patris / senatus iudicasset placere uti oratio quam recitasset princeps noster / itemq(ue) haec senatus consulta in {h}aere incisa quo loco Ti(berio) Caes(ari) Aug(usto) vide/retur ponere(n)tur item hoc s(enatus) c(onsultum) {h}i{c}n cuiusque provinciae celeberr<i=U>uma{e} / urbe eiusque i(n) urbis ipsius celeberrimo loco in aere incisum figere/tur item(que) hoc s(enatus) c(onsultum) in hibernis cuiusq(ue) legionis ad signa figeretur censu/erunt in senatu fuerunt CCCI hoc s(enatus) c(onsultum) factum est per relationem solum / Ti(berius) Caesar Aug(ustus) trib(unicia) potestate XXII manu mea scripsi velle me <h=I>(oc) s(enatus) c(onsultum) quod / e(s)t factum IIII Idus Decem(bres) Cotta et Messalla co(n)s(ulibus) referente me scri/ptum manu Auli q(uaestoris) mei in tabellis XIIII referri in tabulas pub(l)icas
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  leges;  liberti/libertae;  milites;  mulieres;  nomen singulare;  ordo senatorius;  sacerdotes pagani;  servi/servae;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: aes

Publikation: A-M-2008-6          EDCS-ID: EDCS-74200166
Provinz: Lusitania         Ort:
?
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AABW-1981-127 = AE 2011, 00858
Datierung: 101 bis 250         EDCS-ID: EDCS-32300443
Provinz: Raetia         Ort:
Soli sac(rum) / Germanus / Silvani v(otum) s(olvit) l(ibens) / m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: AABW-1983-152
Datierung: 151 bis 250         EDCS-ID: EDCS-32300413
Provinz: Germania superior         Ort:
D<i=E>anae / Iulius / Fratern/us v(otum) s(olvit) / l(ibens) l(aetus) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: AABW-1985-134
Datierung: 131 bis 250         EDCS-ID: EDCS-32300414
Provinz: Germania superior         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / T(itus) Bassi/enius / Agnus / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: AABW-1985-145 = FBW-1985-534
Datierung: 201 bis 250         EDCS-ID: EDCS-57400001
Provinz: Germania superior         Ort:
[I]n h(onorem) d(omus) d(ivinae) Miner[vae 3] / [3]il() Florus et COT / [3] d(onum) d(ederunt)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: AABW-1986-177          EDCS-ID: EDCS-55701135
Provinz: Germania superior         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) // Festi Festi/nus et / Florianus / in suo pos(uerunt) / ex v(oto) s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: IScM-01, 00146 = SEG-19, 00473 = AAE 1961, 00296          EDCS-ID: EDCS-36900157
Provinz: Moesia inferior         Ort:
"GR"

Publikation: CIL 04, 05380 = PompWand p 341 = Vesuviana-2016-105 = AE 2010, +00276 = AE 2013, 00264 = AE 2016, 00244 = EpRom 2016_01_045 = AAHung-2019-637,1
Datierung: 62 bis 79         EDCS-ID: EDCS-26400580
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
VIII Idus casium I / pane(m) VIII / oleum III / vinum III / VII Idus / pane(m) VIII / oleum V / cepas V / pultarium I / pane(m) puero II / vinum II / VI Idus pane(m) VIII / puero pane(m) IV / halica III / V Idus / vinum domatori |(denarius) / pane(m) VIII vinum II / IV Idus / Hxeres |(denarius) pane(m) II / femininum VIII / tri<t=D>icum |(denarius) I / bubella(m) I palmas I / thus I casium II / botellum I / casium molle(m) IV / oleum VII // Servato / montana |(denarius) I / oleum |(denarius) I VIIII / pane(m) IV casium IV / porrum I pro patella I / sittuae VIIII <elly=INLI>c(h)nium I / III Idus pane(m) II / pane(m) puero II / pri(die) Idus puero pane(m) II / pane(m) cibariu(m) I / porrum I / casium II / pane(m) II // Id<i=U>bus pane(m) II / pane(m) cibar(ium) II / oleum V / halica(m) III / domato[ri] pisciculum II
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli operum;  tituli possessionis;  viri
Material: tectorium

Publikation: CIL 04, 04874 = AE 2012, 00342 = AAHung-2019-643,2
Datierung:bis 79         EDCS-ID: EDCS-26000429
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Vit(alio) / Vitalio ballat cum est / musicus
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  officium/professio;  tituli possessionis;  viri
Material: tectorium
Kommentar: "Vit(alio) Vitalio tanzt, da er Musiker ist" [Heikki Solin]

Publikation: CIL 04, 01872 = AAHung-2019-645,3
Datierung:bis 79         EDCS-ID: EDCS-28800446
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Soseas Pamp(hili) s(alve) Aspis // "GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli fabricationis;  viri
Material: tectorium

Publikation: CIL 04, 01879 = Solin-2017a, p 271 = AAHung-2019-646,4 = Solin-2020a, p 129
Datierung:bis 79         EDCS-ID: EDCS-28800453
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Sa() Plocamus / amat Ionicus / oppressit / Naii(adem?)
Material: tectorium

Publikation: CIL 04, 02048 (p 215) = GraffPomp 00591 = Gymnasium-2014-102 = Lucrum p 144 = AAHung-2019-646,5          EDCS-ID: EDCS-28900186
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Secundus pedicav(i)<t=D> / pueros / luc(u)lentis(sime)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  viri
Material: tectorium
Kommentar: "Secundus hat sehr tüchtig Jungen gefickt" [Heikki Solin]

Publikation: CIL 04, 05267 = GraffPomp 00935 = Gymnasium-2014-104 = Lucrum p 151 = AAHung-2019-647,6          EDCS-ID: EDCS-26400465
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Loukion li(ngit) cunnu(m)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  viri
Material: tectorium
Kommentar: Text teilweise in griechischen Buchstaben

Publikation: CIL 04, 05065 = GraffPomp 00865 = AAHung-2019-648,7
Datierung:bis 79         EDCS-ID: EDCS-26400247
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Hic domus Papiriu(m) Sabinium
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum;  tituli possessionis;  tria nomina;  viri
Material: tectorium

Publikation: CIL 04, 01233 (p 205, 1636) = AAHung-2019-649
Datierung:bis 79         EDCS-ID: EDCS-28700296
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Felix Mevi / Helene Ceia(e) / C(h)reste / val(e) / Primus / Secundus / Tertius Pardus / Acan(thus) / Vitalis / Donata / Hiaeria
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli possessionis;  viri
Material: tectorium

Publikation: CIL 04, 01382a (p 463, 1655) = AE 2012, +00159 = AAHung-2019-649
Datierung:bis 79         EDCS-ID: EDCS-28800897
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
P<y=U>rami va(le)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli possessionis
Material: tectorium

Publikation: CIL 04, 03030 = PompWand p 335 = AE 2013, 00262 = AAHung-2019-649
Datierung:bis 79         EDCS-ID: EDCS-29600749
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Boeth(us?) / C(h)reste / Pardus / Primus / Secundus / Tertius / Euodia / Elpizon(?) / (Eu)terpe / Vitalis
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  viri
Material: tectorium

Publikation: AAN-1891/93-195
Datierung: 401 bis 550         EDCS-ID: EDCS-71000770
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
] memor[iae 3] / [3]s sub di{a}e [
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  tituli sepulcrales

Publikation: CIL 09, 07048 = AAN-1900-187
Datierung: 51 bis 100         EDCS-ID: EDCS-63800028
Provinz: Samnium / Regio IV         Ort:
C(aius) Numo[nius 3] / Pinar[ius] / sevir Augu[st(alis) sibi] / et Nu[moniae 3] / Fe[3] / m[atri suae] / carissimae / p(osuit)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  seviri Augustales;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AANSA-1999-46
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-64400351
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
[3]urrius / [Eu]tychus / [mar]morarius
Inschriftengattung / Personenstatus: officium/professio;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: AANSA-2001-40 = AE 1987, 00213
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-07400149
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
[He]rcul[i] / [3 A]elius Aug(usti) lib(ertus) / Dia[du]menus vern(a) / adiut(or) a rat(ionibus) et a c(ommentariis) p(rincipis?)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae

Publikation: AANSA-2001-42 = AE 2007, 00315
Datierung: 69 bis 96         EDCS-ID: EDCS-46500019
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Dis Manibus / Elaini Aug(usti) l(iberti) / Celadus conlibert(us) / actor a marmorib(us)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  tituli sepulcrales

Publikation: BCAR-1989/90-171 = AANSA-2001-42          EDCS-ID: EDCS-52500069
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
]RI[3] / [3]O[3] / [in fr(onte) p(edes) 3] / [i]n agr(o) p(edes) [1]X
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AANSA-2001-43 = ZPE-202-278 = EpRom 2015_01_067 = AE 2017, 00185
Datierung: 151 bis 200         EDCS-ID: EDCS-64200006
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
D(is) M(anibus) / L(ucio) Cantinio L(uci) f(ilio) Men(enia) / Maximo Nuceria / Cons(tantia) trib(uno) coh(ortis) VIIII / praet(oriae) et XIIII urb(anae) / et IIII vig<i=U>l(um) p(rimus) p(ilius) II / proc(uratori) Aug(usti) here/ditatium / h(eres) f(aciendum) c(uravit)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo equester;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AANSA-2001-45          EDCS-ID: EDCS-64200009
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Septimia Synoris / vix(it) ann(os) XVIII / T(itus) Veturius Erastus / coniugi dedit
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: AANSA-2001-45          EDCS-ID: EDCS-64200007
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
D(is) M(anibus) / Charite / Primitiva / mater / filiae
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales

Publikation: AANSA-2001-46          EDCS-ID: EDCS-64200008
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Dis Manib(us) / Pomponiae / Athenaidis / matris
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AANSA-2007,70,127
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-70900045
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
]/tidi co[niugi 3] / sanctiss[imae 3] / bene m[erenti
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: AANSA-2007-104,80
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-70900037
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
[3]no / [3]VII / [3]ne / [3] et / [

Publikation: AANSA-2007-43
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-64900932
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
s]acrum / [

Publikation: AANSA-2007-43a = AE 2017, 00188
Datierung: 51 bis 130         EDCS-ID: EDCS-64400349
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
]ae d(onum) d(edit) [3] // ]ATA[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: AANSA-2007-43b = AE 2017, 00187
Datierung: 51 bis 130         EDCS-ID: EDCS-64400350
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
mensa]m et sedes tres m[armoreas Bonae] Deae S[anctae d(onum) d(edit)] // ]AS[ // ]NA[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum;  tituli sacri
Material: lapis

Publikation: AANSA-2007-50,28
Datierung: 51 bis 150         EDCS-ID: EDCS-70900048
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
[3]T aed(il) [3] // [3]R praef(ect) i(ure) d(icundo)
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  tituli operum;  viri

Publikation: AANSA-2007-60
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-64900933
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
[D(is)] M(anibus) / [3] Eucleti / [3 Fel]icissimus / [colliberto(?)] b(ene) m(erenti) fecit / [
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: AANSA-2007-60,69
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-70900180
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
[3]s Fabi Post(umi) / [3]a / [3] conserv(i) fec(erunt)
Inschriftengattung / Personenstatus: servi/servae;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: AANSA-2007-60,74
Datierung: 151 bis 230         EDCS-ID: EDCS-70900179
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
]mo / [3]piae / [3]el(i) Heracl/[3]ano / [
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: AANSA-2007-61,78
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-70900031
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Dis Man(ibus) / Iuliae Hygiae fil(iae) / et Iulio Fortunato / coniugi / Iulia Eglecte bene mer(entibus) / fecit
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: AANSA-2007-67,112          EDCS-ID: EDCS-70900047
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
D(is) M(anibus) / [3]ODOR[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AANSA-2007-69,126
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-70900046
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
] / [bene mer]enti / [3] quem / [vixit] annis / [3] mens(ibus) / [3] f(e)c(it)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AANSA-2007-70,128
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-70900044
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
] con[iugi] / [3] b(ene) m(erenti) [
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: AANSA-2007-70,129
Datierung: 171 bis 250         EDCS-ID: EDCS-70900042
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
D(is) [M(anibus)] / [3]ATLI[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AANSA-2007-70,130
Datierung: 51 bis 130         EDCS-ID: EDCS-70900043
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
] sibi et [3] / [3]que [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AANSA-2007-70,131
Datierung:bis 130         EDCS-ID: EDCS-70900041
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
D(is) M(anibus) / [6] / [6] / [3]VLP[3] / EVNO[3]
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AANSA-2007-70,132
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-70900040
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
]ae Vare[3] / [3]VRA[

Publikation: AANSA-2007-70,133
Datierung:bis 200         EDCS-ID: EDCS-70900038
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
[3]IA[

Publikation: AANSA-2007-70,134 = AE 2017, 00189
Datierung: 71 bis 200         EDCS-ID: EDCS-70900039
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Vi]rginia Co[3] / [3 Bon]ae Dea[e
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sacri;  tria nomina
Material: lapis

Publikation: AANSA-2007-71,135
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-70900035
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
[3]AES[3]
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: AANSA-2007-71,136 = AE 2017, +00186
Datierung: 401 bis 600         EDCS-ID: EDCS-70900036
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
[3] mart[yr(?)
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AANSA-2007-71,138
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-70900032
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
[3]ies / [

Publikation: AANSA-2007-71,139
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-70900033
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
]mus / [3]t / [3]che / [3]vae / [

Publikation: AANSA-2007-71,140          EDCS-ID: EDCS-70900034
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
]TIM[3] / [3]FE[

Publikation: AANSA-2016-20 = AE 2015, 00296 = AE 2017, +00186
Datierung: 171 bis 230         EDCS-ID: EDCS-72300172
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
p]arentes fecer[unt 3] / [3 fil]iae Antoniae dul[cissimae 3] / [3 vi]xit annis VIIII m(ensibus) [3] / [3]lio Aug(usti) lib(erto) Glyce[rio 3] / [3] et incomparabil[i 3] / [3 r]at(ioni) voluptarensi qui v[ixit annis 3] / [3 p]arentes fecerunt qui s[3]
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  mulieres;  nomen singulare;  officium/professio;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AANSA-2016-25
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-72300173
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
]NO[3] / [3]F[3] / [3]F[

Publikation: CIL 11, 05389 = ERAssisi 00025 = ImagIt-01, p 101 = AE 2008, +00076 = AAPS-2019-23
Datierung: -120 bis -91         EDCS-ID: EDCS-12700058
Provinz: Umbria / Regio VI         Ort:
ager emps et / termnas oht(retie) / c(aie) v vistinie ner(ie) t babr(ie) / maronatei / vois(ie) ner(ie) propartie / t v voisiener / sacre stahu
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  termini;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 11, 05390 (p 1388) = CIL 01, 02112 (p 1080) = D 05346 = ILLRP 00550 = AE 1991, +00647 = AE 1997, 00489 = ERAssisi 00026 = AAPS-2019-23
Datierung: -140 bis -101         EDCS-ID: EDCS-12700059
Provinz: Umbria / Regio VI         Ort:
Post(umus) Mimesius C(ai) f(ilius) T(itus) Mimesius Sert(oris) f(ilius) Ner(ius) Capidas C(ai) f(ilius) Ruf(us) / Ner(ius) Babrius T(iti) f(ilius) C(aius) Capidas T(iti) f(ilius) C(ai) n(epos) V(ibius) Voisienus T(iti) f(ilius) marones / murum ab fornice ad circum et fornicem cisternamq(ue) d(e) s(enatus) s(ententia) faciundum coiravere
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  praenomen et nomen;  tituli operum;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AASMP-2015-455
Datierung: 363 bis 364         EDCS-ID: EDCS-80200189
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
D(omino) n(ostro) Fl(avio) / Ioviano / triumfatori / semper Augusto / b(ono) r(ei) p(ublicae) n(ato)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 06549 = Allifae 00067 = AASMV-1975-111 = Oebalus-2018-98,8 = AE 2018, 00600
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-34900774
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Thorania[e 3] / Pollion[is 3]
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: AAWW-1964-58 = AE 1965, 00262
Datierung: -50 bis -1         EDCS-ID: EDCS-11800774
Provinz: Noricum         Ort:
]qui[3] // "GR" // ex voto susce[pto] / Cadius Primu[s 3] / Hora[t]iu[s] / Antipatrus Pataris / scifos [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: tectorium

Publikation: ILJug-02, 00452 = AAWW-2013-119
Datierung: 54 bis 68         EDCS-ID: EDCS-10000475
Provinz: Macedonia         Ort:
] / [pro incolum]itate / [Neronis Claudii div]i Claudii f(ilii) / [Germanici Caesaris nepo]tis Ti(beri) Caesar/[is Augusti pro]nepotis / [Caesaris Augusti pontificis] maximi / [
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: AAeM-1960-113
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-64900372
Provinz: Transpadana / Regio XI         Ort:
V(ivus) f(ecit) / [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AAntHung-1967-102         EDCS-ID: EDCS-62701031
Provinz: Moesia superior         Ort:
]nis f(ilius) Fuscus eq(ues) ala Gal(l)i/ca vixit an(nos) / XL meruit / an(nos) XXV h(ic) s(itus) e(st) / herede[s et(?)] / frater [3] / [3]MV[
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: Conrad 00460 = ILBulg 00047 = PLINovae p 204 = AAntHung-1967-88 = AE 1927, 00051 = AE 1951, 00240 = AE 2001, +01731
Datierung:bis 30         EDCS-ID: EDCS-11301253
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[3] Resius Chronius / [3] Resi Albani |(centurionis) leg(ionis) V Mac(edonicae) / libert(us) vixit ann(os) XLV / [T]itovius(?) Faustus her(es) f(ecit)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: Conrad 00484 = Grbic 00113 = AAntHung-1967-91 = AE 1967, 00425
Datierung: 31 bis 50         EDCS-ID: EDCS-09800297
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Primus [3] / Asalus d[up(licarius) alae] / Cap(itonianae) vix(it) a[n(nos) 3 mil(itavit?)] / an(nos) XXV h(ic) [s(itus) e(st)] / Stephanu[s 3] / f(aciendum) [c(uravit)]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: Conrad 00424 = ILBulg 00138 = PLINovae p 205 = AAntHung-1967-95 = AE 1967, 00426 = Tomas-2016, p 179
Datierung:bis 50         EDCS-ID: EDCS-11301316
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Avillia Lynche / vixit annos / triginta tres / h(ic) s(ita) e(st) / C(aius) Fullonius / dec(urio) al(ae) Scub(ulorum) f(aciendum) c(uravit)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  praenomen et nomen;  tituli sepulcrales;  tria nomina
Material: lapis

Publikation: AAntHung-1968-404 = AE 1967, 00379 = AE 1968, 00428
Datierung: 351 bis 400         EDCS-ID: EDCS-09800277
Provinz: Pannonia inferior         Ort:
Viv(as) Innocenti cum tuis in deo
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  nomen singulare;  tituli possessionis;  viri
Material: vitrum

Publikation: AAntHung-1968-406 = AE 2000, 01215
Datierung: 351 bis 400         EDCS-ID: EDCS-20900010
Provinz: Pannonia inferior         Ort:
Semper gaudeatis in nomine dei
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  tituli possessionis
Material: vitrum

Publikation: AAntHung-1968-412         EDCS-ID: EDCS-62701032
Provinz: Provincia incerta         Ort: ?
Vivas parentibus tuis
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae

Publikation: AAntHung-1968-412         EDCS-ID: EDCS-62701033
Provinz: Provincia incerta         Ort: ?
Vivas cum tuis in deo
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  tituli possessionis

Publikation: Libitina-2004, p 43 = Castagnetti-2012, p 19 = AAntHung-1977-447 = AE 1971, 00089 = AE 1980, 00239 = AE 2004, +00424
Datierung:bis 50         EDCS-ID: EDCS-63400197
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
[De munere public]o lib[iti]nar[io] / [de 3 et iis qui in oppido(?)] et iis qui in terri[torio decesserint(?)] / [3]ave arca effusor / [3]s efferetur ita ut / [3 fossam(?)] faciant operiant / [3] HS XX n(ummum) dare deb(eto) / [3 HS] XVI n(ummum) d(are) d(ebeto) / [3] ad fossam faciend(am) / [3 in univer]sum HS XII n(ummum) d(are) d(ebeto) / [3]la cooperta liber/[ta(?) 3 intra] mil{l}iarium prim(um) / [3] conductoris in / [3 u]ltra mil{l}iar(ium) prim(um) / [3] mil{l}iar(ium) amplius HS / [3] arca suaq(ue) fossa / [3 miliariu]m primum / [ // Territoriove manceps [3] / et arca tollere ac sepelir[e 3] / si carnifex publice vel al[io nomine si magistratus specta]/culum edet desiderabit[ve 3 in] / carnifices diesque sin[g(ulos) HS n(ummum) d(are) d(ebeto) 3] / conductor accipere [3] / si pontem super cloaca[m 3 con]/ductore desideraveri[t 3] / si uti noluerit pro eo n[ihil debeb(it) 3] / conductor pontem a[3 funera(?) pu]/blica gratis praestare [debeto 3 si pere]/grinus peregrinave C[umis vel in territorio municipi vel] / Bais finibus territori [3] / decesserit pro eis rebu[s 3] / supra praestanda mun[era 3 quae supra] / scriptae sunt pro iis o[peris 3] / [d]uplum praestare d[ebeto 3 peregrinus] / [peregri]nave serv<u=O>[s servave 3] / [3]co mag[istrat 3] / [3]IADA[3] / [carnife]x(?) et [ // ]ur cum oper[is 3 f]ossa / [3] facta in univers(um) HS LX n(ummum) d(are) d(ebeto) / [3] vestituq(ue) utetur stratori eid(em) eid(em)q(ue) / [pollinctori(?) 3] HS VIII n(ummum) d(are) d(ebeto) pro machina con/[ductor 3 p]raestand() clavo reste calamo / [3] si plures operas quam sex de/[sideraverit(?) 3]us in operas sing(ulas) singulaque / [m(ilia) p(assuum) HS 3 n(ummum) d(are) d(ebeto)] si suis omnib(us) rebus suisq(ue) / [operis 3 is q]ui suis operis fecer(it) stratore et pol(l)i/[nctore 3]m pro public(o) HS XII d(are) d(ebeto) si tantum / [3 desi]der(averit) pro eoa HS VIII d(are) d(ebeto) si ustore / [voluerit(?) pro eo HS d(are) d(ebeto)] si ustor uti noluerit nihil debeb(it) / [3] eor(um) servo servaeve permissu magistr(atus) / [ // ] / [p]ub[lic 3] / usus [3] / si pereg[rinus peregrinave 3] / publ[ic 3] / si ne[3] / r(ei) p(ublicae) H[S 3] / mac[hina 3] / P Q H[3] / sepult[3] / r(es) p(ublica) sum[ma 3] / summ[3] / si qui ta[3]/taq(ue) si[3 fe]/cerit [3] / EI[
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  servi/servae

Publikation: RIB-03, 03298 = GeA 00065 = AAntHung-1990/92-348 = AE 1979, 00388 = BritRom-05, 00003
Datierung: 117 bis 138         EDCS-ID: EDCS-08901036
Provinz: Britannia         Ort:
[D]iscip{u}linae / Imp(eratoris) Had(riani) Aug(usti) / ala Aug(usta) / [o]b virt(utem) appel(lata) / [
Material: lapis

Publikation: IPOstie-A, 00090 = ISIS 00029 = EFinlandia p 125 = AAntHung-1995-237 = Alumnus 00382
Datierung: 161 bis 200         EDCS-ID: EDCS-28300341
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
D(is) M(anibus) // et Sentio Statiano alumno suo / Publius Cornelius Fortunatus / Terentio Bitalini et Sentiae Laidi / me (!) donavi sarcofaga n(umero) XII in q(u)ibus tria / debet facere suis i<m=N>pendi(i)s (!) c<o=U>ndi<x=SS>ero / parte de<x=S>tra <v=B>ia Fla<v=B>ia data cla<v=B>e et do/nata esse <v=B>olo q(ua)e supra {i}scri(p)ta sun(t) / et ab (h)erede me<o=V> liberti libertabusq(ue)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  mulieres;  tituli operum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: RIU-03, 00720 = Schober 00167 = AAntHung-1995-246 = AE 1909, 00147 = AE 1995, 01261
Datierung: 218 bis 218         EDCS-ID: EDCS-09900299
Provinz: Pannonia superior         Ort:
D(is) M(anibus) / M(arcus) Aurelius Avitianus / miles leg(ionis) I Ad(iutricis) milit(avit) / ann(is) XI vixi(t) annis // d(e)f(unctus) in Part(h)ia // XXXI et Fla(via) Gemella / mater {a}eius M(arcus) Aur(elius) / Genialis secundus heres f(aciendum) c(uravit)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AAntHung-1995-254 = AE 1995, 01269
Datierung: 254 bis 260         EDCS-ID: EDCS-03300762
Provinz: Pannonia inferior         Ort:
Imp(eratori) Caes(ari) / P(ublio) Licinio Valeria[no] / P(io) F(elici) In[v(icto) Aug(usto) pontifici] / maxim[o trib(unicia) pot(estate) 3 p(atri) p(atriae)] / co(n)s(uli) II[3 proco(n)s(uli) et Imp(eratori) Caes(ari)] / [P(ublio) Licinio Gallieno] / [P(io) F(elici) Aug(usto) pontifici maximo] / [trib(unicia) pot(estate) 3] / [co(n)s(uli) 3 p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli)] / [ab Aq(uinco) m(ilia) p(assum) XXIII]
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 11, 01826 (p 1274) = InscrIt-13-03, 00078 = D 00050 = AE 2011, +00361 = AAntHung-1998-353
Datierung: -20 bis -2         EDCS-ID: EDCS-22000179
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
M'(anius) Valerius / Volusi f(ilius) / Maximus / dictator augur pri[m]us quam / ullum magistratum gereret / dictator dictus est triumphavit / de Sabinis et Medullinis plebem / de sacro monte deduxit gratiam / cum patribus reconciliavit fae/nore gravi populum senatus hoc / eius rei auctore liberavit sellae / curulis locus ipsi posterisque / ad Murciae spectandi caussa datus / est princeps in senatum semel / lectus est

Publikation: AAntHung-2003-132          EDCS-ID: EDCS-32300434
Provinz: Pannonia superior         Ort:
po]ntife[x max(imus)] / [trib(unicia) potest(ate) V]III co(n)s(ul) V[3] / [3 coloniae Ulpiae Trai]anae Poet(ovionensis)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli operum;  viri

Publikation: AAntHung-2011-353 = SEP-02, p 159 = AE 2010, 01273
Datierung: 213 bis 217         EDCS-ID: EDCS-52500145
Provinz: Pannonia inferior         Ort:
[Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aur(elio) Severo(?)] An(t)onin[o P(io) F(elici) Aug(usto)] / [pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) 3]X imp(eratori) III co(n)[s(uli) IIII p(atri) p(atriae)] / [coh(ors) I |(miliaria) Hemesenorum Aure]l(ia) Antoninia[na sag(ittariorum) eq(uitata) c(ivium) R(omanorum)]
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  milites;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis

Publikation: AAntHung-2017-45 = ZPE-217-181          EDCS-ID: EDCS-72200023
Provinz: Pannonia inferior         Ort:
Claudia Flavia <Z=S>o/simus (A)eracura(m) rogat et p[e]/<i=E>t sibi Zosimus (!) (D)it<e=o> Patr/<e=I> ea nomina qu(a)e vobis / do Titi Alexsandri(!) Candi/di Mamanis Marcellini / qui et Attanii Marciani / quicu<m=N>qu<e=A> a<d=T>versarius / sur<rex=GES>erit si serv<u=O>s si li/ber{i} si qui a<d=T>versarius / sur<rex=GES>erit novus roga/mus (A)eracura(m) Patr<e=I>(m) eo/ru(m) nomina <u=E>t stud<e=I>as // ] / Mercurio a<d=T> Tar/tara tradas <qu=C>omo/do epistularius / qui tibi epistulas / tradet [3] / epistula(s) tradet / <qu=C>omodo verbis na(r)/rat sic a<d=T>versari(i) / loquant<u=O>r di Ma/nes contra Bero{v}e/ne(m) contra <Z=I>osimu(m) / qui tib[i] epistula(s) / tradet sic illos mutos [ta]/c[i]tos [M]anes CRASSA vobis / [ro]gamus
Inschriftengattung / Personenstatus: defixiones;  mulieres;  officium/professio;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: plumbum
Kommentar: to Mercurius. As a messenger, hand over to Tartarus those who will hand letters to you … will hand letters … just as he/she does speak, so may our opponents speak, oh infernal souls, against Beroe and against Zosimus, who will hand letters to you, so the infernal souls may … them mute and silence, we ask you. [ZPE]

Publikation: AAntHung-2018-210a         EDCS-ID: EDCS-76000160
Provinz: Germania superior         Ort:
Invicto
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: AAntHung-2018-210b         EDCS-ID: EDCS-76000161
Provinz: Germania superior         Ort:
Deo Invicto
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: AAntHung-2018-210c         EDCS-ID: EDCS-76000162
Provinz: Germania superior         Ort:
Invictus
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: AAntHung-2018-210d         EDCS-ID: EDCS-76000163
Provinz: Germania superior         Ort:
Deus Invictus
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis;  tituli sacri
Material: lapis

Publikation: AArchHung-2014-132*          EDCS-ID: EDCS-62101315
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Ti(berio) Cl(audio) / Paulino v(iro) c(larissimo) / leg(ato) leg(ionis) II A[ug(ustae?)] / proconsu[li] / prov(inciae) N[arbo]/nensis leg(ato) / Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prov(inciae) / Lug(u)dun(ensis) ex / decreto ord(inis) r(es) / p(ublica) CANSALI // I(ovi) O(ptimo) Maximo
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchHung-2014-427 = AE 2013, 01234
Datierung: 251 bis 300         EDCS-ID: EDCS-54300028
Provinz: Pannonia superior         Ort:
T(ito) Ael(io) [3]iano tes(serario) leg(ionis) / I Ad(iutricis) P(iae) [F(idelis) vix(it) an(nos)] XXVII m(enses) VI d(ies) / XV e[t 3]in(a)e matri v(ivae) / et Ulp(iis) [Vale]ntin(a)e sorori v(ivae) / et Senecioni et Aetern(a)e f(iliis) v(ivis) / Ulp(ius) Aeternalis / cu(stos) ar(morum) leg(ionis) s(upra) s(criptae) fratri kari(ssimo) / f(aciendum) c(uravit)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: SEP-2013-107 = AArchHung-2016-129 = AE 2013, 01233 = Epigraphica-2021-569
Datierung: 201 bis 260         EDCS-ID: EDCS-69000023
Provinz: Pannonia superior         Ort:
M(anibus) d(is) / Mar(cus) Cocceius Iustus b(ene)f(iciarius) leg(ati) leg(ionis) I Adi(utricis) stip(endiorum) / XXVI pos(u)it merenti votum piae et in arcam sep/<e=O>lir(i) iusseru[nt p]ater fili(i)s Ael(iam) Iustinam uxore/m et Cocceia(m) Marcellam filiam vivus
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli operum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchHung-2018-107          EDCS-ID: EDCS-74200302
Provinz: Pannonia inferior         Ort:
Genio / CV TEL

Publikation: CIL 03, 03676 = D 02558 = CLE 00427 = CLEPann 00059 = CLENuovo p 104 = AE 1958, +00151 = AE 2005, +00014 = AE 2005, +00161 = AArchHung-2018-311 = AE 2018, +01305
Datierung: 117 bis 138         EDCS-ID: EDCS-26600590
Provinz: Pannonia inferior         Ort: ?
Ille ego Pannoniis quondam notissimus oris / inter mille viros primus fortisque Batavos / (H)adriano potui qui iudice vasta profundi / aequora Danuvii cunctis transnare sub armis / emissumque arcu dum pendet in aere telum / ac redit ex alia fixi fregique sagitta / quem neque Romanus potuit nec barbarus umquam / non iaculo miles non arcu vincere Parthus / hic situs hic memori saxo mea facta sacravi / viderit an ne aliquis post me mea facta sequatur / exemplo mihi sum primus qui talia gessi
Inschriftengattung / Personenstatus: carmina;  milites;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: CLE 01335 = ILCV 00066 (add) = AArchHung-2020-71
Datierung: 406 bis 476         EDCS-ID: EDCS-35200436
Provinz: Roma         Ort:
Hic decus Italiae tegitur Constantius heros / qui patriae tegumen murus et arma fuit / invictus bello non fictae pacis amator / confixus plagis victor ubique tamen / hic mare per medium gentem co<m=N>pressit euntem / et victis pariter terra negavit opem / sobrius armipotens castus moderamine pollens / primus in ingenio primus in arma fuit / Romanis blando quantum flagravit amore / tantum Pannoniis gentibus horror erat / iste sibi et natis bello mercavit honores / munera principibus colla secata dedit / natorum medio pictus pater anxia mater / quem plangat nescit stat stupefacta dolens / peius Roma gemit tanto spoliata senatu / perdidit ornatum perdidit arma simul / tristes stant acies magno ductore remoto / cum quo Roma potens quo sine pressa iacet / hunc tumulum dux magne tuum tibi condidit uxor / quae tecum rursus consociata iacet / istud nulla manus temptet violare sepulc{h}rum / at Theodora tuum te cupiente parens
Inschriftengattung / Personenstatus: carmina;  inscriptiones christianae;  mulieres;  nomen singulare;  tituli operum;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Kommentar Translation (the German and English translation is given by Otto Maenchen-Helfen - AAntHung-2020-73):

"Hier ist Italiens Zier, des Helden Constantius Grabstatt, einst des Vaterlands Schild, Mauer und Waffen zugleich. Ungeschlagen im Krieg, ein Freund des wirklichen Friedens, nun von Wunden durchbohrt, Sieger doch überall, unterwarf er in Volk, das die See inmitten durchquerte, und den Besiegten zugleich wehrte die Hilfe das Land. Nüchtern war er und rein, ein mächtiger Krieger und Feldherr, hier ist der Erste im Rat, dort der erste im Kampf. Hingebend liebte er Rom, jedoch Pannoniens Stämmen hat er im selben Maß Furcht und Schrecken gebracht. sich und seinem Geblüt erwarb im Kriege er Ehren, gab den Führern des Feinds abgeschlagenes Haupt. Mitten unter den Söhnen durchbohrt der Vater! Die Mutter weiß nicht, wen sie beklagt, steht vom Schmerz wie betäubt. Schwerer noch jammert nun Rom, beraubt eines solchen Senators, denn es verlor eine Zier und seine Waffen zugleich. Trauernd stehen die Heere, denen man den Feldherrn entrissen: mit ihm war Rom eine Macht, ohne ihn liegt es zerstört. Diesen Hügel, gewaltiger dux, errichtet dein Weib dir, das die wieder vereint liegt hier in ewigem Bund. Wage es nie eine Hand, dies Grabmal dir zu verletzen, deins, Theodora zugleich, die als Nächste es wünscht.”

"Here the glory of Italy is buried, the hero Constantius, who was the shield of his country, its walls and weapons. Invincible in war, a lover of true peace, though pierced with wounds, he was victorious everywhere. He subdued the race that crossed the middle of the sea, and likewise the land refused to give aid to the vanquished. He was sober, mighty in battle, chaste, a powerful commander, first in judgment, first in war. He was as much burning in love and devotion to the Romans as he was bringing terror to the Pannonian tribes. In war he sought honors for himself and his sons, to the nobles he gave as gifts the cut-off heads. In the midst of his sons the father lies stabbed; the grievous mother does not know whom to lament, overwhelmed by her sorrow. Worse is the misfortune of Rome, robbed of so great a senator; she has lost her ornament, she has lost her arms. The saddened armies are standing still, after their great commander has been taken away, with whom Rome was powerful, without whom she is lying prostrate. This tumulus, o great leader, has been erected for you by your wife, who lies here, reunited with you."

Publikation: AArchSlov-1977-103 = AE 1978, 00612 = RICeleia 00283
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-09200414
Provinz: Noricum         Ort:
[3]mio / [3] aedili / [3 a]n(norum) XL et / [3 aed]ili coloni(ae) / [3 an(norum)] LV et / [3]I colon(iae) / [3 a]n(norum) L / [3 H]onorata / [3 in mem]oriam / [3]ati mariti / [3 sepu]lcrum / [3 pos]uit
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  ordo decurionum;  tituli operum;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-107 = AE 2003, 01299 = RICeleia 00436
Datierung: 151 bis 200         EDCS-ID: EDCS-30101191
Provinz: Noricum         Ort:
Sa]turn[in(?) 3] / [pro]c(urator?) Au[g(usti)
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo equester;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-110 = AE 1978, 00346
Datierung: 51 bis 200         EDCS-ID: EDCS-09200292
Provinz: Pannonia superior         Ort:
L(ucius) Pedanius / Lu(ci) f(ilius) Dialo v(ivus) f(ecit) s(ibi) / et (H)elviae T(iti) f(iliae) Cirpae / uxori / L(ucio) Pedanio L(uci) f(ilio) Optato fil(io)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: AArchSlov-1977-112 = AE 1978, 00648
Datierung: 151 bis 250         EDCS-ID: EDCS-09200443
Provinz: Pannonia superior         Ort:
]S et R[3] / [3]IVARI[3] / [3]rissim[3] / [3]XVIII[3] / [3] pient[3] / [3] v(ivus?) et si[bi
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: ILJug-02, 01078 = AArchSlov-1977-112 = AE 1978, 00347
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-10001082
Provinz: Pannonia superior         Ort:
D(is) M(anibus) / Quarta o(bita) an(norum) L / et Tertia f(ilia) o(bita) an(norum) XV
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales

Publikation: AArchSlov-1977-118          EDCS-ID: EDCS-55501424
Provinz: Pannonia superior         Ort:
D(is) M(anibus) s(acrum)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-118 = SaselKos-02, p 111 = AE 1977, 00323 = AE 1978, 00348 = AE 2012, +00541 = AE 2015, +00441 = FTD-05, p 183
Datierung: 201 bis 250         EDCS-ID: EDCS-09200294
Provinz: Pannonia superior         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Conservat(ori) / Fructuosus / Augg(ugustorum) nn(ostrorum) disp(ensator) / pro salute su(a) / et suorum / v(otum) s(olvit)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  officium/professio;  servi/servae;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-127 = AE 1978, 00350
Datierung: 256 bis 300         EDCS-ID: EDCS-09200295
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
Mit(h)r(a)e / Aurelius / Commod(us)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: AArchSlov-1977-139          EDCS-ID: EDCS-55501441
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
[3] M(arci) f(ilio?) / [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AArchSlov-1977-139          EDCS-ID: EDCS-55501440
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
[D(is)] M(anibus) / [3]OIE I / [3]ius / [3]s / [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AArchSlov-1977-139          EDCS-ID: EDCS-55501439
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
]NM[3] / [3]AH[3] / [3]OM[3] / [3]IA[

Publikation: AArchSlov-1977-140         EDCS-ID: EDCS-55501442
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
[3 VIvir Aug]ustal[is 3] / [3 uxo]ri [

Publikation: AArchSlov-1977-141          EDCS-ID: EDCS-55501443
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
]AE[3] / [3]di[

Publikation: AArchSlov-1977-142          EDCS-ID: EDCS-55501444
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
]ON[3] / [3]SVI SI[1]CI[3] / Per[3] et suo[1] / [3]DEL / ANO[3]S D L / XXX[

Publikation: AArchSlov-1977-142          EDCS-ID: EDCS-55501445
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
M[3] / [1]I [

Publikation: AArchSlov-1977-143          EDCS-ID: EDCS-55501446
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
]IRIO

Publikation: AArchSlov-1977-143         EDCS-ID: EDCS-55501447
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
]SP[

Publikation: CIL 15, 07915 = AArchSlov-1977-178 = InstrInscr-05, p 64         EDCS-ID: EDCS-38001051
Provinz: Roma         Ort:
M(arci) Ari / M(arci) Ari // t(essera) r(ationis) d(ominicae) Aug(usti) n(ostri) // C(ai) C() et M() // C(ai) C() et M() // DCCCLXX / CCCXXC // Ada()

Publikation: AArchSlov-1977-189 = AE 1980, 00678 = CINar-02, 00062
Datierung: 236 bis 238         EDCS-ID: EDCS-08900510
Provinz: Dalmatia         Ort:
Providentia Imp(eratoris) / Caesaris C(ai) Iuli Veri / Maximini Aug(usti) et / G(ai!) Iuli Veri Maximi / nobilis(s)imi Caes(aris) res p(ublica) / Naronitano[rum]
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-191 = CIL 17-04, 00373
Datierung: 236 bis 236         EDCS-ID: EDCS-54900244
Provinz: Dalmatia         Ort:
[Imp(erator) Caes(ar) C(aius) Iul(ius)] / [Verus Maximi]nus / [Pius] Fe(lix) (!) / [pont(ifex) maxim]us trib(unicia) / [pot(estate) II] imp(erator) III co(n)s(ul) / [p(ater) p(atriae) et C(aius)] Iul(ius) Verus / [Max]imus no[bi]/[lissimus Caesar]
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 14, 00431 (p 482, 615) = AArchSlov-1977-406 = AE 1980, 00182
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-05700431
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
]NIEI[3] / [3 honorato i]mmuni at[que curatori] / [corp(oris) traiectus] Rusticeli huic [ordo Augusta]/[lium statu]am decrevit et int[er bisel]/[liari]os(?) adlegit isque hono[re conte]/[ntus] HS L m(ilia) n(ummum) arcae eorum [intulit] / excepta stipulatione ut ex usuris [3]M II s(ummae) s(upra) [s(criptae)] / quodannis Idibus Iuni(i)s natali suo in [c]onventu / inter praesentes hora II usque ad asse(m) dividatur / deducta ornatione statuae HS C n(ummum) quodsi ita / factum non erit tunc ea HS L m(ilia) n(ummum) dari rei p(ublicae) Ostiens(ium) / sub eadem condicionem stipulatus est pos(tea)que / Veturia Q(uinti) f(ilia) Rufina et / Q(uintus) Veturius Q(uinti) f(ilius) Felix Socrates / dec(urio) Laurent(ium) vic(o) Aug(ustanorum) et dec(urio) Ost(iensium) sumptum statuae / ordini remiserunt ob cuius dedicationem dedit / sportulas decurionib(us) |(denarios) III et Augustalibus |(denarios) V / curante Q(uinto) Veturio Felicissimo lib(erto) / sevir(o) Aug(ustali) q(uin)q(uennali) et curatore ordinis eiusdem
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  officium/professio;  seviri Augustales;  tituli honorarii;  tituli operum;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-425 = AE 1980, 00709
Datierung: 131 bis 230         EDCS-ID: EDCS-72200105
Provinz: Pannonia superior         Ort:
S(ilvano) D(eo) S(ancto) / Viato[ri] / [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-426 = AE 1977, 00626
Datierung: 301 bis 350         EDCS-ID: EDCS-09301183
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Silvanum Viatorem
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: AArchSlov-1977-426 = AE 1980, 00710
Datierung: 271 bis 400         EDCS-ID: EDCS-08900536
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Viator / ave
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis

Publikation: AArchSlov-1977-426 = AE 1982, 00787
Datierung: 301 bis 350         EDCS-ID: EDCS-72200106
Provinz: Pannonia superior         Ort:
V(oco?) Silvanum Viatorem
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis;  tituli sacri
Material: argentum

Publikation: AArchSlov-1977-76
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-55501425
Provinz: Noricum         Ort:
] sibi / [3]miniae [
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-77
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-55501426
Provinz: Noricum         Ort:
]vit[3] / [3]iusa[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-78 = ILLPRON 01796 = ILJug-02, 01188 = AE 1978, 00603
Datierung:bis 200         EDCS-ID: EDCS-09200405
Provinz: Pannonia superior         Ort:
]VIII et Sper[3] / [3 C]ogitato fi[l(io?)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-78 = ILLPRON 01798 = AE 1978, 00604 = RICeleia 00319
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-14400603
Provinz: Noricum         Ort:
Noibio Elgiati f(ilius) / ann(orum) C hic est / Courtula Ad/bugiouni filia / ann(orum) LXX hic est / [3]unius [3]gi f(ilius) / [3]NOV[3]TVISVI[
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-92          EDCS-ID: EDCS-55501427
Provinz: Pannonia superior         Ort:
] A(ulus?) [3] / [3] T(itus) Pra[3] / [3]e pro [
Inschriftengattung / Personenstatus: viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-92
Datierung: 171 bis 300         EDCS-ID: EDCS-55501428
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Sept[imi 3] / Vet[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-93 = AE 1978, 00639
Datierung: 101 bis 150         EDCS-ID: EDCS-09200434
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Genio / C(aius) Calpur[nius
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: ILJug-02, 01142 = AArchSlov-1977-93 = AE 1978, 00640
Datierung: 171 bis 300         EDCS-ID: EDCS-09200435
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Libero Pa/tri et Libe/r(a)e Sextia [3] / [6] / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sacri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-94
Datierung: 51 bis 200         EDCS-ID: EDCS-55501429
Provinz: Pannonia superior         Ort:
MEI[
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-94
Datierung: 51 bis 200         EDCS-ID: EDCS-55501430
Provinz: Pannonia superior         Ort:
]ti
Material: lapis

Publikation: ILJug-02, 01140 = AArchSlov-1977-95 = AE 1978, 00642
Datierung: 171 bis 300         EDCS-ID: EDCS-09200437
Provinz: Pannonia superior         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Clodius / Spectatus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-96
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-55501431
Provinz: Pannonia superior         Ort:
]vali [3] / [3] et V[3] / [3]VI[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-96
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-55501433
Provinz: Pannonia superior         Ort:
]IN[
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-96
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-55501432
Provinz: Pannonia superior         Ort:
]RVA[3] / [3]VC[
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-96 = AE 1978, 00644
Datierung: 151 bis 200         EDCS-ID: EDCS-09200439
Provinz: Pannonia superior         Ort:
[3]oni Caesaris / [3] et Baetua / [3] posuerunt
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  servi/servae;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-97
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-55501434
Provinz: Pannonia superior         Ort:
]LCIAD / [3]P F
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-97
Datierung: 51 bis 300         EDCS-ID: EDCS-55501436
Provinz: Pannonia superior         Ort:
]L / [3]NT / [3] co(n)s(ulibus?)
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-97
Datierung: 171 bis 300         EDCS-ID: EDCS-55501435
Provinz: Pannonia superior         Ort:
D(is) [M(anibus)] / Ael[i 3] / La[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-97 = AE 1978, 00645
Datierung: 151 bis 200         EDCS-ID: EDCS-09200440
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Sil(vano) Aug(usto) / sac(rum) C(aius) Aviu[s] / Voltilius / [3]itum[1] / [3]rus[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-98
Datierung:bis 200         EDCS-ID: EDCS-55501437
Provinz: Pannonia superior         Ort:
M[3] / [6] / LH[3] / Auc[3] / pecu[nia
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-98 = AE 1978, 00646
Datierung: 31 bis 70         EDCS-ID: EDCS-09200441
Provinz: Pannonia superior         Ort:
] / missic[io leg(ionis)] / VIII Aug(ustae) / her(edes) pos<u=I>er(unt)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-99
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-55501438
Provinz: Pannonia superior         Ort:
] / [v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)]
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1977-99 = AE 1978, 00647
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-09200442
Provinz: Pannonia superior         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Mercatorius / [3] Mecili / [3] proc(uratoris) / Aug(usti) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1984-302          EDCS-ID: EDCS-64400274
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
] / M CA[3] / RABIA[3] / ON PFB[3] / MIRID[3 sit] / tibi [terra levis(?)]

Publikation: AArchSlov-1984-303          EDCS-ID: EDCS-64400261
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
[3] Q(uinti) f(ilius) [3] / [3]IT[

Publikation: AArchSlov-1984-306          EDCS-ID: EDCS-64400262
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
] / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: AArchSlov-1984-307          EDCS-ID: EDCS-64400260
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
] f(ilius) Lem(onia) / [3]ID / [3]niae / [

Publikation: CIL 05, 00078 = InscrIt-10-01, 00128 = AArchSlov-1984-309a
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-04200077
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
]s Q(uinti) l(ibertus) [3] / [3] sexvir [3]
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  praenomen et nomen;  seviri Augustales
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1984-309b          EDCS-ID: EDCS-64400264
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
[D(is)] M(anibus) / [3] memori / [3]mus iun/[ior(?) 3]ostobono / [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AArchSlov-1984-310a          EDCS-ID: EDCS-64400265
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
[D(is)] M(anibus) / [3]viae / [3]idii / [3]uret / [coni]ugi / [caris]sim(a)e
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: AArchSlov-1984-310b          EDCS-ID: EDCS-64400266
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
]us / [3] Q(uinti) f(ilius) / [3]ius / [3]us / [3] v(ivus) f(ecit) / [3]siae / [3]e / [3 coni]u<g=C>i
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: AArchSlov-1984-311a          EDCS-ID: EDCS-64400267
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
]A / [3]di So/[3]I / [3 vixit anno]s [3]VIII / [3] b(ene) m(erenti)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AArchSlov-1984-311b          EDCS-ID: EDCS-64400268
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
] Q(uintus) [3] / [3] L(uci) f(ilius) N[

Publikation: AArchSlov-1984-311c          EDCS-ID: EDCS-64400269
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
P(edes) XVI

Publikation: AArchSlov-1984-311d          EDCS-ID: EDCS-64400270
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
] mater et sibi viv[a posuit]

Publikation: AArchSlov-1984-312
Datierung: 201 bis 400         EDCS-ID: EDCS-64400271
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
] / A[ugu]/st(o) sacr/um Aure/lius [

Publikation: AArchSlov-1984-313a          EDCS-ID: EDCS-64400272
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
"GR"

Publikation: AArchSlov-1984-313b          EDCS-ID: EDCS-64400273
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
] pien[tissimo 3] / [3]AV[

Publikation: AArchSlov-1986-333
Datierung: 501 bis 700         EDCS-ID: EDCS-64400275
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
hic re]quiesci[t 3] / [3 in p]ace et amo[re 3] / [3]it et Pauli [3] / [3] suor[um
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1986-354a
Datierung: 171 bis 300         EDCS-ID: EDCS-67300069
Provinz: Pannonia superior         Ort:
D(is) [M(anibus)] // [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1986-354b
Datierung: 131 bis 200         EDCS-ID: EDCS-67300070
Provinz: Pannonia superior         Ort:
]E Ulp(i) V[3] / [3]DE[
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1986-356         EDCS-ID: EDCS-67300071
Provinz: Pannonia inferior         Ort:
[3] ute[re(?)]
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis

Publikation: AArchSlov-1986-356
Datierung: 51 bis 250         EDCS-ID: EDCS-72200166
Provinz: Pannonia superior         Ort:
]ius / [3]ius / [3 Feli]xs(?) / [
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1995-283
Datierung:bis 150         EDCS-ID: EDCS-59900174
Provinz: Noricum         Ort:
]MO[3] / [3]rq(ue) O[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-1997-68
Datierung: 171 bis 300         EDCS-ID: EDCS-72900016
Provinz: Pannonia superior         Ort:
] / et [3] / an[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-2000-240          EDCS-ID: EDCS-64400276
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
]e C(ai) [f(iliae)] / [Qua]rta[e] / [pie]ntissi[mae] / [in] ag(ro) p(edes) X[3] / [in] fr(onte) p(edes) X[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AArchSlov-2002-373 = Tyche-2014-153 = Epigraphica-2015-117 = AE 2002, 00532 = AE 2010, +00058 = AE 2014, +00954
Datierung: -27 bis 14         EDCS-ID: EDCS-28000954
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
Finis // Aquileien/sium // Emonen/sium
Inschriftengattung / Personenstatus: termini
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-2006-380 = AE 2006, 00978 = RICeleia 00402
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-44200170
Provinz: Noricum         Ort:
[3]ater c[3]
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-2006-382 = RICeleia 00403
Datierung: 51 bis 100         EDCS-ID: EDCS-56900087
Provinz: Noricum         Ort:
]OD[

Publikation: AArchSlov-2006-383 = RICeleia 00404
Datierung: 51 bis 100         EDCS-ID: EDCS-56900088
Provinz: Noricum         Ort:
In f(ronte) p(edes) L / in a(gro) p(edes) L
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: AArchSlov-2006-386 = RICeleia 00398
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-56900089
Provinz: Noricum         Ort:
]V[3] / Pud[

Publikation: AArchSlov-2016-282 = AE 2016, 00425 = EpRom 2016_10_002
Datierung: 51 bis 150         EDCS-ID: EDCS-70300046
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Petto Firm(i) / f(ilius) an(norum) L et Cotiu/ni an(norum) XL Bugia / [et] Quar<t=I>a / filia<e=S> feceru(nt) / Rustius Pet(t)/onis f(ilius) |(obitus) an(norum) [3] / et f(rater) Firmus |(obitus) an(norum) L
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 03816 = CIL 03, 10735 = AIJ 00142 = RINMS 00088 = AArchSlov-2016-301 = +AE 2016, 00426
Datierung:bis 200         EDCS-ID: EDCS-26600523
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Tertius Epponis / Boleriani f(ilius) vi(vus) f(ecit) s(ibi) et / co(n)i(ugi) Pusi<l=I>(la)e se(pultae) a(nnorum) XX/XX
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AArchSlov-2016-302 = AArchSlov-2016-321          EDCS-ID: EDCS-70300047
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Q(u)iemoni(s) v(ivus) f(ecit) [si]/bi et Venixemae / co(n)iugi v(ivae) et Mai[3] / filiae |(obitae) an(norum) XX
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: AArchSlov-2016-302 = AArchSlov-2016-321          EDCS-ID: EDCS-70300047
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Q(u)iemoni(s) v(ivus) f(ecit) [si]/bi et Venixemae / co(n)iugi v(ivae) et Mai[3] / filiae |(obitae) an(norum) XX
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: Merola p 83 = AE 2013, 00330 = AB p 16
Datierung: -100 bis -1         EDCS-ID: EDCS-64500427
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
N(umerius) Afinius N(umeri) f(ilius) / L(uci) n(epos) Flaccus / pago Alban(o) aram / de sua pecun(ia) faciu(ndum) / curav(it) eidemque / [probavit]
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01596 = D 05511 = AE 2013, 00331 = AB p 18
Datierung: 401 bis 450         EDCS-ID: EDCS-12401102
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
] spect[abili viro] / iustitia [admir]abili castita/te conspic[uo rep]aratori fori pro / magna [parte co]nlapsi in ruin[am] / co[n]di[tori curiae(?)] restitutori ba/silicae [cu]m porticibus sagit/ta[riorum] regionis viae novae / repar[atori] thermarum Co<m=N>modiana/rum re[stitu]tori collegiorum repa/ratori [porti]cus Dianae reparatori / basilicae [L]ongini ac totius prope civi/tatis [post h]ostile incendium condi/tori [ob] insignia eius in omnem pro/[v]in[ciam] pr(a)ecipuaque in se et patriam / [suam m]erita populus Beneven/[tanu]s ad aeternam memoriam / statuam conlocavit
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  tituli honorarii;  tituli operum;  tituli sacri
Material: lapis

Publikation: AB p 237 = AE 2013, 00333
Datierung: 175 bis 185         EDCS-ID: EDCS-65300079
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) [M(anibus)] / M(arco) Bas[saeo] / Carp[o lib(erto)] / et alum[no ca]/ris(simo) sace[rdoti] / M(arcus) Bass[aeus] / Rufus co[(n)s(ularis) vir] / bene mer[enti f(ecit)]
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  ordo senatorius;  sacerdotes pagani;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: AB p 239 = AE 2013, 00334 = AE 2014, +00255
Datierung: 180 bis 250         EDCS-ID: EDCS-65300078
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
M(arco) Casineio / M(arci) fil(io) Stel(latina) / Vassio Passenil/liano Titiano / c(larissimo) v(iro)
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 09, 01574 = ZPE-51-207 = AE 2013, +00329 = AB p 242
Datierung: 180 bis 220         EDCS-ID: EDCS-12401080
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
] f(ilius) Classetiu[s] / [3]ratus c(larissimus) p(uer) / [natus pr(idie) No]nas Martias / [3]no / [3]ino co(n)s(ulibus) / [defunctus p]r(idie) Idus Au[gu]/[sta]s / [3]esto / [3]sco co(n)s(ulibus) / [vixit mense]s V dies V[I]
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AB p 243 = AE 2013, 00335
Datierung: 251 bis 300         EDCS-ID: EDCS-64500428
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Cn(aeus) Suelliu[s] / [C]lassetianus / Bassus / [v]ix(it) an(nos) XXXX / [m(enses)] VI
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 09, 01573 (p 671) = AE 2013, +00329 = AB p 243
Datierung: 208 bis 208         EDCS-ID: EDCS-12401079
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
]INEI[3]D / c(larissimus) v(ir) natus IIII Idus M[art(ias)] / Annio Largo Prastin[a Mes]/sallino co(n)s(ulibus) vita funct[us V] / Idus April(es) Imp(eratore) Antonin[o Aug(usto)] / III [[et Geta nob[i]l[i]ss(imo) C[aesare]]] / co(n)s(ulibus) anni(s) LXI die(bu)s XXVIIII / mortuus vixit ex mens[e Oct(obre)] / Impp(eratoribus) Semptimio Severo [III et] / Antonino co(n)s(ulibus) annis V [men]/sibus VI adlectus in[ter] / praetorios a div[o Commodo
Inschriftengattung / Personenstatus: litterae erasae;  tituli sacri;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: Epigrafia-03, p 938 = AE 2008, 00434 = AE 2013, +00329 = AE 2014, +00255 = AB p 246
Datierung: 256 bis 270         EDCS-ID: EDCS-51200115
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
[C(aio) Egnatio C(ai?) f(ilio) St]el(latina) Ce[rto] / [Sattiano viro c]onsul[ari] / [seviro equitum Roman]orum Xv[ir(o) stlit(ibus)] / [iudic(andis) tr(ibuno) mil(itum) leg(ionis) 3 quae]st(ori) prov(inciae) Sic[iliae cur(atori)] / [r(erum) p(ublicarum) 3]or(um) trib(uno) pl[eb(is) praet(ori)] / [cur(atori) viae 3 cur(atori)] col(oniae) Lucerin[orum] / [3 adlecto] inter cons[ulares] / [splendidissimus ordo col(oniae)] Beneventan[orum] / [ob merita et singularem(?) adf]ectionem [erga cives(?)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo equester;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 2008, 00435 = AE 2013, +00329 = AE 2014, +00255 = AB p 247
Datierung: 254 bis 254         EDCS-ID: EDCS-51200116
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
] / trib(unicia) potest(ate) II co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) / procons(uli) clementissimo / principi restitutori / publicae libertat(is) et Ro/manae dignitatis / C(aius) Egnatius Cer/tus Sattianus v(ir) [c(larissimus)] / iudicio Numinis / paternis redditus / Laribus
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01587 = AE 2013, +00329 = AB p 264          EDCS-ID: EDCS-12401093
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
S]tel(latina) Rufin[o] / [patri] et avo sen[atorum]
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01599 = CIL 09, 01640 = D 06494 = AE 2010, 00357 = AB p 266
Datierung: 246 bis 246         EDCS-ID: EDCS-12401146
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Verzobio / C(aio) Caelio / C(ai) f(ilio) St(ellatina) Bassaeo / Donato / pr(aetori) Cer(iali) i(ure) d(icundo) q(uin)q(uennali) / adlect(o) in ord(inem) dec(urionum) / eq(uitum) Rom(anorum) / C(aius) Caelius Dona/tus et Bassaea Ianuaria parent(es) / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) // Positae Praesente et Albino co(n)s(ulibus) XVI Kal(endas) Dec(embres)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  ordo decurionum;  ordo equester;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 02111 = EE-08-01, 00104 = AE 2013, +00329 = AB p 270
Datierung: 121 bis 200         EDCS-ID: EDCS-12401622
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Sacerdoti / Iunoni Reg(inae) / Liciniae / Licinianae / Liciniani trib(uni) / filiae / [At]tia Attiane / mater
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  ordo equester;  sacerdotes pagani;  tituli sacri;  tituli sepulcrales;  tria nomina
Material: lapis

Publikation: AE 2013, 00336 = AB p 274
Datierung: 151 bis 200         EDCS-ID: EDCS-69200213
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Q(uinto) Gagilio Q(uinti) f(ilio) Pal(atina) / Modesto aed(ili) pr(aefecto) fabr(um) / qu(aestori) pontif(ici) IIvir(o) trib(uno) mil(itum) / leg(ionis) IIII Scythic(ae) hic amisso / filio natale eius quodann(is) / populo Benevent(ano) viritim / |(denarium) I dedit et HS CCCC(milia) pollicitus / est ut ex reditu eor(um) in perp(etuo) fili(i) / sui memoria XII K(alendas) Maias ce/lebraretur item vicanis / vici Aequi Tutici quod(annis) / |(denarium) I dedit et in perpet(uo) promisit / vicani vici Aequi Tutici / ex aere coll[ato] patrono / [statuam dederunt]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo decurionum;  ordo equester;  tituli honorarii;  tituli operum;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AB p 292 = AE 2013, 00337
Datierung:bis 50         EDCS-ID: EDCS-64900386
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
L(ucio) Lucilio L(uci) f(ilio) Ste(llatina) Lupo / aed(ili) praef(ecto) fabr(um) / [Lu]cilia Faustilla mater / sibi et / [C]n(aeo) Rustio Nedymo
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  ordo equester;  praenomen et nomen;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 09, 01655 = D 06496 (p 187) = Gummerus-01, 00193 = Engfer-2017, 00153 = AE 2008, +00425 = AE 2010, +00355 = AB p 305
Datierung: 231 bis 231         EDCS-ID: EDCS-12401161
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
L(ucio) Staio L(uci) fil(io) / Stel(latina) Scrateio / Man[ili]ano pr(aefecto) Cer(iali) i(ure) d(icundo) q(uin)q(uennali) / filio eq(uitis) Romani / archiatri Benev(enti) / hic primus ob hono/rem Cerial(itatis) tesseris / sparsis in quibus aurum et / argentum aes vestem / lentiam ceteraq(ue) popu(lo) / divisit / L(ucius) Staius Rut(ilius) Manilius / pater
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  ordo equester;  sacerdotes pagani;  tituli honorarii;  tituli operum;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AB p 308 = AE 2013, 00341
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-65100090
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
[3 A]griliu[s(?) 3 f(ilius) 3 p]roc(urator) A[ug(usti) 3]
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo equester;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01681 (p 671) = EE-08-01, 00812 = D 07219 = AE 1892, +00023 = AB p 312
Datierung: 257 bis 257         EDCS-ID: EDCS-12401187
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Impp(eratoribus) Licinio Valeriano / Aug(usto) IIII Licinio Gallieno Aug(usto) III / co(n)s(ulibus) Idibus Martis / quod coeptum studi iuvenum / cultorum dei Herculis maiores / retulerunt patronum cooptandum / plus speramus beneficia uberiora / pos(t) <nos=SE> consequituros cuius in praete/rito summa(m) dignationem sensimus et ide/o cooptamus Rutilium Viatorem pa/tronum cum iis qui infra s(cripti) s(unt) Nonium Gra/tilianum c(larissimum) v(irum) et Egnatium Sattianum c(larissimum) v(irum) / plerosque splendidos equites Romanos / et concuriales eiusdem Viatoris qui nos / (!) dignatione(m) sua(m) et merita provocave/runt [c]ui offerri per Numisium Numisia/num Attic(um?) et maiores eorum
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: aes

Publikation: Samnium-1960-228 = AB p 334
Datierung: 71 bis 130         EDCS-ID: EDCS-64900384
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) M(anibus) / C(aius) Epidius / Verus Aug(ustalis) / [3]s / [
Inschriftengattung / Personenstatus: seviri Augustales;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01702 (p 695) = CLE 00239 = AE 2013, 00342 = AB p 335
Datierung:bis 50         EDCS-ID: EDCS-12401208
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
T(itus) Vedianius T(iti) l(ibertus) August(alis) / Fructus sibi et / Munatiae Priscae ux{s}ori / bene merenti de me hoc feci ei / mon<u=I>mentum animo libens et / Asiniae C(ai) l(ibertae) Tarentinae et / T(ito) Vedianio T(iti) l(iberto) Primigenio et / Hamintae et / Saturnino et / Dex{s}tro / in fr(onte) p(edes) XIIII in agr(o) p(edes) XIIII
Inschriftengattung / Personenstatus: carmina;  liberti/libertae;  mulieres;  seviri Augustales;  tituli operum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01618 = D 06507 = Gummerus-01, 00192 = Engfer-2017, 00151 = AB p 340
Datierung: 98 bis 138         EDCS-ID: EDCS-12401124
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
M(arcus) Nasellius M(arci) f(ilius) Pal(atina) Sabinus / praef(ectus) coh(ortis) I Dalmatar(um) et Nasellius Vitalis / pater Aug(ustalis) II quinq(uennalis) paganis communib(us) pagi Lucul(li) / porticum cum apparatorio et compitum a solo pecun(ia) / sua fecerunt et in perpetuum VI Id(us) Iun(ias) die natale / Sabini epulantib(us) hic paganis annuos |(denarios) CXXV dari / iusserunt ea condicione ut Non(is) Iun(iis) pagum lustrent / et sequentibus diebus ex consuetudine sua cenent / item VI Id(us) Iun(ias) die natale Sabini epulentur quod si / factum non erit tum hic locus ut supra scriptum / est cum annuis |(denariis) CXXV in per(pe)tuum ad collegium medicor(um) / et ad libertos n(ummi) pertineat uti I VI Id(us) Iun(ias) die natale / Sabini hic epulentur
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  milites;  officium/professio;  ordo equester;  sacerdotes pagani;  tituli operum;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: NSA-1929-221 = AE 2013, 00343 = AB p 346 = AB p 457
Datierung:bis 50         EDCS-ID: EDCS-52600144
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
C(aius) Canellius C(ai) l(ibertus) Ianuarius / August(alis) Claud(ialis) sibi et / Pomponiae L(uci) l(ibertae) Feliculae / contubernali et / C(aio) Canellio Alcimo lib(erto)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  mulieres;  seviri Augustales;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01648 = D 06499 = AB p 347
Datierung: 14 bis 70         EDCS-ID: EDCS-12401154
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
L(ucio) Lollio L(uci) f(ilio) Suavi / aedili praef(ecto) fabr(um) / L(ucius) Lollius Orio pat(er) / Aug(ustalis) Claud(ialis) sibi et / Hirriae Tertullae / uxori
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  ordo decurionum;  ordo equester;  seviri Augustales;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01503 = D 06508 = Engfer-2017, 00168 = AB p 363
Datierung: 167 bis 167         EDCS-ID: EDCS-12401009
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
C(aius) Safronius C(ai) f(ilius) Ste(llatina) / Secundus aed(ilis) decur(io) / Beneventi pag(i) Ve<i=T>a/ni curat(or) patronus / triclinia pec(unia) sua fec(it) / et dedicatione pag(anis) / epulum dedit / Imp(eratori) Vero III co(n)s(ule)
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  tituli operum;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01530 = AB p 364          EDCS-ID: EDCS-12401036
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Veianiae Rum/n(a)e qu(a)e vixit an/nis LXII C(aius) Iulius / Silvanus sanc/tissim(a)e coniugi / [c]um q[ua vix(it)] ann(os) / LIX sine iurg(ium) / sine querella b(ene) m(erenti) f(ecit)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 1988, 00399 = AB p 366
Datierung: -10 bis 30         EDCS-ID: EDCS-07000334
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
M(arco) Albeio M(arci) f(ilio) Ste(llatina) Flacco / Tofariae M(arci) f(iliae) Iustae / C(aius) Albeius M(arci) f(ilius) Ste(llatina) f(ilius) / fecit
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01521 = AB p 367          EDCS-ID: EDCS-12401027
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) M(anibus) / Lucerin(a)e Iust(a)e qu(a)e / vix{s}it an(nos) XXXII m(e)n(ses) V d(ies) XX / P(ublius) Non(ius) P[3]municius / co(n)iu[gi b(ene)] merenti / fecit cum qua vix{s}it / annos XVIII me(nses) VIII
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01527 = CLE 00073 = AB p 367
Datierung: -50 bis -21         EDCS-ID: EDCS-12401033
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Hospes resiste et quae / sum in monumento / lege verna Rufria hic / sum sita Iu(v)entia Hilara / monumentum fecit / matri et sibi et viro / L(ucius) Albeius Hilarus
Inschriftengattung / Personenstatus: carmina;  mulieres;  nomen singulare;  servi/servae;  tituli operum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01520 = AB p 368          EDCS-ID: EDCS-12401026
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) M(anibus) / C(aius) Luccius / Maximus / C(aio) Luccio / Redempto / optimo patri / b(ene) m(erenti) f(ecit)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01523 = AB p 368          EDCS-ID: EDCS-12401029
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) M(anibus) / Munatiae / Modestin(a)e / q[u(a)]e [v]ixit a(nnos) XII / M(arcus) Cosinius / Priscus / [3] carissim(a)e / b(ene) m(erenti) f(ecit)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01525 = AB p 369          EDCS-ID: EDCS-12401031
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) M(anibus) / Cn(aeo) Pomp(eio?) / [M]odest[o] / Opimia Ianu/aria cum qu/o vixit annis / XXXV con(iugi) / [b(ene)] m(erenti) f(ecit)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01528 = AB p 369
Datierung: -30 bis 20         EDCS-ID: EDCS-12401034
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
T(itus) Septimius P(ubli) f(ilius) Ste(llatina) / Septimia T(iti) f(ilia) Maxuma(!) / Postumia P(ubli) f(ilia) Rufa uxor / Iunia |(mulieris) l(iberta) Hilara uxor
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  mulieres;  praenomen et nomen;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 2013, 00344 = AB p 370         EDCS-ID: EDCS-69200214
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
[D(is) M(anibus?)] P(ubli) Torquati / [3] Prisci Flavia / [Hi]lara coniugi / [suo] cum quo vixit / ann(os) XIX et / Torquatis Pri/mus(!) et Priscus(!) / et Prisca(!) fili(i)s / [et(?)] patri pientissimo / [
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 2013, 00370 = Oebalus-2017-208,10 = AB p 371
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-69200215
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) M(anibus) / C(aio) Iulio / Secundo / C(aius) Iulius / Ianuarius / C(aius) Bennius / Secundus / C(aius) Iulius / Modestus / fili(i) s(ua) p(ecunia) b(ene) m(erenti) f(ecerunt) / Bennia Modesta
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01515 = AB p 372
Datierung: 101 bis 230         EDCS-ID: EDCS-12401021
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) M(anibus) / C(aio) Crispio / Apro vixit / bien(n)io me(n)se(s) V / Crispia Silene / mater ben(e merenti)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01502 = AB p 373          EDCS-ID: EDCS-12401008
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
[T(itus) Ant]onius P(ubli) f(ilius) Ste(llatina) leg(ione) V[3] / [3]bano et Secundo [3] / T(iti) l(iberta) Origo concubina Antonia T(iti) l(iberta) Cle[
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  milites;  mulieres;  praenomen et nomen;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01507 = AB p 373
Datierung: -10 bis 50         EDCS-ID: EDCS-12401013
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
P(ublius) Aelius P(ubli) l(ibertus) Balbus fecit [3] / Petellia [
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  mulieres;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01511 (p 671) = AB p 374          EDCS-ID: EDCS-12401017
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) M(anibus) / P(ublio) Camurio For/tunato et P[3]diae / Modestae P(ubli) Camurii / Modestus et Fortu/natus et Quintina / fili(i) ex consensu / parentibus pientis/simis fecerun[t]
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01470 = AB p 375          EDCS-ID: EDCS-12400975
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort: San Giorgio / Ligures Baebiani
N(umerio) Didio Felicis/simo Camuria / Primitiva coniu/gi cum quo vixit / annis XI me(n)se(s!) / [3] b(ene) m(erenti)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01496 = AB p 376
Datierung: 81 bis 120         EDCS-ID: EDCS-12401002
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Iov(i) Opt(imo) Max(imo) / L(ucius) Trebonius / Primus / aedem cum por/[ticu
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01506 = Caro 00080 = AB p 378          EDCS-ID: EDCS-12401012
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) M(anibus) / M(arco) Cosinio / Prisco n<e=F>g(otiatori) sua/rio Tuccia Prima / uxor cum quo vi/xit annis XXXXV / et M(arcus) Cosinius Pris/cus et M(arcus) Cosini/us Priscianus / patri bene m(erenti) / fili(i) f(ecerunt) / [ia]cet in praedio suo
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  officium/professio;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01498 = D 03030 = AB p 380          EDCS-ID: EDCS-12401004
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Deo Io<v=B>i / Pr(a)estabili / P(ublius) Staius / Eutychi/anus
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01499 = AB p 380
Datierung:bis 200         EDCS-ID: EDCS-12401005
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Cereri
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01500 = AB p 381          EDCS-ID: EDCS-12401006
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Libero
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01501 = AB p 381
Datierung:bis 200         EDCS-ID: EDCS-12401007
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
[Ne]ptuno
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: AE 2011, 00298 = AB p 390
Datierung: 401 bis 500         EDCS-ID: EDCS-64000017
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
]s conss(ulibus) / [3] vv(iris) cc(lari)ss(imis?)
Material: lapis

Publikation: AE 2011, 00299 = AB p 391
Datierung: 451 bis 550         EDCS-ID: EDCS-64000018
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
] consule / [3 q]uinquaginta
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 2011, 00300 = AB p 392
Datierung: 451 bis 550         EDCS-ID: EDCS-64000019
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Hic requ[iescit 3] / Leont[i 3 vixit] / [in] pace p[l(us) m(inus)
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: MCA-2011-80,4 = AB p 393
Datierung: 401 bis 550         EDCS-ID: EDCS-64900391
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
]AB[3] / [3 vixit ann]os pl(us) [m(inus) 3] / [3 in] pace su[b die
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AB p 394          EDCS-ID: EDCS-75600149
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
]A[1]E[3] / [3 san]guine(?) G[3] / [3]rense t[
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AB p 395          EDCS-ID: EDCS-75600150
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
[3]rtiss[3] / [3]mur[3] / [3]esu[
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: ICI-08, 00004 = AB p 398
Datierung: 492 bis 492         EDCS-ID: EDCS-10900571
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Dep(ositio) b(onae) m(emoriae) Timot[hei] / die Kal(endarum) Decemb[rium] / d(omino) n(ostro) Anastasio [Aug(usto)] / et Rufo v(iro) c(larissimo) co[ns(ulibus)]
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  nomen singulare;  ordo senatorius;  viri
Material: lapis

Publikation: ICI-08, 00024 = AB p 400          EDCS-ID: EDCS-10900578
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
] qui [3]a / [3] lector psalmista / [3] Maturus consi/[lium(?) dei(?) semp]er servans qui / [vix(it) ann(os) 3] m(enses) VIII d(ies) V dep(ositus) / [
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  sacerdotes christiani;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: ICI-08, 00017 = AB p 401          EDCS-ID: EDCS-10900576
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
hic re]quiesc<i=E>t / [3]CE Anastasi/[3]o qu(a)e vixit / [
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  mulieres;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 01563 = ILCV +00083 = ILCV +00782 = ILCV 01345 = D 05479 = AE 2011, +00298 = AB p 403
Datierung: 423 bis 450         EDCS-ID: EDCS-12401069
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D[D(ominis)] nn(ostris) Invictis/[simi]s Theodosi[o] / [et Val]entiniano [3]i[3] / [3] Aemilius Rufinus / [v(ir) sp]ect(abilis?) com(es) primi ord(inis) / [co]ns(ularis) Camp(aniae) statuam / [pr(a)]esentem in abditis lo/cis rep{p}ertam [ad o]rnatum / publicum lo[co c]eleber/rimo constituendam / cura<v=B>it insistente v(iro) l(audabili) / Firmo // Euresi / fide/l[i]s maneas dei semper
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  inscriptiones christianae;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  tituli operum;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: ICI-08, 00020 = AE 2011, +00298 = AB p 405          EDCS-ID: EDCS-10900577
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Celestine vi<v=B>as in deo plura facias meliora dedicis felic[i]ter
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: NSA-2008/09-348,9 = AB p 451         EDCS-ID: EDCS-29900365
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
]riviae [3] / [3]catae [3] / [3 di]vin(a)e
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 02124 = AB p 455          EDCS-ID: EDCS-12401635
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Io<v=B>i Optimo / T(itus) Vatinius / Vatinianus / T(itus) Vatinius / Vitalis fili(i)s / Vatiniani / votum libe(nte)s / solverunt
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AB p 456         EDCS-ID: EDCS-75600192
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) M(anibus) / Att[3 vixit(?)] / annis [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: NSA-1929-221 = AE 2013, 00343 = AB p 346 = AB p 457
Datierung:bis 50         EDCS-ID: EDCS-52600144
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
C(aius) Canellius C(ai) l(ibertus) Ianuarius / August(alis) Claud(ialis) sibi et / Pomponiae L(uci) l(ibertae) Feliculae / contubernali et / C(aio) Canellio Alcimo lib(erto)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  mulieres;  seviri Augustales;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: NSA-2008/09-350,13 = AE 2013, 00358 = AB p 457
Datierung: 151 bis 250         EDCS-ID: EDCS-65300084
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
[C(aio)] Canellio Ru/[f]ino filio qui / [v]ixit an[n]is XXXV / C(aius) Canellius Se/cundus pater et / Egnatia Rufina mater / b(ene) m(erenti) f(ecerunt)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: NSA-2008/09-349,11 = AE 2013, 00359 = AB p 459          EDCS-ID: EDCS-65900023
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
] / Sabinus / Iun(oni?) vot(um) sol(vit)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: NSA-2008/09-349,12 = AE 2013, 00360 = AB p 460
Datierung: 151 bis 250         EDCS-ID: EDCS-65300085
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
C(aio) Umbr[io] / Abasca[nto] / cum q[uo vi]/xit a[nnos] / XXXV[3] / Serv[ilia(?)] b(ene) / m(erenti) f(ecit)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AB p 462         EDCS-ID: EDCS-75600193
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
] / [nep]otem felicis[si]/mum
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 02135 = AB p 464          EDCS-ID: EDCS-12401646
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
M(arcus) Munatius M(arci) f(ilius) / filius
Inschriftengattung / Personenstatus: praenomen et nomen;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: NSA-2008/09-347,8 = AB p 465
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-65300086
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
D(is) M(anibus) / Helleni/ae Sex(ti) f(iliae) Sex/tinae Sex(tus) / H[ell]enius Li/beralis et Attia / Laodice p[aren]/tes filiae dulc[is]/simae
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AB p 487         EDCS-ID: EDCS-75600148
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
] col(oniae) Ben(eventanae) [
Material: lapis

Publikation: AB p 487 = AE 2013, 00369
Datierung: 151 bis 250         EDCS-ID: EDCS-65300218
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
Valeriae Ma/ximillae dul/cissimae et inc/o<m=N>parabili con/iug(i) q(uae) v(ixit) ann(os) XXII / d(ies) XI ben(e) mer(enti) / Noricus col(onorum) / Ben(eventanorum) ar<c=K>(arius) simulq(ue) / et sibi vivus fec(it)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: AB p 60 = AE 2013, 00332
Datierung: -27 bis 14         EDCS-ID: EDCS-65300077
Provinz: Apulia et Calabria / Regio II         Ort:
L(ucius) Pupius Q(uinti) f(ilius) / IIvir i(ure) d(icundo) / pecunia sua / stravit / pro ludis
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  praenomen et nomen;  tituli operum;  viri

Publikation: AE 1996, 01660 = ABSA-2012-328 = AE 2012, 01784 = ZPE-80-200
Datierung: 54 bis 68         EDCS-ID: EDCS-03000837
Provinz: Creta et Cyrenaica         Ort:
Ex auct[oritate] / Neronis Claudi Caesar(is) / Aug(usti) Germanic[i] / [[3]] Livi(a)nus / proco(n)s(ul) viam / col(onis) col(oniae) Iul(iae) Nob(ilis) Cnos(i) / restituit
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  ordo senatorius;  tituli operum;  viri
Material: lapis

Publikation: ILGR 00003 = AE 1969/70, 00635 = ABSA-2021-5          EDCS-ID: EDCS-09701225
Provinz: Creta et Cyrenaica         Ort:
Imp(eratore) Domitiano / Caesar(e) Aug(usto) Germ(anico) X co(n)s(ule) / i(n)ter col(oniam) Flav(iam) Aug(ustam) Felic(em) / Cap(uam) et Plo(t)ium Plebeium / [ex] senten(tia) Titi Imp(eratoris) Aug(usti) item / [sec]und(um) decretum col(oniae) Cap(uae) / [ex] conventione ut[r]iusq(ue) / [par]t[i]s termini positi sun[t] / agente P(ublio) Mess[i]o Campano / proc(uratore) Camp(aniae)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  leges;  ordo equester;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 09, 07984 = AC-1955-78,40
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-79100097
Provinz: Samnium / Regio IV         Ort:
]ALO[3] / [3]NIOB[3] / [3] l(ibert) Zacyn[t
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AC-2016-181 = AE 2011, 01381
Datierung: 311 bis 313         EDCS-ID: EDCS-64100029
Provinz: Galatia         Ort:
D(omino) n(ostro) Iovio Maximiano Invicto Aug(usto) / Val(erius) Diogenes v(ir) p(erfectissimus) praes(es) provinc(iae) Pisid(iae)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  ordo equester;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri

Publikation: ZPE-189-277 = AC-2016-188 = AE 1967, 00494 = AE 1999, 01620
Datierung: 311 bis 313         EDCS-ID: EDCS-09800320
Provinz: Galatia         Ort:
Omnip[ote]nti prin/cipi florentissimo / Augusto victorio/sissimo Imperatori / domitori gentium / barbararum restau/ratori imperii Roma/ni Galerio Valerio / Maximiano / [Ae]terno beatissimo / [3] nostro / [Val(erius) Diog]enes v(ir) p(erfectissimus) [pr(aeses)] / [provinci]ae Pisidia[e]
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  ordo equester;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 05, 05933 = D 05115 = EAOR-02, 00050 = AC-2017-221 = AE 2003, +00012 = AE 2004, +00627 = AE 2006, +00137 = Sartori-2020, 00059
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-05101090
Provinz: Transpadana / Regio XI         Ort:
D(is) M(anibus) / Urbico secutori / primo palo nation(e) Flo/rentin(o) qui pugnavit XIII / vix{s}it ann(is) XXII Olympias / filia quem(!) reliquit me(n)si(bus) V / et Fortune(n)sis filiae / et Lauricia ux{s}or / marito bene merenti / cum quo vix{s}it ann(is) VII / te moneo ut quis quem vice/rit occidat / colent Manes amatores ipsi/us
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  officium/professio;  servi/servae;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 06, 24094 = Finke 00093 = RISch-02, 00144 = FeRA-2015-26-11 = EpHel 2017, 00025 = AC-2017-221 = AE 2015, +00095 = AE 2015, +00977
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-13800340
Provinz: Roma         Ort:
Dis Manibus / Phileto conserv<o=I> / b(ene) m(erenti) fecerunt vix(it) a(nnos) XXV / Graptus Eudamus Phoebus / et Otacilia De(u)tera
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  servi/servae;  tituli sepulcrales;  tria nomina
Material: lapis

Publikation: Schillinger 00230 = AC-2017-222 = AE 1962, 00242 = AE 1978, 00578
Datierung: 179 bis 300         EDCS-ID: EDCS-10700601
Provinz: Raetia         Ort:
D(is) M(anibus) / et perpetuae S/{a}ecuri/tati Saecu/ndanio(!) Floren/tino Pictori mil(iti) / leg(ionis) III Ital(icae) coniugi / carissimo qui / vixit annis XLV / [
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 12, 03452 (p 838) = AC-2017-223          EDCS-ID: EDCS-09201927
Provinz: Gallia Narbonensis         Ort:
D(is) M(anibus) Aviulliae Aviulli f(iliae) Paternae / uxori et Catiae Cati f(iliae) Gratinae / et L(ucius) Val(erius) Pharnaces Generi l(iberto) Catius Gratin(us)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  tituli sepulcrales

Publikation: CIL 12, 04096 = ICalvet 00109 = CAG-30-02, p 278 = AC-2017-223 = AE 2003, 01132
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-09202575
Provinz: Gallia Narbonensis         Ort:
D(is) M(anibus) / Aviulli Macri/ni fili(i) / Cornelia Candi/da [f]i[l(io)] / [
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 13, 02851 = CAG-21-03, p 37 = Mander 00335 = AC-2017-224 = ILGL-Aed 00117
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-10501842
Provinz: Lugudunensis         Ort:
Sapluto Mercon/o
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 13, 04705 = CAG-88, p 234 = AC-2017-226 = AE 2017, 00986
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-10601669
Provinz: Belgica         Ort:
Mercurio / et Rosmertae / sacrum / Regalis et / Augustus fra(tres) / h{a}eredes Febr//uarini // v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 11344e = IAL 00137 = Wilhelm 00467 = AC-2017-226 = AE 2017, 00976
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-48800650
Provinz: Belgica         Ort:
D(is) M(anibus) / Mercusa M(arci) / f(ilius) Iul(a)e coniug[i]
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: ER-03-10, 00188 = Lehner-1918, 00426 = ZPE-190-289 = AC-2017-229 = AE 1968, 00383 = AE 2014, 00900
Datierung: 151 bis 300         EDCS-ID: EDCS-09701647
Provinz: Germania inferior         Ort:
] / Amma[ca(?)] / v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)]
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sacri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 03970 = ILB 00128 (2 p 234) = AC-2017-230
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-10600943
Provinz: Belgica         Ort:
Leno Marti / Exsobin(i) Novic(ius) / et Exp<e=F>ctatus / v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: aes

Publikation: CIL 13, 04255 = Tholey 00018 = AC-2017-231
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-10601224
Provinz: Belgica         Ort:
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / [Fi]delis / [v(otum)] s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  tituli sacri;  viri

Publikation: ZPE-175-262 = Tholey 00026 = AC-2017-231 = AE 2010, 00986
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-47901296
Provinz: Belgica         Ort:
[In h(onorem) d(omus)] d(ivinae) I(ovi) O(ptimo) [M(aximo)] / [3 E]xsobinne[ius(?) 3] / [3 d]e sua pe[cunia] / [3]EN[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  viri

Publikation: Finke 00045 = TZ-2014/15-190 = AC-2017-232 = AE 2014, 00890
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-11201768
Provinz: Belgica         Ort:
D(is) [M(anibus)] / Messionio [Sex]/to(?) et Cam[3]/sio Messi[onio] / patri et fi[lio 3] / defunc[tis / Mession[ia] / Lucill[a] / sibi viva [fec(it)]
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 13, 08267a-b = RSK 00196 = IKoeln 00275 = Grabstelen 00089 = Mander 00416 = FeRA-2014-23-20 = AC-2017-234 = AE 2014, +00907 = EpRom 2014_27_003
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-01200105
Provinz: Germania inferior         Ort:
D(is) M(anibus) C(aius) Iul(ius) Maternus / vet(eranus) ex leg(ione) I M(inervia) viv(u)s sibi / et Mari(a)e Marcellinae / co(n)i{i}ugi dulcissim(a)e / castissim(a)e obitae f(ecit) // D(is) M(anibus) // Liberalinio / Probino tribuno / o(bito?) praetoriano et / Liberaliniae o(bitae) Pro/binae filiae e{i}ius Bar/barinia Accepta m/arito et filiae obitis
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  ordo equester;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 08356 = RSK 00332 = IKoeln 00438 = Lehner-1918, 00893 = Grabstelen 00125 = FeRA-2014-23-21 = AC-2017-234 = KJ-2009-589-56 = AE 2009, +00917 = AE 2014, +00906 = EpRom 2014_27_002
Datierung: 231 bis 270         EDCS-ID: EDCS-01200195
Provinz: Germania inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / et perpetuae secu/ritati Iuliae q(uondam?) Lu/pulae et C(aio) Ruti/lio Primo filio ei/{i}usdem sc(h)olas[ti]/tico sanct[o pro] meritis c[
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  officium/professio;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 12, 05371 (p 856) = ZPE-164-249 = CAG-11-02, p 448 = AC-2017-235 = AE 2008, +00888 = AE 2017, +00978
Datierung: -27 bis 14         EDCS-ID: EDCS-09302575
Provinz: Gallia Narbonensis         Ort:
C(aio) Cominio C(ai) f(ilio) / Volt(inia) Bituitioni / pra<e=I>t(ori) c(oloniae) I(uliae) C(arpentoratis?)
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 04105 = IAL 00019 = AC-2017-235= IBiER 00023
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-10601076
Provinz: Belgica         Ort:
D(is) M(anibus) / Arr(io?) Gaippo defu/ncto Riceno Vin/(n)ia [3]E[3 posu]erunt(?)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: Matijevic-2010, 00091 = AC-2017-235 = AE 1937, 00016
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-15900366
Provinz: Germania superior         Ort:
D(is) M(anibus) / [3] Olitio Gaipo / et Primiae / [Se]cu[n]dae / [u]x{s}ori / [he]redes f(ecerunt)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: ACAISCM-23, p 235 = AE 2018, 00124
Datierung: 98 bis 117         EDCS-ID: EDCS-75100013
Provinz: Roma         Ort:
[3]viu[s 3] / [3]nus [3] / [3]pro[3] / [3]s s[3] / [3] Stad[3] / [imp]ensa [sua] / [d(onum)] d(edit?)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: musivum

Publikation: ACAISCM-23, p 461 = AE 2017, 00199
Datierung: -20 bis 50         EDCS-ID: EDCS-75100014
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
M(arcus) Veccius M(arci) f(ilius) IIvir quinq(uennalis) [ite]r(um) balneum virile et muliebr(e) cryptam palaest(ram) / ornamenta de sua p[ecu]nia faciunda curavit
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  praenomen et nomen;  tituli operum;  viri
Material: musivum

Publikation: ACD-2013-331 = AE 2007, 01200a
Datierung: 131 bis 270         EDCS-ID: EDCS-65100014
Provinz: Dacia         Ort:
D[is(?)] / Da[uad]/i[s(?)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: ACD-2015-101 = MREN, p 71 = AE 2015, 01116          EDCS-ID: EDCS-68000047
Provinz: Pannonia inferior         Ort:
<Dis=ITO> Pater <Ae=H>racura M[er]/<c=Q>curi{s} C<y=V><l>leni ea nomina / tib[i] dicto tradas dir<is=OV> ca/nibus di Manes Tartaris / Marcum Marcia(m) C(h)ariton[em] / Secu<n=M>dum <quicum=QVIQVIT>qu[e] / a(d)versarius sur<r=G>exe[rit] / <q=C>ui tibi an(t)epistulam ad[fe]/ret muta et Tacita / <Q=C>uomodo Manes muti et ta/citi su<nt=M> s{e}ic <q=C>ui tibi ant/<e=C>pistula<m=N> a<d=T>ferent mu[ti] / et taciti <s=C>in(t) Adversa(rio)s / Bellici a<c=T>cipit<e=I> Tricer[be]/ri et ret<i=E>net<e=C> illu[3] / [3]ios
Inschriftengattung / Personenstatus: defixiones;  mulieres;  nomen singulare;  tituli sacri;  viri

Publikation: Salona-04-02, 00426 = AE 1987, 00814 = AE 1988, 00922 = AE 2008, +01029 = ACHTAB-1987-288
Datierung: 401 bis 500         EDCS-ID: EDCS-07000811
Provinz: Dalmatia         Ort:
] suis I[3]/ius negabatur ve[3] / nunc temporibus pe[s]/simis(?) vir spectabili[s] / Ausonius com<e=I>s sac[ri] / consistorii et Dalmat[ia]/rum consulens pe[3] / [3]m hon[
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  nomen singulare;  ordo senatorius;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12330 = D 08944 = IBulgarien 00191 = AE 1892, 00008 = AE 1987, +00902 = AE 2014, +00066 = AE 2014, +01293 = ACHTAB-1987-294 = ArchBulg-2019-62
Datierung: 341 bis 344         EDCS-ID: EDCS-29100142
Provinz: Thracia         Ort:
[P]acifico piissimoque p[ri]ncip[i] / d(omino) n(ostro) Fl(avio) Cl(audio) Constanti Victor[i a]/[c] triumfatori perpetuo Au[g(usto)] / Ant(onius) Marcellinus et Dom(itius) Leonti[us e]/t Fab(ius) Titianus vv(iri) cc(larissimi) praef(ecti) praet(orio) / N(umini) m(aiestati)q(ue) eorum semper devotissim[i] / [p]rocurante Palladio v(iro) p(erfectissimo) praesid[e] / [p]rovinciae Thraciae / consecraverunt
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  nomen singulare;  ordo equester;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: ACMT-2002/03-301
Datierung: 51 bis 100         EDCS-ID: EDCS-64500141
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
D(is) M(anibus) // P(ublius) Lartiu[s P(ubli) l(ibertus)] / Phoebu[s]
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  tituli sepulcrales

Publikation: ACRSRovigno-2017-16,1          EDCS-ID: EDCS-73200002
Provinz: Dalmatia         Ort:
D(is) M(anibus) / [3] Livio C(ai) f(ilio) / [3]culo / [3] fil(ia) / [3]a
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: ACRSRovigno-2017-19,2          EDCS-ID: EDCS-73200003
Provinz: Dalmatia         Ort:
D(is) M(anibus) / Q(uinto) I() Q() / L() B()
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: ACRSRovigno-2017-24,3          EDCS-ID: EDCS-73200004
Provinz: Dalmatia         Ort:
L(ucio) Iulio T(iti) f(ilio) / Volsoni / de[curioni(?)] / [
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: ADAJ-1953-8         EDCS-ID: EDCS-70800062
Provinz: Arabia         Ort:
Flamen Ca/iu<s=C> iu<d=T>ex TRICATV / fili<us=SU> <V=F>al[e]ri[ani]
Inschriftengattung / Personenstatus: officium/professio;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: AE 1994, 01782 = AE 1995, 01577 = ADAJ-1994-381          EDCS-ID: EDCS-00381011
Provinz: Arabia         Ort:
Vex(illatio?) [le]g(ionis?) VI(?) F(erratae?)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli operum
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 06123 (p 1059, 2316,45) = CIL 03, 14207,34 = ADBulgar 00019 = D 00231 (p 170) = AE 1900, 00018 = AE 1916, +00064 = Sharankov-2011, p 145
Datierung: 61 bis 61         EDCS-ID: EDCS-24100201
Provinz: Thracia         Ort:
[[[Ner]o C[la]ud[iu]s]] / divi Claudi f(ilius) / Germ(anici) Caesaris n(epos) / Ti(beri) Caesaris Aug(usti) / pron(epos) divi Aug(usti) abn(epos) / Caesar Aug(ustus) Germ(anicus) / pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) / VIII imp(erator) VIII co(n)s(ul) IIII / p(ater) p(atriae) / tabernas et praetoria / per vias militares / fieri iussit per / T(itum) Iulium Ustum proc(uratorem) / provinciae Thrac(iae)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  ordo equester;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14207,18 = CIL 03, 14430,1 = ADBulgar 00022 = ILBulg 00360
Datierung: 98 bis 117         EDCS-ID: EDCS-30000417
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Imp(erator) Ca[es(ar) divi Nervae f(ilius) Nerva Trai]/anus [Aug(ustus) Germ(anicus) Dac(icus) pontifex max(imus)] / p(ater) p(atriae) trib(unicia) [pot(estate)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli operum;  tituli sacri;  viri

Publikation: CIL 03, 14464 = ADBulgar 00023 = IBulgarien 00080
Datierung: 128 bis 392         EDCS-ID: EDCS-29900509
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[I]mp(eratori) Caesari divi Trai/[a]ni Parthici filio divi / Nervae nepoti Trai/ano Hadriano Aug(usto) / [p]ontif(ici) maximo trib(unicia) / [p]ot(estate) co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) // DDD(ominis) nnn(ostris) / Valentiniano / Theodosio / [et Arc]adio [
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 00762 (p 1366) = D 05751 = ADBulgar 00024 = IGRRP-01, 01440 = IGBR-01, 00059
Datierung: 139 bis 161         EDCS-ID: EDCS-27100035
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Imp(eratore) Caesare T(ito) Aelio Hadriano Antonin[o Aug(usto) Pio p(ontifice) m(aximo)] / p(atre) p(atriae) civitas Odessitanorum aquam novo [ductu addu]/xit curante T(ito) Vitrasio Pollione leg(ato) A[ug(usti) pro pr(aetore)] // "GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  ordo senatorius;  tituli operum;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 06121 = CIL 03, 07409 = D 05337 = IGRRP-01, 00712 = IGBR-03-01, 00878 = ADBulgar 00029
Datierung: 172 bis 172         EDCS-ID: EDCS-27800904
Provinz: Thracia         Ort:
Imp(erator) Caesar M(arcus) Aurelius Antoninus A[ug(ustus) Germanicus 3] / imp(erator) V co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) murum civitati Philippopoli[tanorum 3 Pantuleius Gra]/ptiacus leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) faciundum curavi[t] // "GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  ordo senatorius;  tituli operum;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 07418 = CIL 03, 12337 = CIL 03, 14207,32 = ADBulgar 00032
Datierung: 196 bis 196         EDCS-ID: EDCS-28500172
Provinz: Thracia         Ort:
Imp(eratori) Caesari / L(ucio) Septimio [Se]vero / Pio Pertinaci Aug(usto) / Arabico Adiabenico / Parthico pontific[i] / maxi[mo] trib(unicia) pot(estate) / IIII imp(eratori) VII[I(?)] co(n)s(uli) II proc(onsuli) / coh(ors) II Luc(ensium) / sub C(aio) Caecina Largo / leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) / cura(m) agente Lucio / Pollio Grato prae[f(ecto)] / coh(ortis) eiusdem
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  milites;  ordo equester;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  viri

Publikation: CIL 03, 14211,06 (p 2316,45) = ILBulg 00268a = ADBulgar 00036 = IGLNovae 00060 = PLINovae p 126 = AE 1966, 00349 = AE 1969/70, 00565
Datierung: 198 bis 206         EDCS-ID: EDCS-30000425
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Se[ptimio Severo Pio] / Pertinaci Aug(usto) A[rab(ico) Adiab(enico) Parth(ico) max(imo)] / pontif(ici) max(imo) tri[b(unicia) pot(estate) 3] / p(atri) p(atriae) p[roco(n)s(uli) et] / Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aur[elio Antonino Pio] / [F]elici Aug(usto) tri[b(unicia) pot(estate) 3 et] / [[[P(ublio) Septimi]o G[etae nob(ilissimo) Caesari]]] / [Im]p(eratoris) L(uci) Sept(imi) Sever[i Aug(usti) fil(io) Imp(eratoris) M(arci) Aur(eli) Anto]/[nini Pii] Aug(usti) <f=E>ratr[i
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  tituli honorarii;  viri

Publikation: CIL 03, 00746 = CIL 03, 14207,13 = ADBulgar 00038 = AE 1939, 00116 = Sharankov-2011, p 148
Datierung: 195 bis 211         EDCS-ID: EDCS-27100018
Provinz: Thracia         Ort:
septimio Severo 3 Arabico Ad]iabenico / [Parthico 3] Vitellianus / [3 pr]oc(urator) / [3 faciundum] curavit
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo equester;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12339 = ADBulgar 00044 = AE 1892, 00007 = AE 1895, 00063 = AE 1969/70, 00582
Datierung: 222 bis 235         EDCS-ID: EDCS-29100146
Provinz: Thracia         Ort:
Imp(eratori) Caes(ari) / M(arco) [Aur(elio)] Severo / [Alexandr]o P(io) F[el(ici)] / Au[g(usto)] coh(ors) II Luc(ensium) / [Alexandria]/n[a] devota numi/ni eius sub L(ucio) Pr/osio Rufino leg(ato) Augg(ustorum) / pr(o) pr(aetore) cura(m) agen/te T(ito) Herennio / Nigro praef(ecto) coh(ortis) / eiusdem
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  ordo equester;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 12338 = ADBulgar 00046
Datierung: 221 bis 222         EDCS-ID: EDCS-29100145
Provinz: Thracia         Ort:
de]vo[ta numi]/ni eius s[ub Pros(io)] / Rufin[o] leg(ato) A[ug(usti)] / pr(o) pr(aetore) curan[te] / Ulp(io) Mario praef(ecto) / coh(ortis) eiusd(em)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo equester;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 12519 (p 2316,45, 2316,55) = ADBulgar 00048 = AE 1895, +00047 = AE 1895, 00056 = ZPE-214-319
Datierung: 234 bis 234         EDCS-ID: EDCS-29100035
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Imp(erator) [C]aesar M(arcus) / Aurelius Severus / Alexander Pius Felix / Sanctissimus Aug(ustus) / tribuniciae pote{st III}/statis XIII consul III / pater patriae pr[o]cons(u)l / pontes derutos et vias / conlapsas restituit / curante Quinto Decio c(larissimo) v(iro) / pr(o) pr(aetore) leg(ato) suo / m(ilia) p(assuum) [3]
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  ordo senatorius;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: ADBulgar 00052 (p 368) = IBulgarien 00001 = IGBR-04, 01982
Datierung: 327 bis 329         EDCS-ID: EDCS-11700817
Provinz: Thracia         Ort:
"GR" // [DD(ominis) n]n(ostris) Constan/[tino Max(imo?)] Val(erio) Licini(ano) [Li]cin[io] / [perpp(etuis) Augg(ustis)] Fl(avio) Iul(io) Cri[spo] / [Lic(iniano) Lici]n[io Fl(avio)] Cl(audio) Const[antino] / [Fl(avio) Iul(io) C]onstan[tio] nobb(ilissimis) Caess(aribus) / m(ilia) p(assuum) XI
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14211,09 (p 2316,45) = ADBulgar 00062 = IDRE-02, 00316 = AE 1896, 00116
Datierung: 241 bis 244         EDCS-ID: EDCS-30000428
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Sabiniae Tranquil/linae sanctissima[e] / Aug(ustae) coniugi / d(omini) n(ostri) / Gordiani P(ii) F(elicis) Aug(usti) / coh(ors) gem(ina) Dacor(um) / Gordiana |(miliaria) / devota Num[i]/ni maiestat[ique] / [ei]us
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  milites;  mulieres;  tituli honorarii;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 06238 = CIL 03, 14459 = ADBulgar 00063 = Meilensteine-A, 00005
Datierung: 238 bis 244         EDCS-ID: EDCS-27800994
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Imp(erator) Caes(ar) / M(arcus) An[t(onius)] Go[r]/[dianus Pius] / Fel(ix) In[v(ictus) Aug(ustus)] / v[ias 3 restituit // Imp(eratori) Caes(ari) / Lucio Domi/tio Aureli/ano P(io) F(elici) Aug(usto) / p(ontifici) maxim(o) Ger(manico) / max(imo) bis co(n)s(uli) / p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) / m(ilia) p(assuum)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  tituli operum;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14207,36 = ADBulgar 00072 = IGRRP-01, 1442 = IGB R-01, 00252
Datierung: 275 bis 276         EDCS-ID: EDCS-30000419
Provinz: Moesia inferior         Ort:
"GR" // [Imp(eratori)] C(aesari) [M(arco)] Cl(audio) / [T]acito Pio / Fel(ici) Invicto / m(ilia) II
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14207,37 = ADBulgar 00073 = IBulgarien 00030
Datierung: 317 bis 324         EDCS-ID: EDCS-29900553
Provinz: Thracia         Ort:
DD(ominorum) nn(ostrorum) / Constantini Max(imi) / Val(eri) Lic(iniani) Licini p[e]rp(etuorum) Augg(ustorum) / Fl(avi) Iul(i) Crispi / Val(eri) Lic(iniani) L[i]cini Iun(ioris) / Fl(avi) Cl(audi) Constantini / nobb(ilissimorum) Caess(arum)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12520 (p 2316,45) = CIL 03, 12521 = CIL 03, 14215 = ADBulgar 00074 = ILBulg 00158 = ILBulg 00159 = IBulgarien 00045 = AE 2005, +00044
Datierung: 324 bis 326         EDCS-ID: EDCS-29100036
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[DD(ominis) nn(ostris) Con]/stantino / Aug(usto) Crispo / Constanti/no et Const/antio nn(o)bb(ilissimis) / Caess(aribus) m(ilia) pp(assuum)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: D 08945 = IIulian 00058 = AE 1907, 00046 = ADBulgar 00076 = IBulgarien 00002 = ArchBulg-2019-48,6
Datierung: 361 bis 362         EDCS-ID: EDCS-34200053
Provinz: Thracia         Ort:
Imp(eratori) [Caes(ari)] Fl(avio) Cl(audio) Iuliano Pi(o) Felici / venerabili ac triumfatori / semper Augusto pontifici / maximo Germ(anico) maximo / Alaman(nico) maximo Franc(ico) / maximo Sarm(atico) maximo / imperatori VII cons{s}(uli) III / patri patriae proconsuli / recuperata re publica [[[quam]]] / [[[infectam u]sque f[atale exitium]]] / [in antiquam cen]su[ram dignita]/[temque revocavit]
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12328 (p 2316,45) = CIL 03, 14207,12 = CLE 01805 = ADBulgar 00082 = ILCV 00018 = D 08954 = IBulgarien 00184 = CLEThr 00005
Datierung: 450 bis 457         EDCS-ID: EDCS-29100141
Provinz: Thracia         Ort:
Funditus hanc statuit Marcianus E[3 aulam(?)] / serius in regnum missus post n[3] / [re]ru[m vim ce]l[e]r[i] m[e]d[ici]na [temperat acrem] / [e]r[i]gi[t in] melius quem lapsu[m acceperat] / orbem // "GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: carmina;  inscriptiones christianae;  nomen singulare;  tituli operum;  viri

Publikation: CIL 03, 12389 = ADBulgar 00109 (p 370)
Datierung: 201 bis 350         EDCS-ID: EDCS-29100220
Provinz: Moesia inferior         Ort:
]m cum fi[l]iis Aurelio[s] / [Marti]alem(?) et Salvianum p(erfectissimos) v(iros) Iun(ium) / [Aulo]zene(m) Ziepyr(um) opus perfe[c]/[t]um manet perpetua / d[ivi]nitas(?)
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo equester;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: ADBulgar 00110
Datierung: 301 bis 400         EDCS-ID: EDCS-11700819
Provinz: Moesia inferior         Ort:
]o [H]on[ora]/tus(?) v(ir) c(larissimus) vic(arius) [Thr(aciae?)] / dedit p(ondo) L
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  tituli operum;  viri

Publikation: ADBulgar 00111 = AE 1907, 00049
Datierung: 101 bis 350         EDCS-ID: EDCS-11700820
Provinz: Moesia inferior         Ort:
resti]/[t]uere deb[e]bit e[3 impet]/rare(?) possitis nullum autem metum sust[i]nere deb[ebitis(?) 3] / restituentur quandoquidem non eosdem per F[3] / ductos esse constet in dubium vero non venit [3]/tis competens obsequium vobis exhibere deb[eant(?) 3 li]/bertatem propriam voluerint obtinere aut [3]/bunt aut pretia vobis exsolv[ent 3] / pretia postulare quae [3] / vendendi qu[ae 3] / prov[
Inschriftengattung / Personenstatus: leges

Publikation: CIL 03, 12383 = ADBulgar 00112          EDCS-ID: EDCS-29100219
Provinz: Moesia inferior         Ort:
]ti vi[3] / [3] im[pe]/[3]e Luci / [3] Titi / [3]el na/[3]nis / [3]is den/[3]odvic / [3]i peg/[3]enus / [3]ior / [3]enit / [3]o ver[o] / [3] et ma/[3]uo pe/[3]sus ex / [3]m fil/[3] II (I)tali/[ca(?) 3]igo nu/[3]s nomo/[
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  viri

Publikation: CIL 03, 12508 = ADBulgar 00119 = AE 1895, 00055
Datierung:bis 600         EDCS-ID: EDCS-29100027
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Fines ter/rae vici
Inschriftengattung / Personenstatus: termini
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14420 = ADBulgar 00124 = ILBulg 00024 = Lungarova-2012, 00140
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-30200655
Provinz: Moesia inferior         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro salu/te L(uci) Eubini / et meorum / omnium
Inschriftengattung / Personenstatus: praenomen et nomen;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14207,17 = ADBulgar 00125
Datierung: 244 bis 249         EDCS-ID: EDCS-30000416
Provinz: Thracia         Ort:
[I]o(v)i Optimo / Maximo / ara(m) voto / li<b=V>e(n)s po(s)uit / pr(o) salut(e) I(m)p<e=A>/[r]atori(s) A(u)gust[i] / Septimius [Cl]/a[r]us vet(e)ra(n)us / legion(is) V Ph(ilippianae) [M(acedonicae)] / Pia Fidel[is] / [pr]o salute Au[gg(ustorum)] / e[t] dom(inorum) n(ostrorum)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  milites;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 14427 = ADBulgar 00126 = ILBulg 00399 = CCID 00076
Datierung: 171 bis 300         EDCS-ID: EDCS-29100442
Provinz: Moesia inferior         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) / [A]u[r]el(ius) An/[t]iochia/nus sa[c(erdos)] / Flavius / [
Inschriftengattung / Personenstatus: sacerdotes pagani;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 07466 = ADBulgar 00128 = Lungarova-2012, 00439
Datierung: 153 bis 153         EDCS-ID: EDCS-27800519
Provinz: Moesia inferior         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / [et] Iunoni Re[gi]/[n(ae)] pro s(alute) Imp(eratoris) T(iti) A[el(i)] / [An]ton[i]n[i] Pii Au[g(usti) et] / [M(arci) A]ur(eli) Veri Ca[es(aris) et] / [pr]o s(alute) vici et [sua et] / [suor(um)] pos(uit) Bu[r]/ti[nus] / [ci]vis Tomita[nus] / [ma]gis(ter) vic(i) de s[uo et] / [De]metriu(s) filiu[s] / [Rufin]o et Pr(a)esent[e co(n)s(ulibus)] / [c(uram) a(gente) Sim]ia(?) v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  nomen singulare;  ordo decurionum;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12394 (p 2316,45, 2316,47) = ILBulg 00192 = ADBulgar 00129 = AE 1895, 00043 = Lungarova-2012, 00203
Datierung: 205 bis 205         EDCS-ID: EDCS-29100225
Provinz: Moesia inferior         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Iuno/ni Reg(inae) M(arcus) Aurelius / Maximus eq(ues) leg(ionis) / I Ital(icae) Antoninia/{a}nae quod vover/[a]t Imp(eratore) Anto[n]in[o] Aug(usto) / II co(n)s(ule)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12350 = ADBulgar 00137 = ILBulg 00046 = Lungarova-2012, 00152
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-29100325
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Im(petratus?) N(uminibus) eor(um) v(otum) [l(ibens)] r(eddidit?)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: ADBulgar 00139
Datierung: 51 bis 300         EDCS-ID: EDCS-11700821
Provinz: Thracia         Ort:
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et] Iuno[ni
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: CIL 03, 08081 (p 2316,45, 2328,98) = CIL 03, 12646 = ADBulgar 00141 = D 03971
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-29700202
Provinz: Moesia superior         Ort:
Diti Patri et Proser/pinae Regin(ae) / Q(uintus) Sab(inius) Vital(is) pr(imus) Augus/talium
Inschriftengattung / Personenstatus: seviri Augustales;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 06127 (p 2316,45) = CIL 03, 07426 = ADBulgar 00146 = ILBulg 00029 = CIMRM-02, 02249
Datierung: 101 bis 150         EDCS-ID: EDCS-27800905
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(eo) I(nvicto) M(ithrae) / M(arcus) Titius / Maximus / IIviralis / col(oniae) voto / libens po/suit scr(ipsit) Aelian(us)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  ordo decurionum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 14411 = ADBulgar 00147 = ADBulgar 00167 = ILBulg 00031 = CIMRM-02, 02239
Datierung: 171 bis 270         EDCS-ID: EDCS-30100800
Provinz: Moesia inferior         Ort:
G(aius!) Plotius Maro / aram Invicto / posuit / [pr]o s[e et suis
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 13721 = ADBulgar 00150
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-29601656
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[Dis Co(n)serv]atorib[us] / [3 T]icinu[s] / [et 3]ver p[ro] / [3 Ant]onina(?) s[o]/[rore sua e]t Ticin[o] / [patre(?) vot]um qu[od] / [illi su]sceperun[t] / [3]io Dianio m[ag(istro)] / [imp]erio Numinu[m] / [cu]m gaudio repra[e]/[se]n[t]averunt
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  ordo decurionum;  tituli sacri;  viri

Publikation: CIL 03, 07470 = CIL 03, 14210 = ADBulgar 00160
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-28500188
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Apol(lini) Sancto / Antonius / Zinenis / princeps / p(ro) s(e) et suis / vo(tum)
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 14411 = ADBulgar 00147 = ADBulgar 00167 = ILBulg 00031 = CIMRM-02, 02239
Datierung: 171 bis 270         EDCS-ID: EDCS-30100800
Provinz: Moesia inferior         Ort:
G(aius!) Plotius Maro / aram Invicto / posuit / [pr]o s[e et suis
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 12365 = IGLNovae 00011 = ILBulg 00279a = ADBulgar 00168 = Lungarova-2012, 00318
Datierung: 101 bis 250         EDCS-ID: EDCS-29100210
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[A]cutia / [L]iberalis / [p]ro se et / suis Dian/(a)e v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sacri;  tria nomina
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12370 (p 2316,45) = CIL 03, 12375 = CIL 03, 14209 = ADBulgar 00169 = Montana-02, 00023 = Montana-02, 00145 = Lungarova-2012, 00018
Datierung: 198 bis 201         EDCS-ID: EDCS-29100212
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D<i=E>ana[e] Reg(inae) / pro sa[l(ute) C(ai)] / Ovini T[ertulli] / co(n)s(ularis) Q(uintus) V[3] / cum f[ilio suo] / Victo[rino] // Raesi/us Pudens / primiscrin(ius) / officin(ae) n(ostrae) / cum suis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo senatorius;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12373 = ADBulgar 00170 = Montana-02, 00054 = Lungarova-2012, 00047
Datierung: 161 bis 170         EDCS-ID: EDCS-29100214
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[Dianae Re]ginae et / [Apol]lini pr[o] / [salute M(arci)] Ser[vili] / [
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 07447 (p 2316,45) = ADBulgar 00171 = CBI 00644 = Montana-01, p 70 = Montana-02, 00056 = Lungarova-2012, 00049
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-27800512
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[Dianae] et Ap/[olli]ni Sanctis / [V]illanius(?) T[r]/[o]ilus b(ene)[f(iciarius)] co(n)s(ularis) / leg(ionis) I Ital(icae) [con]/servatu[s] / ab eis v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 13722 (p 2316,45) = CIL 03, 14207,41 = D 09274 = ADBulgar 00172 = AE 1900, 00014 = Lungarova-2012, 00132
Datierung: 222 bis 235         EDCS-ID: EDCS-29601657
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Dianae Scop/titiae pro salu/te d(omini) n(ostri) Sev(eri) [Ale]x(andri) / Pii Aug(usti) Domi/tianus eiu[s] / vil(icus) v(otum) c(um) s(uis) l(ibens) / p(osuit)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  nomen singulare;  officium/professio;  servi/servae;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14413 = ADBulgar 00174 = AE 1900, 00013 = Lungarova-2012, 00131
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-11700822
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[D]iana [I]nit[i]a // Val(erius) Valens votum / ex vico Siamao
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12379 (p 2316,45) = CIL 03, 14207,39 = ADBulgar 00181 = Montana-02, 00076 = Lungarova-2012, 00080
Datierung: 51 bis 300         EDCS-ID: EDCS-29100218
Provinz: Moesia inferior         Ort:
C[e]r[e]ri / sacrum / Dionysi/us Serapi/aci Aug(usti) / n(ostri) disp(ensatoris) / vi<c=K>(arius) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  officium/professio;  servi/servae;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12349 (p 2316,45) = ILBulg 00040 = ADBulgar 00192 = Lungarova-2012, 00150
Datierung: 71 bis 150         EDCS-ID: EDCS-29100321
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Quadr/ivi(i)s
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12417 (p 2316,15) = ADBulgar 00201 = ILBulg 00400 = D 07179 = Lungarova-2012, 00286
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-29100185
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Genio / [e]mpori(i) Pir[e]/[tensium
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: ADBulgar 00210         EDCS-ID: EDCS-11700823
Provinz: Thracia         Ort:
Aur(elius) Mucianus vet(eranus) ex op[t(ione)] / leg(ionis) VIII Au(gustae) l(aetus) l(ibens) m(erito) p(osuit)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: ADBulgar 00211 = CCET-02-02, 00557
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-11700824
Provinz: Moesia inferior         Ort:
P]r[i]mus purpu[r(arius)]
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  officium/professio;  tituli sacri;  viri

Publikation: CIL 03, 13719 (p 2316,45) = ADBulgar 00217 = AE 1895, 00062
Datierung: 222 bis 235         EDCS-ID: EDCS-29601655
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Valer(ius) / Antoni/nus spec(ulator) / leg(ionis) I Ital(icae) / Severia/nae / v(otum) l(ibens) s(olvit)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 12455 = ADBulgar 00220 = IScM-04, 00111 = AE 1895, 00058
Datierung: 238 bis 238         EDCS-ID: EDCS-29100161
Provinz: Moesia inferior         Ort:
receptus] / [e]x captivi/tate barb(arorum) / Pio et Proc(u)lo co(n)s(ulibus) / ex voto
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14433,1 = ADBulgar 00226 = IScM-04, 00133 = AE 1902, 00132
Datierung: 226 bis 226         EDCS-ID: EDCS-30200668
Provinz: Moesia inferior         Ort:
] scutu(m) spata(m) [p]u[g]/ellares ar<g=C>en{i}t/o tectas Imp(eratore) d(omino) n(ostro) / A(le)x(andro) Aug(usto) et Mar[c(ello)] / co(n)s(ulibus)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADBulgar 00228
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-11700825
Provinz: Moesia inferior         Ort:
] / A(uli?) Iun[i(?)] / Lib[anias?] e[t] / Vinu[l]u[s? p(ecunia)] s(ua)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: ILCV 01941 = ADBulgar 00233 = IBulgarien 00084
Datierung: 401 bis 600         EDCS-ID: EDCS-11700826
Provinz: Moesia inferior         Ort:
De donis d(e)i et / s(an)c(t)i Cosma et Dami(ani) / construi iuss[it] / Stefanus dia<c=K>(onus)
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  nomen singulare;  sacerdotes christiani;  tituli operum;  viri
Material: lapis
Kommentar: Text teilweise mit griechischen Buchstaben

Publikation: CIL 03, 14207,21 (p 2316,45) = ILCV +01089 = ILCV 01836 = ILCV +01941 = ADBulgar 00234 = IBulgarien 00053
Datierung: 301 bis 500         EDCS-ID: EDCS-29900506
Provinz: Moesia inferior         Ort:
]si cori AS[3] / [ 3 ho]c oratorium [3] / [pr]esb<y=V>terum u[3] / [e]piscopii et IOI[3] / [q]uae dicitur Nic[3]/num peccatis [
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  sacerdotes christiani;  tituli operum

Publikation: CIL 03, 07428 (p 2316,45) = ADBulgar 00370 = Conrad 00463 = ILBulg 00056
Datierung: 101 bis 130         EDCS-ID: EDCS-27800503
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) [M(anibus)] / C(ai) Iuli C(ai) [f(ilii)] / Col(lina) Cele/ri veter(ano) / leg(ionis) V Mac(edonicae) / et Iuliae / Tyche / C(aius) Iulius Cres/cens |(centurio) leg(ionis) I / Italic(ae) / parentib(us) piissimis fec(it)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14407a = ADBulgar 00371
Datierung: 151 bis 300         EDCS-ID: EDCS-30100797
Provinz: Thracia         Ort:
[D(is) M(anibus)] / [6] / TRII[3] / vex[illarii 3] / OLI[3] / FV3] / TA[3] / I[3] / IT[3] / an[nos(?)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: CIL 03, 12649 (p 2328,98) = ADBulgar 00372
Datierung: 51 bis 250         EDCS-ID: EDCS-29100119
Provinz: Moesia superior         Ort:
D(is) M(anibus) / memoriae / Numitoriae / Proculae / C(ai) Numitori / Senecae / [vet(erani) l]eg(ionis) VII Cl(audiae) / [
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12452 (p 2316,48) = ADBulgar 00373 = Conrad 00363 = AE 1895, 00050
Datierung: 51 bis 150         EDCS-ID: EDCS-29100160
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Cornel(iae) Alex(a)ndr(a)e / q(uae) vix(it) an(nos) XXIIII m(enses) III d(ies) X / T(itus) Fl(avius) Marcianus / praef(ectus) eq(uitum) al(a)e Atect(origianae) / uxori piissim(a)e / p(ecunia) s(ua)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  ordo equester;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14207,14 = ADBulgar 00374 = AE 1902, 00135 = AE 1903, 00245 = Sharankov-2011, p 148
Datierung: 201 bis 350         EDCS-ID: EDCS-30000415
Provinz: Thracia         Ort:
D(is) [M(anibus)] / Coelia[nae(?) 3] / Verus [3] / a commen[tariis] / provinc(iae) T[hrac(iae)] / coniugi ka[rissimae(?)]
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  officium/professio;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14213,2 (p 2316,45) = ADBulgar 00375 = IScM-04, 00120
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-30000431
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Aeliae Avi/liae qua[e] / vixit an/nis XXXV / Iulius Iuli/anus |(centurio) leg(ionis) / [3 fi]eri [ius]/[sit(?)]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 07471 (p 2316,15) = ADBulgar 00376 = Alumnus 00056
Datierung: 151 bis 300         EDCS-ID: EDCS-28500189
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Myrizmo alumno / Cosconius Ingenu(u)s / dec(urio) posuit
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  ordo decurionum;  servi/servae;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 12651 (p 2316,45) = CIL 03, 14497 = ADBulgar 00377
Datierung: 51 bis 200         EDCS-ID: EDCS-29100120
Provinz: Moesia superior         Ort:
D(is) M(anibus) / L(ucio) Aebutio / L(uci) f(ilio) Pap(iria) Gra/to v(ixit) a(nnos) LVI / h(ic) s(itus) e(st) / Aebutia / Mar[cia(?)] / con[iugi
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 07422 (p 2316,45, 2316,47) = ADBulgar 00378
Datierung: 51 bis 150         EDCS-ID: EDCS-27800499
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / L(ucio) Domit(io) / Narcis/so q(ui) v(ixit) a(nnos) LXX / h(ic) s(itus) e(st) C(aius) Iul(ius) / Maximus / o(rnatus) o(rnamentis) decu/rionalib(us) / amico / merit(o)
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 00756 (p 993, 1338) = ADBulgar 00379 = Conrad 00384 = IGLNovae 00080 = PLINovae p 173 = ILBulg 00302 = AE 2006, +01203 = AE 2010, +01410
Datierung: 171 bis 230         EDCS-ID: EDCS-27100028
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / L(ucio) Cornelio / Mampsala/chano vixit / annos VI L(ucius) Cor/nelius Fronto / vet(eranus) ex imag(inifero) leg(ionis) / I Ital(icae) pater et Vi/bia Marcia ma/ter filio pientis/simo honoris / causa bene me/renti posue/runt viato/r<e=I>s {h}avetis
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14434 = ADBulgar 00380 (p 376) = IScM-04, 00127
Datierung: 51 bis 200         EDCS-ID: EDCS-30200669
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Val(eri) Dio/cati qui / vixit an(n)i(s) / LXX et / Marinae / Demetriae / [
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 14211,04 (p 2316,45) = ADBulgar 00381 = Conrad 00453 = ILBulg 00083
Datierung: 131 bis 170         EDCS-ID: EDCS-30000423
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Servil(io) / Valen/tino / vix(it) ann(os) / XXV Ser(vilius) / Valens / sibi et fil(io) / vivus / fecit
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14423 = ADBulgar 00382 (p 376) = Conrad 00370 = ILBulg 00341 = CCET-02-02, 00622 = Tomas-2016, p 174
Datierung: 151 bis 200         EDCS-ID: EDCS-30200660
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Tib(erio) Claudio / Valenti et / Corini Tib(erius) / [C]l(audius) Secund/us pater et / [C]l(audia?) Fortu/nata ma/ter
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 07416 (2316,45) = CIL 03, 14207,16 = ADBulgar 00383
Datierung: 71 bis 130         EDCS-ID: EDCS-28500170
Provinz: Thracia         Ort:
D(is) M(anibus) / Helvi/[di]o Pris[c]o e(quiti) R(omano) / [L]aur(enti) Lav(inati) / [m]i[l]itia[e pe]/[titori
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo equester;  sacerdotes pagani;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: ADBulgar 00384 (p 376)
Datierung: 301 bis 400         EDCS-ID: EDCS-11700827
Provinz: Thracia         Ort:
D(is) M(anibus) A<e=I>lio et sibi Q() / pos{s}(u)it memoria[m] / pos{s}(u)it Quirianus / Aelio suo Quinto / scutario vix(it) an/nos XXXV qui [milita]/[vit annos X]V(?) [
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: CIL 03, 14212 (p 2316,45) = ADBulgar 00385 = Conrad 00111
Datierung: 231 bis 250         EDCS-ID: EDCS-30000429
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Val(erio) Hercu(lano?) / Val(eri) Silva/ni vet(erani) f(ilio) / vix(it) an(n)is XII / me(nsibus) VI / Cl(audia) Secun(dina) / mat(er) f(ilio) b(ene) [me]r(enti?) / Firmi vic(arii) [f(ilia?)] / p(osuit)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  nomen singulare;  officium/professio;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14458,1 = IGRRP-01, 00661 = IGBR-01, 00218 = ADBulgar 00386 = CBI 00655          EDCS-ID: EDCS-30200686
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / et memoriae Antistiae Firmi/n(a)e co(n)iugi rarissim(a)e quae vixit / mecum ann(os) XXIII Malius Secundus / b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) maritus fecit me poni // "GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 14211,07 (p 2316,45) = ADBulgar 00387 (p 376)
Datierung: 151 bis 300         EDCS-ID: EDCS-30000426
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[D(is) M(anibus?)] / [Infer]nis(?) / [3 Au]relio / [3 qui] mil(itavit) / [in leg]ione / [3 bene] / [merenti(?)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: CIL 03, 14211,02 = ILBulg 00016 = ADBulgar 00388 = AE 1896, 00117 = AE 1900, 00025 = Lungarova-2012, 00153
Datierung: 101 bis 150         EDCS-ID: EDCS-30000421
Provinz: Moesia inferior         Ort:
M(arco) Titio / M(arci) fil(io) Pap(iria) / Maximo / IIvirali / iter(um) q(uin)q(uennali) / col(oniae) fla/mini per/pet(uo) praef(ecto) / saltus / patr(ono) fabr(um) / Narcis/sus actor
Inschriftengattung / Personenstatus: officium/professio;  ordo decurionum;  sacerdotes pagani;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14213 (p 2316,45) = ADBulgar 00389
Datierung: 151 bis 350         EDCS-ID: EDCS-30000430
Provinz: Moesia inferior         Ort:
patri] / bene me/renti fi/lius posu/[i]t An(nius?) pro Fla/via Inge/nua{e} vi/xit annis / [
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: ADBulgar 00390
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-11700828
Provinz: Moesia inferior         Ort:
et] / [3]mae / [Cri]spina / [mat(er) f]ili(i)s piis(simis)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales

Publikation: CIL 03, 12398 (p 2316,45) = CIL 03, 14207,40 = ADBulgar 00391 = Conrad 00479 = ILBulg 00249
Datierung: 151 bis 250         EDCS-ID: EDCS-29100166
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / C(aius) Val(erius) Severus / [mil(es)] leg(ionis) p(rimae) I(talicae) c[on]iu[gi] / s[uo] Vol(umnia) Marcia/[na p]osuit memo/ria(m) vixit ann/is [XX]XXV / [pos(uit?)] tit(ulum) feli/(citer?)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli operum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14421 = ADBulgar 00392 = Conrad 00420 = ILBulg 00133 = AE 1903, 00249 = Tomas-2016, p 185
Datierung: 201 bis 250         EDCS-ID: EDCS-30200656
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Aurel(ius) Drigis/sa vet(eranus) vixit / an(nos) L m(enses) V d(ies) [3] / Valeria coniux / vixit an(nos) XLIII / Ael(ius) Vale{i}ntinus / filius [vix]it an(nos) X[1] / et Ael(iusa?) Sissa vix(it) an(num) I / Aur(elius) Vitalis / patr(onis) bene [me]/ren[[tib(us) posuit]]
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  milites;  mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14501 = ADBulgar 00393
Datierung: 101 bis 250         EDCS-ID: EDCS-30200712
Provinz: Moesia superior         Ort:
D(is) M(anibus) / Aur(elius) Flavianu/s dec(urio) col(oniae) Ra(tiariae) / v(ixit) an(nos) L stat t/itulus bene m/eriti filii co(n)/iuxque(!) p/o<s=B>uerunt
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  ordo decurionum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 07421 (p 2316,45) = ADBulgar 00394 = Montana-02, 00121
Datierung: 71 bis 150         EDCS-ID: EDCS-27800498
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / C(aius) Iul(ius) Aemilianus / vet(eranus) leg(ionis) VII Cl(audiae) / vixit annis / LX me(n)sibus X / diebus IIII (A)emil(ianus) / Vitalis m(iles) pr(a)et(orianus) / fil(ius) et Dudis fra(ter) / et Victor et / Iul(ius) et Ael(ius) fil(ii) kari(ssimo?) / patri bene me/renti posueru/nt
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 14207,20 = CIL 03, 14417,2 = ADBulgar 00395 = Conrad 00451 = ILBulg 00079
Datierung: 171 bis 230         EDCS-ID: EDCS-30000418
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) s(acrum) / Ulpius / Avediur(us?) / vix(it) an(n)i[s
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14418 = ADBulgar 00396 = Conrad 00446 = ILBulg 00080
Datierung: 151 bis 250         EDCS-ID: EDCS-30200653
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Ulpius / Iulianus vi/xit annis LXXIII / Ulp(ia) Valenti/na M(arcus) Ulpi(us) / Cresce(n)s / p(atri) b(ene) m(erenti) p(osuerunt)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 06131 (p 2316,45) = CIL 03, 07454 = ADBulgar 00397 = Conrad 00510 = ILBulg 00168
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-27800910
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Ma[r]c[i]an[u]s / vet(eranus) ex ordi/nato vixit / annis CIIII / et Veneria Va/lentina qui et / Pelma coniux / carissima vi/vo suo sibi / fecerunt / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12377 (p 2316,45) = Conrad 00498 = D 08558 = ADBulgar 00398 = Montana-02, 00130 = AE 1893, 00117
Datierung: 271 bis 330         EDCS-ID: EDCS-29100217
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Aurelius / Crescen/tio ex pr(a)e/positis / et Vincen/(t)ia coniu/nx eius Au/reli(a)e Verici(a)e / bruti suae q/ui(!) vixit ann/is XXIIII bene / merit(a)e titul/<u=O>(m) posuerunt
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  nomen singulare;  tituli operum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 07431 (p 2316,45) = ADBulgar 00399 = Conrad 00452 = ILBulg 00082
Datierung: 251 bis 300         EDCS-ID: EDCS-27800505
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Aurel(ius) Aprio dec(urio) / col(oniae) et Valen/tilla eius vix(it) ann(is) / X<L=I>V m(ensibus) III d(iebus) V et Apro/nianus filius eiu(s) / vix(it) ann(is) XVIIII m(ensibus) II / d(iebus) VI et Aprilla vix(it) / ann(is) VIIII m(ensibus) V d(iebus) III / et Valentinus vix(it) / ann(is) VI m(ense) uno d(iebus) III / et Aper vix(it) ann(is) III / d(iebus) VI Aprio de(curio) col(oniae) / vi(v)us sibi fecit / et coniugi bene / meritae et filiis / <i=E>nfelicis pos(uit)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  ordo decurionum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12418 (p 2316,47) = ADBulgar 00400 = Conrad 00343 = ILBulg 00397
Datierung: 201 bis 250         EDCS-ID: EDCS-29100186
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / C(aius) Iulius Firmus vixit / annis XXX / [V]al(eria) Pier(is) mater et Ul/p(ia) Marcia c(on)iux et Marc/ia soror et Ingenua / p(ecunia) s(ua)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12436 (p 2316,45) = ADBulgar 00401 = Conrad 00327 = ILBulg 00394 = Tomas-2016, p 180
Datierung: 151 bis 200         EDCS-ID: EDCS-29100155
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / Cl(audia) Clementil/la vixit an/nos XVIII Q(uintus) / Caurisiniu/s Ingenu(u)s / maritus eius / mil(es) et s(ibi) vivo / m(emoriam) p(o)s(uit)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli operum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14426 = ADBulgar 00402 = Conrad 00476 = ILBulg 00406 = AE 1903, 00248
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-30200663
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) [M(anibus)] / Annia D[e]/tustaina vix(it) / ann(os) LVIII / Iustus Rescu/pori(s) bul(euta) con/iugi b(ene) m(erenti) / posuit
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  ordo decurionum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 07415 (p 2316,45) = ADBulgar 00403 = IBulgarien 00006 = ZPE-156-242 = AE 2006, 01256
Datierung: 301 bis 400         EDCS-ID: EDCS-28500169
Provinz: Thracia         Ort:
D(is) M(anibus) Fl(avius) / Felix sig(nifer) d(e) / n(umero) Divit(ensium) vixit / an(nos) XXX civis Am/bianensis
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 12361 = Conrad 00425 = ILBulg 00122 = ADBulgar 00404 = AE 1895, 00042
Datierung: 31 bis 100         EDCS-ID: EDCS-29100206
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Sulpicius / Massa ve/ter(anus) alae / Hispan(orum) n/at(ione) Tung(er) vix(it) / ann(os) LX me/r(uit) an(nos) XXXV / h(ic) s(itus) e(st) coni/ux Pieris f(aciendum) / c(uravit)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12348 (p 2316,45) = CIL 03, 12348 = Conrad 00482 = ILBulg 00051 = ADBulgar 00405 = PLINovae p 205 = AE 1891, 00081
Datierung: 31 bis 70         EDCS-ID: EDCS-29100323
Provinz: Moesia inferior         Ort:
C(aius) Vibi/us C(ai) f(ilius) / Fab(ia) Fro/nto do/mo Bri/xia vet(e)/r(anus) leg(ionis) V / Ma[c(edonicae)] / vi/x(it) [an]n(os) / LXXIIII(?)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 07452 (p 2316,45) = D 02270 = ADBulgar 00406 = Conrad 00514 = ILBulg 00179 = PLINovae p 204 = AE 2001, +01731 = AE 2008, +00264
Datierung:bis 3         EDCS-ID: EDCS-27800513
Provinz: Moesia inferior         Ort:
L(ucius) Plinius Sex(ti) f(ilius) / Fab(ia) domo / Trumplia / mil(es) leg(ionis) XX / annorum XLV / stipendiorum XVII / hic situs est / testamento fieri / iussit / Secundus / L(uci) Plini et P(ubli) Mestri / libertus fecit
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  milites;  praenomen et nomen;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14415 = ADBulgar 00407 = Conrad 00432 = ILBulg 00053
Datierung: 51 bis 70         EDCS-ID: EDCS-30200649
Provinz: Moesia inferior         Ort:
C(aius) Anni/us C(ai) f(ilius) / Ani(ensi) Milo / Luca vet(eranus) / leg(ionis) V Mac(edonicae) / vix(it) ann(os) / LX [h]er/[es
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12395 (p 2316, 45, 2316,47) = ADBulgar 00408 (p 376) = ILBulg 00166
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-29100226
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Densela / Drulent(is) / vixit a/nnis LX / Bitus e(quo?) p(ublico?) / coniugi / posuit / be(ne) me/(renti)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  ordo equester;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: ADBulgar 00409
Datierung: 131 bis 150         EDCS-ID: EDCS-11700829
Provinz: Thracia         Ort:
C(aius) Cael(ius) A[n]/nius M[ax]/imus mi[l(es)] / leg(ionis) I Ital(icae) / dom(o) Ha[d(rianopoli)] / h(ic) s(itus) e(st)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 14419 = ADBulgar 00410 = Conrad 00434 = ILBulg 00077
Datierung: 131 bis 170         EDCS-ID: EDCS-30200654
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Maria Ma/ryllina et / Marius Iu/stus an(norum) III / Marius Aga/thopus liberis / suis n(on?) l(ibens) f(ecit)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 07479 = CIL 03, 12454 = ADBulgar 00411 = IScM-04, 00128 = AE 1888, 00009
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-28500197
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[Vale]riae Irene q[uae] / [vixi]t annis LV Cat[3] / [3]rus vectig[alis] / [Illyrici] vil(icus) stat(ionis) Duros[tori] / [3] rarissimo
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  officium/professio;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: ILBulg 00367 = ADBulgar 00412
Datierung: 171 bis 300         EDCS-ID: EDCS-11301485
Provinz: Moesia inferior         Ort:
M(arcus) Aur(elius) Maximus mil(es) l(egionis) I I[t(alicae) 3] / [3] mem(oriam) bruti Amica posuit et [3] / [3]t rogat et petet pro salu[te sua] / [
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  nomen singulare;  tituli operum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: Conrad 00486 = ADBulgar 00413 = AE 2004, 01234
Datierung: 51 bis 100         EDCS-ID: EDCS-34100031
Provinz: Moesia inferior         Ort:
] / [vix(it) a]nnos XXII // mer(uit) [a]nnos II / Q(uintus) C() Su[r]a / [p]a[t]r[on(us)] piu/s f(aciendum) c(uravit)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 12334 (p 2316,45) = CIL 03, 14207,19 = ADBulgar 00414
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-29100143
Provinz: Thracia         Ort:
Val(erius) Evocatus / vixit a<n=O>nis XLV / Disus titu/[l]u(m) pos(u)it li[b(ens)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  tituli operum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 12445 (p 2316,45) = CIL 03, 14211,12 = ADBulgar 00415
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-29100159
Provinz: Moesia inferior         Ort:
S]ecun[dus 3] / [pra]efectu[s iure] / dic(undo) sit tib[i terra] / levis
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14211 = ADBulgar 00416
Datierung: 131 bis 250         EDCS-ID: EDCS-30000420
Provinz: Moesia inferior         Ort:
vix(it) a]n(nos) II[XX(?)] / [A]el(ius) Ingenu(u)s / [c(ivis)] R(omanus) d(efunctae) con[i]ug(i) / [b]en(e) mer(enti) / [p]osuit
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 14436 = ADBulgar 00417 (p 376) = IScM-04, 00122
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-30200671
Provinz: Moesia inferior         Ort:
] / leg(ionis) XI Cl(audiae) / suo sib[i po]/suit et [3] / an(norum) LXX [3] / [3]t con[
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: CIL 03, 14435 = ADBulgar 00418 = IScM-04, 00121
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-30200670
Provinz: Moesia inferior         Ort:
] / vix(it) [annos] / XXI[3] / M(arcus) Ve[3] / |(centurio) le[g(ionis) XI] / C(laudiae) co[niugi] / pient[issimae] / f(aciendum) [c(uravit)]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: CIL 03, 14211,08 (p 2316,45) = ADBulgar 00419 = Conrad 00317
Datierung: 151 bis 200         EDCS-ID: EDCS-30000427
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / C(aius) Atti[us 3] / m(enses) X [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14412,1 = ADBulgar 00420 = Conrad 00521 = ILBulg 00182
Datierung: 251 bis 300         EDCS-ID: EDCS-30100801
Provinz: Moesia inferior         Ort:
D(is) M(anibus) / [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 14413,1 = ADBulgar 00421 = Conrad 00517 = ILBulg 00213
Datierung: 201 bis 250         EDCS-ID: EDCS-30200645
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Va]leria / [3] tit[u]lum / [posuit]
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli operum;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: ADBulgar 00422
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-11700832
Provinz: Moesia inferior         Ort: Abtatkalesi / Abrittus
S(extus?) Pac[3] / [6] / [6] / vix(it) an(nos) L
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales;  viri

Publikation: CIL 03, 14409,1 = ADBulgar 00423 = AE 1902, 00130
Datierung: 151 bis 350         EDCS-ID: EDCS-30100799
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Geminius Severus evoc(atus) leg(ionis) I It(alicae) / Domi(tius) Celeri(nus) opti(o) Aur(elius) Diony(sius) im(aginifer) Pet(ronius) Inge(nuus) tes(serarius) / Petron(iu)s N[3] cor(nicen) M[e]tt(ius) Aqui(la) im(aginifer) Val(erius) Min() cor(nicen) / Anni(us) Cel(e)r opti(o) Papi(rius) Vale(ns) tub(icen) Pom[ponius 3]N t<u=I>b(icen) / Aurel(ius) Cornelia(nus) c(ustos) a(rmorum) Iul(ius) Felix c(ustos) a(rmorum) Coc(ceius) Urb() cor(nicen) / P[er]enni(us) Primus co(rnicen) Sal(vius) Vale(n)s cor(nicen) Iul(ius) Rus() ev(ocatus)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 14211,05 = ADBulgar 00424 = ILBulg 00081
Datierung: 101 bis 150         EDCS-ID: EDCS-30000424
Provinz: Moesia inferior         Ort:
U]lpius Pol[lio 3]/ae Ingen[uae
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: ADBulgar 00425
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-11700833
Provinz: Thracia         Ort:
[D(is) M(anibus)] / L(ucio) H[3] / co[h(ortis) 3]/arus [3] / a[l]a[e
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: ADBulgar 00426 (p 376)
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-11700834
Provinz: Moesia inferior         Ort:
O]nesi/[mus(?) si]bi et / [3]ae Pri/[mae
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: ILBulg 00340 = ADBulgar 00427 = Tomas-2016, p 166          EDCS-ID: EDCS-11301467
Provinz: Moesia inferior         Ort:
]alie / [3]asi / [

Publikation: CIL 03, 14207,15 = ILCV 00478 = ADBulgar 00428 = IBulgarien 00192 = AE 1903, 00246
Datierung: 301 bis 600         EDCS-ID: EDCS-29900525
Provinz: Thracia         Ort:
Dom<u=O>(m) (a)eterna(m) fecit / do(mi)n(a)e Fl(avius) Moco dome/stic<u=O>s de patria Ar/tacia de vico Calso
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 07469 = CLE 02246 = ADBulgar 00429 = CLEMoes 00047
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-27800520
Provinz: Moesia inferior         Ort:
]niam primus TO[3] / [3] hanc macu[l]am [3] / [3]a reliquit [q]ui [3] / [3] crudele vider[e 3] / [3] ipse pignus su[3] / [3] dulcior huic [3] / [3 m]ihi luc[e]ret r[3] / [3]us [q]uem an[t]e di[em 3] / [3]uit inpro[b]a mors [3] / [3]ac s[ed p]ar[s] abd[3] / [3 qu]e superpo[3] / [3]cet iam credas [3] / [3] L(a)elius hic patri [3] / [3]o cor<p=I>ore [f]a[t]o [3] / [3 f]rater compre[3] / [3 a]b[s]i[t in]vid[ia 3] / [3]tri
Inschriftengattung / Personenstatus: carmina;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: ADBulgar 00439         EDCS-ID: EDCS-11700836
Provinz: Moesia inferior         Ort:
] noxia qu[3] / [3] deser[

Publikation: ADBulgar 00446         EDCS-ID: EDCS-11700837
Provinz: Thracia         Ort:
N

Publikation: CIL 03, 14207,28 = ADBulgar 00449         EDCS-ID: EDCS-29900541
Provinz: Thracia         Ort:
Maxsi/mo(!) / CCC
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  viri

Publikation: ADBulgar 00450         EDCS-ID: EDCS-11700838
Provinz: Thracia         Ort:
Leg(io) I Ital(ica)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00451a         EDCS-ID: EDCS-11700839
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Leg(io) I Ital(ica)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00451b         EDCS-ID: EDCS-11700840
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Le[g(io)] I Ital(ica)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00451c         EDCS-ID: EDCS-11700841
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[L]eg(io) I Ita[l(ica)]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00451d         EDCS-ID: EDCS-11700842
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[Leg(io)] I Ita[l(ica)]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00451e         EDCS-ID: EDCS-11700843
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Leg(io) I [I]t[al(ica)]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00452         EDCS-ID: EDCS-11700844
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Sarm(izegetusae?)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00453         EDCS-ID: EDCS-11700845
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Leg(io) I Ital(ica)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00454a         EDCS-ID: EDCS-11700846
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Leg(io) I I[tal(ica)]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00454b         EDCS-ID: EDCS-11700847
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[L]eg(io) I Ital(ica)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00454c         EDCS-ID: EDCS-11700848
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[Le]g(io) I Ital(ica)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00455         EDCS-ID: EDCS-11700849
Provinz: Moesia inferior         Ort:
I I[t]al(icae?) fig(lina) Cr()
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00456
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-11700850
Provinz: Moesia inferior         Ort:
C(ai) Antoni Magn(i)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis;  tria nomina;  viri
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00457         EDCS-ID: EDCS-11700851
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Leg(io) XI Cl(audia) F(elix) C(andidianae?)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ADBulgar 00458         EDCS-ID: EDCS-11700852
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Le]g(io) XI Cl(audia) F(elix) Tram(ariscae?)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 2008, 00949 = AE 2012, +00020 = ADKS-2008-44 = Thuery-2013, p 555,24          EDCS-ID: EDCS-69000024
Provinz: Germania superior         Ort:
Ven/io si / das
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: aes
Kommentar: fibula, versilbert

Publikation: ADSPM-1969-262
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-64400448
Provinz: Aemilia / Regio VIII         Ort:
] / I[3] / CO[

Publikation: ADSPM-1969-263
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-64400449
Provinz: Aemilia / Regio VIII         Ort:
[3]or / [

Publikation: ADSPM-1976-243
Datierung: -25 bis 30         EDCS-ID: EDCS-64400451
Provinz: Aemilia / Regio VIII         Ort:
] Cael[

Publikation: ADSPM-1976-250          EDCS-ID: EDCS-64400450
Provinz: Aemilia / Regio VIII         Ort:
]et meis [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: ADSPM-1997-41          EDCS-ID: EDCS-70700190
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
(A)bae(us) CXI B
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-1997-42          EDCS-ID: EDCS-70700191
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
(A)bae(us) CXLIX B
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-1997-43         EDCS-ID: EDCS-70700193
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
(A)bae(us) CXCII G
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-1997-44          EDCS-ID: EDCS-70700192
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
(A)bae(us) CL AL
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-2005-348,78          EDCS-ID: EDCS-70800137
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
De monte Gamiano / ex ca(a)sura et politura / Iuli Celsi loco V
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum;  tria nomina;  viri

Publikation: ADSPM-2005-349,79          EDCS-ID: EDCS-71000422
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
De M() G() loc(o) V caesur(a) / Hippa() Poli() Aurelio
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli fabricationis;  tituli operum;  viri

Publikation: ADSPM-2006-384-81          EDCS-ID: EDCS-70800135
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
De ip III a // T(i)b() loc(o) XXXII
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-2006-388,84          EDCS-ID: EDCS-70800134
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
N(umero) XLCIIII DG
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-2006-390,86          EDCS-ID: EDCS-70800151
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
Loc(us) LXXV avr() VA
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-2006-393,88          EDCS-ID: EDCS-70800130
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
[3]CXXXIIII OL / [3]tp bri()
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-2006-395,89          EDCS-ID: EDCS-70800129
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
De monte Ga(miano) loco XXXV / cae(sura) pol() avr()
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-2008-386,82          EDCS-ID: EDCS-70800132
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
N(umero) LIII DG
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-2009-268          EDCS-ID: EDCS-70700204
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
(A)bae(us) CXLVI E
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-2009-270,95          EDCS-ID: EDCS-70900332
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
CC
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli fabricationis
Material: lapis

Publikation: ADSPM-2009-276,99          EDCS-ID: EDCS-70900333
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
IIII
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli fabricationis
Material: lapis

Publikation: ADSPM-2009-278,100          EDCS-ID: EDCS-70900334
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
DXXXIXI
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli fabricationis
Material: lapis

Publikation: ADSPM-2009-312
Datierung: -70 bis -55         EDCS-ID: EDCS-64400447
Provinz: Aemilia / Regio VIII         Ort:
Cn(aeo) Po[mpeio 3] / M(arco) Licin[io co(n)s(ulibus) 3] / aed{e}i[ficium(?)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum

Publikation: ADSPM-2010-340 = AE 2013, 00515
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-64400452
Provinz: Aemilia / Regio VIII         Ort:
] L() F[3] / C(aius?) L[3]E[3] / [3] testament(o) / suo avo et / aviae fieri iussit
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: ADSPM-2013-275a = AE 2013, 00512
Datierung: -27 bis 50         EDCS-ID: EDCS-64400454
Provinz: Aemilia / Regio VIII         Ort:
Q(uintus) Lollius Q(uinti) f(ilius) / Niger sibi et / Q(uinto) Lollio C(aio) f(ilio) Nigr(o) / patri / Tettulenae P(ubli) l(ibertae) Prima(e) / matri / Lolliae Q(uinti) f(iliae) Gratillae / filiae
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: ADSPM-2013-275b = AE 2013, 00513
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-64400455
Provinz: Aemilia / Regio VIII         Ort:
V(iva) f(ecit) / Urbana C(ai) l(iberta) Chelido sib(i) / et C(aio) Urbano Tauro |(centurioni) coh(ortis) / III vigilum et C(aio) Urbano / Trophimo coniugi bene / merenti et C(aio) Urbano Tau/ro filio et libertis libertab(usque) / item a parte mon<u=I>menti si/nistra locum inter arbo/res IIII in frontem p(edes) XXX / in agrum pedes XXX
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  milites;  mulieres;  tituli operum;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: ADSPM-2013-282 = AE 2013, 00514
Datierung:bis 100         EDCS-ID: EDCS-64400453
Provinz: Aemilia / Regio VIII         Ort:
C(aius) Geminius / Philargyrus / sibi et / Geminiae C(ai) l(iberta) / Hospitae
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: ADSPM-2016-343 = Epigraphica-2019-578,4
Datierung: -70 bis -31         EDCS-ID: EDCS-76800058
Provinz: Aemilia / Regio VIII         Ort:
V(ivus) / L(ucius) Helonius / C(ai) f(ilius) Saccus / sibi et Prim/a(!) Helonia(!) L(uci) l(iberta) Dapinis(!) et / libertis
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: RRMAM-03-06, 00032b = SEG-54, 01407 = AE 1005, 01499
Datierung: 293 bis 408         EDCS-ID: EDCS-70200317
Provinz: Lycia et Pamphylia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: SEG-46, 01351 = AE 1009, 00208         EDCS-ID: EDCS-55702365
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
"GR"

Publikation: IDR-03-01, 00168 = AE 1977, 00699 = AE 2006, 01108 = AE 1012, 01246
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-11200472
Provinz: Dacia         Ort:
D(is) M(anibus) / Procu[la 3] / Batava [vix(it?)] / an(nos) XXVI A[
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina

Publikation: AE 1026, 01177c         EDCS-ID: EDCS-75300223
Provinz: Raetia         Ort:
[3]MV[3]
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 08, 18815 = CIL 08, 18950 = ILAlg-02-02, 04629 = AE 2017, +00050 = AE 1027, +01745         EDCS-ID: EDCS-25600173
Provinz: Numidia         Ort:
Baebia Quinta / L(uci) f(ilia)
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  tituli sepulcrales;  tria nomina
Material: lapis

Publikation: CIL 06, 00410 (p 3005, 3756) = CIL 06, 30760 = D 01707 = CCID 00372 = AE 1888, +00064 = Pahl-2010, 00047
Datierung: 198 bis 209         EDCS-ID: EDCS-17300563
Provinz: Roma         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) / pro salute Augg(ustorum) nn(ostrorum) / L(uci) Septimi Severi Pii / Pertinacis et M(arci) / Aureli Antonini [[et]] «Pii» / [[Getae Caesaris]] «Felicis Aug(usti)» et / Iuliae Aug(ustae) et s(enatus) p(opuli)q(ue) R(omani) / Semnus Augg(ustorum) nn(ostrorum) lib(ertus) optio / tabellariorum stationis / marmorum aram posuit // I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) / pro salute Augg(ustorum) nn(ostrorum) / L(uci) Septimi Severi Pii / Pertinacis et M(arci) / Aureli Antonini [[et]] «Pii» / [[Getae Caesaris]] «Felicis Aug(usti)» et / Iuliae Aug(ustae) et s(enatus) p(opuli)q(ue) R(omani) / Semnus Aug(ustorum) nn(ostrorum) lib(ertus) op/tio tabellariorum statio/nis marmorum aram posuit
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  liberti/libertae;  litterae erasae;  litterae in litura;  mulieres;  nomen singulare;  officium/professio;  tituli operum;  tituli sacri;  viri

Publikation: CIL 08, 00086 = CIL 08, 00087 = CIL 08, 00088 = CIL 08, 00089 = CIL 08, 00090 = CIL 08, 00091 = CIL 08, 11227 = AE 1888, +00161 = AE 1987, 01033 = AE 1988, 01104 = AE 1994, 01839          EDCS-ID: EDCS-14900045
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Madd(en)s(is) lacus d(e)d(icatio) / cons<e=A>cratio Silv(ani) / Mercuri / d(ivini) N(uminis) Boni Fati
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: rupes

Publikation: CIL 08, 18025 = CBI 00824 = CIMRM-01, 00153 = AE 1888, 00001 = AE 1992, 01855          EDCS-ID: EDCS-24701248
Provinz: Numidia         Ort: El Gehara
Soli Invicto / Mithrae / [Iu]lius Florus / [|(centurio)] leg(ionis) III Aug(ustae) [C(aius) Iuli]us Pastor / [de]c(urio) al(ae) I Pann(oniorum) / [Pom]ponius Ma/[xi]mus b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) / [v(otum) s(olverunt) l(ibentes) a(nimo)]
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: CIL 08, 18024 = AE 1888, 00002          EDCS-ID: EDCS-24701247
Provinz: Numidia         Ort: El Gehara
[Deo] Sancto / [Mal]agbelo / [Macr]obius(?) Se/[c]undus aram / instituit et / dedicavit / v(otum) s(olvit) l(ibens) a(animo)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: CIL 08, 17722 = D 03879 = AE 1888, 00003          EDCS-ID: EDCS-24500176
Provinz: Numidia         Ort:
Numini / [Ny]mpharum / et Draconi / Abidius Bassus / trib(unus) cur(ator) m(unicipii) M(asculitani?) / votum dedit
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: CIL 03, 11107 = CSIR-Oe-01-03, 00196 = MaCarnuntum 00061 = CSIR-Oe-Carn-S-01, 00252 = GeA 00260 = AEA 2010, +00006 = AEA 2011/12, +00022 = AE 1888, 00004 = AEA 2016/17, +00003 = AEA 2016/17, +00041 = AEA 2016/17, +00042
Datierung: 51 bis 200         EDCS-ID: EDCS-30000220
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Dis d(e)abus / et G(enio) |(centuriae) eius / L(ucius) Calven(tius) / Victor / optio d(onum) / d(edit)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 11138 = D 04286 = MaCarnuntum 00041 = CSIR-Oe-Carn-S-01, 00330 = AEA 2001/02, +00019 = AEA 2006, +00016 = AEA 2008, +00019 = AEA 2010, +00006 = AE 1888, 00005 = AEA 2016/17, +00041 = AEA 2016/17, +00042
Datierung: 171 bis 300         EDCS-ID: EDCS-29100232
Provinz: Pannonia superior         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Heliopoli/tano / L(ucius) Pompeius / Caeneus / princeps / leg(ionis) XIIII G(eminae) M(artiae) V(ictricis) / ex viso v(otum) s(olvit) / l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 11187 = MaCarnuntum 00298 = CSIR-Oe-Carn-S-01, 00621 = AEA 2010, +00006 = AEA 2011/12, +00022 = AE 1888, 00006
Datierung: 250 bis 251         EDCS-ID: EDCS-30000288
Provinz: Pannonia superior         Ort:
Pro salute / Etruscilla[e] / Aug(ustae) matris / castrorum / [[
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  mulieres;  tituli sacri

Publikation: CIL 03, 11196 = MaCarnuntum 00326 = Legio-XV-Apo 00222 = AEA 2006, +00007a = AEA 2007, +00013 = AEA 2008, +00007 = AEA 2013/14, +00003 = AE 1888, 00007 = Kaschuba-1994, 00051
Datierung: 73 bis 73         EDCS-ID: EDCS-72500316
Provinz: Pannonia superior         Ort:
] / [C(aio) Calpetano Rantio Quirinale] / [Valerio Festo le]g(ato) [Aug(usti) pr(o) pr(aetore)] / [Q(uinto) Egnat]io C[ato leg(ato)] / leg(ionis) X[V Apollinaris]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 08031 = D 00510 = IDR-02, 00324 = Horster p 406 = AE 1888, 00008
Datierung: 248 bis 248         EDCS-ID: EDCS-28400694
Provinz: Dacia         Ort:
Imp(erator) Caesar M(arcus) Iul(ius) [Philip]/pus Pius Felix Invi[c]tus / Aug(ustus) tri(bunicia) pot(estate) V co(n)s(ul) IV p[ro]co(n)s(ul) / p(ater) p(atriae) et M(arcus) Iul(ius) P[h]ilippus [i]uni/o[r] im(perator) co(n)s(ul) p[ro]co(n)s(ul) [pr]inceps / iuventutis filius P[h]i[lippi] / Aug(usti) et M(arciae) Otaciliae Severae / sanctissimae Aug(ustae) n(ostrae) [r]esti/tutores orbis [t]otius / ob tutelam civit(atis) coloniae suae / Romul(ae) circuitum muri manu / militari a solo fecerunt
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  milites;  mulieres;  tituli operum;  viri

Publikation: CIL 03, 07479 = CIL 03, 12454 = ADBulgar 00411 = IScM-04, 00128 = AE 1888, 00009
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-28500197
Provinz: Moesia inferior         Ort:
[Vale]riae Irene q[uae] / [vixi]t annis LV Cat[3] / [3]rus vectig[alis] / [Illyrici] vil(icus) stat(ionis) Duros[tori] / [3] rarissimo
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  officium/professio;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 16, 00044 = CIL 03, p 1971 = D 02000 (p 176) = IScM-04, 00002 = AE 1888, 00010 = AE 2015, +01207
Datierung: 99 bis 99         EDCS-ID: EDCS-12300248
Provinz: Moesia inferior         Ort:
Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus / Augustus Germanic(us) pontifex maxi/mus / tribunic(ia) potestat(e) III co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) / equitibus et peditibus qui militant in / alis tribus et cohortibus VI quae appellan/tur Gallorum Flaviana et I Pannoniorum / et II Hispanorum et Ar(a)vacorum et I Su/gambrorum veterana et I Bracarau/gustanorum et I Hispanorum veterana et / II Mattiacorum et II Gallorum et Ubio/rum et sunt in Moesia inferiore sub Q(uinto) / Pomponio Rufo item dimissis ho/nesta missione qui quina et vicena / plurave stipendia meruerunt quorum / nomina subscripta sunt ipsis liberis / [ // Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus / Augustus Germanic(us) pontifex maxi/mus / tribunic(ia) potestat(e) III co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) / equitibus et peditibus qui militant in alis / tribus et cohortibus VI quae appellantur / Gallorum Flaviana et I Pannoniorum et / II Hispanorum et Ara(va)corum et I Sugam/brorum veterana et I Bracaraugusta/norum et I Hispanorum veterana et II / Mattiacorum et II Gallorum et Ubio/rum et sunt in Moesia inferiore sub Q(uinto) / Pomponio Rufo item dimissis honesta / missione qui quina et vicena plurave / stipendia meruerunt quorum nomina / subscripta sunt ipsis liberis posterisque / eorum civitatem dedit et conubium cum / uxoribus quas tunc habuissent cum est / civitas iis data aut si qui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumta/xat singuli singulas / a(nte) d(iem) XVIIII K(alendas) Septembr(es) / Q(uinto) Fabio Barbaro / A(ulo) Caecilio Faustino co(n)s(ulibus) / cohort(is) II Gallorum cui prae(e)st / Visulanius Crescens / pediti / M(arco) Antonio M(arci) f(ilio) Rufo Abretten(o) / et Marco f(ilio) eius / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in muro post / templum divi Aug(usti) ad Minervam
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  diplomata militaria;  milites;  ordo equester;  ordo senatorius;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: aes

Publikation: CIL 03, 07505 = D 02311 = IScM-05, 00160 = IDRE-02, 00340 = CBI 00631 = AE 1888, 00011
Datierung: 171 bis 200         EDCS-ID: EDCS-27800481
Provinz: Moesia inferior         Ort:
] / [T(itus) Val(erius)] T(iti) f(ilius) Pol(l)ia Marci/[anus] cas(tris) vet(eranus) leg(ionis) V Mac(edonicae) ex / [b(ene)f(iciario) c]o(n)s(ularis) milit(are) coep(it) Imp(eratore) / [Antoni]n(o) IIII co(n)s(ule) funct(us) ex/[pedi]t(ione) Orientali sub St/[at(io) Pri]sco Iul(io) Severo M[art(io)] / [Vero] c(larissimis) v(iris) item Germ(anica) sub / [Cal]pur(nio) Agricola Cl(audio) Fronto/[ne] c(larissimis) v(iris) m(issus) h(onesta) missione in Da/cia Cethe(go) et Claro co(n)s(ulibus) / sub Corne(lio) Clemente c(larissimo) v(iro) r/evers(us) at Lares suos et / Marcia Basiliss(a) matre / dend(rophorum) enupt(a) sibi Val(eria) Lon/ga s<o=A>rore pro sal(ute) sua suor(um)q(ue)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  ordo senatorius;  sacerdotes pagani;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 09835 = D 02776 = AE 1888, 00012
Datierung: 312 bis 312         EDCS-ID: EDCS-30301343
Provinz: Dalmatia         Ort:
D(is) M(anibus) / Val(erio) Va<l=I>enti [3] / [p]rotectori defu[ncto] / bello civile in / [It]alia ann(orum) L[
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 07195 = IGRRP-04, 01206 = TAM-05-02, 00871 = RRMAM-02-01, 00690 = RRMAM-03-05, 00136c = AE 1888, 00013
Datierung: 220 bis 221         EDCS-ID: EDCS-28500249
Provinz: Asia         Ort:
B(ona) F(ortuna) / Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aur(elio) / [[[Ant]o[nin]o]] Pio / Fel(ici) Aug(usto) co(n)s(uli) III / p(atri) p(atriae) // "GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 06, 41271 = CIL 06, 31856 (p 3811) = RHP 00409 = TermeDiocleziano-02, p 124 = TermeDiocleziano-01, p 464 = D 01327 = IDRE-01, 00018 = AE 1888, 00014 = AE 1888, 00066 = AE 2014, +00075
Datierung: 188 bis 190         EDCS-ID: EDCS-01000396
Provinz: Roma         Ort:
L(ucio) Iulio Veh[il]io Ga[llo(?)] / Iuliano pra[ef(ecto)] pr(aetorio) praef(ecto) / ann(onae) a rationib(us) praef(ecto) c[lassis p]raet(oriae) Misenat(ium) pra[ef(ecto)] / classis praet(oriae) Raven[nat(is) proc(uratori)] Aug(usti) et praep(osito) vexil[la]/tion(ibus?) tempore belli [Germ(anici) II pr]oc(uratori) Aug(usti) provinc(iae) / Lusit[aniae] et Vetto[niae proc(uratori) A]ug(usti) et praeposi[t(o)] / vexillationis per [Orientem(?)] proc(uratori) Aug(usti) / et praef(ecto) classis Po[nti]ca[e proc(uratori) Aug(usti) e]t pra[ep(osito)] / vexillationis per Achaiam et Macedoniam / et in Hispanias adversus Castabocas et / Mauros rebelles praeposito vexillatio/nibus tempore belli Germanici et Sarmat(ici) / praef(ecto) alae Tampianae praef(ecto) alae Her/culanae trib(uno) cohort(is) primae Ulpiae Pan/noniorum praef(ecto) cohort(is) tertiae August(ae) / Thracum donis militaribus donato ab Impe/[ra]t[o]ribus Antonino et Vero ob victoriam / [belli Parthi]ci item ab Antonino et / [Commodo Augg(ustis) ob vi]ctor(iam) belli Germ[a]nic(i) / [secundi
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  milites;  ordo equester;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 15, 07916 = D 08708 (p 190) = Chiron-2012-29 = AE 1888, 00015 = ZPE-210-293          EDCS-ID: EDCS-31700654
Provinz: Roma         Ort:
Societ(atis) argent(i)//fod(inarum) mont(is) Ilucr(onensis) // galena / P(ublius) Dr() N()
Inschriftengattung / Personenstatus: officium/professio;  tituli fabricationis;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 15, 08021 = D 01737 = AE 1888, 00016
Datierung: 182 bis 186         EDCS-ID: EDCS-38000924
Provinz: Provincia incerta         Ort: ?
M(arci) Aureli Cle/andri a cubi/culo Aug(usti) n(ostri)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  officium/professio;  signacula;  tituli fabricationis;  tituli possessionis;  tria nomina;  viri
Material: aes

Publikation: CIL 08, 13603 = ILCV 03451 = ILTun 00930 = AE 1888, 00017          EDCS-ID: EDCS-25200241
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Dalmatius in pa/ce et paradissu / fidelis in deo / vixit annis
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  tituli sepulcrales

Publikation: CIL 13, 07317 (4, p 123) = D 07095 = CSIR-D-02-11, 00040 = Groenke 00090 = CCCA-06, 00048 = AE 1888, 00018
Datierung: 224 bis 224         EDCS-ID: EDCS-11001407
Provinz: Germania superior         Ort:
[I]n h(onorem) d(omus) d(ivinae) / N[u]min(i) Aug(usti) / hastiferi{i} / sive pasto(pho)r(i) / consistent/es kastello / Mattiacorum / [d]e suo posue/[r]unt VIIII Kal(endas) / Apriles / [I]uliano et Cris/pino co(n)s(ulibus)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  officium/professio;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 04, 03340,155 (p 454) = FIRA-03, 00091 = AE 1888, 00019 = AE 1888, 00020 = AE 1889, +00062
Datierung: 79 bis 79         EDCS-ID: EDCS-31500014
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Firmata [f]enorum scriptio // Popp[a]ea Pr[i]sci liberta Note iuravit pueros Simplicem / et Petrinum sive ea mancipia alis nominib[us] / sunt sua esse seque possidere neque ea mancipia / ali ulli obligata esse neque sibi cum ul(l)o com[munia] / esse eaque mancipia singula sestertis num[mis sin]/gulis Dicidia Margaris emit ob seste[rtios n(ummos) MLD] / mancipio accepit de Poppaea Prisc[i liberta Note] / tutore auctore [1] Caprasio A[mpliato] / libripende in singula P(ublio) C[3 an]/testata est in si[ngu]la [3] / Popp(a)ea Prisci lib(erta) No[te 3] / uti ea manc[ipia 3] / [6] // [6] / did[i 3] / m[u]t[ua] pro duobu[s mancipiis 3 o]/mnis mihi (h)ere[dive meo 3] / [3 u]su [veni]at si ea pecun[ia 3] / K(alendis) Novem(bribus) primis solu[ta 3] / ea mancip[ia I]dibus [Decemb(ribus) primis 3] / Pompeis i[n] foro luce pa[l]a[m 3] / tibi eg[o] neve heres m[eus 3]/a si mi[nus in] de dolo malo ea ve[nditione 3 pu]/tatur / Si quo minoris e[a] mancipia [q(uibus)] d(e) [a(gitur)] venie[rint 3 vi]/cem d[e]bebun[t]u[r] mih[i] (h)erediv[e meo 3] / [quodsi pluris] ea mancipia q(uibus) d(e) a(gitur) veni[erint 3] / [3]a[3 (h)e]red[ive 3] / [e]a pecun[ia 3] / utique ea mancipia sum(p)tu i<m=N>p[e]nsa per[iculo 3] / id mihi tecum convenit [ut 3 Dicidi]/a Margaris Popp(a)ea [P]risci lib(erta) Note tuto[r 1 Caprasius Ampliatus] / supra h(a)ec inter eas conveneru[nt 3] / inter se sunt act(um) Pompeis IX K[al(endas) 3] / L(ucio) Iunio Caesennio [Paeto] P(ublio) Calvisio Rusone co(n)s(ulibus) // [3] Sex[ti A]mpli[ati] / [3 V]oco[ni 3] / A(uli) Mem[mi 3] // Poppaea Prisci [lib(erta) Note] iura[v]i[t pueros Sim]/plicem [e]t Pet[rinum sive ea mancipia] / alis no[minibus sunt sua esse seque] / possider[e] ne[que ea mancipia ali ul]/li ob[lig]a[ta esse 3] / man[cipia 3 se]/ster[tis nummis singulis ob sestertios n(ummos) MLD et] / mancipio [accepit de Poppaea] // Prisci li[b(erta) N]ote tutore auct[ore 1 Caprasi]/o Amp[liat]o / librip[end]e in sigula [3 an]/testa[ta est in] singula t[3] / die [3] CED faci [3]f[3] / pr[3] / u[tiqu]e ea mancipia sum(p)[tu impensa pe]/[riculo]que [tuo] sint [3] / [3]n[3]unt pa[c]t[a 3] / [3]nt[3] / act(um) P[ompeis IX Kal(endas) 3] / L(ucio) Iunio Caesenn[io Paeto P(ublio) Calvisio] / Rusone [co(n)s(ulibus)]
Inschriftengattung / Personenstatus: leges;  liberti/libertae;  mulieres;  officium/professio;  tria nomina;  viri
Material: lignum

Publikation: CIL 04, 03340,155 (p 454) = FIRA-03, 00091 = AE 1888, 00019 = AE 1888, 00020 = AE 1889, +00062
Datierung: 79 bis 79         EDCS-ID: EDCS-31500014
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Firmata [f]enorum scriptio // Popp[a]ea Pr[i]sci liberta Note iuravit pueros Simplicem / et Petrinum sive ea mancipia alis nominib[us] / sunt sua esse seque possidere neque ea mancipia / ali ulli obligata esse neque sibi cum ul(l)o com[munia] / esse eaque mancipia singula sestertis num[mis sin]/gulis Dicidia Margaris emit ob seste[rtios n(ummos) MLD] / mancipio accepit de Poppaea Prisc[i liberta Note] / tutore auctore [1] Caprasio A[mpliato] / libripende in singula P(ublio) C[3 an]/testata est in si[ngu]la [3] / Popp(a)ea Prisci lib(erta) No[te 3] / uti ea manc[ipia 3] / [6] // [6] / did[i 3] / m[u]t[ua] pro duobu[s mancipiis 3 o]/mnis mihi (h)ere[dive meo 3] / [3 u]su [veni]at si ea pecun[ia 3] / K(alendis) Novem(bribus) primis solu[ta 3] / ea mancip[ia I]dibus [Decemb(ribus) primis 3] / Pompeis i[n] foro luce pa[l]a[m 3] / tibi eg[o] neve heres m[eus 3]/a si mi[nus in] de dolo malo ea ve[nditione 3 pu]/tatur / Si quo minoris e[a] mancipia [q(uibus)] d(e) [a(gitur)] venie[rint 3 vi]/cem d[e]bebun[t]u[r] mih[i] (h)erediv[e meo 3] / [quodsi pluris] ea mancipia q(uibus) d(e) a(gitur) veni[erint 3] / [3]a[3 (h)e]red[ive 3] / [e]a pecun[ia 3] / utique ea mancipia sum(p)tu i<m=N>p[e]nsa per[iculo 3] / id mihi tecum convenit [ut 3 Dicidi]/a Margaris Popp(a)ea [P]risci lib(erta) Note tuto[r 1 Caprasius Ampliatus] / supra h(a)ec inter eas conveneru[nt 3] / inter se sunt act(um) Pompeis IX K[al(endas) 3] / L(ucio) Iunio Caesennio [Paeto] P(ublio) Calvisio Rusone co(n)s(ulibus) // [3] Sex[ti A]mpli[ati] / [3 V]oco[ni 3] / A(uli) Mem[mi 3] // Poppaea Prisci [lib(erta) Note] iura[v]i[t pueros Sim]/plicem [e]t Pet[rinum sive ea mancipia] / alis no[minibus sunt sua esse seque] / possider[e] ne[que ea mancipia ali ul]/li ob[lig]a[ta esse 3] / man[cipia 3 se]/ster[tis nummis singulis ob sestertios n(ummos) MLD et] / mancipio [accepit de Poppaea] // Prisci li[b(erta) N]ote tutore auct[ore 1 Caprasi]/o Amp[liat]o / librip[end]e in sigula [3 an]/testa[ta est in] singula t[3] / die [3] CED faci [3]f[3] / pr[3] / u[tiqu]e ea mancipia sum(p)[tu impensa pe]/[riculo]que [tuo] sint [3] / [3]n[3]unt pa[c]t[a 3] / [3]nt[3] / act(um) P[ompeis IX Kal(endas) 3] / L(ucio) Iunio Caesenn[io Paeto P(ublio) Calvisio] / Rusone [co(n)s(ulibus)]
Inschriftengattung / Personenstatus: leges;  liberti/libertae;  mulieres;  officium/professio;  tria nomina;  viri
Material: lignum

Publikation: CIL 04, 03340,154 (p 454) = AE 1888, 00021          EDCS-ID: EDCS-31500015
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
HS nummis MLD argentum / probum recte dari / stipulata est Dicid[ia] / Margaris spopond[it Poppaea] / Prisci liberta No[te] / [ // ] / actum Pompeis VIII [3] / L(ucio) Iunio Caesennio Paeto / P(ublio) Calvisio Rusoni co(n)s(ulibus) // [3]ri[3] / [6] // [6] / [6] / [3]M[3] / [3]O[3] / [3]MI[3] / [3]F[3] // [6] / N[1]MI[3] / Poppaea [Pris]ci [liberta Note 3] / Dici[d]ia [Margaris 3] / actum Pom[peis VIII 3] / [L(ucio)] Iunio [Caese]nn[io Paeto P(ublio) Calvisio] / Ru[son]e [co(n)s(ulibus)] // ] / IIII / RII / actum Pompeis
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae
Material: lignum

Publikation: CIL 12, 06034 = ILN-04, 00128 = CAG-84-02, p 306 = AE 1888, 00022          EDCS-ID: EDCS-09303041
Provinz: Gallia Narbonensis         Ort:
Deo / Abia/nio / u(t) v(overat) l(ibens) l(aetus)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: AE 1888, 00023 = AE 1994, 01307
Datierung: 101 bis 150         EDCS-ID: EDCS-00380772
Provinz: Germania superior         Ort:
Genio amantissimo co[loniae Auto]glyphio feliciter / habeas / propitium / Caesare[m]
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli sacri;  viri

Publikation: IRConcor 00017 = ILLConcordia-01, 00008 = RSH 00135 = AE 1888, 00024
Datierung: -30 bis 14         EDCS-ID: EDCS-12000881
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
T(ito) Trebelleno L(uci) f(ilio) / Cla(udia) Rufo q(uaestori) urb(ano) / legato Imp(eratoris) / Caesaris August(i) / tr(ibuno) pl(ebis) / P(ublius) Octavius T(iti) f(ilius)

Publikation: ILCV 00675 (add) = SEG-57, +00908 = AE 1888, 00025
Datierung: 351 bis 450         EDCS-ID: EDCS-18500150
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
E<g=C>o Fl(avius) Nunnus fil(ius) Isati / Suro Opitergine civit(ate) / ne<g=C><o=V>tiator de proprio co<m=N>paravi si quis / eam aperire voluerit dabit fisco auri un/cias duas
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae

Publikation: CIL 17-02, 00305 = CIL 12, 05677 (p 858) = IR-03, 00267 = D 00746 = AE 1888, 00026 = AE 1960, 00176
Datierung: 351 bis 353         EDCS-ID: EDCS-09800579
Provinz: Gallia Narbonensis         Ort:
[M(ilia)] p(assuum) III / do(mino) n(ostro) / Fla(vio) De/centio / no(bilissimo) Cae(sari)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 03099 (4, p 37) = AE 1888, 00027 = ILCV 03130          EDCS-ID: EDCS-10502170
Provinz: Lugudunensis         Ort:
Hic requi/escent bon/(a)e memor[iae] / Ismaimal/la in an(n)is / X/II // et Siggi/fledis in / an(n)is XV
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 17837 = AE 1888, 00028 = AntAfr-1975-176          EDCS-ID: EDCS-24500258
Provinz: Numidia         Ort:
Mercurio Aug(usto) / sacrum / pro salute dd[[[d(ominorum)]]] / nn[[[n(ostrorum)]]] Severi et / Antonini [[et]] «Pii» / [[Getae Caesaris]] «fortissimiq(ue)» / Augg(ustorum) et Iuliae / Augustae matri(s) / Aug[[[g(ustorum)]]] et castrorum / L(ucius) Germeus Silva/nus augur inlatis / r(ei) p(ublicae) ob honorem / auguratus HS / XXI mil(ibus) et CC n(ummum) / Mercurium ex / sua liberalita/te posuit et ob / dedicationem / ludos sc(a)enicos / edidit
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  litterae in litura;  mulieres;  sacerdotes pagani;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 17906 = D 06844 = LBIRNA 00082 = AE 1888, 00029          EDCS-ID: EDCS-24500337
Provinz: Numidia         Ort:
Curia Marcia / curiales eius / a solo sua p(ecunia) fe/cerunt id(emque) d(edicaverunt)

Publikation: CIL 08, 20156 = D 05536 = ILAlg-02-03, 07878 = LBIRNA 00733 = AE 1888, 00030          EDCS-ID: EDCS-23600079
Provinz: Numidia         Ort:
Pro beatitudine [temporum] / dd(ominorum) nn(ostrorum) Valenti[niani et Valen]/tis semper Augus[torum basili]/cam vestiariam d[isposuit ex]/truxit dedicavitq[ue Publilius] / C{a}eionius Caecina Al[binus v(ir) c(larissimus)] / consularis sexfasc[alis p]rovin/ciae Numidiae curante ac propri/o sumptu perficiente Rutilio Satur/nino v(iro) c(larissimo)
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius

Publikation: CIL 13, 01623 (4, p 22) = D 05749 = FIRA-03, 00079d = CAG-42, p 75 = AE 1888, 00031 = AE 2018, +00070
Datierung: 117 bis 138         EDCS-ID: EDCS-10500558
Provinz: Lugudunensis         Ort:
Ex auctoritate / Imp(eratoris) Caes(aris) Traia/ni Hadriani / Aug(usti) nemini arandi ser/endi pang/endive ius / est intra id / spatium ag/ri quod tute/lae ductus / destinatum / est
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  leges;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 10015,085b = CAG-44, p 145 = AE 1888, 00032          EDCS-ID: EDCS-52302275
Provinz: Lugudunensis         Ort:
Rextugenos sullias avvot

Publikation: CIL 06, 30888 (p 3758) = CIL 01, 00984 (p 964) = D 06081 = ILLRP 00701 = AE 1888, 00033
Datierung: -70 bis -31         EDCS-ID: EDCS-18300897
Provinz: Roma         Ort:
] / mag(istri) He[rc(ulis)] / suffragio pag(i) prim[i creati] / ludos feceru[nt]
Inschriftengattung / Personenstatus: sacerdotes pagani;  tituli sacri;  viri

Publikation: AE 1888, 00034          EDCS-ID: EDCS-31500064
Provinz: Roma         Ort:
Ti(beri) Claudi Caes(aris) Aug(usti) Ger(manici)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 15, 07310 = AE 1888, 00035          EDCS-ID: EDCS-37801467
Provinz: Roma         Ort:
Sub cur(a) Restituti Aug(usti) lib(erti) proc(uratoris) // T(itus) Crispius Nicias fec(it)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae
Material: plumbum
Kommentar: tubus

Publikation: CIL 14, 04091,12 (p 498) = CIL 01, 03477 = CIL 15, 02301 = Questori 00037 = AE 1888, 00036 = RPAA-2017/18-344
Datierung: -65 bis -60         EDCS-ID: EDCS-21200241
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Ma(ni) Later(i) q(uaestoris)
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  sigilla impressa;  tituli fabricationis;  tria nomina;  viri
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 08, 14170 = IFCCarth-03, 00339 = AE 1888, 00037          EDCS-ID: EDCS-24500567
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Guele / Barbatus
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: CIL 08, 14191 = EChrAfr-02, 00130 = ILCV 04947a = AntAfr-1981-179,16 = AE 1888, 00038 = AE 2015, 01814          EDCS-ID: EDCS-24500587
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Quira / Painton
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00039
Datierung: 46 bis 46         EDCS-ID: EDCS-77400072
Provinz: Macedonia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00040
Datierung: 301 bis 500         EDCS-ID: EDCS-77400073
Provinz: Macedonia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli operum
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00041
Datierung: 211 bis 217         EDCS-ID: EDCS-77400074
Provinz: Macedonia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  mulieres;  tituli operum;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00042          EDCS-ID: EDCS-77400077
Provinz: Pontus et Bithynia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00043
Datierung: 214 bis 215         EDCS-ID: EDCS-77400078
Provinz: Pontus et Bithynia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00044 = AE 1888, 00045          EDCS-ID: EDCS-77400079
Provinz: Pontus et Bithynia         Ort:
"GR"
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00044 = AE 1888, 00045          EDCS-ID: EDCS-77400079
Provinz: Pontus et Bithynia         Ort:
"GR"
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00046          EDCS-ID: EDCS-77400080
Provinz: Pontus et Bithynia         Ort:
"GR"
Material: lapis

Publikation: CIL 14, 04178c = EE-09, p 381 = D 06200 = Harusp 00059 = AE 1888, 00047
Datierung: 101 bis 200         EDCS-ID: EDCS-37601070
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
C(ai) Mari C(ai) f(ilii) Qui[e]/ti haruspicis a[e]di/lis bis flam(inis) Marti/alis allecti in/[t]er dictatorios / [l]ocum dedit
Inschriftengattung / Personenstatus: sacerdotes pagani

Publikation: CIL 14, 04273 = EE-09, p 394 = D 05275 = AE 1888, 00048
Datierung: 31 bis 70         EDCS-ID: EDCS-05802258
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort: Boccanera / Nemus Dianae
C(aius) Fundilius Doctus Apollinis parasit(us) // C(aius) Fundilius / Doctus / Apollinis / parasitus

Publikation: IGRRP-03, 00080 = D 09476 = Epigraphica-1980-131 = AE 1888, 00049 = AE 1889, 00144 = AE 1927, 00084 = SEG-54, 00649
Datierung: 101 bis 300         EDCS-ID: EDCS-31300194
Provinz: Thracia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  milites;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 06641 = CIL 03, 12080a = CIIP-01-02, 00721 = ZPE-169-216 = ZPE-173-219 = AE 1888, 00050 = AE 2009, 01598 = AE 2010, +01733
Datierung: 197 bis 209         EDCS-ID: EDCS-28100262
Provinz: Palaestina         Ort:
co(n)s(uli?)] II]] / [ // «M(arco) Iunio» / «Maximo» / «leg(ato) Augg(ustorum)» / «leg(ionis) X Fr(etensis) Antoninianae» / «C(aius) Dom(itius) Serg(ia)» / «Iul(ius) Honoratus» / «str(ator) eius» // "GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: litterae in litura;  milites;  ordo senatorius;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 01041 = CIL 16, p 146 = D 02531 = ILA-Sant 00014 = CAG-17-02, p 333 = AE 1888, 00051 = EpRom 2014_23_003
Datierung: 15 bis 40         EDCS-ID: EDCS-10401220
Provinz: Aquitani(c)a         Ort:
C(aio) Iulio Ag[e]dili [f(ilio) Fabi]a Macro [ex civitate] / Sant(onum) duplicario alae Atectorigianae [Gallorum] / stipendi(i)s emeritis XXXII aere incisso evocato [divi Aug(usti)] / G(a)esatorum DC Raetorum castello Ircavio clupeo [3] / coronis aenulis aureis donato a commilitonib[us suis] / Iulia Matrona f(ilia) C(aius) Iul(ius) Primulus l(ibertus) h(eredes) e(x) t(estamento) [fac(iendum) cur(averunt)]
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  tituli sacri

Publikation: CIL 13, 01042 = ILA-Sant 00018a = CAG-17-02, p 333 = AE 1888, 00052 = AE 1888, 00170a          EDCS-ID: EDCS-10401221
Provinz: Aquitani(c)a         Ort:
C(aio) Iulio Congonnetodubni f(ilio) Volt(inia) Victori [Agedomo]/patis nepoti p[r]aefecto fabrum tribuno militum cohor[t(is) I Belgarum sacerd(oti)] / Romae et Aug[us]ti ad Confluentem C(aius) Iulius Volt(inia) fi[lius]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo equester;  praenomen et nomen;  sacerdotes pagani;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 03491 (3, p 718) = D 08709 = RIB-02-01, 02404,24 = CAG-80-02, p 693 = AE 1888, 00053
Datierung: 54 bis 68         EDCS-ID: EDCS-10600259
Provinz: Belgica         Ort:
Neronis Aug(usti) Britan(nicum) l(egio) II
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli fabricationis;  viri

Publikation: AE 1888, 00054a          EDCS-ID: EDCS-18500152
Provinz: Numidia         Ort:
A[3] Annonis
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis;  viri
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00054b          EDCS-ID: EDCS-18500153
Provinz: Numidia         Ort:
Modi LXX
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00054c          EDCS-ID: EDCS-18500154
Provinz: Numidia         Ort:
Iulius Saturus
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis;  tria nomina;  viri
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00054d          EDCS-ID: EDCS-18500155
Provinz: Numidia         Ort:
Romanus
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  tituli possessionis;  viri
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00054e          EDCS-ID: EDCS-18500156
Provinz: Numidia         Ort:
Martialis
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  tituli possessionis;  viri
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00054f          EDCS-ID: EDCS-18500157
Provinz: Numidia         Ort:
Iunius Roga[tus]
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis;  tria nomina;  viri
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00054g          EDCS-ID: EDCS-18500158
Provinz: Numidia         Ort:
Iulius Do[natus]
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis;  tria nomina;  viri
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00054h          EDCS-ID: EDCS-18500159
Provinz: Numidia         Ort:
Leg(io?)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli possessionis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00054i          EDCS-ID: EDCS-18500160
Provinz: Numidia         Ort:
Abi tutus ibi ad Ba[dias(?)]
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 13, 10021,118 = CAG-13-05, p 314 = AE 1888, 00055          EDCS-ID: EDCS-18500151
Provinz: Gallia Narbonensis         Ort:
Q(uinti) L(uci?) Dionysi dialiba/nu(m) ad lippit(udinem) ex ovo // Q(uinti) L(uci?) Dionysi penicillem / ad impet(um) lippit(udinis) ex ovo // Q(uinti) L(uci?) Dionysi diaglauci/u(m) ad lippitudinem ex o(vo) // Q(uinti) L(uci?) Dionysi chloron / ad lippitudinem ex ovo
Material: steatitis

Publikation: CIL 08, 11105 (p 2316) = ILPBardo 00096 = ILTun 00128 = AE 1888, 00056          EDCS-ID: EDCS-22400644
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
proc(uratori)] patrimoni(i) per / regionem Leptita/nam proc(uratori) ration(is) / privatae per reg(ionem) / Tripolitanam / omnium virtutum / [et t]otius iustitia[e] / viro / [prae]posito incompar[abili] / [lib]erti et famil[ia] / Caesar(um) n[[n(ostrorum)]]
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  litterae erasae;  ordo equester;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 14611 = D 06811 = AE 1888, 00057          EDCS-ID: EDCS-25600962
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
C(aio) Otidio P(ubli) f(ilio) Quir(ina) Iovino / praefecto fabrum / sacerdoti provinc(iae) Afric(ae) / anni XXXVIIII qui primus / ex colonia sua hunc / honorem gessit / cui cum ordo pecunia publ(ica) / statuam decrevisset titulo / contentus pecunia sua posuit / curatore Q(uinto) Otidio P(ubli) f(ilio) Quir(ina) / Praenestino fratre praefecto / fabrum
Inschriftengattung / Personenstatus: sacerdotes pagani

Publikation: CIL 08, 11026 = AE 1888, 00058 = AE 1942/43, +00085 = ILTun +00013
Datierung: 159 bis 159         EDCS-ID: EDCS-22000675
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Q(uinto)] Egrillio / Pleriano / leg(ato) pro pr(aetore) / patrono / Gigthense[s] / publice

Publikation: CIL 08, 11031 = AE 1888, 00059 = ILTun 00014
Datierung: 355 bis 361         EDCS-ID: EDCS-22000680
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
devicto] / rege Au[sturianorum omnis] / vigor[is in hac re]/gione [auctori] / primo vel solo / Fl(avio) Archontio Nilo / v(iro) p(erfectissimo) p(raesidi) et comiti / p(rovinciae) T(ripolitanae) ordo populu[sq(ue)] / mu(nicipii) Gigthensiu[m] / patrono grat[an]/[t]er conloca[vit
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo equester;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: IGRRP-04, 00172 = RRMAM-02-01, 00215 = RRMAM-03-05, 00032 = AE 1888, 00060
Datierung: 115 bis 115         EDCS-ID: EDCS-70200368
Provinz: Asia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 07179 = CIL 03, 07180 = IGRRP-04, 00132 = RRMAM-02-01, 00213 = RRMAM-03-05, 00052a = AE 1888, 00061 = AE 1995, 01442
Datierung: 198 bis 335         EDCS-ID: EDCS-70200382
Provinz: Asia         Ort:
"GR" // Imp[er(atori?)] Caes(ari) / [3]RORVML / [ // [DD(ominis)] nn(ostris) / [Fl(avio) Val(erio) Cons]tantino / [P(io) F(elici) victori semp(er) Aug(usto)] / [et Fl(avio) Con]stantino / [et Fl(avio) Con]stantio / [et Fl(avio) Co]nstant<i=E> no/[bb(ilissimis) ac] florentiss(imis) [Cae]ss(aribus) / [
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 06, 33879 (p 3896) = D 05310 = Gummerus-01, 00127 = AE 1888, 00062
Datierung:bis 50         EDCS-ID: EDCS-24100649
Provinz: Roma         Ort:
Hyla medicus / factionis / venetae se vivo / [3]I sibi et / [3]ae ossibus sui{i}s

Publikation: CIL 06, 32499 = CIL 01, p 0252 = InscrIt-13-02, 00038 = AE 1888, 00063
Datierung: -29 bis 14         EDCS-ID: EDCS-21600062
Provinz: Roma         Ort:
] / [B] f(astus) / C c(omitialis) / D c(omitialis) / E Po[rt(unalia) n(efas) p(iaculum)] / F c(omitialis) d[ivo Iulio ad forum] / G Vin(alia) [3] / H c(omitialis) / A Co[ns(ualia) n(efas) p(iaculum)] / [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: CIL 15, 07277 = AE 1888, 00064          EDCS-ID: EDCS-37801430
Provinz: Roma         Ort:
Caesaris Aug(usti) Domitiani Flavius Cervius fec(it)
Material: plumbum
Kommentar: tubus

Publikation: CIL 14, 04285 = CIL 11, 07725 = EE-09, 00434 = IPOstie-B, 00321 = D 06178 = AE 1888, 00065 = AE 1888, 00124 = FTD-06, p 810 = AE 2018, +00165
Datierung: 197 bis 211         EDCS-ID: EDCS-11900007
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Pro salute Impp(eratorum) Severi et Antonini / Augg(ustorum) et [[Ge]]tae nobilissimi Caesaris et Iuliae Aug(ustae) / m(atris) Augg(ustorum) et castr(orum) Genio saccariorum salarior(um) / totius urbis camp(i) sal(inarum) Rom(anarum) Restitutianus Corne/lianus de XVI a«b» aerario et ar<c=K>(arius) sal(inarum) Rom«anarum» cum / Ingenua filia donum dedit // Dedicantibus / Sallustio Saturnino / et Orfito procc(uratoribus) Augg(ustorum) nn(ostrorum)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  litterae in litura;  mulieres;  nomen singulare;  officium/professio;  ordo equester;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 06, 41271 = CIL 06, 31856 (p 3811) = RHP 00409 = TermeDiocleziano-02, p 124 = TermeDiocleziano-01, p 464 = D 01327 = IDRE-01, 00018 = AE 1888, 00014 = AE 1888, 00066 = AE 2014, +00075
Datierung: 188 bis 190         EDCS-ID: EDCS-01000396
Provinz: Roma         Ort:
L(ucio) Iulio Veh[il]io Ga[llo(?)] / Iuliano pra[ef(ecto)] pr(aetorio) praef(ecto) / ann(onae) a rationib(us) praef(ecto) c[lassis p]raet(oriae) Misenat(ium) pra[ef(ecto)] / classis praet(oriae) Raven[nat(is) proc(uratori)] Aug(usti) et praep(osito) vexil[la]/tion(ibus?) tempore belli [Germ(anici) II pr]oc(uratori) Aug(usti) provinc(iae) / Lusit[aniae] et Vetto[niae proc(uratori) A]ug(usti) et praeposi[t(o)] / vexillationis per [Orientem(?)] proc(uratori) Aug(usti) / et praef(ecto) classis Po[nti]ca[e proc(uratori) Aug(usti) e]t pra[ep(osito)] / vexillationis per Achaiam et Macedoniam / et in Hispanias adversus Castabocas et / Mauros rebelles praeposito vexillatio/nibus tempore belli Germanici et Sarmat(ici) / praef(ecto) alae Tampianae praef(ecto) alae Her/culanae trib(uno) cohort(is) primae Ulpiae Pan/noniorum praef(ecto) cohort(is) tertiae August(ae) / Thracum donis militaribus donato ab Impe/[ra]t[o]ribus Antonino et Vero ob victoriam / [belli Parthi]ci item ab Antonino et / [Commodo Augg(ustis) ob vi]ctor(iam) belli Germ[a]nic(i) / [secundi
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  milites;  ordo equester;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 15, 07326 = D 08687 = AE 1888, 00067 = AE 1888, 00108
Datierung: 196 bis 196         EDCS-ID: EDCS-31700647
Provinz: Roma         Ort:
Impp(eratorum) Sever(i) et Antonin(i) et G[[eta(e)]] Caes(aris) succur(a) Thrasia(e) / Prisc(i) co(n)s(ularis) c(larissimi) v(iri) et Vari Marcelli proc(uratoris) Augg(ustorum) / off(icinator) Terentius Cassander
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  officium/professio;  ordo senatorius;  tituli fabricationis;  tria nomina;  viri
Material: plumbum
Kommentar: tubus

Publikation: AE 1888, 00068          EDCS-ID: EDCS-31500062
Provinz: Roma         Ort:
[Impp(eratorum) Sever(i) et Antonin(i) et [[Geta(e)]] Caes(aris)] succur(a) Thrasia(e) Prisc(i) co(n)s(ulis) / [c(larissimi) v(iri) et Vari Marcell(i) proc(uratoris) Augg(ustorum) off(icinator)] Terentius Cassander
Inschriftengattung / Personenstatus: litterae erasae;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 06, 00016 (p 3003, 4092) = CIL 06, 30685 = D 02095 = CECapitol 00349 = AE 1888, 00069 = AE 2001, +00169
Datierung: 241 bis 241         EDCS-ID: EDCS-17200134
Provinz: Roma         Ort:
Numini Sancti dei Aescul[api] / Sindrinae reg(ionis) Philippopolita/nae Aur(elius) Mucianus sacerdos mi/l(es) coh(ortis) X pr(aetoriae) P(iae) V(indicis) Gordianae |(centuria) S[[u]]eu/[t]is votum quod [s]usceperat liben/s solvit cum civibus et commil/[i]tonibus suis V Idus Mai(as) Imp(eratore) G/[or]diano Aug(usto) II et Pompe/iano co(n)s(ulibus)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sacerdotes pagani;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis
Kommentar: "In l. 4-5, the text was apparently "|(centuria) S[[u]]eu/[t]is": the first V was overwritten by E, and there were certainly no more letters after EV on that line; in the beginning of l. 5, the insignificant remains of the letter before S could belong to I. This would give a correct genitive of the name Seut(h)es, which was frequent among soldiers of Thracian origin." [Nicolay Sharankov]

Publikation: CIL 08, 17727 = D 08916 = Horster p 431 = LBIRNA 00394 = AE 1888, 00070          EDCS-ID: EDCS-24500181
Provinz: Numidia         Ort:
Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Septimi[us Severus] / Pius Pertinax Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) P[art(hicus) max(imus) imp(erator) XII] / trib(unicia) pot(estate) XVI co(n)s(ul) III p(ater) [p(atriae) proco(n)s(ul) et] / Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurelius Antoninus Au[g(ustus) imp(erator) II trib(unicia) pot(estate) XI co(n)s(ul) III et] / [[P(ublius) Septimius Geta nob(ilissimus) Caes(ar) princ(eps) iu[ventutis Aug(ustus) co(n)s(ul) II]]] / Aquas Flavianas vetustate conla[psas per vexilla]/tionem militum suor(um) restitue[runt
Inschriftengattung / Personenstatus: litterae erasae

Publikation: CIL 08, 17728 = AE 1888, 00071          EDCS-ID: EDCS-24500182
Provinz: Numidia         Ort:
[Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Sep]timius Seve[rus Pius Pertinax Aug(ustus)] / [Arab(icus) Adiab(enicus)] Part(hicus) max(imus) imp(erator) X [3 et] / [Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurelius A]ntoninus Aug(ustus) [3] / [3 ve]tustate con[lapsas(?) 3] / [3] m(ilitum?) suorum r[estituerunt

Publikation: CIL 08, 17726 = Hygiae p 142 = AE 1888, 00072
Datierung: 194 bis 194         EDCS-ID: EDCS-24500180
Provinz: Numidia         Ort:
Pro salute et victoria domini n(ostri) Imp(eratoris) L(uci) Septimi Severi Pertinacis Aug(usti) [[e<t=I>]] / [[Clod[i] Albini Caes(aris)]] Aesculapem et Hygiam dedicante Lepido Tertullo leg(ato) Aug(usti) / pr(o) pr(aetore) c(larissimo) v(iro) M(arcus) Oppius Antiochianus [[|(centurio) leg(ionis) III Aug(ustae) Piae V[indicis]]] posuit et / v(otum) s(olvit)
Inschriftengattung / Personenstatus: litterae erasae;  ordo senatorius;  tituli sacri

Publikation: CIL 08, 16701 = ILAlg-01, 02912 = ILCV 02394a = EChrAfr-02, 00146 = AE 1888, 00073 = AntAfr-1981-190,68          EDCS-ID: EDCS-13002643
Provinz: Africa proconsularis         Ort: Fuara
D[eus Abr]aham deus Isa(a)c
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis
Kommentar: Menorah

Publikation: CIL 13, 07728 = Lehner-1918, 00554 = Matijevic-2010, 00004 = AE 1888, 00074 = Scholz-2009, 00034
Datierung: 102 bis 104         EDCS-ID: EDCS-11001856
Provinz: Germania superior         Ort:
] classi[s Ge]/r(manicae) / P(iae) F(idelis) et comm[i]/litones cla/ssis eiusdem / l(ibentes) l(aeti) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 07691 = Lehner-1918, 00168 = Matijevic-2010, 00001 = AE 1888, 00075 = AE 1893, 00113          EDCS-ID: EDCS-11001819
Provinz: Germania superior         Ort:
[I(ovi)] O(ptimo) [M(aximo?)] / Apollini et / N<y=I>mp(h)is / Volpinis / Cassius / Gracil(i)s / veteranu(s) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 13, 07692 = Lehner-1918, 00167 = Matijevic-2010, 00002 = AE 1888, 00076          EDCS-ID: EDCS-11001820
Provinz: Germania superior         Ort:
] / d[eo] Ap[oll]ini / [1] Veraniu[s] / [S]uper Man() / [l(egionis)] XXII Pr(imigeniae) P(iae) F(idelis) / [|(centuria) 3]tralbi / [3]IVD
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 13, 08248 = Lehner-1918, 00248 = RSK 00141 = IKoeln 00201 = AE 1888, 00077          EDCS-ID: EDCS-01200086
Provinz: Germania inferior         Ort:
Deae / Sunux/{s}ali
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: CIL 13, 07865 = Lehner-1918, 00228 = CCCA-06, 00035 = AE 1888, 00078 = AE 2001, 01435
Datierung: 151 bis 230         EDCS-ID: EDCS-11100090
Provinz: Germania inferior         Ort:
Pro salut[e] / Imperator[is] / Augusti M[a]/t<ri=ER> Magnae / consacran(e)i / l(ibentes) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: sacerdotes pagani;  tituli sacri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 07710 = Lehner-1918, 00129 = Matijevic-2010, 00023 = AE 1888, 00079 = Scholz-2009, 00032
Datierung: 102 bis 104         EDCS-ID: EDCS-11001838
Provinz: Germania superior         Ort:
Herculi S[ax(ano?)] / F(lavius) Nobilis [3] / classis Ger(manicae) P(iae) [F(idelis)] / et commilit[ones] / [qui] sub cu[ra] / [3]V[
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 06763 = D 01188 (p 174) = AE 1888, 00080 = AE 1893, 00073
Datierung: 242 bis 242         EDCS-ID: EDCS-11000810
Provinz: Germania superior         Ort:
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) ceterisque dis de]abu[sque omnibus] / [pro] salute a[tque] / [incolumitat]e et victo[ria] / [d(omini) n(ostri) Imp(eratoris) G]ordiani Pii [Fel(icis) Aug(usti)] / [atque S]abiniae Tranqu[illinae] / [totiusque] d(omus) d(ivinae) eorum / [3]us L(uci) f(ilius) Fab(ia) Annian[us] / [Xvir stli]tibus iudicandi[s trib(unus) mil(itum)] / [leg(ionum) XXX U(lpiae) V(ictricis) et I] Min(erviae) Gordianarum in [quo ho]/[nore vi]c(es) leg(ati) sustinuit q(uaestor) pr(o) [pr(aetore) 3] / [3]tiam c(urator?) c(ensibus?) civit(atium) adm(inistrandis) li[mitis(?)] / [Germ]an(iae) Haliq(uensium?) et Chalitano[rum(?) 3] / [3 s]evir turm(ae) I eq(uitum) [Rom(anorum)] ad [3] / [3]nt[3] praef(ectus) fr(umenti) dan[d(i) pl]eb(i) Ro[m(anae) cur(ator)] / [3]nt(ium) et missus adv(ersus) hh(ostes) pp(ublicos) in reg(ionem) Tra]/[nsp]ad(anam) tir(onibus) legend(is) et arm(is) fabr(icandis) in [ur(be)] / [Me]diol(anio) iurid(icus) per Calabriam / [Luc]an(iam) et Bruttios leg(atus) leg(ionis) XXI[I] / [Pri](migeniae) P(iae) F(idelis) Gordianae vo/tum solvit Kal(endis) Iul(iis) / [Atti]co et Praetextato co(n)s(ulibus)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  milites;  mulieres;  ordo senatorius;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 10021,122 = AE 1888, 00081          EDCS-ID: EDCS-18500163
Provinz: Germania superior         Ort:
Lepidi P[ // IAM[ // [3]PO[3]
Material: steatitis

Publikation: CIL 13, 10021,014 = AE 1888, 00082 = IBiER 00109
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-18500164
Provinz: Belgica         Ort:
Crocod(es) ad asp(ritudinis) / Secund(i) Antoni // cro(codes) dial<e=A>pido(s) / Antoni medici
Inschriftengattung / Personenstatus: officium/professio;  signacula medicorum;  tituli operum;  tria nomina;  viri
Material: steatitis

Publikation: CIL 06, 33983 (p 3906) = D 05106 = EAOR-01, 00064 = Manacorda-1980, 00035 = AE 1888, 00083
Datierung: 41 bis 100         EDCS-ID: EDCS-24100485
Provinz: Roma         Ort:
Di{i}s / Manibus / |(contra)ret(iarius) / [Par]dus l(iber) v(ixit) a(nnos) XLVIII / [in ludo] Caesaris / [3 vixit] annis XX pugnavit / [3]V vicit XIX st(ans) exi(i)t / [3 libera]tus(?) sua morte obi(i)t / [3 lib(ertus) pat]rono suo b(ene) m(erenti) fecit
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  tituli sepulcrales

Publikation: CIL 01, 00635 (p 922) = EE-08-01, 00476 = ILLRP 00332 (p 326) = D 00022 = RECapua 00060 = Engfer-2017, 00020 = AE 1888, 00084
Datierung: -135 bis -135         EDCS-ID: EDCS-20100261
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Ser(vius) F<u=O>lvius Q(uinti) f(ilius) Flaccus co(n)s(ul) muru(m) locavit / de manubies
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  tituli operum;  tria nomina;  viri

Publikation: AE 1888, 00085          EDCS-ID: EDCS-77400081
Provinz: Roma         Ort:
"GR"
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 01642 = D 05639 = CAG-42, p 106 = AE 1888, 00086          EDCS-ID: EDCS-10500586
Provinz: Lugudunensis         Ort:
Divo Augusto sacrum / pro salute Ti(beri) Claudi / Caesaris August(i) Germ(anici) / Ti(berius) Claudius Arucae fil(ius) Capito / sacerdos Aug(usti) theatrum quod / Lupus Anthi f(ilius) ligneum posuerat / d(e) s(ua) p(ecunia) lapideum restituit
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: AE 1888, 00087a = CAG-62-02, p 315          EDCS-ID: EDCS-18500165
Provinz: Belgica         Ort:
Ex(actum) ad Cast(oris) / I(libra)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: aes
Kommentar: pondus

Publikation: AE 1888, 00087b = CAG-62-02, p 315          EDCS-ID: EDCS-18500166
Provinz: Belgica         Ort:
Ex(actum) a(d) Cas(toris) / s(emis)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: aes
Kommentar: pondus

Publikation: AE 1888, 00087c = CAG-62-02, p 315          EDCS-ID: EDCS-18500167
Provinz: Belgica         Ort:
Ex(actum) a(d) Cas(toris) / |(triens)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: aes
Kommentar: pondus

Publikation: AE 1888, 00087d = CAG-62-02, p 315          EDCS-ID: EDCS-18500168
Provinz: Belgica         Ort:
Ex(actum) a(d) Cas(toris) / |(quadrans)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: aes
Kommentar: pondus

Publikation: AE 1888, 00087e = CAG-62-02, p 315          EDCS-ID: EDCS-18500169
Provinz: Belgica         Ort:
E(xactum) a(d) Ca(storis) / |(sextans)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: aes
Kommentar: pondus

Publikation: AE 1888, 00087f          EDCS-ID: EDCS-77400085
Provinz: Belgica         Ort:
?
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: aes
Kommentar: pondus

Publikation: CIL 03, 06785 = D 01979 = AE 1888, 00088
Datierung: 69 bis 79         EDCS-ID: EDCS-27800573
Provinz: Galatia         Ort:
T(ito) Flavio Castoris / f(ilio) <Qu=C><i=Y>r(ina) Alexandro / civitate donato ab / Imp(eratore) Caes(are) Vespasiano / F(lavius) Hermes lib(ertus)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  nomen singulare;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 03, 06786 = MAMA-08, 00005 = AE 1888, 00089          EDCS-ID: EDCS-27800574
Provinz: Cappadocia         Ort:
Divum Aug(ustum) / col(onia) Iul(ia) Fe/lix Gemina / Lustra / conse/cravit / d(ecreto) d(ecurionum)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli sacri;  viri

Publikation: CIL 03, 06813 = D 01038 = AE 1888, 00090 = Gerion-2014-199
Datierung: 115 bis 116         EDCS-ID: EDCS-28400838
Provinz: Galatia         Ort:
[L(ucio?) Cosso]nio(?) L(uci) f(ilio) Stel(latina) / Gallo Vecilio / Crispino Mansuanio / Marcellino Numisio / [S]abino leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) / provinciar(um) Galatiae Pisid(iae) / [P]aphlagoniae sodali Fla/viali proco(n)s(uli) prov(inciae) Sard(iniae) / leg(ato) legionum I Italicae et / [I]I Traianae Fortis praef(ecto) frum(enti) / dandi curatori viar(um) Clodiae / Cassiae Anniae Ciminae Tra/ianae Novae praetori trib(uno) pl(ebis) / quaestori provinc(iae) Ponti et / [B]ithyniae leg(ato) Asiae IIIvir(o) capital(is) / trib(uno) mili/t(um) leg(ionis) XXI Rapacis
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  ordo senatorius;  sacerdotes pagani;  tituli honorarii;  tria nomina;  viri
Material: lapis
Kommentar: Poiché in questa epigrafe si fa riferimento alla legatio in Galatia Pisidia etc. ma non al consolato sicuramente la carica venne rivestita prima del 116 dC. ma dopo il proconsulatus Sardiniae che si colloca con molta probabilità nel 114-115 d.C. Pertanto la legatio in Galati a andrebbe riferita al 115-116, il consulatus suffectus al 116 d.C. [Riccardo Mostallino Murgia]

Publikation: CIL 03, 06719 = D 05846 = AE 1888, 00091 = AE 1993, 01600 = Thomsen-1917, 00052
Datierung: 317 bis 337         EDCS-ID: EDCS-27800562
Provinz: Syria         Ort:
D(omino) n(ostro) / Constantino nob(ilissimo) / C(a)es(ari) / strata / Diocletiana / a Palmyra / Aracha / m(ilia) VIII
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  tituli operum;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 06725 = AE 1888, 00092 = Thomsen-1917, 00041
Datierung: 197 bis 198         EDCS-ID: EDCS-28400794
Provinz: Syria         Ort:
Imp(eratori) Caes(ari) L(uci) Septimio Severo / Pio Pertinaci A[ug(usto)] Arabico / Adiabenico Parthico maximo p(ontifici) m(aximo) / trib(unicia) pot(estate) VI imp(erator) XI [c]o(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) / et Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino / Aug(usto) trib(unicia) pot(estate) fil(io) eius sub Ven[i]/dio Ru<f=P>o leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) / XVIII // "GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  ordo senatorius;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 07905 = D 07234 = IDR-03-02, 00215 = FMFS p 185 = FVSarmiz 00024 = AE 1888, 00093
Datierung: 107 bis 200         EDCS-ID: EDCS-28400594
Provinz: Dacia         Ort:
Genio dec(uriae) / XIII coll(egii) / fabr(um) / [M(arcus)] Ulp(ius) Sa/[
Inschriftengattung / Personenstatus: officium/professio;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 03, 08065,06d = IDR-03-03, 00376,2 = AE 1888, 00094
Datierung: 151 bis 275         EDCS-ID: EDCS-30300645
Provinz: Dacia         Ort:
Leg(io) XIII Gem(ina) / [A]elius Iulius
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis;  tria nomina;  viri
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 03, 01629,01h (p 1018) = CIL 03, 08064,01h = AE 1888, 00095
Datierung: 107 bis 275         EDCS-ID: EDCS-27300072
Provinz: Dacia         Ort:
Leg(io) XIII G(emina)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 03, 08064,01p (p 1018) = IDR-03-04, 00129 = AE 1888, 00096
Datierung: 107 bis 275         EDCS-ID: EDCS-30500643
Provinz: Dacia         Ort:
Leg(io) XIII G(emina)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 03, 08065,28 = IDR-03-06, 00137 = AE 1888, 00097
Datierung: 201 bis 275         EDCS-ID: EDCS-30500610
Provinz: Dacia         Ort:
Leg(io) XIII Ge(mina) / Au(relius) Apolloni(us)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis;  tria nomina;  viri
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 03, 08074,02 = IDR-03-04, 00078 = AE 1888, 00098 = AMP-2019-266,1,1
Datierung: 107 bis 275         EDCS-ID: EDCS-30500662
Provinz: Dacia         Ort:
Al(a)e I Ba(tavorum) |(miliariae)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00099a
Datierung: 107 bis 400         EDCS-ID: EDCS-31500006
Provinz: Dacia         Ort:
Leg(io) X[III Gem(ina)]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00099b
Datierung: 107 bis 275         EDCS-ID: EDCS-31500007
Provinz: Dacia         Ort:
Leg(io) XIII Gem(ina)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 08, 17164 = ILAlg-01, 01294 = AE 1888, 00100          EDCS-ID: EDCS-13003032
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Q(uintus) Aviani/us M(arci) f(ilius) Quir(ina) / Marcel/lus Pescen/nianus / decurio aedil(icius) / municipi(i) dec(urio) et / aed(ilis) coloniae Sic/censis // idemq(ue) dedi(cavit!) // praef(ectus) i(ure) d(icundo) / IIvir adiectis am/[pl]ius ad legitimam / [summ]am IIviratus / [HS 3] mil(ibus) n(ummum) pecunia / [3] ordi/[ni 3]avit / [idemq(ue) dedica]vit
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 11810 (p 2372) = ILPBardo 00102 = ILTun 00527 = AE 1888, 00101          EDCS-ID: EDCS-23200456
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
] praef(ecto) aerario praes[idi prov(inciae) 3 adlecto] / [inter co]nsulares ab [[Imp(eratore) 3]] / [[3]] [iuridico 3] et Umbriae praef(ecto) Min[iciae 3] / [co]m(iti?) Aug(usti) aedili plebi(s) adl[ecto inter quaestorios ab 3] / [3 ordo populusq(ue) M]act(aritanus) ob insignem in pat[riam 3] / [civesque singulo]s(?) amorem et L(ucio) Ant[3] / [Xvir(o)] stlitib(us) iudic(andis) eq(uiti) R(omano) iuve[ni 3] / [3 ob m]erita patris atq(ue) in ci[ves suos obsequentiam
Inschriftengattung / Personenstatus: litterae erasae;  ordo equester;  ordo senatorius;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 11269 (p 2350) = ILCV 02412 = ILTun 00304 = BE 00711 = AE 1888, 00102          EDCS-ID: EDCS-22700680
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Exaudi deus ora/tionem meam au[ri]/bus percipe <v=B>erb[a] / oris mei san(c)ti orate [pro me(?)]
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae

Publikation: CIL 08, 11270 (p 2350) = ILCV 01916 = ILTun 00304 = AE 1888, 00103          EDCS-ID: EDCS-22700681
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
[I]anuari et / comitum / [s]anctis devotus / [F]l(avius) An(nius) Pusinnus / [c]um suis votum / [c]onplevit fel(iciter)
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae

Publikation: AE 1888, 00104          EDCS-ID: EDCS-77400086
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: defixiones
Material: plumbum

Publikation: CIL 03, 07334 = D 02080 = Philippi 00617 = CIPh-02-01, 00078 = CBI 00671 = AE 1888, 00105 = AE 2006, +01352 = FeRA-2018-37-1 = AE 2018, 01447
Datierung: 141 bis 159         EDCS-ID: EDCS-24200086
Provinz: Macedonia         Ort:
[D(ecimus) Furi]us D(ecimi) f(ilius) / S[er]g(ia) Octavius Se/cundus Curib(us) Sab(inis) mil(es) coh(ortis) / X urb(anae) translat(us) in coh(ortem) VI pr(aetoriam) / singularis trib(uni) benef(iciarius) trib(uni) sing(ularis) pr(aefecti) / praet(orio) optio in centur(ia) signif(er) / fisci curat(or) cornicul(arius) trib(uni) / evoc(atus) Aug(usti) c(enturio) leg(ionis) X Fretensis / donis don(atus) ab(!) divo Hadriano / ob bell(um) Iudaicum corona au/rea torquib(us) armillis phaler(is) / et ab eodem promotus success(it) / in leg(ionem) primam Italic(am) primipil(us) leg(ionis) / eiusdem adlectus decurio in / coloni(i)s et ornam(entis) IIviralib(us) / hon(oratus) Actiae Nicopoli et Ulpia(e) / [d(e) s(ua)] p(ecunia) d(onum) d(edit)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  milites;  ordo decurionum;  tituli sacri;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00106
Datierung: -67 bis -67         EDCS-ID: EDCS-77400087
Provinz: Pontus et Bithynia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo senatorius;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 12, 06032,2 = CIL 13, 10021,077 = CAG-26, p 436 = AE 1888, 00107          EDCS-ID: EDCS-32800559
Provinz: Gallia Narbonensis         Ort:
L(uci) Gavi Epaphrodit(i) / hyginon ad epip(horas) // L(uci) Gavi Epaphrodi(ti) / opobals(amum) ad calig(inem) // V // G(avius?)
Material: steatitis

Publikation: CIL 15, 07326 = D 08687 = AE 1888, 00067 = AE 1888, 00108
Datierung: 196 bis 196         EDCS-ID: EDCS-31700647
Provinz: Roma         Ort:
Impp(eratorum) Sever(i) et Antonin(i) et G[[eta(e)]] Caes(aris) succur(a) Thrasia(e) / Prisc(i) co(n)s(ularis) c(larissimi) v(iri) et Vari Marcelli proc(uratoris) Augg(ustorum) / off(icinator) Terentius Cassander
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  officium/professio;  ordo senatorius;  tituli fabricationis;  tria nomina;  viri
Material: plumbum
Kommentar: tubus

Publikation: CIL 06, 32002 (p 3814, 4802, 4819) = CIL 06, 37115 = AE 1888, 00109
Datierung: 333 bis 388         EDCS-ID: EDCS-19900390
Provinz: Roma         Ort:
] / Iulianus v(ir) c(larissimus) / praef(ectus) urbis(!) / [[[3]I[3]EI[3]]] / [
Inschriftengattung / Personenstatus: litterae erasae

Publikation: CIL 01, 00938 (p 961, 962) = ILLRP 01056 = AE 1888, 00110 = Herzog-1937, 00069
Datierung: -48 bis -48         EDCS-ID: EDCS-24701296
Provinz: Roma         Ort:
Scurra / Fulvi / sp(ectavit) K(alendis) Oct(obribus) / C(aio) Iul(io) P(ublio) Ser(vilio)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  servi/servae;  tesserae nummulariae;  tituli possessionis;  viri
Material: os

Publikation: CIL 06, 02023a (p 864, 3261) = CIL 06, 32339a = Freis 00004 = AE 1888, 00111 = CFA 00002 = D 05042 = AE 2014, 00132
Datierung: 14 bis 14         EDCS-ID: EDCS-18200410
Provinz: Roma         Ort:
quod] / [Cn(aeus) Corneliu]s Cn(aei) f(ilius) Lentulus augur mag(ister) in locum [3] / [factus ad] fratres Arvales rettulit arborem / [in luco d]e<ae=EM> Diae vetustate cecidisse q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret) d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt) / [cum arbo]r vetustate in luco deae Diae cecidisset ut / [in luc]o ad sacrificium consumeretur neve quid / [ligni] exportaretur / [adfuerun]t L(ucius) Domitius Cn(aei) f(ilius) Ahenobarbus L(ucius) Calpurnius / [Piso p]ontifex Paullus Fabius Q(uinti) f(ilius) Maximus / [is]dem co(n)s(ulibus) pridie Eidus Maias in regia / [Cn(aeus) Cornelius] Cn(aei) [f(ilius)] Lentulus augur mag(ister) in locum L(uci) / [Aemili] Paulli Drusum Caesarem Ti(beri) f(ilium) Augusti n(epotem) / [fratrem] Arvalem cooptavit et ad sacra vocavit / [adfuerunt] Cn(aeus) Pompeius Q(uinti) f(ilius) L(ucius) Domitius Ahenobarbus / [L(ucius) Calpurnius] Piso pontif(ex) [T(itus)] Quinctius Crispinus / [Valerianus] per tabellas cooptarunt / [Imp(erator) Caesar] Augustus Ti(berius) Caesar Augusti f(ilius) Germanicus / [Caesar Ti(beri) f(ilius)] Paullus Fabius Maximus / [isdem consu]<lib=EID>us XVIII K(alendas) Ianuarias in regia / [Cn(aeus) Corneli]us Cn(aei) f(ilius) Lentulus augur mag(ister) in locum Cn(aei) / [Pompeii Q(uinti) f(ilii) Cn(aeum)] Pompeium augurem et in locum Imp(eratoris) / [Caesaris] Augusti [[[Cn(aeum) Calpurnium Pisonem]]] fratres Arvales / [cooptavit et] ad sacra vocavit / [adfuerunt Drusus] Caesar Ti(beri) f(ilius) L(ucius) Piso pontifex T(itus) Quinctius / [Crispinus Valerianus] M(arcus) Cornutus per tabellas cooptavit / [Ti(berius) Caesar divi Aug(usti) f(ilius)] Augustus
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  ordo senatorius;  tituli sacri

Publikation: InscrIt-11-01, 00087 = AlpPoeninae 00033 = AE 1888, 00112
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-06700031
Provinz: Alpes Poeninae         Ort:
[S]cribonius Flavus / Poenino v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: plumbum

Publikation: InscrIt-11-01, 00084 = AlpPoeninae 00030 = AE 1888, 00113
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-06700029
Provinz: Alpes Poeninae         Ort:
G(aius!) Iulius Dioclis / l(ibertus) Primus pr[o salute sua] / et suorum Poenino / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  nomen singulare;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: plumbum

Publikation: InscrIt-11-01, 00059 = AlpPoeninae 00005 = D 04827 = AE 1888, 00114
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-06700022
Provinz: Alpes Poeninae         Ort:
M(arcus) Calpurn(i)us / Veteranus / Domina<b=P>us / votum s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: plumbum

Publikation: CIL 08, 21078 = AE 1888, 00115a = AE 2017, +01749
Datierung: 188 bis 188         EDCS-ID: EDCS-26500139
Provinz: Mauretania Caesariensis         Ort:
Fabricata et collocata per / M(arcum) Cassium Divic[i]<a=N>num curatore[m] / pr(a)ef(ectum) pro (a)edilibus dedicantibus Messio / Proculo et Caecilio Constante IIvir(is) / Idibus Novemb(ribus) anno pro(vinciae) CXL et VIIII // Fusciano II et S[ila]no II co(n)s(ulibus) // Translata / de sordentibus / locis
Inschriftengattung / Personenstatus: ordo decurionum;  tituli fabricationis;  tituli operum;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 20976 = AE 1888, 00115b          EDCS-ID: EDCS-26500056
Provinz: Mauretania Caesariensis         Ort:
]oniae Augustae
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  mulieres;  tituli honorarii
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00116a = D 08625,04          EDCS-ID: EDCS-31500021
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
Ebriose // IIII
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: os
Kommentar: Tesserae

Publikation: CIL 11, 06728,14 = AE 1888, 00116b = D 08625,26 = SupIt-30, 00094,10
Datierung: -200 bis -1         EDCS-ID: EDCS-31800017
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
Amator // XXX
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: os
Kommentar: Tesserae

Publikation: CIL 11, 06728,05 (p 1419) = CIL 01, 02401a (p 1148) = D 08625,03 = AE 1888, 00116c = SupIt-30, 00094,01
Datierung: -200 bis -1         EDCS-ID: EDCS-26100248
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
Moice / III
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: os
Kommentar: Tesserae

Publikation: AE 1888, 00116d          EDCS-ID: EDCS-31500024
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
[Mo]ice // VIII
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: os
Kommentar: Tesserae

Publikation: CIL 11, 06728,07 = AE 1888, 00116e = D 08625,09 = SupIt-30, 00094,03
Datierung: -200 bis -1         EDCS-ID: EDCS-31800010
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
[Va]ppa(?) // VIIII
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: os
Kommentar: Tesserae

Publikation: CIL 11, 06728,08 = AE 1888, 00116f = D 08625,13 = SupIt-30, 00094,04
Datierung: -200 bis -1         EDCS-ID: EDCS-31800011
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
Vix rides // XIII
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: os
Kommentar: Tesserae

Publikation: CIL 11, 06728,09 = AE 1888, 00116g = D 08625,14 = SupIt-30, 00094,05
Datierung: -200 bis -1         EDCS-ID: EDCS-31800012
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
Moraris // XIIII
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: os
Kommentar: Tesserae

Publikation: CIL 11, 06728,10 = AE 1888, 00116h = D 08625,15 = SupIt-30, 00094,06
Datierung: -200 bis -1         EDCS-ID: EDCS-31800013
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
Argute // XV
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: os
Kommentar: Tesserae

Publikation: CIL 11, 06728,11 = AE 1888, 00116i-j = D 08625,17 = SupIt-30, 00094,07
Datierung: -200 bis -1         EDCS-ID: EDCS-31800014
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
Pernix // XVII
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: os
Kommentar: Tesserae

Publikation: CIL 11, 06728,13 = AE 1888, 00116k = SupIt-30, 00094,09
Datierung: -200 bis -1         EDCS-ID: EDCS-31800016
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
Benignus // XX AL
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: os
Kommentar: Tesserae

Publikation: CIL 11, 06728,15 = D 08625,27 = AE 1888, 00116l = SupIt-30, 00094,11
Datierung: -200 bis -1         EDCS-ID: EDCS-31800018
Provinz: Etruria / Regio VII         Ort:
Felix // XL
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli possessionis
Material: os
Kommentar: Tesserae

Publikation: AE 1888, 00117a          EDCS-ID: EDCS-31500063
Provinz: Roma         Ort:
Beatis[simo 3] / presby[tero
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  sacerdotes christiani;  tituli sepulcrales;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 14, 04270 = CIL 01, 00042 (p 866) = EE-09, p 394 = ILLRP 00082 (p 318) = D 03234 = AE 1888, 00117b
Datierung: -270 bis -201         EDCS-ID: EDCS-05802254
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort: Boccanera / Nemus Dianae
Poublilia Turpilia Cn(aei) uxor / hoce seignum pro Cn(aei) filiod / Dianai donum dedit
Inschriftengattung / Personenstatus: mulieres;  nomen singulare;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: aes

Publikation: CIL 08, 16693 = ILAlg-01, 03517 = D 04459 = AE 1888, 00118 = AE 1951, +00268          EDCS-ID: EDCS-13002637
Provinz: Africa proconsularis         Ort: El Wed / Turratensium
C{a}erer<i=ES> et Plutoni Aug(usto) sac(rum) / pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Au/reli Antonini Pii Fel(icis) Aug(usti) et totius d(omus) [d(ivinae)] / Turratenses s(ua) p(ecunia) l(ibentes) a(nimis) f(ecerunt)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 16749 = ILAlg-01, 02977 = LBIRNA 00428 = D 04493 = Louvre 00005 = AE 1888, 00119          EDCS-ID: EDCS-13002675
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Di{i}s Magifae Augg(ustis) Q(uintus) T() Politicus simulacra deorum n(umero) V / Masidenis et Thililuae et Sugganis et Iesdanis et Masiddice et templum / a fundamentis ex sua pecunia fecit ex HS VIII(milibus) n(ummum) it(em)q(ue) d(e)d(icavit) capit<e=I> viso ipsis atpetentibus cum / suis omnibus v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo) b(onis) b(ene) m(alis) b(ene)
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 12459 = ILTun 00866 = AE 1888, 00120          EDCS-ID: EDCS-25001477
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
[[L(ucio) [Ael(io) Di]onys[io v(iro) c(larissimo) pr]o]]/co(n)s(uli) p(rovinciae) A(fricae) IIII amatori or/dinis Aequ(a)e Maxulae / ob multa erga se merita / universus obsequens / gratus ordo Maxul(ensis)
Inschriftengattung / Personenstatus: litterae erasae;  ordo senatorius

Publikation: CIL 13, 06221 = D 04573 = CSIR-D-02-10, 00040 = AE 1888, 00121          EDCS-ID: EDCS-11000228
Provinz: Germania superior         Ort:
[In honorem] / domu(s) divinae / Marti Loucetio / sacrum Amandus / Velugni f(ilius) Devas / [
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare;  tituli sacri;  viri

Publikation: CIL 13, 08068 = Lehner-1918, 00612 = CBI 00056 = AE 1888, 00122 = AE 1889, +00081          EDCS-ID: EDCS-11100291
Provinz: Germania inferior         Ort:
Haldauvonio V[ero(?)] / b(ene)f(iciario) l(egati) leg(ionis) I M(inerviae) obito [3] / stip(endiorum) XXIII Genialinia / Iustina coniux [et sibi(?)] / f(aciendum) [c(uravit)]
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  mulieres;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 13, 04137 = D 04570 = AE 1888, 00123 = IBiER 00054
Datierung: 151 bis 230         EDCS-ID: EDCS-10601106
Provinz: Belgica         Ort:
[In h(onorem) d(omus)] d(ivinae) Leno Mar<t=I>i Arte/[ran]co M(arcus) Iedussius Mag/[3]VIIA IVT[3] / [3 ex iu]ssu T[
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 14, 04285 = CIL 11, 07725 = EE-09, 00434 = IPOstie-B, 00321 = D 06178 = AE 1888, 00065 = AE 1888, 00124 = FTD-06, p 810 = AE 2018, +00165
Datierung: 197 bis 211         EDCS-ID: EDCS-11900007
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Pro salute Impp(eratorum) Severi et Antonini / Augg(ustorum) et [[Ge]]tae nobilissimi Caesaris et Iuliae Aug(ustae) / m(atris) Augg(ustorum) et castr(orum) Genio saccariorum salarior(um) / totius urbis camp(i) sal(inarum) Rom(anarum) Restitutianus Corne/lianus de XVI a«b» aerario et ar<c=K>(arius) sal(inarum) Rom«anarum» cum / Ingenua filia donum dedit // Dedicantibus / Sallustio Saturnino / et Orfito procc(uratoribus) Augg(ustorum) nn(ostrorum)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  litterae erasae;  litterae in litura;  mulieres;  nomen singulare;  officium/professio;  ordo equester;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: EE-08-01, 00368 = D 02748 = AE 1888, 00125
Datierung: 180 bis 200         EDCS-ID: EDCS-31500400
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
C(aio) Aelio P(ubli) fil(io) Cl(audia) Quirin(o) / Domitiano Gauro / ab Imp(eratore) M(arco) Aurel(io) Antonino Aug(usto) / Pio equo publico orn(ato) praef(ecto) / fabrum praef(ecto) cohort(is) III Aug(ustae) / Cyrenaicae trib(uno) leg(ionis) XII Ful(minatae) / Certae Constantis scribae / aedilium curulium scribae / librario quaestorio trium / decuriar(um) sacerdoti apu<d=T> / Laurentes Lavinates calatori / Marciano Antoniniano adle/cto in ordin(em) decret(o) d(ecurionum) remissis / omnibus muneribus
Inschriftengattung / Personenstatus: sacerdotes pagani

Publikation: EE-08-01, 00369 = D 05186 = IPuteoli 00006 = EAOR-08, 00016 = EAOR-08, 00016a = Corazza-2016, p 388 = AE 1888, 00126 = AE 2007, +00378 = Capaldi-2017, p 176 = Gregori-2018-OD16 = Gregori-2018-DV1
Datierung: 185 bis 192         EDCS-ID: EDCS-59900071
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
L(ucio) Aurelio Aug(usti) lib(erto) / Pyladi / pantomimo temporis sui primo / hieronicae coronato IIII patrono / parasitorum Apollinis sacerdoti / synhodi honorato Puteolis d(ecreto) d(ecurionum) / ornamentis decurionalibus et / duumviralib(us) auguri ob amorem / erga patriam et eximiam libera/litatem in edendo muner(e) gladi/atorum venatione passiva ex indul/gentia sacratissimi princip(is) / «[[Commodi Pii Felicis Aug(usti)]]» / centuria Cornelia
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  litterae erasae;  litterae in litura;  officium/professio;  ordo decurionum;  sacerdotes pagani;  seviri Augustales;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00127a          EDCS-ID: EDCS-31500052
Provinz: Roma         Ort:
[Op(us)] dol(iare) ex pr(aediis) M(arci) Aureli Ant[o]/[ni]ni Aug(usti) n(ostri) port(us) Li[c](ini)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00127b          EDCS-ID: EDCS-31500053
Provinz: Roma         Ort:
Op(us) dol(iare) ex pr(aediis) Aug(usti) n(ostri) fig(linis) Tere/nt(ianis) L(ucio) Aelio Phidele
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00127c          EDCS-ID: EDCS-31500054
Provinz: Roma         Ort:
Cn(aei) Domiti Clementis
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00128a          EDCS-ID: EDCS-31500055
Provinz: Roma         Ort:
Squilla et Titiano co(n)s(ulibus) / ex pr(aediis) Stat(ili) Maximi(i) Severi / Hadrian(i) Brut(iana) ex of(ficina) M[yrini]
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 15, 01436,01 = AE 1888, 00128b          EDCS-ID: EDCS-42300731
Provinz: Roma         Ort:
Q(uinto) Fab(io) Cat(ullino) M(arco) Fla(vio) Apr(o) co(n)s(ulibus) d(e) p(raediis) / Q(uinti) Ser(vili) Pud(entis) cur(ante) (H)ed(yne)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00128c          EDCS-ID: EDCS-31500057
Provinz: Roma         Ort:
L(uci) Alli / Maximi
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00128d          EDCS-ID: EDCS-31500058
Provinz: Roma         Ort:
[R]eg(nante) d(omino) n(ostro) Theo[de]/rico bono R[om(a)e]
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 06, 33898 (p 3896) = CLE 01965 = D 07783 = Epigraphica-1994-116 = AE 1888, 00129 = Massaro-2018b, p 57          EDCS-ID: EDCS-24100411
Provinz: Roma         Ort:
Euphrosyne / pia / docta novem Musis / philosopha v(ixit) ann(os) XX
Inschriftengattung / Personenstatus: carmina;  mulieres;  nomen singulare;  tituli sacri;  tituli sepulcrales

Publikation: D 01518 = AE 1888, 00130 = AE 1889, +00088
Datierung: 101 bis 130         EDCS-ID: EDCS-30200479
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Ulpiae Euhodiae / coniugi optimae / T(itus) Flavius Aug(usti) lib(ertus) / Delphicus / tabularius a ratio[n(ibus)] / [p]roc(urator) ration(is) thesaurorum / hereditatium / fisci Alexandrini
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  mulieres;  viri

Publikation: CIL 06, 02296 = CIL 06, 32483 = CIL 06, 32495 = CIL 01, p 0211 = InscrIt-13-02, 00011 = AE 1888, 00131 = AE 1889, +00004
Datierung: -19 bis -16         EDCS-ID: EDCS-18200046
Provinz: Roma         Ort:
] / C K(alendae) Apr(iles) f(astus) / D f(astus) / E c(omitialis) / [ // ] / D n(efastus) loid(i) Cerer(i) / E Cer(ialia) n(efas) [p(iaculum) loed(i) in circ(o)] / Cereri Libero [Liberae] / F n(efastus) / G Par(ilia) n(efas) [P(iaculum) Roma cond(ita)] / Fer(iae) coro[natis omnibus] / an[nus pastor(icius) inc(ipit)] / H n(efastus) / A Vin(alia) [3 Veneri Eruc(inae)] / e[xtra port(am) Coll(inam)] / B c(omitialis) / C Rob(igalia) [n(efas) p(iaculum)] / D f(astus) / E c(omitialis) / F c(omitialis) / G [c(omitialis)] / [ // A K(alendae) M[ai(ae) f(astus) loedi] / La[ribus] / B f(astus) loi[di] / C c(omitialis) loed(i) i[n circ(o)] / d c(omitialis) / [ // ] / D c(omitialis) / [3] E Ago(nalia) n(efas) p(iaculum) / [3] F n(efastus) / [3] G tubil(ustrium) n(efas) p(iaculum) / [3] H q(uando) r(ex) c(omitiavit) f(as) / [3] A c(omitialis) Fortun(ae) public(ae) p(opuli) R(omani) in coll(e) / [3] B c(omitialis) / [3] C c(omitialis) / [3] D c(omitialis) / [3] E c(omitialis) / [3] F c(omitialis) / [3] G c(omitialis) / [3]XXXI / [3]mars // A c(omitialis) / B c(omitialis) Minervae in Aventino / C c(omitialis) Summan(o) ad circ(um) max(imum) / D c(omitialis) / E c(omitialis) / F c(omitialis) / G c(omitialis) Fort(i) Fort(unae) t(rans) T(iberim) ad mil(iarium) I et [VI] / H c(omitialis) / A c(omitialis) / B c(omitialis) / C c(omitialis) / D f(astus) / E c(omitialis) / XXX

Publikation: SupIt-04-B, 00008 = RSH 00152 = AE 1888, 00132 = AE 1976, 00252b = AE 2003, +00065 = AE 2004, +00588 = AE 2007, +00571
Datierung: 201 bis 300         EDCS-ID: EDCS-10701347
Provinz: Venetia et Histria / Regio X         Ort:
[I]thaci / M(arco) Carmi/nio M(arci) fil(io) / Pap(iria) Puden/ti equo pub(lico) / sacerdoti Lau(rentium) Lav(inatium) electo / ad causas fisci / tuendas in pro/vincia Alpium Ma/ritimarum patro/no rei publ(icae) Ter/gestinorum pa/trono pleb(is) urb(anae) / patrono colleg(iorum) dendrophoror(um) et / fabr(um) cur(atori) rei p(ublicae) Man/tuanor(um) cur(atori) rei p(ublicae) / Vicetinor(um) patro/no Catubrinorum / Iunia Valeriana / marito rarissimo l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) // Ithaci
Inschriftengattung / Personenstatus: sacerdotes pagani

Publikation: AE 1888, 00133a          EDCS-ID: EDCS-31500033
Provinz: Roma         Ort:
Op(us) dol(iare) ex [fi]g(linis) Faus(tinae) Aug(ustae) n(ostrae) Sex(ti) / Vimati Restituti
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00133b          EDCS-ID: EDCS-31500034
Provinz: Roma         Ort:
Op(us) dol(iare) ex pr(aediis) Flavi Apri of(ficina) Calpe(tani) / Cres(centis) Condiani et Maximi co(n)s(ulatu)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 15, 01673 = ILCV 00038b = Bloch 00608 = AE 1888, 00134          EDCS-ID: EDCS-38801949
Provinz: Roma         Ort:
Reg(nante) d(omino) n(ostro) Athalarico bon(o) R(omae)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00135a          EDCS-ID: EDCS-31500036
Provinz: Roma         Ort:
Opus dol(iare) ex pr(aediis) Faus(tinae) Aug(ustae) ex fig(linis) / Pont(iclanis) Lan(ius) Festus
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00135b          EDCS-ID: EDCS-31500037
Provinz: Roma         Ort:
[Op(us) dol(iare) ex] pr(aediis) Aug(usti) n(ostri) fig(linis) Tere/nt(ianis) [L(ucio) Ael]io Phidele
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00135c          EDCS-ID: EDCS-31500038
Provinz: Roma         Ort:
Ex praedi(i)s Fl(avi) Titiani / viri clarissimi
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00135d          EDCS-ID: EDCS-31500039
Provinz: Roma         Ort:
Op(us) dol(iare) ex fig(linis) Publilianis / pr(aediis) Aemiliae Severae c(larissimae) f(eminae)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00135e          EDCS-ID: EDCS-31500040
Provinz: Roma         Ort:
C(ai) Oppi Viienti(!)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00136a          EDCS-ID: EDCS-31500041
Provinz: Roma         Ort:
Ex pr(aediis) Domitiae Lucillae ex fig(linis) Domit(ianis) / minorib(us) op(us) dol(iare) Aeli Ale/xandri
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00136b          EDCS-ID: EDCS-31500042
Provinz: Roma         Ort:
[Op(us) dol(iare) e]x pr(aediis) M(arci) Aureli A[nto]/[nini Au]g(usti) n(ostri) port(us) Li[c(ini)]
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00136c          EDCS-ID: EDCS-31500043
Provinz: Roma         Ort:
Opus doliar[e ex praediis] / domini [nostri]
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00136d          EDCS-ID: EDCS-31500044
Provinz: Roma         Ort:
Opus dol(iare) ex fig(linis) Pon[ticul]an(is) / domin(orum) nostror(um)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00136e          EDCS-ID: EDCS-31500045
Provinz: Roma         Ort:
Opus doliar(e) ex pr(a)ed(iis) dom(ini) n(ostri) Aug(usti) / ex figulinis Domitia(nis)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00136f          EDCS-ID: EDCS-31500046
Provinz: Roma         Ort:
Opus doliar(e) ex fig(linis) Publili/an(is) pr(aediis) Flacc(i) Aeliani clarissimi pueri
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00136g          EDCS-ID: EDCS-31500047
Provinz: Roma         Ort:
Sex(ti) Vim[ati Hime]ri
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00136h          EDCS-ID: EDCS-31500048
Provinz: Roma         Ort:
Opus Ti(beri) Claudi Se/cundini
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00137a          EDCS-ID: EDCS-31500049
Provinz: Roma         Ort:
Off(icina) Marciana dd(ominorum) nn(ostrorum) Augg(ustorum)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00137b          EDCS-ID: EDCS-31500050
Provinz: Roma         Ort:
Gaudenti
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00137c          EDCS-ID: EDCS-31500051
Provinz: Roma         Ort:
Ex f(iglinis) Gaudenti
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 08, 17848 = AE 1888, 00138          EDCS-ID: EDCS-24500266
Provinz: Numidia         Ort:
L(ucio) A[e]lio / Caes(ari) / divi Ha/driani / Aug(usti) fil(io) / co(n)s(uli) II / d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli honorarii;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 18893 = ILAlg-02-02, 04634 = D 01091 = AE 1888, 00139
Datierung: 164 bis 164         EDCS-ID: EDCS-25600201
Provinz: Numidia         Ort:
Genio / domus / sacr(um) // Pro salute / Q(uinti) Antisti Adventi Postumi Aqui/lini leg(ati) Aug(usti) leg(ionis) II Adiutri/cis et Noviae Crispinae eius / et L(uci) Antisti Mundici Burri et An/toniae Priscae matris eius et / liberorum et famil(iae) eorum / Antistius Agathopus lib(ertus) / ex viso d(onum) d(edit) // Q(uintus) Antistius Agathopus ex / viso d(onum) d(edit) idemque / dedicavit K(alendis) Mart(iis) / Macrino et Celso co(n)s(ulibus) // Genio domus sacrum // Pro salute / Q(uinti) Antisti Adventi Postumi Aqui/lini leg(ati) Aug(usti) leg(ionis) II Adiutricis / et Noviae Crispinae eius et / L(uci) Antisti Mundici Burri et Anto/niae Priscae matris eius et li/berorum et famil(iae) eorum / Agathopus lib(ertus) ex viso / d(onum) d(edit) // Q(uintus) Antistius Agathopus / ex viso d(onum) d(edit) idemq(ue) / dedic(avit) K(alendis) Mar(tiis) Ma/crino et Celso co(n)s(ulibus)
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 19121 = D 04479 = ILAlg-02-02, 06486 = AE 1888, 00140          EDCS-ID: EDCS-25600391
Provinz: Numidia         Ort:
Deo patrio / Baliddiri Aug(usto) / sacrum / Q(uintus) Tadius Q(uinti) fil(ius) / Quirina Victor / statuam aeream / quam ob honorem / flamoni(i) divi Seve/ri castelli Siguitani / pollicitus erat fac/turum se ex |(denariis) DL ampli/ficata liberalitate / ex |(denariis) mille cum base / Tadii / Victor Iunior et / Saturninus et / Honorata et Fe/lix filii et here/des eius dederunt / dedicaverunt l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)
Inschriftengattung / Personenstatus: sacerdotes pagani;  tituli sacri
Material: lapis

Publikation: CIL 13, 00070 = ILTG 00033 = CAG-31-02, p 425 = AE 1888, 00141 = AE 2009, +00856          EDCS-ID: EDCS-10400224
Provinz: Aquitani(c)a         Ort:
Deo / Artahe / L(uci) P(ompei) Pauli/niani / [
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: CIL 13, 00065 = ILTG 00032 = CAG-31-02, p 426 = AE 1888, 00142 = AE 2009, +00856          EDCS-ID: EDCS-10400219
Provinz: Aquitani(c)a         Ort:
Deo / Idiatte / Luc(i) Pompei / Pauliniani ne[p(os)] / L(ucius) P(ompeius) Paulinianus / pro salute sua / et suorum / feliciter / v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)]
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sacri

Publikation: CIL 13, 00066 = CAG-31-02, p 426 = AE 1888, 00143 = AE 2009, +00856          EDCS-ID: EDCS-10400220
Provinz: Aquitani(c)a         Ort:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Sabini/anus ser(vus) ac/tor Paulin/iani n(os)t(ri) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Inschriftengattung / Personenstatus: servi/servae;  tituli sacri

Publikation: CAG-11-02, p 133 = AE 1888, 00144 = AE 1907, 00139
Datierung: 274 bis 274         EDCS-ID: EDCS-18500174
Provinz: Gallia Narbonensis         Ort:
C(aio) Pio [Esuvio] / Tetric[o Aug(usti) f(ilio)] / nobi[liss(imo) Caes(ari)] / princip[i] / iuvent[utis] / co(n)s(uli) / XI [a] c(ivitate) I(ulia) [K(arcasone?)]
Inschriftengattung / Personenstatus: miliaria

Publikation: ILCV 04729 = ILGN 00309 = RICG-15, 00104 = AE 1888, 00145          EDCS-ID: EDCS-13301968
Provinz: Gallia Narbonensis         Ort:
Hic requiescit in pace bone/memorius Maurolenus quem / rapuit mors inv<i=E>da cuius / infan<t=C>ia bona fuit qui vi/xit ann<o=U>s plus m<i=E>nus / XXIII obiit Ka(lendas) Ma{d}ias / indic(tione) III an(no) III r<e=I>g(ni) dom(ini) / nost(ri) Clot{t}ari regis
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  tituli sepulcrales

Publikation: CIL 03, 06715 = CIL 03, 13613 = CIL 03, 14177 = Gerasa 00258 = AE 1888, 00146 = AE 1894, 00132 = Thomsen-1917, 00221
Datierung: 162 bis 162         EDCS-ID: EDCS-31800332
Provinz: Arabia         Ort:
Imp(erator) [Cae]sar / [M(arcus) A]urelius Antoninus / [Au]g(ustus) p(ontifex) m(aximus) trib(unicia) pot(estate) XVI / co(n)s(ul) III et / [i]mp(erator) Caesar L(ucius) Aurelius / [Ve]rus Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) II co(n)s(ul) I[I] / [d]ivi Antonini filii divi / [H]adriani nepotes divi / [T]raiani Parthici / [p]ronepotes divi Nervae / [a]bnepotes refecerunt / [pe]r Geminium Marcia[num] / leg(atum) pr(o) pr(aetore) / I
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  ordo senatorius;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis
Kommentar: Aufgrund der Erwähnung des Statthalters der Provinz Arabia ordnen wir diese Inschrift dem antiken Gerasa zu.

Publikation: CIL 03, 00117 = CIL 03, 06649 = CIL 03, 12088 = D 05841 = AE 1888, 00147 = Thomsen-1917, 00261
Datierung: 161 bis 162         EDCS-ID: EDCS-21200186
Provinz: Palaestina         Ort:
Imp(erator) Caes(ar) / M(arcus) Aurelius Antoninus / Aug(ustus) pontif(ex) maximus trib(unicia) / potest(ate) XVI [co(n)s(ul) III] / et / Imp(erator) Caes(ar) / L(ucius) Aurelius Verus / trib(unicia) potest(ate) II co(n)s(ul) II / divi Antonini fili(i) / divi Hadrian(i) nepotes / divi Traian(i) Parth(i)c(i) pr[o]nep(otes) / divi Nervae abnep[o]te[s] / col(onia) Ael(ia) Capit(olina) / m(ilia) p(assuum) V / "GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  miliaria;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00148a          EDCS-ID: EDCS-18500175
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III Aug(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148aa          EDCS-ID: EDCS-18500200
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(egio) III Aug(usta) NVN(?)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148ab          EDCS-ID: EDCS-18500201
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III N
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148ac          EDCS-ID: EDCS-18500202
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III Aug(usta) P(ia) F(idelis)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148ad          EDCS-ID: EDCS-18500203
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(egio) III A(ugusta) F IIII
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148ae          EDCS-ID: EDCS-18500204
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(egio) III A(ugusta) Con(stans?)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148af          EDCS-ID: EDCS-18500205
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(egio) III A(ugusta) Con(stans?)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148ag          EDCS-ID: EDCS-18500206
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(egio) III A(ugusta) Per
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148ah          EDCS-ID: EDCS-18500207
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(egio) III A(ugusta) D
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148ai          EDCS-ID: EDCS-18500208
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
[Le]g(io) III Au(gusta) Gor(diana?)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148ak          EDCS-ID: EDCS-18500209
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(egio) III A(ugusta) Ian
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148al          EDCS-ID: EDCS-18500210
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(egio) III A(ugusta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148am          EDCS-ID: EDCS-18500211
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
III
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148b          EDCS-ID: EDCS-18500176
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III A(u)g(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148c          EDCS-ID: EDCS-18500177
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III Aug(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148d          EDCS-ID: EDCS-18500178
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III A(u)g(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148e          EDCS-ID: EDCS-18500179
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III Aug(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148f          EDCS-ID: EDCS-18500180
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
[L]e(gio) III Aug(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148g          EDCS-ID: EDCS-18500181
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III Aug(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148h          EDCS-ID: EDCS-18500182
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III Aug(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148i-j          EDCS-ID: EDCS-18500183
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(e)g(io) III Aug(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148k          EDCS-ID: EDCS-18500184
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(egio) III A(ugusta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148l          EDCS-ID: EDCS-18500185
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III Aug(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148m          EDCS-ID: EDCS-18500186
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(egio) III A(ugusta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148n          EDCS-ID: EDCS-18500187
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
[Leg(io)] III Au[g(usta)]
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148o          EDCS-ID: EDCS-18500188
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Legio A(ugusta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148p          EDCS-ID: EDCS-18500189
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) Aug(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148q          EDCS-ID: EDCS-18500190
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) Aug(usta)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148r          EDCS-ID: EDCS-18500191
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Legion(is)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148s          EDCS-ID: EDCS-18500192
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
<L=I>(egio) A(ugusta) III
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148t          EDCS-ID: EDCS-18500193
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
L(egio) III A(ugusta) P(ia) V(index)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148u          EDCS-ID: EDCS-18500194
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III A(ugusta) <V=B>(index)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148v          EDCS-ID: EDCS-18500195
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III Aug(usta) <V=B>(index)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148w          EDCS-ID: EDCS-18500196
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Leg(io) III Va(leriana)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148x          EDCS-ID: EDCS-18500197
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
<L=I>e(gio) III Va(leriana)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148y          EDCS-ID: EDCS-18500198
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
[L]eg(io) III Val(eriana)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00148z          EDCS-ID: EDCS-18500199
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
[Leg(io) I]II Aur(eliana)
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: CIL 13, 03544 (4, p 42) = CAG-62-01, p 271 = AE 1888, 00149          EDCS-ID: EDCS-10600312
Provinz: Belgica         Ort:
Didio[3] / T(h)raex(!) m[il(es) e]x clas(se) / [Britan(nica)] stipen(diorum) XXXV / [vix(it) a]nn(os) LXV / [h(ic) s(itus)] est
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: CIL 06, 30974 (p 3758) = D 00092 = AE 1888, 00150
Datierung: -10 bis -10         EDCS-ID: EDCS-18600564
Provinz: Roma         Ort:
Imp(erator) Caes[ar] divi f(ilius) August(us) / pontif(ex) maximus co(n)s(ul) XI / tribunicia potest(ate) XIIII / ex stipe quam populus Romanus / K(alendis) Ianuariis a<b=P>senti ei contulit / Iullo Antonio Africano Fabio co(n)s(ulibus) / Mercurio sacrum
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli operum;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 06, 31572 (p 4366) = AE 1888, 00151
Datierung:  a:  -27 bis 14;   b:  -27 bis 14         EDCS-ID: EDCS-19500084
Provinz: Roma         Ort:
[Imp(erator) Caesar Augustus] / [ex pri]vato in [publicum] / restitui[t] / in partem sinistram rec[ta] / regione ad proxim(um) c<i=U>pp[um] / ped(es) CXLIV s(emis) / [et in part]em dextram recta [regione] / ad proxim(um) cipp[um] / ped(es) LXXVII // [Imp(erator) Ca]esar [Augustus] / [ex pr]ivat[o in publicum] / [3 re]st[ituit

Publikation: AE 1888, 00152          EDCS-ID: EDCS-31500032
Provinz: Roma         Ort:
F(iglina) Gaudenti(a)e
Inschriftengattung / Personenstatus: sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: ICUR-10, 27332 = ILCV 00755 = AE 1888, 00153
Datierung: 404 bis 404         EDCS-ID: EDCS-30700492
Provinz: Roma         Ort:
Hic iacet Iovianus nutritor et papa{s} trium / fratrum depositus pridie Idus Augustas / Honorio Aug(usto) VI bene merenti in pace vixit / [a]nnos p(lus) m(inus) XL
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  nomen singulare;  sacerdotes christiani;  tituli sepulcrales;  viri

Publikation: CIL 06, 33714 (p 3889) = ICUR-10, 27458 (p 247) = D 01963 (p 175) = ILCV 00361 = AE 1888, 00154
Datierung:  a:  401 bis 500;   b:  301 bis 500         EDCS-ID: EDCS-24100311
Provinz: Roma         Ort:
Hic positus est Maximus qui / vixit annis p(lus) m(inus) LXX praepositus / de via Fla<m=B>inia / loc(avit) Filicessim(a)es(!) // N(umerius) Fresidius Sabbio / sibi et libertis libertabus / posterisque eorum
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  mulieres;  nomen singulare;  tituli sepulcrales;  tria nomina;  viri

Publikation: CIL 04, 03882 = GladPar 00063 = D 05146 = AE 1888, 00155          EDCS-ID: EDCS-16300504
Provinz: Latium et Campania / Regio I         Ort:
Numini / Augusti / glad(iatorum) par(ia) XX et venatio Sta(ti?) Pompei flaminis Augustalis / pugnab(unt) Constant(iae) Nucer(iae) III pr(idie) Non(as) / Nonis VIII {E}Idus Maias / Nucerini officia mea certo index
Inschriftengattung / Personenstatus: sacerdotes pagani

Publikation: CIL 08, 20965 = AE 1888, 00156 = AE 2017, +01749          EDCS-ID: EDCS-26500045
Provinz: Mauretania Caesariensis         Ort:
Pro salut(e) / Imp(eratoris) Aug(usti) p(atris) p(atriae) / Iunoni Regin(ae) / Vibia Celerina / L(uci) Val(eri) Rufi IIvir(i) q(uin)q(uennalis) / uxor mater / L(uci) Val(eri) Scipionis / et Val(eriae) Scipionillae / et Val(eriae) Celerinae / d(onum) d(edit) // Translata / de sordentibus / locis
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  mulieres;  ordo decurionum;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00157 = AE 1889, 00003 = IG-07, 02713
Datierung: 67 bis 67         EDCS-ID: EDCS-78000008
Provinz: Achaia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  leges;  sacerdotes pagani;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00158          EDCS-ID: EDCS-18500212
Provinz: Germania inferior         Ort:
Leg(io) XXX U(lpia) V(ictrix)
Inschriftengattung / Personenstatus: milites;  sigilla impressa;  tituli fabricationis
Material: opus figlinae

Publikation: AE 1888, 00159
Datierung: 37 bis 41         EDCS-ID: EDCS-77400088
Provinz: Asia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  mulieres;  tituli honorarii;  viri
Material: lapis
Kommentar: Soldat

Publikation: AE 1888, 00160
Datierung:bis 4         EDCS-ID: EDCS-77400094
Provinz: Asia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  tituli honorarii;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: AE 1888, 00161          EDCS-ID: EDCS-77400095
Provinz: Asia         Ort:
"GR"
Inschriftengattung / Personenstatus: Augusti/Augustae;  mulieres;  tituli honorarii;  tituli sacri;  viri
Material: lapis

Publikation: CIL 08, 12898 = AE 1888, 00162a          EDCS-ID: EDCS-25001899
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
D(is) M(anibus) s(acrum) / Felix Aug(usti) ser(vus) adiut(or) / ad instrumentu(m) com/mentariorum pius / vixit annis LXV h(ic) s(itus) e(st)
Inschriftengattung / Personenstatus: servi/servae;  tituli sepulcrales

Publikation: CIL 08, 12882 = AE 1888, 00162b          EDCS-ID: EDCS-25001883
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
D(is) M(anibus) s(acrum) / Victor Aug(usti) / lib(ertus) ex tabu/lariis pius / vix(it) annis / LVII
Inschriftengattung / Personenstatus: liberti/libertae;  tituli sepulcrales

Publikation: CIL 08, 12906 = AE 1888, 00162c          EDCS-ID: EDCS-25001907
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
Cerdo tab(ularius) / Caesaris n(ostri) / vixit ann(os) XXV / hic situs est
Inschriftengattung / Personenstatus: tituli sepulcrales

Publikation: CIL 08, 12904 = D 01715 = AE 1888, 00162d
Datierung:bis 300         EDCS-ID: EDCS-25001905
Provinz: Africa proconsularis         Ort:
D(is) M(anibus) s(acrum) / Campester Aug(usti) / doctor cursorum / pius vix(it) an(nos) XXX / h(ic) s(itus) e(st)
Inschriftengattung / Personenstatus: nomen singulare; &nbs