MC-Logo

EDCS
Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby

Manfred Clauss / Anne Kolb / Wolfgang A. Slaby / Barbara Woitas

WAS-Logo
UZH-Logo Datenbank-Recherche deutsch  / search database englisch  / banco de datos spanisch  /
recherches à la banque des données französisch  / ricerca nel database italienisch

abréviations

Journal de l'EDCS – Open Peer-Reviewed Online Journal 

KU-Logo

Recherche nr. aujourd'hui:   6354


Publication: CIL 02, 01964 (p XLIII, 704, 876, 877) = EE-09, p 91 = D 06089 = FIRA-01, 00024 = Freis 00060 = Spitzl = HEp 2001, 00328 = HEp 2001, 00329 = AE 2001, +00061 = AE 2015, +00029          EDCS-ID: EDCS-48100054
Province: Baetica         Lieu:
[51] R(ubrica) de nominatione candidatorum] / [si ad quem diem professio] / fieri oportebit nullius nomine aut / pauciorum quam tot quod creari opor/tebit professio facta eri<t=P> sive ex his / quorum nomine professio facta erit / pauciores erunt quorum h(ac) l(ege) comitiis ra/tionem habere oporteat quam tot [quot] cre/ari oportebit tum is qui comitia ha/bere debebit proscribito ita u(t) d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint) / tot nomina eorum quibus per h(anc) l(egem) / cum honorem petere licebit quod de/runt ad eum numerum ad quem crea/ri ex h(ac) l(ege) oportebit qui ita proscripti / erunt ii si volent aput eum qui ea co/mitia habiturus erit singuli singu/los ei{i}usdem condic{T}ion<i=E>s nominato / ique item qui tum ab is nominati erunt si / volent singuli singulos aput eun/dem ea{N}demque condicione nomina/to isque aput quem ea nominatio fac/ta erit eorum omnium nomina pro/ponito ita u(t) {V} d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint) deque is om/nibus item comitia habeto perinde / ac si eorum quoque nomine ex h(ac) l(ege) de / petendo honore professio facta esset / intra praestitutum diem petereque / eum honorem sua sponte c(o)epissent ne/que eo proposito destitissent / [52] r(ubrica) de comitiis habendis / ex IIviris qui nunc sunt item ex i(i)s qui / deinceps in eo municipio IIviri erunt / uter maior natu erit aut si ei causo qu/ae inciderit q(uo) m(inus) comitia habere pos/sit tum alter ex his comitia IIvir(is) item / aedilibus item quaestoribus rogandis / subrogandis h(ac) l(ege) habeto utique ea dis/tributione curiarum de qua supra con/prehensum est suffragia ferri debe/bunt ita per tabellam ferantur facito / quique ita creati erunt ii annum unum / aut si in alterus locum creati erunt / reliqua parte ei{i}us anni in eo honore / sunto quem suffragis erunt consecuti / [53] r(ubrica) in qua curia incolae suffragia / ferant / quicumque in eo municipio comitia IIviris / item aedilibus item quaestoribus rogan/dis habebit ex curiis sorte ducito unam / in qua incolae qui cives R(omani) Latinive cives / erunt suffragi<um=O> ferant eisque in ea cu/ria suffragi latio esto / [54] r(ubrica) quorum comitis rationem habe/ri oporteat / qui comitia habere debebit is primum IIvir(os) / qui iure dicundo praesit ex eo genere in/genuorum hominum de quo h(ac) l(ege) cau/tum conprehensumque est deinde proxi/mo quoque tempore aediles item quaesto/res ex eo genere ingenuorum hominum / de quo h(ac) l(ege) cautum conprehensumque est / creando[s] curato dum ne cui{i}us comi/tis rationem habeat qui IIviratum pe/tet qui minor annorum XXV erit qui/ve intra quinquennium in eo honore / fuerint item qui aedilitatem quaesturam/ve petet qui minor quam annor(um) XXV erit / quive in earum qua causa erit propter // quam si c(ivis) R(omanus) esset in numero decurio/num conscriptorumve eum esse non lice/ret [55] r(ubrica) de suffragio ferendo / qui comitia ex h(ac) l(ege) habebit is municipes cu/riatim ad suffragium ferendum voca/to ita ut uno vocatu omnes curias in / suffragium vocet eaque singulae in / singulis consaeptis suffragium per ta/bellam ferant itemque curato ut ad cis/tam cui{i}usque curiae ex municipibus / ei{i}us municipi(i) terni sint qui ei{i}us cu/riae non sint qui suffragia custodiant / diribeant et uti ante quam id faciant qu/isque eorum iurent se rationem suffra/giorum fide bona habiturum relaturum/que neve prohibito q(uo) m(inus) et qui hono/rem petent singulos custodes ad singu/las cistas ponant iique custodes ab eo / qui comitia habebit item ab his positi / qui honorem petent in ea curia quis/que eorum suffragi<um=O> ferto ad cui{i}us cu/riae cistam custos positus erit e<o=Q>rum/que suffragia perinde iusta rataque sun/to ac si in sua quisque curia suffragium / tulisset [56] r(ubrica) quid de his fieri oporteat qui / suffragiorum numero pares erunt / is qui ea comitia habebit uti quisque curiae / cui{i}us plura quam alii suffragia habue/rit ita priorem ceteris eum pro ea curia / factum creatumque esse renuntiat<o=Q> / donec is numerus ad quem creari opor/tebit expletus sit qua{m} in curia totidem / suffragia duo pluresve habuerint ma/ritum quive maritorum numero erit / caelibi liberos non habenti qui mari/torum numero non erit habentem libe/ros non habenti plures liberos haben/tem pau<c=O>iores habenti praeferto priorem/que nuntiato ita ut bini liberi post no/men inpositum aut singuli puberes amis/si v<i=T>rive potentes amissae pro singulis / sospitibus numerentur si duo pluresve to/tidem suffragia habebunt et ei{i}usdem / condicionis erunt nomina eorum in / sortem coicito et uti <c=Q>ui{i}usque nomen so/rti ductum erit ita eum priorem alis renunti/at(o) [57] r(ubrica) de sortitione curiarum et is qui cu/riarum numero par{T}es erunt / qui comitia h(ac) l(ege) habebit is relatis omnium / curiarum tabulis nomina curiarum in sor/tem coicito singularumque curiarum no/mina sorte ducito et ut cui{i}usque curiae / nomen sorte exierit quo{d}s ea curia fecerit / pronuntiari iubeto uti quisque prior / maiorem partem numeri curiarum con/fecerit eum cum h(ac) l(ege) iuraverit caverit/que de pecunia communi factum crea/tumque renuntiato donec tot magistra/tus sint quod h(ac) l(ege) creari oportebit si toti/dem curias duo pluresve habebunt / uti supra conprehensum est de i(i)s qui / suffragiorum numero pares essent ita / de i(i)s qui totidem curias habebunt fa/cito eademque ratione priorem quem/que creatum esse renuntiato / [58] r(ubrica) ne quid fiat quo minus comitia ha/beantur / ne quis intercedito neve quit aliut fa/cito quo minus in eo mun[i]cipio h(ac) l(ege) / comitia habeantur perficiantur / qui aliter adversus ea fecerit sciens // d(olo) m(alo) is in res singulas HS X(milia) mu/nicipibus munic<i=E>pii Flavi Malacitani / d(are) d(amnas) e(sto) ei{i}usque pecuniae deque ea pecun(ia) / municipi eius municipii qui volet cuique / per h(anc) l(egem) licebit actio petitio persecutio esto / [59] r(ubrica) de iure iurando eorum qui maiorem / partem numeri curiarum expleverit / qui ea comitia habebit uti quisque eorum / qui IIviratum aedilitatem quaesturam/ve petet mai{i}orem partem numeri curia/rum expleverit priusquam eum factum / creatumque renuntiet iusiurandum adi/gito in contionem palam per Iovem et di/v<u=O>m Augustum et div<u=O>m Claudium et div<u=O>m / Vespasianum Aug(ustum) et div<u=O>m Titum Aug(ustum) / et Genium Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Augusti / deosque Penates {SE} eum qu(a)e ex h(ac) l(ege) facere / oportebit facturum neque adversus / h(anc) l(egem) fecisse aut facturum esse scientem / d(olo) m(alo) [60] r(ubrica) ut de pecunia communi munici/pum caveatur ab i(i)s qui IIviratum / quaesturamve petet / qui in eo municipio IIviratum quaesturam/ve petent quique propterea quod pauciorum / nomine quam oportet professio facta / esset nominatim in eam condicionem / rediguntur ut de his quoque suffragi/um ex h(ac) l(ege) ferri oporteat quisque eorum / quo die comitia habebuntur ante quam / suffragium feratur arbitratu eius qui ea / comitia habebit praedes in commune mu/nicipum dato pecuniam communem eo/rum quam in honore suo tractaverit / salvam is fore si d(e) e(a) r(e) is praedibus minus / cautum esse videbitur praedia subsignato / arbitratu ei{i}usdem isque ab iis praedes prae/diaque sine d(olo) m(alo) accipito quoad recte cau/tum sit uti quod recte factum esse volet / per quem eorum de quibus IIvirorum quaes/torumve comitiis suffragium ferri opor/tebit steterit q(uo) m(inus) recte caveatur eius qu<i=E> co/mitia habebit rationem ne habeto / [61] r(ubrica) de patrono cooptando / ne quis patronum publice municipibus muni/cipii Flavi Malacitani cooptato patrocini/umve cui deferto nisi ex maioris partis de/curionum decreto quod decretum factum / erit cum duae partes non minus adfue/rint et iurati per tabellam sententiam tu/lerint qui aliter adversus ea patronum / publice municipibus municipii Flavi Ma/lacitani cooptaverit patrociniumve cui / detulerit is HS X(milia) n(ummum) in <p=D>ublicum munici/pibus municipii Flavi Malacitani d(are) d(amnas) e(sto) e(t) is / qu<i=E> adversus h(anc) l(egem) patronus cooptatus cui/{i}v<e=S> patrocinium delatum erit ne magis / ob eam rem patronus municip{i}um muni/cipii Flavi Malacitani {TANII} esto / [62] r(ubrica) ne quis aedificia quae restitutu/rus non erit destruat / ne quis in oppido municipii Flavi Malacita/ni quaeque ei oppido continentia aedificia / erunt aedificium detegito destruito demo/liundumve curato nisi decurionum con/scriptorumve sententia cum maior pars / eorum adfuerit quod restitu[tu]rus intra proxi/mum annum non erit qui adversus ea fece/rit is quanti e(a) r(es) e(rit) t(antam) p(ecuniam) municipibus municipi(i) / Flavi Malacitani d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae / deque ea pecunia municipi eius municipii / qui volet cuique per h(anc) l(egem) lice<b=R>it actio petitio / persecutio esto / [63] r(ubrica) de locationibus legibusque locatio/num proponendis et in tabulas mu/nicipi(i) referendis / qui IIvir i(ure) d(icundo) p(raeerit) vectigalia ultroque tributa / sive quid aliut communi nomine munici/pum ei{i}us municipi(i) locari oportebit lo/cato quasque locationes fecerit quasque / leges dixerit quanti quit locatum sit et [qui] prae/des accepti sint quaeque praedia subdita / subsignata obligatave sint quique prae/diorum cognitores accepti sint in tabu/las communes municipum eius municipi(i) / referantur facito et proposita habeto per / omne reliqu<u=O>m tempus honoris sui ita ut / d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint) quo loco decuriones conscripti/ve proponenda esse censuerint / [64] r(ubrica) de obligatione praedum praediorum / cognitorumque / quicumque in municipio Flavio Malacatiano / in commune municipum ei{i}us municipi(i) / praedes facti sunt erunt quaeque eorum praedia / accepta sunt erunt quique eorum prae/diorum cognitores facti sunt erunt ii om/nes et quae cui{i}usque eorum tum [fuerunt] erunt cum / praees cognitorve factu est erit quaeque pos/tea esse cum ii obligati esse coeper<u=II>nt c(o)epe/rint qui eorum soluti liberatique non sunt / non erunt aut non sine d(olo) m(alo) sunt erunt ea/que omnia quae{que} eorum soluta liberata/que non sunt non erunt aut non sine / d(olo) m(alo) sunt erunt in commune municipum / ei{i}us municipii item obligati obligata{e}/que sunto uti ii ea{e}ve p(opulo) R(omano) obligati obli/gatave essent si aput eos qui Romae aera/rio praessent ii praedes i<i=N>que cognito/res facti eaque praedia subdita subsigna/ta obligatave essent eosque praedes eaque / praedia eosque cognitores si quit eorum in / quae cognitores facti erunt ita non erit / qui quaeve soluti liberati soluta libera/taque non sunt non erunt aut non sine / d(olo) m(alo) sunt erunt IIviris qui ibi i(ure) d(icundo) prae(e)/runt ambobus alteri{us}ve eorum ex de/curionum conscriptorumque decreto qu/od deretum cum eorum partes tertiae / non minus quam duae adessent factum / erit vendere legemque his vendundis dicere / ius potestasque esto dum ea(m) legem is re/bus vendundis dicant quam legem eos / qui Romae aerario praeerunt e lege prae/diatoria praedibus praedi(i)sque vendun/dis dicere oporteret aut si lege praedia/toria emptorem non inveniet quam le/gem in vacu<u=O>m vendendis dicere opor/teret et dum ita legem dicant uti pecu/nia{m} infore municipi(i) Flavi Malacitani / referatur luatur solvatur quaeque lex / ita dicta (e)rit iusta rataque esto / [65] r(ubrica) ut ius dicatur e lege dicta praedibus / et praedi(i)s vendundis / quos praedes quaeque praedia quosque cog/nitores IIviri municipii Flavi Malaci/tani h(ac) l(ege) vendiderint de iis quicumque / i(ure) d(icundo) p(raeerit) ad quem de ea re in ius aditum erit / ita ius dicito iudiciaque dato ut ei qui / eos praedes cognitores ea praedia mer/cati erunt praedes socii heredesque eorum / i<i=S>que ad quos ea res pertinebit de is rebus / agere easque re petere persequi rec/te possit [66] r(ubrica) de multa quae dicta erit / multas in eo municipio ab IIviris prae/fectove dictas item ab aedilibus quas ae/diles dixisse se aput IIviros ambo alter/ve ex i(i)s professi erunt IIvir qui i(ure) d(icundo) p(raeerit) in / tabulas communes municipum ei{i}us mu/nicipi(i) referri iubeto si cui ea multa dicta / erit aut nomine ei{i}us alius postulabit ut / de ea ad decuriones conscriptosve refe/ratur de ea decurionum conscriptorum/ve iudicium esto quaeque multae non / erunt inustae a decurionibus con/scriptisve iudicatae eas multas IIviri / in publicum municipum ei{i}us muni/cipii redigunto / [67] r(ubrica) de pecunia communi municipum / deque rationibus eorundem / ad quem pecunia communis municipum / ei{i}us municipi(i) pervenerit heresve ei/{i}us isve ad quem ea res pertinebit in die/bus XXX proximis quibus ea pecunia / ad eum pervernerit in publicum muni/cipum ei{i}us municipi(i) eam referto qui/que rationes cummunes negotiumve qu/od commun<e=I> municipum eius munici/pi gesserit tractaverit is heresve ei{i}us / [isve] ad quem ea res pertinebit in diebus XXX / proximis quibus ea negotia easve ration/es gerere tractare desierit quibusque / decuriones conscriptique habebuntur / r<at=N>iones edito redditoque decurioni/<b=R>us conscriptisve cuive de his accipi/endis cognoscendis ex decreto decurio/num conscriptorumve quod decretum / factum erit cum eorum partes non mi/nus quam duae tertiae adessent nego/tium datum erit per quem steterit q(uo) / m(inus) ita pecunia redigeretur referre/tur quove minus ita rationes redde/rentur is per quem steterit q(uo) m(inus) rationes / redderentur quove minus pecunia redige/retur referret[ur] heresque eius isque ad qu/em ea res qua de agitur pertinebit q(uanti) e(a) r(es) / erit tantum et alterum tantum munici/pibus ei{i}us municipi(i) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuni/ae deque ea pecunia municipum muni/cipii Flavi Malacitani / qui volet cuique per h(anc) l(egem) licebit actio pe/titio persecutio esto / [68] r(ubrica) de constituendis patronis causae cum / rationes reddentur / cum ita rationes reddentur IIvir qui decurio/nes conscriptosve habebit ad decuriones / conscriptosve referto quos placeat publi/cam causam agere iique decuriones con/scriptive per tabellam iurati d(e) e(a) r(e) decer/nunto tum cum eorum partes non minus / quam duae tertiae aderunt ita ut tres qu/os plurimi per tabellam legerint causam / publicam agant iique qui ita lecti erunt tem/pus a decurionibus conscripti(s)ve quo cau/sam cognoscant actionemque suam or/dinent postulanto eoque tempore quod is / datum erit transacto eam causam uti quod / recte factum esse volet agunto / [69] r(ubrica) de iudicio pecuniae communis / quod m(unicipum) m(unicipii) Flavi Malacitani nomine pe/tetur ab eo qui eius municipi(i) munic<e=I>/p{e}s incolave erit quodve cum eo agetur / quod pluris HS |(mille) sit neque tanti sit ut / [de ea re proconsulem
inscription genre / statut personnel: Augusti/Augustae;  leges;  officium/professio;  ordo decurionum;  viri


empreinte politique de confidentialité dénégation