MC-Logo

EDCS
Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby

Manfred Clauss / Anne Kolb / Wolfgang A. Slaby / Barbara Woitas

WAS-Logo
UZH-Logo Datenbank-Recherche deutsch  / search database englisch  / banco de datos spanisch  /
recherches à la banque des données französisch  / ricerca nel database italienisch

abbreviations

EDCS-Journal – Open Peer-Reviewed Online Journal 

Please send PDFs of your latest publications.
KU-Logo

search nr. today:   786


inscriptions found:  5


publication: CIL 01, 02520a (p 967) = Kropp-01-04-04-08 = Urbanova-2018, 00020 = Ehmig-2017b, p 30 = AE 1912, 00140a = AE 1912, +00274a = AE 2016, +00065
dating: -70 to 30         EDCS-ID: EDCS-38600018
province: Roma         place:
Bona pulchra Proserpina [P]lut[o]nis ux{s}or / s{e}ive me Salviam d{e}icere oportet / eripias salutem c[orpus co]lorem vires virtutes / Ploti tradas [Plutoni] viro tuo n<e=I> possit cogitationibus / su{e}is hoc vita[re tradas] illu<m=N>{c} / febri quartan[a]e t[ertian]ae cot{t}idia[n]ae / qua<e=S> [cum illo l]uct[ent(ur) deluctent(ur) illu<m=N>{c}] / ev[in]cant [vincant] usq[ue dum animam] / [eiu]s eripia[nt quare ha]nc victimam / tibi trad[o Prose]rpi[na siv]e me / Proserpin[a si]ve m[e Ach]eru{o}siam dicere / oportet m[i(hi) mittas a]rcessitum canem / tric<i=E>pitem qui [Ploti] cor eripiat pollic<e=I>ar<i=U>s / illi te daturum t[r]es victimas / palma[s ca]rica[s] por[c]um nigrum / hoc s{e}i pe[rfe]cerit [ante mensem] / M[artium haec P]r[oserpina Salvia tibi dabo] / cum compote(m) fe[cer]is do tibi cap[ut] / Ploti {Avon}[{iae} Pr]oserpina S[alvia] / do tibi fron[tem Plo]ti Proserpina Salvia / do [ti]b[i] su[percilia] Ploti Proserpin[a] / Salvia do [tibi palpebra]s Plo[ti] / Proserpina Sa[lvia do tibi pupillas] / Ploti Proser[pina Salvia do tibi nare]s / labra <au=O>r[iculas nasu]m lin[g]uam / dentes P[loti] n<e=I> dicere possit / Plotius quid [sibi dole]at collum umeros / bracchia d[i]git[os ne po]ssit aliqui<d=T> / se adiutare [pe]c[tus io]cinera cor / pulmones n[e possit] senti[re] qui<d=T> / sibi doleat [intes]tina vent{e}r(em) um[b]ilicu[m] / latera [n]<e=I> p[oss]it dormire scapulas n<e=I> poss[it] s[a]nus dormire visc<e=U>(re)m / sacrum n{e}i possit urinam facere / nat<e=I>s anum [fem]ina genua / [crura] tibias pe[des talos plantas] / [digito]s ung(u)<e=I>s n<e=I> po[ssit s]tare sua / virt[u]te s{e}ive [plu]s s{e}ive parvum / scrip[tum fuerit] quomodo qui<d=C>qu[id] / legitim[e scripsit] mandavit s{e}ic / ego Ploti(um) ti[bi tr]ado mando / ut tradas [mandes me]nse Februari[o] / [e]c(c)illu<m=N>{c} mal[e perdat mal]e ex<e=S>et / [mal]e disper<e=D>[at mandes tra]das ni possit / [ampliu]s ullum [mensem aspic]ere / [videre contempla]r<i=E>
inscription genus / personal status: defixiones;  tituli fabricationis;  tituli sacri
material: plumbum

publication: CIL 01, 02520b (p 967) = Kropp-01-04-04-09 = Urbanova-2018, 00021 = AE 1912, 00140b = AE 1912, +00274b = AE 2016, +00065
dating: -70 to 30         EDCS-ID: EDCS-38600019
province: Roma         place:
[B]ona pu[lchra P]roserpina Plutoni[s] / [u]x{s}or s{e}ive [me Salviam] d{e}icere oportet / eripias salu[tem] corp[us] colorem vires / virtutes Av[o]nia[e] t[r]adas Plutoni / viro tuo [ne possit cogitati]onibus s[uis hoc] / qui<d=C>qui[d] vit[are tradas illam] / febri quart[an]ae t[ertianae cottidianae] / qua<e=S> cum illa [l]ucten[t(ur) deluctent(ur) illam] / evincant vincan[t usque dum animam] / eius eripiant [qu]are hanc victimam / [tibi] trado [Proserpin]a s{e}ive me / [Pros]erpina s{e}[ive me Ach]er<ou=UO>siam dicere / [opo]rtet m<i=E>(hi) m[ittas a]rcessitum cane[m] / [tricipi]te[m qui Avoniae]s(!) cor eripiat / [pollicaeris illi te dat]urum tres victim[as] / palmas carica[s porcum ni]grum hoc s{e}i / perfecerit an[te mensem] Martium haec / [Salv]ia tibi dabo cu[m] compotem feceris / do tibi caput [Av]onia[e]s(!) Pr[ose]rpina Salvia d[o] / tibi frontem Avonia[e Pr]oserpina Salvia / do tibi supercilia [Avoni]aes(!) Proserpina / [Sa]lvia do tibi palpe[bra]s Avoniaes(!) Proserpi[na] / [S]alv[i]a do [ti]bi pupillas [Av]onia[e]s(!) [Proserpina] / [Sal]via do tibi <au=O>ricula[s la]bra [nares] nasum / [de]ntes linguam Avon[iae ne dice]re possit / [Avo]nia quid s[i]bi [dol]eat [collum umero]s / [br]acchia digito[s ne] possit aliqui<d=T> / se adiutare pec[tus ioci]nera cor / pulmones n<e=I> [possit] {quit} sentire / qui<d=T> sibi dolea[t intestina vent{e}r(em) / umblicu<m=S> scapul[as] latera n<e=I> possit / dorm[i]re visc<e=U>(re)m sac[r]um n<e=I> possi[t] / urinam f[ace]re [nate]s femina / anum gen[ua crur]a tibias pedes / talos [p]la[ntas digi]tos ung(u)<e=I>s n<e=I> / [po]ssit [stare] su[a virtu]te s{e}ive / plus [siv]e p[ar]vum [scri]ptum / fuerit quomodo quicqui[d legiti]me / scripsit mandav[it s]{e}ic ego [Avo]niam / tibi trado man[do] ut tradas [illam] / [m]ense Februario [male per<e=D>at male exeat] / male disper[eat ma]nd[es tr]adas / ne{i} po[s]s[i]t ampli[us] ull[um] / men[s]em aspicere vi[dere] / contemplar<i=E>
inscription genus / personal status: defixiones;  mulieres;  nomen singulare;  tituli operum;  tituli sacri
material: plumbum

publication: CIL 01, 02520c (p 967) = Kropp-01-04-04-10 = Urbanova-2018, 00022 = AE 1912, 00140c = +AE 1912, 00274c = AE 2016, +00065
dating: -70 to 30         EDCS-ID: EDCS-38600020
province: Roma         place:
Bona pulch[ra Proserpin]a Plutonis ux{s}or / s{e}ive me S[al]via[m dicer]e oportet eripias / salutem c[o]rpus colorem vires virtutes / Maximae Vesoniae tra[das] Pluton[i] / viro [tuo] n<e=I> poss[it co]gitationibus su[is hoc] / quicq[uid vitare pro]tinu[s] tra[das illam] / febri qu[artanae terti]anae [cottidianae] / qua<e=S> cum illa luc[tent(ur) deluctent(ur) illam] / ev[i]ncant vincan[t u]sque dum anima[m] / e[ius] eripiant qu[ar]e hanc victima[m] / tibi trad[o] P[roserpina si]ve me Pros[erpina] / s{e}ive me [Acherousiam] dicere oporte[t mi(hi)] / mitta[s arcessitu]m canem tr[ic]<i=E>p[item] / qui [Maximae Vesonia]e cor er[ip]iat / polli[cearus illi te da]turum tres victimas / palm[as caricas porc]um nigrum / hoc s{e}i [p]erf[ecerit an]te mensem Martium / ha[e]c [Salvi]a ti[bi dabo] cum compote[m] / fe[cer]is do tibi ca[put] Max[i]mae Vesoniae / P[roser]pina S[a]lvi[a] do tibi frontem / Ma[x]imae [Vesoni]ae Proserpina S[alvia] / do tibi super[cilia V]esoniaes(!) Proserpina / Salvia do tibi palpe<b=T>ras Maximae Vesoni[ae] / Proserpina Salvia do tibi pupillas Maximae Vesoniae / Proserpina Salvia do tibi <au=O>ric(u)las labra{s} / nares nasum lingua(m) dentes Maximae / Vesoniae ne{i} dicere possit Maxima / Vesonia quid sibi doleat collum / umeros bra[cchia] digitos n<e=I> possit aliqui<d=T> / se [adi]utar[e pec[tus ioc]inera cor / pulmone[s ne possi]t sentire qui<d=T> sibi / doleat intestina vent{e}r(em) umbi[licum] / scapula<s=E> latera n[e possit dormire] / visc<e=U>[(re)m sacrum] n[e possit u]rina[m] / face[re nates anum femina] / genua [ti]bia[s crur]a pedes / talos [plantas digito]s ung(u)<e=I>s n<e=I> / possit sta[re sua vir]tute s{e}ive plus / s{e}ive par[vum script]um fuerit / quomod[o quicquid legitime] scripsit / man[davit sic ego M]ax[im]am / Veso[niam Proserpina tibi] / trado m[ando ut tradas illa]<m=N>{c} / mens<e=I> Februar[io male] male / male per<e=D>at [male e]xe(a)t / male disp[e]r<e=D>at tr[a]das / n<e=I> possit [a]mpliu[s] ullum / [m]ensem aspi[c]ere vid[e]re / contemplar[i]
inscription genus / personal status: defixiones;  mulieres;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina
material: plumbum
comment: https://usepigraphy.brown.edu/projects/usep/inscription/MD.Balt.JHU.L.Tmp97.6.3/

publication: CIL 01, 02520d (p 967) = Kropp-01-04-04-11 = Urbanova-2018, 00023 = AE 1912, 00140d = +AE 1912, 00274d = AE 2016, +00065
dating: -70 to 30         EDCS-ID: EDCS-38600021
province: Roma         place:
[Bona pulchra Proserpina Plutonis uxor] s{e}ive me / [Salviam d{e}icere oportet eripias salutem] c[o]rpus / [colorem vires v]irtutes 3]i tra[d]as / [Plutoni viro tuo ne possit cogitationib]us su[i]s hoc / [quidquid] vitare protinus tradas illam febri quar]tan[a]e / [tertianae cottidianae qua]<e=S> cu[m illo l]uctent(ur) / deluctent(ur) illunc e]vin[cant vinca]nt usque / [dum animam eiu]s [er]ipia[nt qua]re hanc / [victimam tibi] tra[do Proserpina] s{e}ive me / [Proserpina sive me Acherousiam] dicere / [oportet mi(hi) mittas arcessitum ca]nem / [tricipitem qui 3 cor eri]pia[t po]llic<e=I>arus / [illi te daturum tres victimas pa]lmas / [caricas porcum nigrum hoc si per]fecerit / [ante mensem Martium haec Proserp]ina tibi / [dabo cum compotem fece]ris do tibi / [caput 3 Proserpina Sa]lvia do tibi / [caput 3 Proserpina Salvi]a do tibi / [frontem 3 Proserpina Sa]lvia / [supercilia 3 Proserpina Sa]lvia do tibi / [palpebras 3 Proserpina Salvia] do tibi pupillas / [3] quid [sibi do]leat / [collum umeros br]acc[hia] dig[itos ne] possit / [aliquid se adiutare p]ect[us ioci]nera / [cor pulmones ne possit] sen[tire] qui<d=T> / [sibi doleat intestina ve]nt{e}r(em) umblicu<m=S> / [latera ne possit dormire s]cap[ul]as n<e=I> / [possit sanus dormire visce](re)m sacrum / [ne possit urinam] f[acere nates a]num / [femina gen]u[a crura tibi]as pedes / [talos plantas digitos ungues] n<e=I> / [possit stare sua vir]tu[te si]ve [plus sive parvum script]um / [fuerit quomodo quic]q[ui]<d=T> legitime / [scripsit mandavit] s{e}ic ego [3 Proserpina] tibi trado / [mando ut tradas i]llun[c] m[e]ns<e=I> / [Februari]o mal[e p]er<e=D>at male / [exeat male dispe]r<e=D>[a]t mandes tradas / [ne possit amplius ullu]m m[ense]m aspicere / [videre contemplari]
inscription genus / personal status: defixiones;  mulieres;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina
material: plumbum
comment: https://usepigraphy.brown.edu/projects/usep/inscription/MD.Balt.JHU.L.Tmp97.6.4/

publication: CIL 01, 02520e (p 967) = Kropp-01-04-04-12 = Urbanova-2018, 00024 = AE 1912, 00140e = +AE 1912, 00274e = AE 2016, +00065
dating: -70 to 30         EDCS-ID: EDCS-38600022
province: Roma         place:
[Bona pulchra] Proser[pin]a Pl[utonis u]x{s}or s{e}[ive] / [me Salviam d{e}ic]ere [oportet erip]ias s[al]utem / [corpus colorem vires virtutes 3]ae Aqu[illiae] / [tradas Plutoni viro tuo ne] pos[sit cogit]ationibus [suis] / [hoc quicquid vitare tradas i]lla[m f]ebri qua[rt]ana[e] / [tertianae cottidianae quae cum illa l]uctent(ur) / [deluctent(ur) illam evincant vi]ncant u[sque] / [dum animam eius eripiant qua]re hanc / [victimam tibi] tra[do Proserpina] s{e}ive me / [Proserpina sive me Acherousia]m dic[ere oportet] / [mi(hi) mittas arcessitum canem] tric<i=E>[pitem] / [qui Aquilliae cor eripiat polli]c<e=I>arus / [illi te daturum tres victimas pal]ma[s caricas] / [porcum nigrum hoc si perfecerit ante mensem] / [Martium haec Salvia tibi dabo cum] / [compotem feceris do tibi caput 3] / [Aquilliae] Pros[erpina Salvia d]o t[ib]i [frontem 3] / [Aquillia Pro]serpin[a Salvia] d[o ti]bi su[percilia] / [3 Aquilliae Proserpina Salvia do tibi palpebras] / [3 Aquilliae P]ros[erpina Salvia do tibi pu]pilla[s] / [3 Aquilliae Proserpina Salvia d]o t[ibi labra auriculas nasum linguam [3] / [Aquilliae ne dicere possit 3 Aquillia quid sibi doleat collum umeros bracchia digitos] / [ne possit aliquid se a]diuta[re pectus] / [iocinera cor pulmon]es [ne possit sentire] / [quid sibi doleat i]nt[estina ventrem umblicum] / [latera ne possit dormire scapulas ne] / [possit sana dormire vis]c<e=U>(re)m sacrum] / [ne possit urinam facere] f[emina] / [nates anum genua tibia]s cru[ra pedes] / [talos plantas digi]tos [ungues ne possit] / [s]tare sua [virtute sive plus] / s{e}ive parv[um sc]riptum [fuerit] / [quomodo quicquid] leg[itime scri]psi[t] / [mandavit] s{e}[ic ego Aquillinam tibi trado] / [mando ut trad]as m[andes illam mens<e=I> / [Februario male pereat male exeat male] / [disp]er<e=D>[at mandes tradas ne possit amplius] / [ullum mensem aspicere videre contemplari]
inscription genus / personal status: defixiones;  mulieres;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina
material: plumbum
comment: https://usepigraphy.brown.edu/projects/usep/inscription/MD.Balt.JHU.L.Tmp97.6.5/


imprint data protection disclaimer