MC-Logo

EDCS
Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby

Manfred Clauss / Anne Kolb / Wolfgang A. Slaby / Barbara Woitas

WAS-Logo
UZH-Logo Datenbank-Recherche deutsch  / search database englisch  / banco de datos spanisch  /
recherches à la banque des données französisch  / ricerca nel database italienisch

Abkürzungen

EDCS-Journal – Open Peer-Reviewed Online Journal 

Bitte senden Sie PDFs Ihrer neuen Inschriftenpublikationen.
KU-Logo

Recherche Nr. heute:   10988


Gefundene Inschriften:  1


Publikation: Chiron-2004-299 = SEG-54, 01178 = AE 2004, 01410
Datierung: 533 bis 533         EDCS-ID: EDCS-33500448
Provinz: Asia         Ort:
Μήνυσις ἤτοι διδασκαλία τῆς σῆς ὑπεροχῆς δήλη γέγονε(ν) / τῷ ἡμετέρῳ κράτι περιέχουσα τοὺς οἰκήτορας τῆς / Ἰουστινιανουπολιτῶν διὰ τῆς ἐπιδεδομένης / παρʼ αὐτῶν διδασκαλίας διδάξε τὴν μὲν κατʼ αὐτοὺς / πόλιν κώμην εἶνε πάλε τῆς δὲ ἡμετέρας εὐτυχήσα/σαν προσηγορίας δίκαια πόλεως ἐσχηκένε καὶ τοὺς / συντελουμένους ἐξ αὐτῆς φόρους εἰσφέρεσθαι τῇ τῆς σῆ[ς] / ὑπεροχῆς τραπέζῃ καταβαλλομένους διὰ τῆς Μιλησίων πόλ(εως) / συνιὸν εἰς τεσσαράκοντα πρὸς τῷ ἑνὶ χρυσοῦς ταῖς δὲ θείαις / ἡμῶν λαργιτιόσιν εἴκοσι τὴν δὲ ποσότητα ταύτην ἐκ τον ἀπο/γεωθέντων τόπων θαλαττίων πρότερον ὄντων ὑποφό/ρων δὲ γενομένων τῇ Μιλησίων πόλι εἰσφέρεσθαι τῆς Ἰουστι/νιανουπολιτῶν κουφιζομένης πάσης τῆς ποσότητος ταύ/της καὶ τῇ μηνύσει πρὸς τὴν ἡμετέραν εὐσέβιαν χρήσασθαι / ἐφʼ ᾧτε κ(αὶ) τὴν αὐτῶν αἴτησιν προσδέξασθαι κ(αὶ) θείῳ πραγμα/τικῷ τύπῳ θεσπίσαι τὸ ἡμῖν παραστησόμενον θεσπίζομε(ν) / τοίνυν τόνδε τὸν θεῖον πραγματικὸν τύπον πρὸς τὴν σὴν / ὑπεροχὴν καταπέμποντες καὶ τοῦ δημοσίου ποιήσασθαι / πρόνοιαν κ(αὶ) προστάξαι τοὺς μὲν τῆς Ἰουστινιανουπολ(ιτῶν) / πό(λεως) οἰκήτορας μηδεμία(ν) ἐπιγιγνώσκιν συντέλειαν τοὺς / δὲ ἑξήκοντα καὶ ἕνα χρυσοῦς τῷ δημοσίῳ εἰσφέρεσθαι / ἐκ τῶν ἀπογεωθέντων τόπων ὧν καὶ μνήμην ἐποιή/σατο ἡ τῆς σῆς ὑπεροχῆς μήνυσις κ(αὶ) τοὺς μὲν τεσσαράκοντα / πρὸς τῷ ἑνὶ χρυσοῦς τῇ τῆς σῆς ὑπεροχῆς τραπέζῃ ταῖς / δὲ θείαις ἡμῶν λαργιτιόσιν τοὺς λιπομένους εἴκοσι / τὴν γὰρ συντέλειαν πασαν τὴν ἐκ τῆς Ἰουστινιανουπολι/τῶν πό(λεως) εἰσφερομένην συνχωρῆσαι τοῖς τῆς αὐτῆς πόλ(εως) / οἰκήτορσιν τὸ ἡμέτερον ἐδοκίμασεν κράτος τούτϙ γὰρ / τῷ τρόπῳ κ(αὶ) τὸ δημόσιον ἀζήμιον φυλαχθήσετε κ(αὶ) τοῦ / ἐτηθέντος οἱ τῆς Ἰουστινιανουπολιτῶν οἰκήτορες / ἐν ἀπολαύσει γενήσονται τὰ τοίνυν παραστάντα ἡμῖν / κ(αὶ) διὰ τοῦδε τοῦ θείου πραγματικοῦ δηλούμενα τύπου / ἡ σὴ ὑπεροχὴ ἔργῳ κ(αὶ) πέρατι παραδοῦναι σπευσάτω // Dat(um) <K=C>al(endas) Apriles Const(antinopoli) d(omino) n(ostro) Iustiniano perp(etuo) / Aug(usto) III cons(ule) / d(omino) n(ostro) Iusti(ni)ano perpetuo Aug(usto) III cons(ule) d(ie) IIII / Non(as) Apriles Constantinopoli ex offi/c(io) p(er) Dominum Aug(ustalem) et agentem nume(ru)m sc{c}rinii dio/ec(eseos) Asian(a)e d(ictum) est // Θεῖον πραγματικὸν τύπον κατα/πεμφθέντα πρὸς τὴν ὑμετέραν φιλανθρωπ(ίαν) ἔχοντες / μετὰ χεῖρας ὑποβάλλομεν πρὸς τὸ παριστάμενον // Fl(avius) Mariano(s) Mic(h)ael(ius) Gabriel(ius) Arc(h)angel(ius) Ioannes / o megalopr(epestatos) eparc(hos) ton ier(on) pr(aitorion) to b ce apo up(aton) F(lavius) F(a)ustos Fl(avius) Bonos d(ixerunt) // προσφόρως ἀναγιγνωσ/κέσθω // Qua(e) lec(ta) in antel(atis) praefu(l)ge(n)t / Fl(avius) Marianus Ioannes o megalopr(epestatos) eparc(hos) ton / ier(on) pr(aitorion) to b ce apo up(atwn) Fl(avius) F(a)ustos Fl(avius) Bonos d(ixerunt) // κρα/τήσει διὰ πάντων κ(αὶ) ἐξ ἡμετέρας ψήφου τὰ δη/λούμενα τῷ ἀναγνωσθέντι θείῳ πραγματικῷ / τύπῳ γέμοντα φιλανθρωπίας κ(αὶ) τὴν τοῦ μεγά/λου βασιλέως πρὸς τοὺς ὑπηκόους εὐμένιαν ἐπι/δικνύμενα // Ex offic(io) p(er) Dominum Aug(ustalem) d(ictum) es(t) // εἰ παρίσταται γράμματα γενέσθαι πρὸς τὸν λαμ/πρ(ότατον) ἄρχοντα τῆς ἐπαρχ(ίας) ἐφʼ ᾧτε εἰδένε αὐτὸν τά / τε θειοδῶς θεσπισθέντα κ(αὶ) μεγαλοφυῶς προσταχθ(έντα) // pos(t) cetera // τοῦτο γενήσεται // Edantur // Fl(avius) Mar(ianus) M(ic)hael(ius) Gabriel(ius) Ioannes (E)utropi(u)s v(ir) sp(ectabilis) com(es) et cons(ularis) // κρατήσει τὰ παραστάντα βασιλῖ τῷ κρατίστῳ κ(αὶ) τῇ μετʼ αὐτὸν / ἀρχῇ κ(αὶ) οὐδὶς τὸ λοιπὸν εἰσπράξι Ἰουστινιανουπολ(ίτας) ἣν εἰσ(ε)κόμιζο(ν) / τῷ δημοσίῳ πρὸ τούτου φορὰν διὰ τὸ ἀντισαχθῆνε ταύτην τεθεσ/πίσθ(αι) παρὰ τῆς βασιλίας διὰ τῶν ἀπογεωθέντων ὑπὸ τοῦ Μεάν/δρου ποταμοῦ τόπων ἰς τὸν ἔμπροσθεν χρόνον θαλαττίων ὄντω(ν) / παραφυλαττούσης ταῦτα τῆς πιθομένης μοι τάξεως κ(αὶ) πάσης κατὰ / τόπον πολιτικῆς κ(αὶ) δημοσίας ἐπικουρίας // Edantur
Inschriftengattung / Personenstatus: inscriptiones christianae;  officium/professio;  sacerdotes christiani;  seviri Augustales;  tria nomina;  viri
Material: lapis


Impressum Datenschutzerklärung Haftungsausschluss