MC-Logo

EDCS
Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby

Manfred Clauss / Anne Kolb / Wolfgang A. Slaby / Barbara Woitas

WAS-Logo
UZH-Logo Datenbank-Recherche deutsch  / search database englisch  / banco de datos spanisch  /
recherches à la banque des données französisch  / ricerca nel database italienisch

abbreviations

EDCS-Journal – Open Peer-Reviewed Online Journal 

Please send PDFs of your latest publications.
KU-Logo

search nr. today:   7238


inscriptions found:  1


publication: CIL 06, 02078 (p 864, 3261, 3824) = CIL 06, 32374 = CFA 00068 = D 05028
dating: 118 to 118         EDCS-ID: EDCS-18800210
province: Roma         place:
[Imp(eratore) Caesar]e Tr[ai]ano Ha[dri]ano / [A]ug(usto) II co(n)s(ulibus) / Cn(aeo) [Pedanio] Fusco [Sali]natore / III Non(as) I[anuar(ias)] / magisterio / M(arci) V[al]eri Treb[i]ci [D]eciani / [in Capitolio votorum] nuncupandorum causa [pro salute] / [Imp(eratoris) Caesaris divi] Traiani Pa[rthici f(ilii) divi Nervae] / [nepotis Traia]ni Hadriani [Augusti p(atris) p(atriae) fratres] / [Arvales convener]unt M(arcus) Valeri[us Treb]icius [De]/[cianus mag(ister) Q(uintus) Ful]vius Gillo Bittius Proculus Ti(berius) / Iulius Candidus Caecilius Simplex Ti(berius) Iulius Candidus / Ti(berius) Iulius Alexander Iulianus L(ucius) Antonius Albus P(ublius) / Metilius Secundus / isdem co(n)s(ulibus) VII Id(us) Ian(uarias) / in pronao aedis Concordiae ad sacrificium deae Diae indi/cendum fratres Arvales convenerunt ibique M(arcus) V[alerius] / Trebicius Decianus magister manibus lautis [velato] / capite sub divo culmine contra orientem cu[m collegis] / suis indixit quod bonum faustum fel[ix fortu]/natum salutareque sit / Imp(eratori) Caesari divi Traiani Parthici filio Ner[vae nep(oti)] / Traiano Hadriano Augusto totique dom[ui] / eius populo Romano Quiritibus fratribusque Ar[vali]/bus sacrificium deae Diae hoc anno erit ante diem / VI K(alendas) Iun(ias) domi ante diem IIII K(alendas) Iun(ias) in [luc]o et domi / ante diem III K(alendas) Iun(ias) domi consummabitur [a]dfuerunt / in collegio M(arcus) Valerius Trebicius Decianus mag(ister) / Ti(berius) Iulius Candidus Caecilius Simplex Ti(berius) Iulius Candi[dus] / L(ucius) Antonius Albus P(ublius) Metilius Secundus / isdem co(n)s(ulibus) IIII K(alendas) Mart(ias) / in pronao aedis Concordiae habita sollemni prec[atione] / per M(arcum) Valerium Trebicium D[ec]ianum mag(istrum) in locum [P(ubli)] / Metili Nepotis L(ucium) Iulium Catum ex litteris Imp(eratoris) C[aesaris] / Traiani Hadriani Augusti fratrem Arvalem / cooptaverunt et ad sa[cr]a vocaverunt ibique tabulae / aperta[e si]gno [signatae quod] exprimit kaput Augusti / [in quibus] scriptum [fuit] Imp(erator) Caesar Traianus / [Hadrianus] Aug(ustus) fra[tribus Arval]ibus collegis suis / [salutem in locum P(ubli) Me]tili Nepotis col/[lega]m nobis mea senten[tia coopto L(ucium)] Iulium Catum / [ad]fuerunt in collegio M(arcus) V[alerius Treb]icius Decianus / mag(ister) Ti(berius) Iulius Candidus Caec[ilius Simplex] Ti(berius) Iul[ius] / Candidus Ti(berius) Iulius Alexander [Iulianus L(ucius) Iuli]us / Catus / isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) Non(as) M[art(ias)] / [i]n luco deae Diae piaculum ob arb[orum caeden]/darum causa(m) quae tempestate vel vi maiori decide[rant] / porcis et agnis [s]truibus fertisque per M(arcum) Valeriu[m] / Trebicium Deci[an]um mag(istrum) II et publicos Arva[lium] / Imp(eratore) Caesare Traiano Hadriano Aug(usto) II / C(aio) Ummidio Quadra[to co(n)s(ulibus)] / VI K(alendas) Iunias / in domum M(arci) Valeri Tr[eb]ici Deciani mag(istri) fratr[es Arvales] / praetext[a]ti sacr[ific]ium deae Diae ture v[ino fecerunt] / ibique discumbentes toralibus albis segmen[tatis sacri]/ficium ture vino fecer[un]t pueri patrimi [et matrimi] / senatorum fili(i) praetextati cum publicis ad [aram] / rettulerunt L(ucius) Statiu[s] Capito M(arcus) Pompeius A[3] / Q(uintus) Gav[ius] Stat[iu]s Helvius Pollio M(arcus) Antoniu[s Pri]mus(?) / Pr[3]us adfuerunt in collegio M(arcus) Valeriu[s T]rebicius / [De]cianus mag(ister) Ti(berius) Iulius Candidus Ti(berius) Iu[l]iu[s] Alexander / [Iuli]anus L(ucius) Antonius Albus L(ucius) Iulius Ca[t]us / i[s]dem co(n)s(ulibus) IIII K(alendas) Iun(ias) / in luco de[ae Di]ae M(arcus) Valerius Trebicius Dec[ia]nus magis/ter [a]d aram immolavit porcas piaculares [d]uas luci / coinquendi et operis faciundi [ibi]que vac[cam honorar(iam)] / albam [a]d foculum deae Diae imm[o]lavit [ibique sacer]/dot[e]s in tetrastylo consederu[n]t e[t ex sacrificio epulati] / sunt sumptisque praetextis et coronis [spiceis vittatis] / lucum deae Diae summoto adscenderu[nt et per mag(istrum) M(arcum)] / Valerium Trebicium Decianum [e]t per Ti(berium) Iu[lium] // Can[didum Caecilium Simplicem agnam opi]mam im[m]olarunt perfe/ctoqu[e sacrificio omnes ture vino f]ecerunt [dei]nde coronis in/[latis signisque] un[ctis Ti(berium) Iulium Candidum C]aec[ili]um Simpli/[cem ex Saturnalib]us prim[is in Saturnalia sec]unda mag[ist]rum an/[nuum] fecerunt ibique in [tetrastylo] d[iscumbentes] aput Trebicium / Decianum magistrum epulati sunt [post epulas] riciniatus solia[tus] / corona [pactil]<i=E> rosacia Trebiciu[s Decianus mag(ister)] summo[to supra] / carcer[es asce]ndit et signum q[uadr]igaris [et desultoribus misit] / pra[eside]ntibus Iulio Cand[ido A]ntonio A[lbo victores palmis et] / [coronis a]rgenteis honoravit a[df]uerunt in collegio i{s}d[em q(ui) VI K(alendas) easd(em)] / isdem [co(n)s(ulibus)] III [K(alendas) I]un(ias) / [in domum M(arci)] Valeri Tr[ebici De]ciani [mag(istri)] fra[t]res Arvales [ad consum]/[m]andum sacrum deae Diae conv[enerunt] ibique inter [cenam Valerius] / [T]rebicius Decianus mag(ister) Iuliu[s Candid]us Iuliu[s Alexander Iulianus Ant]/[o]nius Alb[us Iu]lius Catus ture vino f[ecerunt mi]nistr[antibus] / pueris p[atri]mi[s et mat]rimis senatoru[m fili(i)s] isdem q(ui) [VI K(alendas) easd(em) et] / fruge[s libatas ministr]antibu[s] kalatoribus pueri [rici]niati / praetex[tati cum pu]bli[cis ad ar]am r[ettuleru]nt deinde lampadibus incensi[s] / tuscan[icas con]tigeru[nt] quas per k[alatores do]mo sua miserunt ad/fuer[unt in coll]egi[o i]{s}dem qu[i VI K(alendas) easdem hoc a]nno sportulis / cenatum est denari(i)s cente[nis] / L(ucio) P[o]mponio Basso T(ito) [Sab]inio B[arba]ro co(n)s(ulibus) / VII I[d(us) Iul(ias)] / in C[apitol]io ob adventum I[mp(eratoris) Caes(aris) Traiani Had]riani Aug(usti) fratres / [Arvales] convenerunt ib[i]que [Trebicius Decia]nus mag(ister) ob adven/[tum faustum eiusdem n]omine colle[gi(i) fratr]um Arvalium Iovi O(ptimo) M(aximo) / [bovem marem Iuno]ni Reginae v[ac]cam Minervae vaccam Saluti / [publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium)] vaccam Mar[ti] ultori ta[urum] Victoriae vaccam / [Genio ipsius taurum i]mmola[vit adf]uer[unt in collegio Imp(erator) Caesar] / [Traianus Hadri]anus Aug(ustus) M(arcus) Vale[rius Trebicius Decianus] / [mag(ister) Q(uintus) Bittius Pro]culus C(aius) Vitoriu[s Hosidius Geta 3] / [Ti(berius) Iul(ius) Alexander Iulia]nu[s] / [6] / [in pronao aedis Concordiae habita sollemni pr]ecat[ion]e p[e]r Tre[bicium] / [Decianum mag(istrum) in locu]m Caecili [Strabonis] C(aium) Vitorium Hosidiu[m] / [Getam ex litt]eris Imp(eratoris) Caes(aris) Nervae [T]raiani optimi Aug(usti) Germ(anici) D[ac(ici) Parth(ici)] / [fratrem Arval]em cooptaverunt et a[d s]acra vocaverunt [ibique] / ta[bulae aperta]e signo signatae quod [e]xprimit Mars[yam et Olympum] / su[ringe ca]nentes in quibus sc[riptu]m fuit / Imp(erator) Caes(ar) N[erv]a Traianus Op[timus Aug(ustus) Germ(anicus) Dac(icus) Parth(icus) fratribus] / Arvalib[us] collegi(i)s suis [salutem in locum C(ai) Caecili] / Straboni[s nobis mea sententia collegam coopto C(aium) Vitorium] / Hosidium [Getam adfuerunt in colleg(io) Trebicius Decianus mag(ister)] / Iulius Can[didus 3] / [3 Ti(berius) Iuli]us Iuli[anus 3] / [isdem] co(n)s(ulibus) p[r(idie) Idus Iul(ias) ?] / [in Capitolio? ad sol]venda vota ob [salutem et reditum Imp(eratoris) C]aesaris Hadr[iani Augusti] / [fratres Arvales] convene[runt ibiqu]e Trebicius Decianus mag(ister) / [nom]ine colleg(ii) [fratr(um) Arval(ium) immolavit Io]vi O(ptimo) M(aximo) bovem mar(em) / [Iunoni vacca]m Min[e]rva[e vaccam Saluti vacc]am Marti ultori / [taurum Victoriae vaccam Genio ipsius taurum adfuerunt in] colleg(io) Trebicius / [Decianus mag(ister) Ti(berius) Iulius Alexander I]ulianus Antoniu[s] / [Albus?] / [isdem co(n)s(ulibus) 3 A]ug(ustas) / [in pronao aedis Concordiae fratres Arvales convenerunt] ad cooptandum / [P(ublium) Haterium Nepotem ex litteris Imp(eratoris) Tr]aiani Parthici p(atris) / [p(atriae) in locum 3] ibique l[itterae apertae signo signatae // [adfuerunt in collegio M(arcus) Trebicius Decianus mag(ister) 3] / [3 Ti(berius) Iu]l(ius) Candidu[s 3] / [T(itus) H]aterius Nepos L(ucius) Iul(ius) Catus / [isdem co(n)s(ulibus) 3] K(alendas) [Se]pt(embres) / [allectus ad fratres Arvales in] loc[u]m Gemelli Memmiani publici / [fratr(um) Arval(ium) ex litteris Imp(eratoris)] Caes(aris) n(ostri) Iustus Bruttianus publicus / [Imp(eratore) Caes(are) Traiano Hadri]ano Au[g(usto) II]I A(ulo) Platorio Nepote co(n)s(ulibus) / [3 in luco deae Diae pi]ac(ulum) fact(um) ob fer[rum inlat]um scriptur(ae) et scalptur(ae) / [magisteri consummati Trebici Dec]iani porcis et agnis struib(us) fertisq(ue) per [kalatorem eius] / [3 et p]ublico[s fr]atrum Arvalium / [Q(uinto) Gargilio Antiqu]o [Q(uinto) Vibi]o Gallo co(n)s(ulibus) VII[I 3] / [in luco deae Diae piac(ulum) fact(um) ob ferrum elatum script(urae)] et scalpt(urae) m[agisteri consummati] / [Trebici Deciani porcis et agnis struib(us) f]ert[isque per kalatorem eius 3] / [3 et publicos fratrum Arvalium // ]V[3] / [3]FO[ // ]AR[3] / [3]ES[
inscription genus / personal status: Augusti/Augustae;  ordo senatorius;  sacerdotes pagani;  tituli operum;  tituli sacri;  tria nomina;  viri
material: lapis


imprint data protection disclaimer