MC-Logo

EDCS
Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby

Manfred Clauss / Anne Kolb / Wolfgang A. Slaby / Barbara Woitas

WAS-Logo
UZH-Logo Datenbank-Recherche deutsch  / search database englisch  / banco de datos spanisch  /
recherches à la banque des données französisch  / ricerca nel database italienisch

abbreviations

EDCS-Journal – Open Peer-Reviewed Online Journal 

Please send PDFs of your latest publications.
KU-Logo

search nr. today:   646


inscriptions found:  1


publication: CIL 06, 02104 (p 864, 3261, 3824, 4149) = CIL 06, 32388 = CIL 01, 00002 (p 717, 739, 831) = CLE 00001 = D 05039 (p 184) = CFA 00100 = ILLRP 00004 = CSE p 211 = AE 1939, +00073 = AE 1939, +00074 = AE 1976, 00012 = AE 2003, +00004
dating: 218 to 218         EDCS-ID: EDCS-19000364
province: Roma         place:
[in luco deae Diae L(ucius) Alfenius Avitianus promag(ister) operis inchuandi causa quod 3 immolavit suove]taurilibus maiorib(us) deae Diae [b(oves) f(eminas) n(umero) II] / [Iano patri arietes n(umero) II Iovi verveces n(umero) II Marti arietes n(umero) II Iunon]i deae Diae oves n(umero) II sive deo sive deae ov(es) n(umero) II / [Virginibus divis ov(es) n(umero) II Famulis divis verveces n(umero) II Laribus verveces n(umero) II Matri] Lar(um) oves n(umero) II Fonti verbeces n(umero) II Florae oves n(umero) II / [Vestae oves n(umero) II Vestae matri oves n(umero) II item Adolendae Commolendae Deferundae] oves n(umero) II item ante Caesar{a}eum divis n(umero) XX verbec(es) n(umero) XX / [3 operis perfecti causa coll(egium) frat(rum) Arval(ium) f]ecit similiter q(uod) s(upra) f(actum) e(st) per eodem(!) Avitianum promagistr(um) / [item VI Kal(endas) Iun(ias) in Palatio in aede] divor(um) per Alfenium Avitianum promag(istrum) fratr(es) Arv(ales) prima / [luce sacrif(icium) deae Diae conceper(unt) e]t frug(es) arid(as) et virid(es) contiger(unt) et panes laureatos et deam Diam / [unguentaverunt et fratres Arv]al(es) cathedris conseder(unt) <p=T>raetextati et ibi praetextas deposuerunt / [Alfenius Avitianus prom]ag(ister) Catil(ius) Severus Statil(ius) Silianus Sulpic(ius) Poll<i=C>o Fl(avius) Archelaus Armenius / [Peregrinus Caesonius Lucill]us Fl(avius) <Al=N>pinus item post merid(iem) a balneo cathed<ri=LII>s consederunt deinde / [manibus lautis ce]natoria alba sumser(unt) et in tricliniarib(us) discubuer(unt) et epulati sunt item pueri / [praetextati pa]trimi et matrimi senator(um) fili(i) n(umero) IIII in cathed<ri=IV>s consederunt et epulati sunt / [fratres Ar]vales <p=T>ost epula<s=P> super toralibus segmentatis discubuer(unt) et t(ure) v(ino) f(ecerunt) et per pueros praetext(atos) / [senato]rum fil<i=L>os et public(os) a<d=F> aram pertul(erunt) et unguent(a) et coronas acceperunt et in mantelis / [seg]menta[t]is contige<r=LL>unt item mensa secunda bell<ar=N>ior(um) d<i=L>visa est et sportulas acceper(unt) sacerdotes / Imp(eratoris) Aug(usti) et ceteri sacerdotes q(ui) s(upra) s(cripti) s(unt) et rosa(m) soluta(m) d<i=L>viser(unt) ibique <feli=EEIL>c(ia) dixer(unt) item IIII Kal(endas) Iunia<s=P> / in luco deae Diae Alfen<i=L>us Avitianus promag(ister) ad aram immol(avit) porcil(ias) / piacul(ares) I<I=L> luci coinq(uiendi) et ope<r=LI>is / faciund(i) ibi vacc(am) honor(ariam) imm(olavit) et inde in tetrastylo <r=A>evers(us) subsellis consed(it) deinde reversus ad aram / ext<as=N> re<d=O>did<it=H> porciliar(es) item in circo in foculo arg(enteo) cespiti ornato extam(!) vacc(inam) redd(idit) et in tetrastylo / reversus est et in codice cavit et praetextam depo<s=P>uit et in pap<i=L>lione suo reversus promeridie autem / fratres Arvales praetextas acceper(unt) et in tetrastylo conveneru<nt=M> et subselli(i)s consederunt et ca<v=D>erunt / se adfuisse et sacrum fecisse et porcilias piaculares epulati sunt et sanguem postea inde praetextati / capite velato vittas(!) spiceis coronati lucum a<d=C>scenderunt et per <Alfeni=NEEN>um Av<i=L>tianum promag(istrum) agnam / opimam imm(olaverunt) et hostiae litationem inspexer(unt) perfecto sacrif<ici=LR>o omnes ture et vino fecerunt deinde / reversi in aedem in mensa sacrum fecerunt of<f=I>is et ante aedem in cespite promag(ister) et flam(en) sacr(um) fecer(unt) / item foras ad aram reversi thesauros dederunt item <f=E>lam(en) et promag(ister) scyfos arg(enteos) cum sumpuis(!) / vino re<p=F>letis ante osteum [et] acerras [ferentes] ture et vino fecer(unt) et ante osteum <r=II>estite<r=N>(unt) et duo ad fruges petendas / cum publicos(!) desciderunt et reversi dextra dederunt <l=I>aev<a=N> rec<e=F>perunt deinde a<d=B> alterutrum sibi <re=IIF>dd(iderunt) / et public(is) frug(es) tradider(unt) deinde in aedem intraver(unt) et ollas precati sunt et osteis apertis per clivum iacta/verunt deinde subselli(i)s marmoreis consed(erunt) et panes laureat(os) per public(os) partiti sunt ib<i=F> omn(es) l<oment=VMEMVLI>a / cum rapinis acceperunt et deas unguentaverunt et aed<e=I>s clusa e(st) omnes <f=E>or<a=I>s ex<i=C>erunt ibi sacerdotes / clusi succincti libellis acceptis carmen descindentes tripodaverunt in verba haec enos / Lases iuvate / [e]nos Lases iuvate enos Lases iuvate neve lu{a}e rue Marma(r) sins incurrere in <p=D>leores neve lue rue Marmar / [si]ns incurrere in <p=D>leores neve lue rue Marmar s<in=ER>s <i=L>ncurrere in pleo<re=IV>s Satur <f=E>u <f=R>ere Mars limen / [sa]l<i=E> sta berber Satur fu fere Mars limen sal<i=L> sta berber Satur fu fere Mars <l=I>imen s<al=NI>i s<t=I>a berber / [sem]unis alternei advocapit conctos cunctos semunis alternei advocapit conctos s<e=I>munis <a=N>lter<nei=VIE> advocapit / [conct]os enos Marmor iuvato enos Marmor iuvato enos Ma(r)mor iuvato tr<i=L>umpe t<ri=N>umpe triumpe t<r=I>ium/[pe tri]umpe post tripodationem deinde signo dato publ<i=L>c<i=L> introier(unt) et libellos receperunt / [et ante ianuam deae Diae a{d}st<i=E>terunt et coronas donaticas per comm(entariensem) citantem nomina singulorum sacerdotum] / [calatoribus singulorum inferentibus aras contigerunt et deae coronatae sunt et de Saturnalibus primis P(ublium) Aelium Secundinum magistrum creaverunt et] / [T(itum) Flavium Archelaum(?) flaminem nominaverunt 3] / noaie[3 ibique felicia dixerunt et desciserunt lucum depositis] / praete[xtis cenatoria alba acc(eperunt) et i]n tetra[stylo epulati sunt fercula cum campanis et urnalibus mulsi singulorum] / more <p=T>o[mpae in tetrastylu]m transier[unt post epulas singuli praesentes acceperunt] / sportulas [|(denarios) C et rosam s]olut(am) acc(eperunt) et pa[rtiti sunt(?) deinde L(ucius) Alfenius Avitianus promag(ister) latum] / sum[si]<t=I> et ric[inium superaccepit coron]am <p=T>actilem r[oseam et summoto super carceres ascendit] / signumque [quadrig(is) big(is) desul]toribus misit p[r]aeside[ntibus ad cretam Catilio] / Severo Armen[io Peregrino Caesonio] Luci<l=X>lo F[l(avio)] A[l]p[i]no vi[ctores palmis et coronis arg(enteis) honoravit] / deinde peract[is circensib]us Romae re[vers]i et in domu[m 3 mag(istri) cenatoria] / alba acceper(unt) et [epulati sunt et inter cenam ture] et vino fecer[unt ministrantibus pueris] / patrim(is) et matr[imis senatorum filiis qui] supra et sacrific[io peracto unguenta et coronas] / accep(erunt) et mantel[iis segmentatis con]tiger(unt) et sportulas sing[uli acceperunt |(denarios) C] / mensam secun[dam bellariorum diviserunt e]t rosam solutam acceperu[nt ibique felicia dixerunt] / III Kal(endas) Iun(ias) in domum [3 mag(istri)] fratres Arvales ad consummand[um sacrum deae Diae] / convener(unt) in[ter cenam L(ucius) Alfenius Avitianus p]romag(ister) Fl(avius) Archelaus flam(en) Sulpic(ius) Po[llio] / Armen(ius) Pereg[rinus 3 di]scumbentes toralibus segmentat[is ture et vino fecerunt] / min(istrantibus) puer(is) patr[imis et matrimis senatorum filiis isdem] q(ui) s(upra) frug(es) libat(as) cum calat(oribus) et public(is) ad aram [retulerunt] / deinde lampa[dibus incensis pariter tuscanicas] contiger(unt) et per kalator(es) suos domi miserunt [item] / mens(am) sec(undam) bell[ariorum diviserunt et coronas e]t ung(uenta) et sportul(as) acc(eperunt) sing(uli) |(denarios) C hoc anno cenat(um) est [in] / dies sing(ulos) |(denaris) C [VI IIII III Kal(endas) Iun(ias)] pueri cenav(erunt) senator(um) fil(ii) n(umero) IIII et sport(ulas) acc(eperunt) in di(es) sing(ulos) |(denarios) XX[V] / et felic(ia) dixer(unt) [pr]ecatio cooptationis / quod b(onum) f(austum) felix fortu[natum salutare]q(ue) sit Imp(eratori) Caes(ari) divi Mag(ni) Antonini fil(io) divi Severi nep(oti) M(arco) Aurellio(!) / Antonino Pio Felici Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) tr(ibunicia) pot(estate) co(n)s(uli) p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) et Iuliae Maesae Aug(ustae) aviae Aug(usti) n(ostri) totaque(!) / domo divin(ae) eor(um) senatui populoq(ue) Rom(ano) Quiritib(us) fr[a]tr(ibus) Arval(ibus) parentib(us) liberis coniugibusque nostris / fratrem Arvalem [ex s(enatus) c(onsulto?) domin(um) n(ostrum)] Imp(eratorem) Ca[e]s(arem) M(arcum) Aure[llium(!) A]ntoninum Pium Felicem Aug(ustum) collegam nobis / cooptamus fel(icissime) fel(icissime) [3 Non(as)/ Id(us) Iulias] ante p[ronaum a]edis Concord(iae) fratr(es) Arval(es) convener(unt) ad cooptandum / Imp(eratorem) Caes(arem) M(arcum) Aurellium(!) Antonin[um Pium] Fel(icem) Aug(ustum) p(ontificem) m(aximum) tr(ibunicia) pot(estate) co(n)s(ulem) p(atrem) p(atriae) proco(n)s(ulem) [a]dfuerunt L(ucius) Alfen(ius) / Avitianus Cn(aeus) Cat[ilius Severus T(itus) Statilius] Silianus C(aius) Sulpic(ius) Pollio T(itus) Fl(avius) Archelaus L(ucius) Armenius / Peregrinus L(ucius) Caes[onius Lucil]lus M(arcus) Fl(avius) Alpinus ibique adclamantes felicia [dix]erunt detulit / primus Corne[l]i[anus pub]l(icus) [a c]omm(entariis) fratr(um) Arv(alium) Imp(eratore) Anton[ino] Aug(usto) [et A]dvento [co(n)s(ulibus)] / pr(idie) Id(us) Iul(ias) in Capit(olio) ant(e) cell(am) Iun(onis) Reg(inae) fratr(es) Arv(ales) conv(enerunt) ad vota ann[ua s]usci[pie]nd[a] pro salute / et incolum(itate) Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aurelli(!) Antonini Pii Fel(icis) Aug(usti) p(ontificis) m(aximi) [trib(unicia) po]t(estate) co[(n)s(ulis) p(atris)] p(atriae) proco(n)s(ulis) et Iuliae / Maesae Aug(ustae) aviae Aug(usti) n(ostri) totaq(ue) dom(o) divin(a) eor(um) [i]tem ad vo[ta dece]nn(alia) s[usci]piend[a] Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aur(elli!) / Antonini [Pii] Felicis Aug[us]t(i) [p(ontificis) m(aximi)] tr(ibunicia) po[t(estate)] co(n)s(ulis) p(atris) [p(atriae) proco(n)s(ulis) idem ad] lud(os) v[oti]vos committend(os) conven(erunt) / secui[3]t sc[3] fratr(es) A[r]val(es) in Capitolio / suc[3 et adclamaverunt f]eli[cis]s(ime) saepe de nostr(is) ann(is) augeat / tibi [I]up[piter annos 3 sis P]ius et Felix M(arce) A(ntonine) Imp(erator) C(aesar) Aug(uste) di te serv(ent) / tu [3 Imp(eratore) Antonino Aug(usto) II et S]acerdote II co(n)s(ulibus) / [3 piaculum factum mag(isteri) 3 in luco deae Diae o]b ferri inlationem scripturae / [et scalpturae marmoris porca et agna struibus fertisque per Secundinum?] tab(ularium) rat(ionis) k(astrensis) / [et public(os) fratr(um) Arv(alium) 3 piaculu]m f[actum ob] f[erri elationem scripturae] / [et scalpturae operis perfecti porca et agna struibus fertisque per Secun]dino(!) tab(ulario) rat(ionis) s(upra) s(criptae) et [p]er(?) [primum] / [Cornelianum a comm(entariis) fr(atrum) Arv(alium) et publicos] fr[a]tr(um) Arv(alium)
inscription genus / personal status: Augusti/Augustae;  carmina;  ordo senatorius;  sacerdotes pagani;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
material: lapis


imprint data protection disclaimer